Басты бет / Физика-техникалық / Плазма физикасы және компьютерлік физика / Асқарұлы Әбдіәділ

Асқарұлы Әбдіәділ

Лауазымы: профессор м.а.
плазма физикасы әжне компьютерлік физика кафедрасы
Scopus author ID: 19933346500
Жасырылған

1

Асқарұлы Әбдіәділ The basis of plasma electrodynamics "Қазақ университеті" 2014 - г. 81 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Асқарұлы Әбдіәділ The basis of plasma electrodynamics "Қазақ университеті" 2012 - г. 89 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Асқарұлы Әбдіәділ Моменттер әдісі және оның плазма физикасында қолдануы LAP LAMBERT Academic Publishing 2012 - г. ISBN 978-3-659-23422-4 125 - стр. ГЕРМАНИЯ

4

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Еримбетова Л.Т. Lecture notes on "Physics of gas discharge" " Қазақ университеті " 2015 - г. 86 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е. Модельдік екі компонентті плазманың статикалық қасиеттері 2007 - г. 9 - стр. 0

2

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В. Қатты байланысқан бір компонентті плазманың динамикалық қасиеттері: жиынтық ережесі бойынша 2010 - г. 9 - стр. 0

3

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В. Қатты байланысты плазманың оптикалық қасиеттері 2010 - г. 12 - стр. 2

4

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В. Қатты байланысты бір компонетті плазманың динамикалық қасиеттері: Левнер-Неванлинна-Пиктің аралас есебі 2010 - г. 8 - стр. 1

5

Асқарұлы Әбдіәділ Ашикбаева А.Б., Давлетов А.Е., Архипов Ю.В. Кельбга псевдопотенциалы қолданатын модельдік плазманың оптикалық қасиеттері 2013 - г. 10 - стр. 4

6

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Ашикбаева А.Б., Архипов Ю.В. Екі компонентті плазмадағы релятивисттік бөлшектердің тежегіштік қабілеті 2013 - г. 6 - стр. 0

7

Асқарұлы Әбдіәділ Ашикбаева А.Б., Давлетов А.Е., Архипов Ю.В. Жылдамдық моменттері бойынша плазманың тежегіштік қабілетін диагностикалау 2014 - г. 6 - стр. 3

8

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Еримбетова Л.Т. 2014 - г. 4 - стр. 5

9

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е., Еримбетова Л.Т. interparticle interaction potentiall of two-component plasma 2014 - г. 5 - стр. 1

10

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б., Давлетов А.Е. Stopping power and straggling in two-component plasmas 2015 - г. 4 - стр. 6

11

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е. Dynamic structure factor of non-ideal one-component plasmas 2015 - г. 4 - стр. 2

12

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е., Ашикбаева А.Б., Сызганбаева С.А. 2015 - г. 9 - стр. 55

13

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2015 - г. 1 - стр. 0

14

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2014 - г. 20 - стр. 90

15

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2016 - г. 6 - стр. 1

16

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Еримбетова Л.Т. Dynamic Collision Frequency in Kelbg-Pseudopotential-Modelled Plasmas and the Method of Moments with Local Constraints 2015 - г. 8 - стр. 5

17

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. Screened Effective Interaction Potential for Two-Component Plasmas 2016 - г. 9 - стр. 56

18

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б., Дубовцев Д.Ю., Сызганбаева С.А. 2016 - г. 6 - стр. 7

19

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б., Дубовцев Д.Ю., Сызганбаева С.А. 2017 - г. 4 - стр. 2

20

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б., Дубовцев Д.Ю., Сызганбаева С.А. 2017 - г. 4 - стр. 8

21

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б., Буртебаев Н.., Нурсеитова М.С., Дубовцев Д.Ю., Сызганбаева С.А. 2017 - г. 3 - стр. 1

22

Асқарұлы Әбдіәділ Дубовцев Д.Ю., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б., Сызганбаева С.А. ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫМОДЕЛЬНОЙ НЕИДЕАЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ 2018 - г. 6 - стр. 1

23

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е., Ашикбаева А.Б. Тормозная способность многокомпонентной плазмы 2017 - г. 6 - стр. 2

24

Асқарұлы Әбдіәділ Дубовцев Д.Ю., Сызганбаева С.А., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. Динамические свойства плотной кулоновской плазмы 2017 - г. 6 - стр. 2

