Басты бет / Медицина және денсаулық сақтау / Дене тәрбиесі және спорт / Касымбекова Сауле Ильясовна

Касымбекова Сауле Ильясовна

Лауазымы: профессор
дене шынықтыру және спорт кафедрасы
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазДШИ Жоғары 1980
Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағыңыз
Ғылыми атағыңыздың атауы Тағайындалған күні
доцент 01.01.2001
профессор 01.01.2001
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Дене шынықтыру және спорт менеджменті
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Дене шынықтыру және спорт менеджменті
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық практика (үздіксіз жаттықтырушылық)
Ғылыми зерттеудің әдістері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Ғылыми зерттеудің әдістері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Ғылыми зерттеудің әдістері
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Академиялық жазу
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауда жаттықтыру процесін моделдеу
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Академиялық жазу
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауда жаттықтыру процесін моделдеу
Академиялық жазу
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Ғылыми зерттеудің әдістері
Дене шынықтыру және спорт менеджменті
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық практика (үздіксіз жаттықтырушылық)
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Дене шынықтыру және спорт менеджменті
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Ғылыми зерттеудің әдістері
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауда жаттықтыру процесін моделдеу
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Педагогикалық
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Академиялық жазу
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Педагогикалық практика (үздіксіз жаттықтырушылық)
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Академиялық жазу
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Ғылыми зерттеудің әдістері
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтыру және спорт менеджменті
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауда жаттықтыру процесін моделдеу
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық практика (үздіксіз жаттықтырушылық)
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық практика (үздіксіз жаттықтырушылық)
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауда жаттықтыру процесін моделдеу
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Дене шынықтыру және спорт менеджменті
Дене шынықтыру және спорт менеджменті
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Академиялық жазу
Ғылыми зерттеудің әдістері
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауда жаттықтыру процесін моделдеу
Педагогикалық
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Академиялық жазу
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауда жаттықтыру процесін моделдеу
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Педагогикалық
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Ғылыми зерттеудің әдістері
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтыру және спорт менеджменті
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Педагогикалық практика (үздіксіз жаттықтырушылық)
Педагогикалық практика (үздіксіз жаттықтырушылық)
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтыру және спорт менеджменті
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Ғылыми зерттеудің әдістері
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесіндегі экперементтік жұмыстарды жоспарлау, статистикалық талдау әдістемелері
Инструкция к экзаменам
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Кәсіби қолданбалы дене дайындығының негіздері
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер жән е кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Дене шынықтыру және спорттың әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі
Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық
Дене тәрбиесі және спорттағы ғылыми зерттеу жұмыстары тарихы мен әдіснамасы
Педагогикалық
Ұлттық идея: ұлттық спорт түрлерін дамыту және кеңінен таныту
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Спорттық-педогогикалық шеберлік негіздері
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Дене тәрбиесі және спорт туралы білімнің ғылыми жүйесіндегі көкейтесті мәселелер
Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлауда жаттықтыру процесін моделдеу
Негізгі спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі
Академиялық жазу
Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік негіздері
Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі

1

Касымбекова Сауле Ильясовна Теория и методика футбола КазНУ им аль-Фараби 2019 - г. ISBN 978-601-04-3906-1 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Касымбекова Сауле Ильясовна Физическое воспитание для студентов в специальной медицинской группе " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3908-5 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Касымбекова Сауле Ильясовна Система физического воспитания учащейся молодежи в Республики Казахстан 2018 - г. 3 - стр. 0

2

Касымбекова Сауле Ильясовна Формирование здорового образа жизни молодежи. 2018 - г. 3 - стр. 2

3

Касымбекова Сауле Ильясовна Спорт и здоровье 2018 - г. 4 - стр. 0

4

Касымбекова Сауле Ильясовна Management of team motivation during formation of self-organazing command 2018 - г. 6 - стр. 0

5

Касымбекова Сауле Ильясовна Управление процессом интеграции спортивных и оздоровительных технологий 2018 - г. 6 - стр. 0

6

Касымбекова Сауле Ильясовна Физическое воспитание студентов 2018 - г. 4 - стр. 0

7

Касымбекова Сауле Ильясовна Формирование ключевых компетенций у студентов медицинского факультета на занятиях по предмету "физическая культура" 2019 - г. 4 - стр. 0

8

Касымбекова Сауле Ильясовна Методика бега на средние дистанции 2019 - г. 4 - стр. 0
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0