Басты бет / Физика-техникалық / Қатты дене физикасы және бейсызық физика / Исмайлова Гузаль Амитовна

Исмайлова Гузаль Амитовна

Лауазымы: профессор м.а.
Қатты дене физикасы және бейсызық физика
Scopus author ID: 16312195000
Жасырылған

1

Исмайлова Гузаль Амитовна Яр-Мухамедова Г.Ш. Нанотехнология негіздері " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1638-3 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Исмайлова Гузаль Амитовна Релаксационные процессы в облученных композитных материалах " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1413-0 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Исмайлова Гузаль Амитовна Introduction to the Physical material science " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1650-5 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Исмайлова Гузаль Амитовна Нанотехнология негiздерi " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1638-3 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Исмайлова Гузаль Амитовна Development of Energy Devices Based on Photovoltaic Panels with Extra Consumer Properties Springer 2016 - г. ISBN 978-3-319-30745-9 1 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

6

Исмайлова Гузаль Амитовна Релаксационные процессы в облученных композитных материалах " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1431-0 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Исмайлова Гузаль Амитовна Михайлов Л.В., Яр-Мухамедова Г.Ш. 8.Springer Science+Business Media 2017 - г. ISBN 9783319307466 8 - стр. БІРІККЕН КОРОЛЬДІК

1

Исмайлова Гузаль Амитовна 2012 - г. 5 - стр. 56

2

Исмайлова Гузаль Амитовна 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Исмайлова Гузаль Амитовна 2013 - г. 4 - стр. 123

4

Исмайлова Гузаль Амитовна 2014 - г. 6 - стр. 80

5

Исмайлова Гузаль Амитовна 2013 - г. 7 - стр. 80

6

Исмайлова Гузаль Амитовна 2013 - г. 6 - стр. 14

7

Исмайлова Гузаль Амитовна 2013 - г. 7 - стр. 14

8

Исмайлова Гузаль Амитовна 2014 - г. 4 - стр. 0

9

Исмайлова Гузаль АмитовнаЯр-Мухамедова Г.Ш. 2015 - г. 4 - стр. 60

10

Исмайлова Гузаль Амитовна Effect of thermal processing on the structure and optical properties of crystalline silicon with GaSb nanocrystals formed with the aid of high-doze ion implantation 2015 - г. 5 - стр. 60

11

Исмайлова Гузаль АмитовнаЯр-Мухамедова Г.Ш. 2015 - г. 5 - стр. 85

12

Исмайлова Гузаль АмитовнаМанабаев Н.К., Максимова С.Я., Приходько О.Ю., Мухаметкаримов Е.С. А-С:Н жұқа қабыршақтарын алудың технологиялық параметрлерінің олардың құрылымы мен электрлік қасиеттеріне әсері 2016 - г. 6 - стр. 0

13

Исмайлова Гузаль АмитовнаМанабаев Н.К., Тауасаров К.., Максимова С.Я., Приходько О.Ю., Пешая С.Л., Мухаметкаримов Е.С. 2016 - г. 6 - стр. 2

14

Исмайлова Гузаль АмитовнаМанабаев Н.К., Приходько О.Ю., Пешая С.Л., Мухаметкаримов Е.С. 2016 - г. 8 - стр. 3

15

Исмайлова Гузаль АмитовнаМанабаев Н.К., Тауасаров К.., Максимова С.Я., Приходько О.Ю., Мухаметкаримов Е.С. 2016 - г. 6 - стр. 0

16

Исмайлова Гузаль Амитовна Нанодисперсті Sі толықтырғышының полимерлі композиттік материалдың физикалық қасиетіне әсері 2016 - г. 7 - стр. 1

17

Исмайлова Гузаль Амитовна Жарықшығаратын құрылымдардың электролюминесценциясының спектрлік сипаттамалары 2016 - г. 6 - стр. 59

18

Исмайлова Гузаль Амитовна Задачи использования фотоэлектрических панелей на фасадах городских строений 2016 - г. 6 - стр. 2

19

Исмайлова Гузаль Амитовна Задачи использования фотоэлектрических панелей на фасадах городских строений 2016 - г. 116 - стр. 2

20

Исмайлова Гузаль АмитовнаМихайлов Л.В., Яр-Мухамедова Г.Ш. 2017 - г. 8 - стр. 0

21

Исмайлова Гузаль АмитовнаСоколов А.С., Михайлов Л.В., Пешая С.Л. 2018 - г. 7 - стр. 67

22

Исмайлова Гузаль АмитовнаСоколов А.С., Михайлов Л.В., Пешая С.Л. Шаңсорғышты ауа тазартқыштан тазарту процесін модельдеу 2018 - г. 114 - стр. 4