25

Асқарұлы Әбдіәділ Кулондық және Юкава классикалық бір компонентті плазманың динамикалық қасиеттерін тікелей анықтау 2017 - г. 6 - стр. 0

26

Асқарұлы Әбдіәділ Еримбетова Л.Т., Давлетов А.Е., Мухаметкаримов Е.С. OML evaluation of the dust grain charge under quasineutrality conditions 2018 - г. 7 - стр. 7

27

Асқарұлы Әбдіәділ Бір компонентті тығыз плазманың қосынды ережелері мен нақты теңсіздіктері 2018 - г. 9 - стр. 0

28

Асқарұлы Әбдіәділ Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2018 - г. 6 - стр. 2

29

Асқарұлы Әбдіәділ Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2018 - г. 7 - стр. 65

30

Асқарұлы Әбдіәділ Дубовцев Д.Ю., Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2018 - г. 12 - стр. 67

31

Асқарұлы Әбдіәділ Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю., Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2018 - г. 9 - стр. 0

32

Асқарұлы Әбдіәділ Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2019 - г. 9 - стр. 0

33

Асқарұлы Әбдіәділ Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2019 - г. 5 - стр. 0

1

Асқарұлы Әбдіәділ Жартылай байланысқан модельді плазманың динамикалық құрылымдық факторлары 2012 - г. 1 - стр. казну им. аль-фараби

2

Асқарұлы Әбдіәділ Профессор Ю.В. Архипов пен И.М. Ткаченко үшін сайт және классикалық моменттер әдісі және локальды байланыстары бар моменттер әдісі бойынша электронды оқу құралын құрастыру 2012 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

3

Асқарұлы Әбдіәділ Күн радиация саулелерінің атмосферадағы өздік толқындарға әсері 2012 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

4

Асқарұлы Әбдіәділ Идеалды емес тығыз екікомпонентті плазманың статикалық корреляциялық функциялары 2011 - г. 2 - стр. Алматы

5

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В. Correlation functions in dusty plasmas with finite-size grains 2015 - г. 1 - стр. Казахстан, Алматы

6

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В. Collective properties of one-component plasmas 2015 - г. 1 - стр. Lisbon, Portugal

7

Асқарұлы Әбдіәділ Еримбетова Л.Т., Архипов Ю.В., Давлетов А.Е. Static properties of dusty plasmas 2015 - г. 1 - стр. Auburn, Alabama

8

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е. Effective potentials in semiclassical two-component plasmas 2015 - г. 1 - стр. Казахстан, Алматы

9

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е., Сызганбаева С.А. Dynamic properties of Dirac plasmas in the random phase approximation 2015 - г. 1 - стр. Казахстан, Алматы

10

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е. Dynamic structure factor of Yukawa one-component plasmas 2015 - г. 1 - стр. Казахстан, Алматы

11

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е., Еримбетова Л.Т., Ашикбаева А.Б. 2015 - г. 4 - стр. Минск

12

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. Dielectric function of dense plasmas and sum rules 2015 - г. 1 - стр. Belek, Antalya

13

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2015 - г. 1 - стр. Алма-Ата, Al-Farabi Kazakh National University

14

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2016 - г. 2 - стр.

15

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2016 - г. 1 - стр. Н.А Назарбаев университет

16

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2016 - г. 1 - стр. Н.А Назарбаев университет

17

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б., Сызганбаева С.А. Екі компонентті плазманың оптикалық қасиеттері 2017 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

18

Асқарұлы Әбдіәділ Дубовцев Д.Ю., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

19

Асқарұлы Әбдіәділ Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю., Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

20

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е., Ашикбаева А.Б., Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю. 2017 - г. 1 - стр. Kiel

21

Асқарұлы Әбдіәділ Архипов Ю.В., Давлетов А.Е., Ашикбаева А.Б., Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю. 2017 - г. 1 - стр. Дармштадт

22

Асқарұлы Әбдіәділ Давлетов А.Е., Ашикбаева А.Б., Архипов Ю.В., Сызганбаева С.А. 2017 - г. 1 - стр. Kiel

23

Асқарұлы Әбдіәділ Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю., Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2018 - г. 4 - стр.

24

Асқарұлы Әбдіәділ Сызганбаева С.А., Дубовцев Д.Ю., Давлетов А.Е., Архипов Ю.В., Ашикбаева А.Б. 2018 - г. 3 - стр.
Автордың құжаттары

16

Цитирования

142 по 76
құжаттар

h-индексі

6

Dynamic characteristics of three-dimensional strongly coupled plasmas

Arkhipov, Y.V., Ashikbayeva, A., Askaruly, A., Davletov, A.E., Dubovtsev, D.Y., Santybayev, K.S., Syzganbayeva, S.A., Conde, L., Tkachenko, I.M.

