Басты бет / Заң / қылмыстық құқық және іс жүргізу, криминалистика / Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы

Лауазымы: аға оқытушы
қылмыстық құқық және іс жүргізу, криминалистика
Scopus author ID: 57208651079
       Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 1997-2001 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетінде оқыған. Сол жылы қылмыстық құқық және криминология кафедрасының магистратурасына түсіп, 2003 жылы аталған кафедраның қылмыстық құқық және криминалистика мамандануы бойынша магистратурасын үздік бітірді. 2003 жылы «Құқық магистрі» академиялық дәрежесін алды. 2003 жылы заң факультетінің аспирантура бөліміне түсіп, 2010 жылы 1 шілдеде Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, заң факультетінің біріккен диссертациялық кеңесінде «Қылмыстан сақтандыру – қылмыстық саясаттың құрамдас бөлігі» тақырыбында кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады. 2011 жылы 8 мамырында ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Жоғары аттестациялық комиссиясының шешімімен заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. 2005- 2010 жылдары Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, қылмыстық құқық және криминология кафедрасының аға оқытушысы. 2010 жылдан «Қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика» кафедрасында доцент лауазымын атқаруда. «Қылмыстық құқық», «Қазіргі қылмыстық саясат», «Криминология» пәндерінен дәріс оқиды. 45 - тан астам ғылыми мақала мен «Қазақстан Республикасының қылмыстан сақтандыру саясаты» атты монографияның авторы.
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
Жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралаудың негізі
Силлабус
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Силлабус
Қылмыстылыққа қарсы тұрудағы заманауи СМАРТ технологиялар
силлабус
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
силлабус
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
нац.без. силлабус.
Террористік, экстремистік бағыттағы қылмыстарға қарсы тұрудың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері
терр и экстр. силлабус
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
коррупция.силлабус
Қылмыстылыққа қарсы тұрудағы заманауи СМАРТ технологиялар
смарт. силлабус
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
силлабус
Қылмыстың алдын алу
Силлабус профилактика
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
силлабус
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Криминология
криминология силлабус
Қылмыстың алдын алу
Силлабус профилактика
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
силл. угл
Адвокатура және адвокаттық қызмет
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
силл.теор
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
Cиллабус
Криминология
криминология силлабус
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
Қылмыстың алдын алу
Криминология
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
силлабус общ безопасность
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
силл. виктим. безоп
Криминология
крим. силлабус
Қылмыстың алдын алу
силлабус проф. преступлений
Қылмыстың алдын алу
силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
силлабус проф. преступлений
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус басты
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус басты
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Қылмыстың алдын алу
силлабус
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
силлабус
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
СИЛЛАБУС
Қазіргі кездегі қылмыстық саясат
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Қазіргі кездегі қылмыстық саясат
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
ҚР қылмыстық саясаты
Қылмыстық саясат силлабус
Салық салу саласындағы қылмыстарды саралау
Силлабус
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
Силлабус
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
силлабус общ безопасность
Қылмыстық құқық ғылымының қазіргі тенденциялары мен мәселелері
семинар
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
семинар
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
семинар
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
семинар
ҚР қылмыстық саясаты
Қылмыстық саясат силлабус
Қоғамдық қауіпсіздікке, қоғамдық тәртіпке және басқару тәртібіне қарсы қылмыстарды саралау
ҚР пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері
Силлабус
Қылмысты саралаудың негіздері
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың қылмыстық-құқықтық мәселелері
семинар
Адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен өзге құқықтарына қарсы және жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау проблемалары
Қазіргі кездегі қылмыстық саясаты
семинар
Адвокатура және адвокаттық қызмет
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
Қылмыстық құқық (жалпы бөлім )
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
Қылмыстылыққа қарсы тұру аясындағы зерттеулердің теориялық негіздері
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
семинар
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
2. Силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау негіздері
СОӨЖ тапсырмалары
Ұрлықтарды, қарақшылық шабуылдарды және т.б. тергеу
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
Лекциялар тезисі
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
Ұрлықтарды, қарақшылық шабуылдарды және т.б. тергеу
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау негіздері
Дәрістердің қысқаша тезисі
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау негіздері
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың негіздері
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
Ұрлықтарды, қарақшылық шабуылдарды және т.б. тергеу
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
Қорытынды емтиханға дайындалу сұрақтары
Қылмыстық құқық (ерекше бөлім )
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
Ұрлықтарды, қарақшылық шабуылдарды және т.б. тергеу
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау негіздері
Қорытынды емтиханға дайындалу сұрақтары
Қылмыстылыққа қарсы тұрудағы заманауи СМАРТ технологиялар
Экзамен программа.
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Криминология
Срс
Криминология
Срс нұсқаулық
Криминология
Криминология
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау негіздері
Глоссарий
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
Ұрлықтарды, қарақшылық шабуылдарды және т.б. тергеу
Криминология
Kрим. силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Силларбус
Қылмыстың алдын алу
Силлабус профилактика
Криминология
криминология силлабус
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Силлабус
ҚР қылмыстық саясаты
кылм. саясат. семинар
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
Ұрлықтарды, қарақшылық шабуылдарды және т.б. тергеу
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
Қылмыстық құқық (ерекше бөлім )
Ұрлықтарды, қарақшылық шабуылдарды және т.б. тергеу
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
Қылмыстық құқық (жалпы бөлім )
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
ҚР қылмыстық саясаты
семинар нускаулык
ҚР қылмыстық саясаты
семинар тапсырмалар
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
семинар нускаулық
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Семинар тапсырмалар
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
семинар нускаулык
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
семинар тапсырмалары
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
семинар нускаулық
Қылмыстың алдын алу
Семинар тапсырмалары
Қылмыстың алдын алу
Семинар нускаулық
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
силл. виктим. безоп
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
силлабус
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус басты
Қылмыстың алдын алу
силлабус
Криминология
Қылмыстың алдын алу
Криминология
Криминология
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
силлабус
ҚР қылмыстық саясаты
силлабус
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Криминология
силлабус
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау негіздері
Силлабус
Криминология
Силлабус
Қылмыстық-атқару құқығы
Қылмыстың алдын алу
силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
силлабус
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Силлабус
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
силлабус
Криминология
Қылмыстың алдын алу
ҚР қылмыстық саясаты
Қоғамдық қауіпсіздік аясындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қылмыстық құқық бұзушылықтардан сақтандырудың теориялық мәселелері
Басты сот талқылауы барысында азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелері
Жаһандану жағдайындағы адамның құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Силлабус
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қылмыстық-атқару құқығы
Силлабус
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Силлабус
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Силлабус
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Новый Силлабус
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
Қазіргі заманғы қылмыстық саясат
Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігінің негіздері
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Ұрлықтарды, қарақшылық шабуылдарды және т.б. тергеу
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Қылмыстық құқық (жалпы бөлім )
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
ҚР қылмыстық саясаты
Силлабус
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау негіздері
Силлабус
ҚР қылмыстық заңнамасын қолданудың теориялық және тәжірибелік мәселелері
Қылмыстық құқық (ерекше бөлім )
Виктимологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі
Ұлттық қауіпсіздіктің негіздері
Қылмыстық құқық (жалпы бөлім )