23

Исмайлова Гузаль АмитовнаМихайлов Л.В., Тауасаров К.., Максимова С.Я., Приходько О.Ю., Мухаметкаримов Е.С., Пешая С.Л. 2018 - г. 5 - стр. 125

24

Исмайлова Гузаль АмитовнаКалкозова Ж.К., Абдуллин Х.А. 2019 - г. 8 - стр. 0

25

Исмайлова Гузаль АмитовнаДәуітхан Қ.., Тауасаров К.., Михайлов Л.В., Мухаметкаримов Е.С., Максимова С.Я., Приходько О.Ю., Пешая С.Л. 2018 - г. 5 - стр. 125

26

Исмайлова Гузаль АмитовнаМаксимова С.Я., Приходько О.Ю. Технология получения и оптические свойства пленок GST, модифицированных примесью металла, в аморфном и кристаллическом состояниях 2018 - г. 8 - стр. 15

27

Исмайлова Гузаль АмитовнаПриходько О.Ю. Technology of production, composition and structure of nanosized films Ge2Sb2Te5, modified with silver impurity 2018 - г. 5 - стр. 128

28

Исмайлова Гузаль АмитовнаМихайлов Л.В., Пешая С.Л. 2019 - г. 7 - стр. 3

29

Исмайлова Гузаль АмитовнаЖумагулов С.К., Абдуллин Х.А., Калкозова Ж.К. Синтез гетерогенных наноструктур ZnO/Co3O4 методом химического осаждения из растворов 2020 - г. 5 - стр. 0

30

Исмайлова Гузаль АмитовнаКалкозова Ж.К., Абдуллин Х.А. 2020 - г. 5 - стр. 90

31

Исмайлова Гузаль АмитовнаЖумагулов С.К., Абдуллин Х.А., Калкозова Ж.К. Synthesis of Heterogeneous ZnO/Co3O4 Nanostructures by Chemical Deposition from Solutions 2020 - г. 5 - стр. 65

32

Исмайлова Гузаль АмитовнаМухаметкаримов Е.С., Приходько О.Ю., Михайлова С.Л., Жақыпов Ә.С. Наноқұрылымды TiO2 қабықшаларының құрылымының және оптикалық қасиеттерінің термиялық тұрақтылығы 2021 - г. 7 - стр. 63

33

Исмайлова Гузаль АмитовнаНикулин В.Э., Лаврищев О.А., Ерсайын Р.Ж., Михайлов Л.В., Пешая С.Л. Қала тұрғындарының қажеттіліктері үшін смарт терезе арқылы күн энергиясын пайдалану 2021 - г. 3 - стр. 6

34

Исмайлова Гузаль АмитовнаМаксимова С.Я., Досеке У.А., Мухаметкаримов Е.С., Приходько О.Ю., Пешая С.Л. Наноқұрылымдық TiO2 қабықшаларының құрылымы мен оптикалық қасиеттерінің термиялық тұрақтылығы 2021 - г. 6 - стр. 12

35

Исмайлова Гузаль АмитовнаТурманова К.Н., Досеке У.А., Мухаметкаримов Е.С., Приходько О.Ю., Пешая С.Л. Аморфты наноөлшемді композиттік TiO :Ag қабықшаларының оптикалық жолақ аралықтарын анықтау ерекшеліктері 2022 - г. 5 - стр. 0

1

Исмайлова Гузаль Амитовна 2012 - г. 1 - стр. Минск

2

Исмайлова Гузаль Амитовна 2012 - г. 1 - стр. Минск

3

Исмайлова Гузаль Амитовна Кремний төсеніштерінде және sio2/si құрылымында «кластер түзетін» иондардың жоғары дозалы имплантациясы және өңдеулер жүргізу 2013 - г. 1 - стр. Алматы

4

Исмайлова Гузаль Амитовна 2013 - г. 1 - стр. Алматы

5

Исмайлова Гузаль Амитовна 2013 - г. 1 - стр. Алматы

6

Исмайлова Гузаль Амитовна Сөміртекті нанотүтікшелерден жасалған қағаздың ажж диапазонда электромагниттік сәулеленудің жұтылу және шағылу ерекшеліктері 2013 - г. 1 - стр. Алматы

7

Исмайлова Гузаль Амитовна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

8

Исмайлова Гузаль Амитовна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

9

Исмайлова Гузаль Амитовна 2014 - г. 1 - стр. Алматы

10

Исмайлова Гузаль Амитовна 2014 - г. 4 - стр.

11

Исмайлова Гузаль Амитовна Особенности формирования наноструктурированных композиционных электролитических систем 2014 - г. 1 - стр. Алматы

12

Исмайлова Гузаль Амитовна 2014 - г. 3 - стр.