2020

Physical Review E
102, с.

1

Цитирований
Stopping power of an electron gas: The sum rule approach

Arkhipov, Y.V., Ashikbayeva, A.B., Askaruly, A., Dubovtsev, D.Y., Syzganbayeva, S.A., Tkachenko, I.M.

2019

Contributions to Plasma Physics
59, с.

0

Цитирований
Sum rules and exact inequalities for strongly coupled one-component plasmas

Arkhipov, Y.V., Ashikbayeva, A.B., Askaruly, A., Bonitz, M., Conde, L., Davletov, A.E., Dornheim, T., Dubovtsev, D.Y., Groth, S., Santybayev, K., Syzganbayeva, S.A., Tkachenko, I.M.

2018

Contributions to Plasma Physics
58, с. 967-975

7

Цитирований
Direct Determination of Dynamic Properties of Coulomb and Yukawa Classical One-Component Plasmas

Arkhipov, Y.V., Askaruly, A., Davletov, A.E., Dubovtsev, D.Y., Donkó, Z., Hartmann, P., Korolov, I., Conde, L., Tkachenko, I.M.

2017

Physical Review Letters
119, с.

26

Цитирований
Screened Effective Interaction Potential for Two-Component Plasmas

Arkhipov, Y.V., Ashikbayeva, A.B., Askaruly, A., Davletov, A.E., Dubovtsev, D.Y., Tkachenko, I.M.

2016

Contributions to Plasma Physics
56, с. 403-410

2

Цитирований
2015

Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
91, с.

4

Цитирований
Dense Plasma Dynamic Structure Factor Simulation Data vs. the Method of Moments

Arkhipov, Y.V., Ashikbayeva, A.B., Askaruly, A., Davletov, A.E., Syzganbaeva, S., Davletov, A.E., Tkachenko, I.M.

2015

Contributions to Plasma Physics
55, с. 381-389

5

Цитирований
Dynamic Collision Frequency in Kelbg-Pseudopotential-Modelled Plasmas and the Method of Moments with Local Constraints

Arkhipov, Y.V., Askaruly, A., Dubovtsev, D.Y., Erimbetova, L.T., Tkachenko, I.M.

2015

Contributions to Plasma Physics
55, с. 373-380

1

Цитирований
The plasma stopping power velocity moment diagnostics

Arkhipov, Y.V., Ashikbayeva, A.B., Askaruly, A., Dubovtsev, D., Tkachenko, I.M.

2014

Contributions to Plasma Physics
54, с. 308-313

2

Цитирований
Dielectric function of dense plasmas, their stopping power, and sum rules

Arkhipov, Y.V., Ashikbayeva, A.B., Askaruly, A., Davletov, A.E., Tkachenko, I.M.

2014

Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
90, с.

28

Цитирований
Optical properties of kelbg-pseudopotential-modelled plasmas

Arkhipov, Y.V., Ashikbayeva, A.B., Askaruly, A., Davletov, A.E., Tkachenko, I.M.

2013

Contributions to Plasma Physics
53, с. 375-384

5

Цитирований
Stopping of relativistic projectiles in two-component plasmas

Arkhipov, Y.V., Ashikbayeva, A.B., Askaruly, A., Davletov, A.E., Tkachenko, I.M.

2013

EPL
104, с.

4

Цитирований
Dynamic properties of one-component strongly coupled plasmas: The sum-rule approach

Arkhipov, Y.V., Askaruly, A., Ballester, D., Davletov, A.E., Tkachenko, I.M., Zwicknagel, G.

2010

Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
81, с.

32

Цитирований
2010

Contributions to Plasma Physics
50, с. 69-76

5

Цитирований
Optical properties of model moderately coupled plasmas

Arkhipov, Y.V., Askaruly, A., Baimbetov, F.B., Ballester, D., Davletov, A.E., Meirkanova, G.M., Tkachenko, I.M.

2010

Contributions to Plasma Physics
50, с. 165-176

6

Цитирований
Collective and static properties of model two-component plasmas

Arkhipov, Y.V., Askaruly, A., Ballester, D., Davletov, A.E., Meirkanova, G.M., Tkachenko, I.M.

2007

Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics
76, с.

14

Цитирований