Басты бет / Филология / Шетел филологиясы және аударма ісі / Мұсалы Ләйла Жұматайқызы

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы

Лауазымы: профессор м.а.
Шетел филологиясы және аударма ісі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Идиома мен диалектизмдердің аудармасы
Аударма туындыларын талдау және редакциялау
Көркем аударма теориясы негіздері
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Ауызша аударма практикасы
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Аударма теориясы
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Әдеби пропедевтика
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Стилистика және мәтін анализі
Көркем мәтіннiң әдеби герменевтикасы
Аударма теориясы
Көркем аударманың практикасы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Екінші тілді менгеру теориясы
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Шетел тілі
Аударма теориясы
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Әдеби талдау және интерпретациялау
Көркем аударманың практикасы
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Шетел тілі
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Шетел тілі
Әдеби талдау және интерпретациялау
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Көркем мәтіннiң әдеби герменевтикасы
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Классикалық және қазіргі заманғы әдебиет
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Аударма теориясы
Аударма теориясы
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Үнді-еуропалық тіл
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Стилистика және мәтін анализі
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Әдеби пропедевтика
Аударма теориясы және практикасының негіздері
Мәтін стилистикасы және аударма
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Ауызша аударма практикасы
Екінші тілді менгеру теориясы
Әдеби пропедевтика
Классикалық және қазіргі заманғы әдебиет
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Аударма теориясы және практикасының негіздері
Әдеби талдау және интерпретациялау
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Көркем аударманың практикасы
Аударма теориясы
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Әдебиетті оқытудың әдістемесі
Стилистика және мәтін анализі
Аударма теориясы
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Үнді-еуропалық тіл
Синхронды аударма негіздері
Риторика
Аударма және когнитология негіздері
Идиома мен диалектизмдердің аудармасы
Аударма туындыларын талдау және редакциялау
Синхронды аударма негіздері
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Әдебиетті оқытудың әдістемесі
Әдеби талдау және интерпретациялау
Әдеби пропедевтика
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Екінші тілді менгеру теориясы
Стилистика және мәтін анализі
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Көркем аударманың практикасы
Үнді-еуропалық тіл
Аударматану және лингвомәдениеттану
Аударма теориясы
Идиома мен диалектизмдердің аудармасы
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Аударма туындыларын талдау және редакциялау
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
Аударма және когнитология негіздері
Стилистика және мәтін анализі
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Көркем аударманың практикасы
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Әдеби пропедевтика
Әдеби талдау және интерпретациялау
Екінші тілді менгеру теориясы
Шетел тілі
Әдебиетті оқытудың әдістемесі
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Әдебиетті оқытудың әдістемесі
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Көркем аударманың практикасы
Көркем аударманың практикасы
Көркем аударманың практикасы
Көркем аударманың практикасы
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Стилистика және мәтін анализі
Әдеби талдау және интерпретациялау
Идиома мен диалектизмдердің аудармасы
Аударма теориясы
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Әдеби пропедевтика
Екінші тілді менгеру теориясы
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Аударма теориясы
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Классикалық және қазіргі заманғы әдебиет
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Аударма теориясы
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Идиома мен диалектизмдердің аудармасы
Аударма туындыларын талдау және редакциялау
Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы ( Ғылыми семинар III)
Аудару теориясы мен практикасы
Еуразиялық әдеби байланыстар және көркем аударма
Көркем аударма теориясы негіздері
Аудару теориясы мен практикасы
Идиома мен диалектизмдердің аудармасы
Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Шетел тілі
Әдебиетті оқытудың әдістемесі
Әдеби пропедевтика
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Көркем аударманың практикасы
Әдеби талдау және интерпретациялау
Стилистика және мәтін анализі
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Стилистика және мәтін анализі
Шетел тілі
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Ауызша аударма практикасы
Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
Аударма теориясы және практикасының негіздері
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Аударма теориясы
Аударма теориясы
Стилистика және мәтін анализі
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Әдеби пропедевтика
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Аударма теориясы
Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
Ауызша аударма практикасы
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Әдеби талдау және интерпретациялау
Көркем аударманың практикасы
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Көркем аударманың когнитивті аспектілері
Ғылыми мәтін аудармасы коммерциализация нысаны ретінде
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Теориялық және қолданбалы лингвистика
Идиома мен диалектизмдердің аудармасы
Аударма туындыларын талдау және редакциялау
Көркем аударма және әдеби шығармашылық
Әдебиетті оқытудың әдістемесі
Стилистика және мәтін анализі
Көркем аударма теориясы негіздері
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Аудару теориясы мен практикасы
Аудару теориясы мен практикасы
Аударма және когнитология негіздері
Шетел тілі
Аудару теориясы мен практикасы
Шетел тілі
Көркем аударма теориясы негіздері
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Көркем аударма теориясы негіздері
Риторика
Ауызша аударма практикасы
Аударма теориясы
Аударма және когнитология негіздері
Аудару теориясы мен практикасы
Аудару теориясы мен практикасы
Көркем аударма теориясы негіздері
Көркем аударма салыстырмалы әдебиеттану жүйесінде
Көркем аударма теориясы негіздері
Еуразиялық әдеби байланыстар және көркем аударма
Ауызша аударма практикасы
Шетел тілі
Аударма теориясы
Еуразиялық әдеби байланыстар және көркем аударма
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Аудару теориясы мен практикасы
Көркем аударма теориясы негіздері
Әдеби талдау және интерпретациялау
Шетел тілі
Аударма теориясы
Екінші тілді менгеру теориясы
Стилистика және мәтін анализі
Шетел тілі
Екінші тілді менгеру теориясы
Риторика
Риторика
Аударма теориясы
Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
Еуразиялық әдеби байланыстар және көркем аударма
Контрастивті лингвистиканың негіздері
Ауызша ілеспе аударма
Риторика
Риторика
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Транслатема аударма бірлігі ретінде
Мәдениетаралық қарым-қатынастың когнитивті-стилистикалық аспектілері
Еуразиялық әдеби байланыстар және көркем аударма
Риторика
Риторика
Ауызша аударма практикасы
Еуразиялық әдеби байланыстар және көркем аударма
Риторика

