Басты бет / Шығыстану / Тюрксой / Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна

Лауазымы: аға оқытушы
Тюрксой
Scopus author ID: 57190440265
       Қортабаева Гүлжамал С.М.Киров атындағы ҚазМУ-дің филология факультетінің түлегі. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Шығыстану факультеті, Түрксой кафедрасының аға оқытушысы, филол.ғ.к «Нұр Отан» партиясының мүшесі. 100-ден астам ғылыми мақалалары Қазақстан, Қырғызстан, Чехия, Жапония, Түркия, Индия, Италияның ғылыми журналдарында жарық көрген. «Қазақ ономастикасы: поэтонимдердің этнолингвистикалық сипаты» (2013) «Маңғыстау деген ақ шағыл менен аппақ нұр» (2016) атты монография, «Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» (2016), «Түркі ономастикасы» (2017) оқу құралдарының «Түркітану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларының авторы. Танымдық және имидждік мақалалары «Ақиқат», «Аңыз адам», «Айбергенов әлемі», «Ару Ана», «Жалын», «Таңшолпан», «Тамыр» сияқты журналдарда және «Егемен Қазақстан», «Айқын», «Ана тілі», «Түркі әлемі», «Қазақ университеті», «Маңғыстау», Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия газеттерінде жарық көрген. Республикалық «Тамыр» және «Айбергенов әлемі» журналдарында редакторлық қызметтер атқарды.
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
С.М.Киров атынд.ҚазМУ Жоғары 1987
Ғылыми дәрежесі

1

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ ономастикасы: поэтонимдердің этнолингвистикалық сипаты " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0013-9 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі әлемінің тілдік бейнесі "Қазақ университеті" 2016 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Кәсіби білім беру бағдарламасының паспорты (қазақ тілінде) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 2015 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (на русском языке) " Қазақ университеті " 2015 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы " Қазақ университеті " 2016 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2015 - г. 4 - стр. 0

2

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Кинесикалық амалдардың семантикасы мен қарым-қатынастағы функционалдық қызметі 2013 - г. 5 - стр. 65

3

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ататүрк реформасы: түрік тілінің қалыптасуы 2012 - г. 5 - стр. 60

4

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Маңғыстау топоономастикасы: сакальды атаулардың этномәдени сипаты 2010 - г. 6 - стр. 40

5

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Славян тілдеріндегі түркизмдер 2012 - г. 5 - стр. 60

6

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Көне түркі ономастикасы: тотем негізді антропонимдер 2012 - г. 5 - стр. 1

7

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Зерттеуші С.Қондыбайдың "Арғықазақ мифологиясы еңбегіндегі Қыдыр және Қодар бейнесі 2014 - г. 3 - стр. 1

8

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мифологиялық таным: С.Қондыбай еңбектеріндегі тілдік және тарихи деректер 2013 - г. 5 - стр. 1

9

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ ономопоэтикасы: этнолингвистикалық, когнитивтік, функционалдық зерттеулер 2014 - г. 5 - стр. 1

10

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2015 - г. 5 - стр. 1

11

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2013 - г. 3 - стр. 11

12

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2014 - г. 5 - стр. 1

13

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаКалиев А.К. Түркілік ономастика: орыс жылнамаларындағы қыпшақ текті аттар сыры 2012 - г. 6 - стр. 1

14

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. Specific Consonant Sounds of Kazakh and English Languages 2015 - г. 6 - стр. 5

15

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. Характерные особенности синтаксиса современного турецкого языка 2014 - г. 4 - стр. 0

16

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі халықтарындағы Алдар көсе бейнесі: салыстырмалы- тарихи зерттеу 2016 - г. 4 - стр. 76

17

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазіргі түрік тіліндегі кірме сөздер 2015 - г. 5 - стр. 75

18

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ және Үнді тілдеріндегі фразеологиялық аспект 2013 - г. 3 - стр. 11

19

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түрік тілінің синонимдері 2016 - г. 4 - стр. 77

20

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ағылшын және қазақ тілдеріндегі салт-дәстүрдің тілдік бейнесі 2016 - г. 5 - стр. 77