13

Исмайлова Гузаль Амитовна Михайлов Л.В., Мурадов А.Д., Яр-Мухамедова Г.Ш. 2015 - г. 4 - стр. Albena, Bulgaria

14

Исмайлова Гузаль Амитовна Яр-Мухамедова Г.Ш., Михайлов Л.В. 2015 - г. 5 - стр. Albena, Bulgaria

15

Исмайлова Гузаль Амитовна Мурадов А.Д., Мукашев К.., Яр-Мухамедова Г.Ш. Mathematical model of composite materials formation 2017 - г. 8 - стр. Албена

16

Исмайлова Гузаль Амитовна Михайлов Л.В., Пешая С.Л. 2018 - г. 2 - стр. Алматы

17

Исмайлова Гузаль Амитовна Михайлов Л.В., Пешая С.Л. 2018 - г. 2 - стр. Алматы

18

Исмайлова Гузаль Амитовна Калкозова Ж.К., Абдуллин Х.А. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

19

Исмайлова Гузаль Амитовна Мухаметкаримов Е.С., Пешая С.Л., Дәуітхан Қ.., Досеке У.А., Тауасаров К.., Максимова С.Я., Приходько О.Ю. 2019 - г. 1 - стр.

20

Исмайлова Гузаль Амитовна Жақыпов Ә.С., Максимова С.Я., Приходько О.Ю., Турманова К.Н., Толепов Ж.К., Пешая С.Л. 2019 - г. 1 - стр.

21

Исмайлова Гузаль Амитовна Никулин В.Э., Лаврищев О.А., Михайлов Л.В., Пешая С.Л. 2019 - г. 1 - стр.

22

Исмайлова Гузаль Амитовна Максимова С.Я., Приходько О.Ю., Мухаметкаримов Е.С., Пешая С.Л., Дәуітхан Қ.., Досеке У.А. 2019 - г. 1 - стр.

23

Исмайлова Гузаль Амитовна Никулин В.Э., Лаврищев О.А., Пешая С.Л., Михайлов Л.В. Қала тұрғындарының қажеттіліктері үшін ақылды терезе арқылы күн энергиясын пайдалану 2019 - г. 4 - стр. Al Farabi Kazakh National University

24

Исмайлова Гузаль Амитовна Калкозова Ж.К., Абдуллин Х.А. 2019 - г. 1 - стр. Al Farabi Kazakh National University

25

Исмайлова Гузаль Амитовна Михайлова С.Л., Михайлов Л.В. Аэрозоль ұстағышымен және көгалдандырумен күн сәулесінен қуат алатын ақылды терезе дизайны 2020 - г. 8 - стр. Нур-Султан

26

Исмайлова Гузаль Амитовна Никулин В.Э., Лаврищев О.А., Михайлов Л.В., Пешая С.Л. Қала тұрғындарының қажеттілігі үшін ақылды терезе арқылы күн энергиясын пайдалану 2019 - г. 3 - стр.

27

Исмайлова Гузаль Амитовна Михайлов Л.В., Пешая С.Л. COVID-19 таралуына қарсы тұру үшін мехатроникалық ақылды терезелер жүйесін жаңғырту 2020 - г. 10 - стр. Барнаул

28

Исмайлова Гузаль Амитовна Пешая С.Л., Михайлов Л.В. Күн сәулесінен қуат алатын ақылды терезе дизайны аэрозольды ұстағышымен және жылыжайда көгалдандырумен 2020 - г. 5 - стр. online
Автордың құжаттары

18

Цитирования

54 по 43
құжаттар

h-индексі

3

Structural Transformation of Thin Ge<inf>2</inf>Sb<inf>2</inf>Te<inf>5</inf>&lt;Ag&gt; Films Produced by Ion-Plasma Co-Sputtering Under Laser Irradiation

Prikhodko, O.Y., Ismailova, G.A., Zhakypov, A.S., Kolobov, A.V., Turmanova, K.N., Nemkaeva, R.R., Maksimova, S.Y., Tolepov, Z.K., Peshaya, S.L.

2023

Journal of Electronic Materials
52, с. 2492-2498

0

Цитирований
Features of determining the optical bandgap of amorphous nanosized composite TiO<inf>2</inf>:Ag films

Peshaya, S.L., Prikhodko, O.Y., Mukhametkarimov, Y.S., Doseke, U., Maksimova, S.Y., Ismailova, G.A., Tarapeeva, A.Y., Turmanova, K.N., Kudryashov, V.V.

2022

Journal of Optical Technology (A Translation of Opticheskii Zhurnal)
89, с. 52-57

0

Цитирований
Thermal Stability of the Structure and Optical Properties of Nanostructured TIO<inf>2</inf> Films

Mikhailova, S.L., Prikhodko, O.Y., Mukhametkarimov, Y.S., Dautkhan, K., Doseke, U.A., Kozyukhin, S.A., Kozik, V.V., Ismailova, G.A., Maksimova, S.Y., Tarapeyeva, A.Y., Zhakypov, A.S.