1

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мәдениетаралық байланыстар және әдеби компаративистика. (Авторлар ұжымының құрамында) Бийктик 2011 - г. 15 - стр. ҚЫРГЫЗСТАН

2

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Межкультурная коммуникация и литературная компаративистика, Равобити байни Фархангива компаративистикаи адаби (авторлар ұжымы қатарында) Издательство Россииско-Таджикского университета (г. Душанбе) 2012 - г. 17 - стр. ТӘЖІКСТАН

3

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Аударма ісі: байырғы трактаттар мен кейінгі толғамдар: хрестоматия / Құраст.: Ж.Дәдебаев, Ә.Тарақ, Л.Мұсалы, Е.Кәрібозов, Г.Даутова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014.-262б. ISBN 978-601-04-0490-8 " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN . 978-601-04-04 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Аударма теориясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN . 978-601-04-04 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мұсалы Л. Аударманың нормативті аспектілері. Әдеби шығармашылық және көркем аударма теориясы: дәрістер жинағы. - Алматы:Қазақ университеті, 2013. – 124-131б. " Қазақ университеті " 2014 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мұсалы Л.М.Әуезов әңгімелерінің орыс тіліндегі тәржімалары жөнінде Бииктик 2014 - г. 12 - стр. ҚЫРГЫЗСТАН

7

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Символ-бернелеу және оның көркемдік қызметі (М.Жұмабай және Б.Күлеев поэзиясы негізінде) Ан-Арыс 2015 - г. ISBN 978-601-7337-97 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы ISSUES OF LITERARY TRANSLATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Monographic publication ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ Братислава, 2015 Братислава 2015 - г. ISBN 978 80 971 536-4-9 6 - стр. СЛОВЕНИЯ