1

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясаттың негізгі он мақсаты 2012 - г. 2 - стр. 0

2

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Ұлттық жүйедегі қылмыстық саясаттың салмағы 2015 - г. 4 - стр. 0

3

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат және құқықтық дамуды қамтамасыз ету 2015 - г. 4 - стр. 0

4

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат, құқықтық даму: жағдайы мен болашағы 2015 - г. 7 - стр. 0

5

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясаттың ұлттық сапаны көтерудегі маңызы 2015 - г. 6 - стр. 0

6

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстан сақтандыру және құқықтық сана сапасы 2016 - г. 6 - стр. 0

7

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат, құқықтық қоғам және қылмыстық ахуал 2016 - г. 5 - стр. 0

8

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясаттың криминогенді жағдайға әсері 2016 - г. 4 - стр. 0

9

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 2017 - г. 4 - стр. 0

10

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 2017 - г. 4 - стр. 0

11

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 2017 - г. 4 - стр. 0

12

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 2017 - г. 3 - стр. 0

13

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат және құқықтық дамуды қамтамасыз ету 2016 - г. 6 - стр. 0

14

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат, құқықтық қоғам және құқықтық ахуал 2016 - г. 4 - стр. 0

15

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстан сақтандыру және құқықтық сана сапасы 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясаттың криминогенді жағдайға әсері 2016 - г. 4 - стр. 0

17

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстан сақтандыру және құқықтық сана сапасы 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТ, ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАМУ: ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 2020 - г. 10 - стр. 0

19

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫҢ ҰЛТТЫҚ САПАНЫ КӨТЕРУДЕГІ МАҢЫЗЫ 2020 - г. 11 - стр. 0

1

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық құқықтың қылмыстан сақтандыру қызметі 2011 - г. 3 - стр. Қарағада

2

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Құқықтық қоғам құрудағы қылмыстық-құқықтық мәселелер 2011 - г. 6 - стр. Алматы

3

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Құқықтық ойдың қазынасы еді 2012 - г. 4 - стр. Алматы

4

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясаттың құқықтық мәртебесі 2011 - г. 4 - стр. Алматы

5

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық саясат:қатнастар мен құндылықтар 2012 - г. 5 - стр. Алматы

6

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы 1. Қылмыстан сақтандыру: бәрін адам шешеді... басылған Материалы международной конференции «Современные технологии, механизмы и средства противодействия преступности» 27 апреля 2012 год. 85-89 бб 2011 - г. 5 - стр. КазНПУ имени Абая

7

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы қылмыстық жазалау саясатын дамыту 2011 - г. 3 - стр. КазНПУ имени Абая

8

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстан сақтандыру: бәрін адам шешеді... 2012 - г. 5 - стр.

9

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық жауаптылықты кім қалай түсінеді? 2013 - г. 5 - стр. Алматы

10

Тлепбергенов Орынбасар Нусипалиулы Қылмыстық заңның сақтандыру функциясы 2013 - г. 5 - стр.
Автордың құжаттары

2

Цитирования

6 по 6
құжаттар

h-индексі

2

2021

Journal of Interpersonal Violence
36, с. NP12155-NP12175

4

Цитирований
2019

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology
63, с. 2171-2193

2

Цитирований