Басты бет / Физика-техникалық / қатты дене және бейсызық физика / Айтжанов Мади Бауыржанович

Айтжанов Мади Бауыржанович

Лауазымы: аға оқытушы
қатты дене және бейсызық физика
Scopus author ID: 55803827100
Madi.Aitzhanov@mail.ru
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2014
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Бакалавриат 2012
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Инженерлік графика және графикалық редакторлар
Сызықтық геометрия және инженерлік графика

1

Айтжанов Мади БауыржановичБуранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Накысбеков Ж.Т., Суюндыкова Г.С. Мыс наноұнтағының құрылымына аз қуатты электрондық шоғырдың әсері 2017 - г. 6 - стр. 122

2

Айтжанов Мади БауыржановичАлиев Б.А., Партизан Г.., Буранбаев М.Ж., Накысбеков Ж.Т. 2013 - г. 6 - стр. 0

3

Айтжанов Мади БауыржановичСуюндыкова Г.С., Габдуллин М.Т., Буранбаев М.Ж., Накысбеков Ж.Т. Мыс наноұнтағының рентгенқұрылымдық талдауы 2018 - г. 7 - стр. 2

4

Айтжанов Мади БауыржановичМурадов А.Д., Кайполдаев О.Е., Мухаметкаримов Е.С. 2017 - г. 3 - стр. 0

5

Айтжанов Мади БауыржановичМурадов А.Д., Мухаметкаримов Е.С., Кайполдаев О.Е. 2017 - г. 4 - стр. 0

6

Айтжанов Мади БауыржановичНакысбеков Ж.Т., Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Суюндыкова Г.С. 2018 - г. 4 - стр. 10

7

Айтжанов Мади БауыржановичАбдуллин Х.А. 2018 - г. 6 - стр. 0

8

Айтжанов Мади БауыржановичАбдуллин Х.А. 2019 - г. 1 - стр. 510

9

Айтжанов Мади БауыржановичГабдуллин М.Т., Буранбаев М.Ж., Накысбеков Ж.Т. 2019 - г. 7 - стр. 16

1

Айтжанов Мади Бауыржанович Накысбеков Ж.Т., Алиев Б.А., Партизан Г.., Буранбаев М.Ж. Исследование структурно-фазовых изменении наноразмерного порошка металлов 2013 - г. 1 - стр. Алматы

2

Айтжанов Мади Бауыржанович Накысбеков Ж.Т., Партизан Г.., Алиев Б.А., Буранбаев М.Ж. Investigation of structure of copper nanopowders obtained by electric explosion of conductive materials 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им№ альөФараби

3

Айтжанов Мади Бауыржанович Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Накысбеков Ж.Т., Суюндыкова Г.С. Особенности формирования электролитических порошков меди и влияние электронного облучения на их размеры 2016 - г. 5 - стр. г. Алматы

4

Айтжанов Мади Бауыржанович Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Накысбеков Ж.Т. Синтез наночастиц меди методом электролиза 2016 - г. 4 - стр. г. Алматы

5

Айтжанов Мади Бауыржанович Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Накысбеков Ж.Т., Суюндыкова Г.С. Электрохимический синтез наночастиц меди 2017 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы,

6

Айтжанов Мади Бауыржанович Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Накысбеков Ж.Т., Суюндыкова Г.С. Влияние облучения на структуру медных нанопорошков 2017 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы,

7

Айтжанов Мади Бауыржанович Суюндыкова Г.С., Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Накысбеков Ж.Т. 2017 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы,

8

Айтжанов Мади Бауыржанович Буранбаев М.Ж., Габдуллин М.Т., Суюндыкова Г.С. Influence of low power electron irradiation on the structure of coppernanopowder 2017 - г. 1 - стр. Авейру

9

Айтжанов Мади Бауыржанович Накысбеков Ж.Т. Получение нанопорошков меди катодным распылением 2018 - г. 1 - стр.

10

Айтжанов Мади Бауыржанович Буранбаев М.Ж., Яр-Мухамедова Г.Ш., Накысбеков Ж.Т. 2018 - г. 8 - стр. Болгария

11

Айтжанов Мади Бауыржанович Габдуллин М.Т., Буранбаев М.Ж., Накысбеков Ж.Т. 2018 - г. 1 - стр. Москва

12

Айтжанов Мади Бауыржанович Накысбеков Ж.Т., Буранбаев М.Ж., Яр-Мухамедова Г.Ш. 2018 - г. 7 - стр. Албена
Автордың құжаттары

9

Цитирования

20 по 17
құжаттар

h-индексі

3

Structural and luminescent characteristics of YAG phosphors synthesized in the radiation field

Mussakhanov, D.A., Tulegenova, A.T., Lisitsyn, V.M., Golkovsky, M.G., Lisitsyna, L.A., Abdullin, K.A., Aitzhanov, M.B., Karipbayev, Z., Kozlovsky, A., Michailov, Y.I.

2019

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
510, с.

3

Цитирований
The change in the lattice parameter of Cu nanopowders under the action of a pulsed electron beam

Nakysbekov, Z., Buranbayev, M.M., Aitzhanov, M., Gabdullin, M.T.

2019

International Journal of Nanotechnology
16, с. 115-121

0

Цитирований
Comparison of antimony selenide thin films obtained by electrochemical deposition and selenization of a metal precursor

Shongalova, A., Aitzhanov, M., Zhantuarov, S., Urazov, K., Fernandes, P., Tokmoldin, N., Correia, M.R.

2019

Materials Today: Proceedings
25, с. 77-82

0

Цитирований
Synthesis of copper nanoparticles by cathode sputtering in radio-frequency plasma

Nakysbekov, Z.T., Buranbayev, M.Z., Aitzhanov, M.B., Suyundykova, G.S., Gabdullin, M.T.

2018

Journal of Nano- and Electronic Physics
10, с.

1

Цитирований
YAG based phosphors, synthesized in a field of radiation

Lisitsyn, V.M., Golkovsky, M.G., Musakhanov, D.A., Tulegenova, A.T., Abdullin, K.A., Aitzhanov, M.B.

2018

Journal of Physics: Conference Series
1115, с.

6

Цитирований
Phase transition of hexagonal be nanocrystal into cubic superlattice under x-ray radiation

Boranbayev, M., Yar-Mukhamedova, G., Bozheyev, F., Nakysbekov, Z., Aitzhanov, M.

2018

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
18, с. 393-400

1

Цитирований
Studying of 2D titanium carbide structure by Raman spectroscopy after heat treatment in argon and hydrogen atmospheres

Kaipoldayev, O., Mukhametkarimov, Y., Nemkaeva, R., Baigarinova, G., Aitzhanov, M., Muradov, A., Guseinov, N.

2017

Eurasian Chemico-Technological Journal
19, с. 197-200

8

Цитирований
Titanium carbide obtained by magnetron sputtering of graphite on heated titanium substrate

Kaipoldayev, O.E., Muradov, A.D., Mukhametkarimov, Y.S., Nemkayeva, R.R., Baigarinova, G.A., Aitzhanov, M.B., Guseinov, N.R.

2017

Journal of Nano- and Electronic Physics
9, с.

0

Цитирований
Radiation modification of the structure of nanosized metal powders

Buranbaev, M.Z., Aliev, B.A., Koztaeva, U.P., Partizan, G., Entibekov, Z., Nakysbekov, Z., Aitzhanov, M.

2013

Lecture Notes in Electrical Engineering
-1, с. 471-476

1

Цитирований