11

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Тараков А.С., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Дадебаев Ж.., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Л.Мұсалы. Аударма практикасы. Алматы:Қазақ университеті, 2016 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1994-0 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Есембеков Т.У. Аударматану бойынша библиографиялық көрсеткіш. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2016-8 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Бисенбаев П.К., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Аударматанудың заманауи мәселелері. Ұжымдық монография. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Методические указания к выполнению практических заданий для студентов и магистрантов, обучающихся по специальности «Переводческое дело» / " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2001 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Есембеков Т.У., Тараков А.С., Айтмұханбетова А.С., Жапарова А.Ж., Сейденова С.Д. Аударматану терминдерінің сөздігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Аударматану терминдерінің сөздігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-208 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Есембеков Т.Мұсалы Л. Көркем мәтін және аударма. Алматы, Қазақ университеті, 2019, 7.75 печ.лист ISBN 978 601 04 2955 0 " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978 601 04 2955 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Влияние культуры и духовности на воспитание молодежи. Просвещение и прогресс в развитии общества. По Тудам Абая Кунанбаева. Составитель Л.Мусалы. (АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ. АБАЙ КУНАНБАЕВ)- Москва: Амрита-Русь, ИД Шалвы Амонашвили, 2019 -144с. Амрита-Русь, ИД Шалвы АМОНАШВИЛИ 2019 - г. 8 - стр. РЕСЕЙ

1

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыАбдикова К.Т., Азимбаева И.К. Абай Құнанбаев өлеңдеріндегі фразеологизмдердің аударылуы 2012 - г. 3 - стр. 0

2

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Аударманың нормативті аспектілері 2011 - г. 3 - стр. 0

3

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Л.Мұсалы, Е.Солтанаева. Әдеби таным тереңінде. Абай институтының ХАБАРШЫСЫ. № 2 (20) 2013, 74-77 б. 2013 - г. 3 - стр. 0

4

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы КОНЦЕПТ ДЕРЕВО ИЛИ «ОДА КАРАГАЧУ» 2014 - г. 7 - стр. 0

5

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мұсалы Л.Ж. Символ-бернені тану мәселелері. Филология и современность. Выпуск 4.Сборник научных трудов. Узбекский государственный университет мировых языков. - Ташкент: MERIYUS, 2013, с. 159-162 2013 - г. 4 - стр. 0

6

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы М.Әуезов әңгімелерінің орыс тіліндегі тәржімелері жөнінде. 2014 - г. 5 - стр. 0

7

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мәтінді аудармаға дейін талдау және оның кезеңдері 2014 - г. 2 - стр. 0

8

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Т.Есембеков зерттеулеріндегі драматизм мәселелері 2013 - г. 3 - стр. 0

9

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы 2015 - г. 8 - стр. 0

10

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыТаева Р.М., Оразбекова И.Г. 2015 - г. 4 - стр. 0

11

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыДадебаев Ж.., Бисенбаев П.К. Н.Ә. Назарбаевтың "Тәуелсіздік толғауы" туралы толғаныс 2015 - г. 4 - стр. 35

12

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Особенности концептуального подхода к предпереводческому анализу текста 2015 - г. 5 - стр. 0

13

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Исследования в сфере политической лингвистики 2015 - г. 6 - стр. 0

14

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыДадебаев Ж.. Ш. Мұртазаның "Қызыл жебе" романындағы көркемдк шындық 2015 - г. 5 - стр. 6

15

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы І.Жансүгіров өлеңдерінің орыс тіліне аударылуы 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыСолтанаева Е.М. Aбай поэзиясы және әдеби байланыс мәселесі 2016 - г. 6 - стр. 0

17

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Л.Ж. Мұсалы. КӨРКЕМ АУДАРМАНЫҢ ҚАЗАҚ-АҒЫЛШЫН ӘДЕБИ БАЙЛАНЫСЫНДАҒЫ РОЛІ. 2016 - г. 4 - стр. 5

18

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы L LERMONTOVS POEM «SAIL» TRANSLATED BY ABAY: THE PROBLEM OF ADEQUACY. 2016 - г. 5 - стр. 6

19

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыСейденова С.Д., Карагойшиева Д.А. Лингвистические аспекты анализа казахских фамилии 2016 - г. 6 - стр. 0

20

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыКарагойшиева Д.А., Сейденова С.Д. Қазақ және орыс тілдеріндегі фонологиялық құбылыстар жайында 2016 - г. 5 - стр. 0

21

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Mussaly L. Character of a Russian Translation of Poem “Winter” (“Kys”) by Abai. 2016 - г. 3 - стр. 2

22

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Ежелгі және орта ғасырлардағы әдеби мұраларда ұлттық идея және "Мәңгілік ел" идеясының көрініс табуы 2016 - г. 5 - стр. 1