2021

Russian Physics Journal
63, с. 2045-2051

2

Цитирований
Stabilization of the surface of zno films and elimination of the aging effect

Abdullin, K.A., Gabdullin, M.T., Zhumagulov, S.K., Ismailova, G.A., Gritsenko, L.V., Kedruk, Y.Y., Mirzaeian, M.

2021

Materials
14, с.

2

Цитирований
Solar-powered smart window design with aerosol trap and greenhouse gardening

Mikhailova, S., Mikhailov, L., Ismailova, G., Kenes, N., Yersaiyn, R., Mahmutov, R.

2021

Materials Today: Proceedings
49, с. 2527-2531

3

Цитирований
Synthesis of Heterogeneous ZnO/Co<inf>3</inf>O<inf>4</inf> Nanostructures by Chemical Deposition from Solutions

Abdullin, K.A., Zhumagulov, S.K., Ismailova, G.A., Kalkozova, Z.K., Kudryashov, V.V., Serikkanov, A.S.

2020

Technical Physics
65, с. 1139-1143

1

Цитирований
Modernization of mechatronic smart windows system to counteract the spread of COVID-19

Mikhailov, L., Mikhailova, S., Yersaiyn, R., Ismailova, G., Kenes, N., Makhmutov, R.

2020

Journal of Physics: Conference Series
1615, с.

1

Цитирований
Using solar energy by a smart window for the needs of urban residents

Mikhailov, L., Mikhailova, S., Ismailova, G., Yersaiyn, R., Kenes, N., Lavrishev, O., Nikulin, V.

2019

Materials Today: Proceedings
25, с. 64-66

6

Цитирований
Thermal Stability of Surface Plasmon Resonance Absorption in а-С:Н〈Ag + TiО <inf>2</inf> 〉 Nanocomposite Films

Prikhod’ko, O.Y., Mikhailova, S.L., Mukhametkarimov, E.S., Dautkhan, K., Maksimova, S.Y., Ismailova, G.A., Tauasarov, K.A., Mikhailov, L.V.

2018

Optics and Spectroscopy
125, с. 864-869

0

Цитирований
Development of energy devices based on photovoltaic panels with extra consumer properties

Mikhailov, L., Mikhailova, S., Ismailova, G., Yar-Muhamedova, G., Sokolov, S.

2017

Mediterranean Green Buildings and Renewable Energy: Selected Papers from the World Renewable Energy Network's Med Green Forum
0, с. 609-617

2

Цитирований
Mathematical model of composite materials formation

Yar-Mukhamedova, G., Muradov, A., Mukashev, K., Ismailova, G., Yar-Mukhamedov, Y.

2017

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
17, с. 201-208

15

Цитирований
Effect of thermal processing on the structure and optical properties of crystalline silicon with GaSb nanocrystals formed with the aid of high-doze ion implantation

Komarov, F.F., Ismailova, G.A., Mil’chanin, O.V., Parkhomenko, I.N., Zhusipbekova, F.B., Yar-Mukhamedova, G.S.

2015

Technical Physics
60, с. 1348-1352

16

Цитирований
2015

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
2, с. 399-404

0

Цитирований
Corrosion influence on microhardness changes of nanostructured composition coatings

Yar-Mukhamedova, G., Muradov, A., Ismailova, G., Mikhaylov, L., Yar-Mukhamedov, Y.

2015

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
1, с. 41-44

1

Цитирований
Structural and Luminescent Properties of Sn-Doped SiO<inf>2</inf> Layers

Komarov, F.F., Vlasukova, L.A., Milchanin, O.V., Makhavikou, M.A., Parkhomenko, I.N., Wendler, E., Wesch, W., Mudryi, A.V., Ismailova, G.A.

2014

Journal of Applied Spectroscopy
80, с. 855-860

2

Цитирований
Ion beam synthesis of InAs nanocrystals in Si: Influence of thin surface oxide layers

Komarov, F., Vlasukova, L., Milchanin, O., Greben, M., Komarov, A., Mudryi, A., Wesch, W., Wendler, E., Zuk, J., Kulik, M., Ismailova, G.

2013

Acta Physica Polonica A
123, с. 809-812

0

Цитирований
2007

Radiation Physics and Chemistry
76, с. 1404-1408

3

Цитирований
2007

Materials Science and Technology Conference and Exhibition, MS and T'07 - "Exploring Structure, Processing, and Applications Across Multiple Materials Systems"
4, с. 2091-2103

0

Цитирований