21

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Хас хажыб атанған Жүсіп Баласағұн шығармасындағы бақыт концептісі 2016 - г. 3 - стр. 0

22

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Жүсіп хас хажыб Баласағұнның «Құтадғу біліг» атты еңбегінің кейбір тіл ерекшелігі 2016 - г. 4 - стр. 1

23

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаКокеева Д.М., Авакова Р.А., Мустафаева А.А. The Concept “Horse”: On the Basis of the Monument “at-Tuhfa az-Zakiya Fil-Lugat at-Turkiyya” 2016 - г. 20 - стр. 0

24

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2016 - г. 12 - стр. 96

25

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ЖҮСІП БАЛАСАҒҰНИДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІЛІМДЕРІ: МҰРАЛАРЫН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 2016 - г. 4 - стр. 0

26

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Чуваш тіліндегі ротацизмнің фонетикалық табиғаты 2016 - г. 4 - стр. 4

27

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қырғыз халқының музыкалық аспаптары: лингвомәдени талдау 2016 - г. 5 - стр. 4

28

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. 2016 - г. 11 - стр. 30

29

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 11 - стр. 73

30

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Functions of Turkic musical instruments in Shamanism 2018 - г. 7 - стр. 2

31

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 17 - г. 11 - стр. 73

32

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Контактология: түркілік ономастикалық атаулардың таралуы 2018 - г. 4 - стр. 0

33

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ИСТОРИЯ ТЮРКИЗМОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 2018 - г. 5 - стр. 0

34

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Turkisms in different languagesof the world 2018 - г. 5 - стр. 0

35

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2018 - г. 4 - стр. 84

36

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі халықтарының музыкалық аспаптарының шаманизмдегі функциясы 218 - г. 4 - стр. 85

37

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2018 - г. 7 - стр. 89

38

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна МУЗЫКАЛЫҚ ТҮРКІТАНУ: AСПAП AТAУЛAРЫН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІ 2018 - г. 9 - стр. 91

1

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Есимбекова Н.Е. Гендерлік сипатқа ие фразеологизмдердің тілдік бейнесі 2013 - г. 5 - стр. Алматы

2

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2011 - г. 3 - стр. КазНПУ имени Абая

3

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түрік тілінде омоним сөздердің жасалу тәсілдері 2015 - г. 3 - стр. Алматы

4

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі тілдеріндегі фольклорлық онимдердің тарихи-этномәдени ерекшеліктері 2017 - г. 5 - стр. Түркістан қаласы

5

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қырғыз халқының музыкалық аспаптары 2016 - г. 5 - стр. Бишкек

6

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Жаһандану: жойылу қаупіндегі түркі тілдері 2016 - г. 5 - стр. Бишкек

7

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мифологема волка в тюркской мифологии 2016 - г. 7 - стр. Бишкек

8

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 7 - стр. Алматы

9

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 15 - стр.

10

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ортаазиялық топонимдік деректер: «Маңғыстау» сөзінің шығуы туралы 2017 - г. 5 - стр. Алматы

11

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мимар Синанның сәулетшілік өнері 2018 - г. 3 - стр.
Автордың құжаттары

4

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

2017

Ponte
73, с. 108-119

0

Цитирований
Cultural connotation: The ways of culture reflection in language sign

Andabayeva, D., Dossymbekova, R., Kortabayeva, G., Orazakynkyzy, F.

2016

Man in India
96, с. 2121-2132

0

Цитирований
The concept «Horse»: On the basis of the monument «At-Tuhfa Az-Zakiya fil-lugat at-turkiyya»

Konkabayeva, N., Kokeyeva, D., Avakova, R., Kortabaeva, G., Mustafayeva, A.

2016

Man in India
96, с. 3939-3956

0

Цитирований
Psychological aspects of phraseology in Kazakh language and hindi

Bokuleva, B., Avakova, R., Iskakova, Z., Kortabaeva, G.

2013

World Applied Sciences Journal
25, с. 1661-1663

0

Цитирований