23

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыЖаксылыков А.Ж., Сейденова С.Д., Сапарходжаева Н.П. FUNCTIONS OF MYTHOLOGEMES IN THE STRUCTURE OF THE NOVEL “THE LAST OF MOHICANS” BY J.F.COOPER 2017 - г. 8 - стр. 73

24

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыКарагойшиева Д.А., Сейденова С.Д. Linguistic aspects of Kazakh surnames analysis 2019 - г. 8 - стр. 0

25

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы TRANSLATION METHODS OF ETHNOCULTURAL VOCABULARY IN THE EPIC POETRY «THE PATH OF ABAY» BY MUKHTAR AUEZOV IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES ...................................................................................................... 2019 - г. 5 - стр. 0

26

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы ХХ ғасырдың 50-60 жылдарындағы Қазақстандағы балалар әдебиеті (белгілі сыншы Қалжан Нұрмахановтың жазбалары бойынша) 2019 - г. 6 - стр. 0

27

Мұсалы Ләйла ЖұматайқызыАитова Н.Н. «Туу», «біту», «жаралу/жаратылу» етістіктері: лексика-грамматикалық сипаты, валенттілігі (Абай шығармалары материалдары негізінде) 2020 - г. 5 - стр. 0

1

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Жұмекен Нәжімеденовтың тәржіма шығармашылығы хақында бірер сөз 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им.Аль-фараби, кафедра теории и методологии перевода

2

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Техникалық мәтін түрлері және аудару ерекшеліктері 2011 - г. 3 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

3

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Шебер тәржімашы 2011 - г. 3 - стр. КазНУ им.АльФараби

4

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Проблема эквивалентности в переводе повести Ч.Айтматова "И дольше века длится день на казахский язык" / 2012 - г. 2 - стр.

5

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Көркем мәтін тәржімасы 2011 - г. 3 - стр. С.Демирел атындағы университет

6

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Т.Есембековтің зерттеулеріндегі драматизм мәселесі. 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им.Ал-Фараби, кафедра теории и методологии перевода

7

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мәтінді аудармаға дейінгі талдау және оның кезеңдері. Аударматану және әдеби компаративистиканың өзекті мәселелері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. / Құраст.Л.Ж.Мұсалы, И.Әзімбаева, Алматы: Қазақ университеті, 2014. 41-44б. 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им.Ал-Фараби

8

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мұсалы Л.Ж., Кребаева А.С.Ш.Айтматовтың «Боранды бекет»романындағы фантастикалық реализм. «Ғылыми-танымдық басылымдар мен ғылыми-фантастиканы дайындау, шығару және таратудың заманауи технологиялары» атты халықаралық конференция Материалдарының жинағы. 20 желтоқсан 2013 жыл. - Алматы:Үш қиян, 2014, 149-151 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им.Ал-Фараби

9

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мұсалы Л.Ж Оқытуда электронды ресурстарды қолданудың тиімділігі. Қазақстанның интеллектуалдық әлеуетін арттырудағы баспа ісінің және электронды басылымдардың ролі. Республикалық конференция. 14 қараша, 2013жыл - Алматы:Қазақ университеті, 2013 – 247-249б. 2014 - г. 3 - стр.

10

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мұсалы Л.Ж.Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру қағидалары. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы:теориясы, оқыту әдістемесі. Республикалық ғылыми-әдістемелік конфереция материалдары. Алматы, 29 қазан, 2013. Алматы:Қазақ университеті, 2013 2013 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

11

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Мұсалы Л. Оралхан Һәм оқырман.-ҮІ Қабдолов оқулары/құраст.: А.Темірболат, П.Бисенбаев.- Алматы:Қазақ университеті, 2013.- 35-36б. 2013 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

12

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы The assonance in the works of G.Byron and A.Kunanbayev 2013 - г. 3 - стр. Анталья

13

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Таева Р.М., Оразбекова И.Г. И.В. Гетенің "Фауст" трагедиясының қазақ тіліне аударылуы 2015 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

14

Мұсалы Ләйла Жұматайқызы Есембеков Т.У. Поэзиялық мәтіндегі этномәдени ақпарат және оның аударылуы 2017 - г. 8 - стр. КазНУ им. аль-Фараби
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0