Басты бет / Физика-техникалық / Плазма физикасы және компьютерлік физика / Калиев Жаныбек Жанатулы

Калиев Жаныбек Жанатулы

Лауазымы: аға оқытушы
плазма физикасы әжне компьютерлік физика кафедрасы
Жасырылған

1

Калиев Жаныбек Жанатулы Экспериментальды гелиоқондырғыларды басқару жүйесінде сымсыз коммуникациялық құрылғыны қолдану 2018 - г. 8 - стр. 0

2

Калиев Жаныбек Жанатулы ЭЛЕКТРЛІК ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРДЫҢ ЭЛЕКТРОҚШАУЛАМАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРЫНДАҒЫ ЖЫЛУЛЫҚ ШАРШАУДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ЖӘНЕ ҰЛҒАЙУЫ ТУРАЛЫ СҰРАҚҚА 2018 - г. 8 - стр. 0

3

Калиев Жаныбек Жанатулы ТЕМ1Р ЖОЛ К0Л1Г1 КЭС1ПОРЫНДАРЫН ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫЩТАУДА БАЦЫЛАУ ЖЭНЕ ЖОГАЛТУЛАРДЫ ¥ЙЫМДАСТЫРУ Ж0Н1НДЕГ1 ЭД1СТЕМЕГЕ ШОЛУ 2018 - г. 7 - стр. 0

4

Калиев Жаныбек Жанатулы ТАРТЫМ МАШИНАЛАРЫНЬЩ ОЦШАУЫНЬЩ ФИЗИКА-МЕХАНИКАЛЬЩ ЦАСИЕТТЕР1Н ЗЕРТТЕУ 2018 - г. 7 - стр. 0

5

Калиев Жаныбек Жанатулы ЭЛЕКТРЛ1К МАШНАЛАРДЬЩ СЕН1МД1 Ж¥МЫСЫН АНЬЩТАЙТЫН ФАКТОРЛАР 2018 - г. 8 - стр. 0

6

Калиев Жаныбек Жанатулы Электрқорегін микропроцессорлық автоматт резервті енгізу құрылғысын өңдеу 2018 - г. 6 - стр. 0

7

Калиев Жаныбек Жанатулы СИНXРОНДЫ МАШИНАНЫҢ СТАТОР ОРАМАСЫНЫҢ МАГНИТ ӨРІСІН ЕСЕПТЕУ 2018 - г. 7 - стр. 0

8

Калиев Жаныбек Жанатулы АЩЫН ПОЛЮСТ1 ЭЛЕКТРЛ1К МАШИНАЛАРЫНЬЩ МАГНИТ Т1ЗБЕГ1Н ЕСЕПТЕУ 2018 - г. 7 - стр. 0

9

Калиев Жаныбек Жанатулы Электрлік серпімділіктің динамикалық есептерін модельдеу 2019 - г. 9 - стр. 0

10

Калиев Жаныбек Жанатулы Тартылым электрменкамтамасыздандыру учаскесін имитациялық модельдеу 2019 - г. 9 - стр. 0

11

Калиев Жаныбек Жанатулы Қазақстандағы темір жолдарды цифрландыру 2019 - г. 6 - стр. 0

12

Калиев Жаныбек Жанатулы Алматы қ. метрополитенінде іркіліс жағдайлары кезіндегі іс-қимылдар алгоритмін әзірлеу 2020 - г. 9 - стр. 0

13

Калиев Жаныбек Жанатулы СВТС режиміндегі поездар қозғалысы кезінде штаттан тыс жағдайлар туындаған кезде Метрополитен қызметкерінің іс-қимыл алгоритмі 2020 - г. 8 - стр. 0

14

Калиев Жаныбек Жанатулы Интернет желісі бойынша деректерді берудің мультисервистік желі арнасының өткізу қабілетіне әсері 2020 - г. 9 - стр. 0

15

Калиев Жаныбек Жанатулы ETTH байланыс технологиясын қолдану кезінде сандық теледидар кескінінің сапасын эксперименттік зерттеу 2020 - г. 8 - стр. 0

16

Калиев Жаныбек Жанатулы АҚАУЛАРҒА АРНАЛҒАН МЕТРО ЖЕЛІСІНІҢ УАҚЫТША МОДЕЛІ 2020 - г. 6 - стр. 0

17

Калиев Жаныбек Жанатулы МЕТРОПОЛИТЕН ЖЕЛІСІНДЕГІ ПОЕЗДАР ҚОЗҒАЛЫСЫН БАСҚАРУ АЛГОРИТМДЕРІ 2020 - г. 5 - стр. 0

18

Калиев Жаныбек Жанатулы Метрополитен поездарының қозғалысын оптималды басқару 2020 - г. 7 - стр. 0

1

Калиев Жаныбек Жанатулы Блокчейн теміржол көлігімен тасымалдаудың жаңа мүмкіндіктерін ашады 2019 - г. 6 - стр.

2

Калиев Жаныбек Жанатулы Кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында блокчейн технологиясын қолдану 2019 - г. 4 - стр.

3

Калиев Жаныбек Жанатулы Алматы метрополитенінің пойыз қозғалысын автоматтандырылған диспетчерлік басқару жүйесі 2019 - г. 5 - стр.

4

Калиев Жаныбек Жанатулы Алматы метрополитені мысалында радиаарна негізінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтасыздандыру 2019 - г. 7 - стр.

5

Калиев Жаныбек Жанатулы 220/110/10кВ қосалқы станцияны КРУЭ қолдана отырып жобалау бойынша ұсынымдар әзірлеу 2019 - г. 9 - стр. Лос-Анджелес
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0