Басты бет / Филология / Шетел филологиясы және аударма ісі / Жапарова Асемжан Жапарқызы

Жапарова Асемжан Жапарқызы

Лауазымы: доцент м.а.
Шетел филологиясы және аударма ісі
Scopus author ID: 56658769600
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Cөйлеу практикасы
Cөйлеу практикасы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Cөйлеу практикасы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Лингвомәдениеттану
Шетел тілінде оқу
Шетел тілі
Шетел тілі
Шетел тілі
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Лингвомәдениеттану
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Cөйлеу практикасы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Лингвомәдениеттану
Шетел тілі
Шетел тілінде оқу
Лингвомәдениеттану
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Cөйлеу практикасы
Cөйлеу практикасы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Шетел тілі
Лингвомәдениеттану
Кәсіби бағдарлы шетел тілі
Cөйлеу практикасы
Мәдениетаралық коммуникация практикумы

1

Жапарова Асемжан Жапарқызы Мәдениетаралық байланыстар және әдеби компаративистика (авторлар ұжымы құрамында) Бийиктик 2012 - г. 8 - стр. ҚЫРГЫЗСТАН

2

Жапарова Асемжан Жапарқызы Әдеби шығармашылық және көркем аударма теориясы. Дәрістер жинағы.British etiquettes. (Авторлар ұжымы құрамында) " Қазақ университеті " 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Жапарова Асемжан Жапарқызы Актуальные проблемы современной гуманитарной науки. Межвузовзский научный сборник. Выпуск 3. Action and non-action verbs Коллективное издание 2014 - г. 3 - стр. РЕСЕЙ

4

Жапарова Асемжан Жапарқызы Idioms, set expressions about colour in English language Актуальные проблемы современной гуманитарной науки 2014 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Жапарова Асемжан Жапарқызы Thematic English in Use " Қазақ университеті " 2014 - г. 106 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Жапарова Асемжан Жапарқызы Mastermind questions and answers " Қазақ университеті " 2014 - г. 83 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Жапарова Асемжан Жапарқызы Есембеков Т.У., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Айтмұханбетова А.С., Сейденова С.Д. Аударматану терминдерінің сөздігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2081-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Жапарова Асемжан Жапарқызы Ағылшын тіліндегі лексикалық ерекшеліктер 2011 - г. 5 - стр. 1

2

Жапарова Асемжан Жапарқызы Женщины-писатели США 19-20 веков 2011 - г. 4 - стр. 1

3

Жапарова Асемжан Жапарқызы Комрак Маккорти – қазіргі американдық жазушы және драматург 2011 - г. 5 - стр. 1

4

Жапарова Асемжан Жапарқызы Қазіргі ағылшын тіліндегі омонимдер 2011 - г. 4 - стр. 1

5

Жапарова Асемжан Жапарқызы М.Твен әңгімелерінің аударылу сипаты 2011 - г. 7 - стр. 1

6

Жапарова Асемжан Жапарқызы Ж.Аймауытовтың аударма туралы мақалалары мен авторлық терминдері 2011 - г. 7 - стр. 1

7

Жапарова Асемжан Жапарқызы Абай сусындаған үш бұлақ 2011 - г. 5 - стр. 1

8

Жапарова Асемжан Жапарқызы Английский этикет 2012 - г. 4 - стр. 1

9

Жапарова Асемжан Жапарқызы Contemporary British writers 2011 - г. 4 - стр. 1

10

Жапарова Асемжан Жапарқызы Емтиханды тапсыру жолдары 2012 - г. 4 - стр. 1

11

Жапарова Асемжан Жапарқызы Қазақтың дара қыздары 2012 - г. 6 - стр. 1

12

Жапарова Асемжан Жапарқызы Составные слова в английском языке 2012 - г. 5 - стр. 1

13

Жапарова Асемжан Жапарқызы А.С.Пушкиннің "Тас мейман" пьесасы Ж.Аймауытовтың аудармасында 2012 - г. 4 - стр. 1

14

Жапарова Асемжан Жапарқызы "Character idioms in English language" 2014 - г. 4 - стр. 1

15

Жапарова Асемжан Жапарқызы Color set expressions and idioms in English language 2013 - г. 6 - стр. 5

16

Жапарова Асемжан Жапарқызы Number idioms 2014 - г. 7 - стр. 1

17

Жапарова Асемжан Жапарқызы Juridical eloquence 2014 - г. 7 - стр. 3

18

Жапарова Асемжан Жапарқызы Жұмбақ жан 2014 - г. 5 - стр. 1

19

Жапарова Асемжан Жапарқызы Абай-қазақ өнерінің жанашыры 2014 - г. 5 - стр. 1

20

Жапарова Асемжан Жапарқызы Set expressions about character in English language 2014 - г. 3 - стр. 0

21

Жапарова Асемжан Жапарқызы Абай поэзиясындағы автометафора 2014 - г. 4 - стр. 1

22

Жапарова Асемжан Жапарқызы Metaphors in language learning process 2015 - г. 4 - стр. 0

23

Жапарова Асемжан ЖапарқызыАйтмұханбетова А.С. Hypertext of Duysenbek Nakipov 2015 - г. 6 - стр. 11

1

Жапарова Асемжан Жапарқызы Гекльберри Финнің басынан кешкендері романының аударылуы 2011 - г. 5 - стр. КазНУ

2

Жапарова Асемжан Жапарқызы Ағылшын тілін оқытудың репетиторларға арналған әдістемесі 2011 - г. 5 - стр. ҚазҰУ, тарих факультеті

3

Жапарова Асемжан Жапарқызы Балаларға ағылшын тілін оқытудың әдістемесі 2011 - г. 4 - стр. ҚазҰУ,тарих факультеті

4

Жапарова Асемжан Жапарқызы Қазіргі ағылшын тілінің лексикалық сипаты 2011 - г. 4 - стр. КазНТУ имени Сатпаева

5

Жапарова Асемжан Жапарқызы Цитаты, высказывания, афоризмы М.В.Ломоносова 2011 - г. 4 - стр. Бишкекский Государственный Университет

6

Жапарова Асемжан Жапарқызы Лексикографияның кейбір мәселелері 2012 - г. 3 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

7

Жапарова Асемжан Жапарқызы Репетиторларға арналған қазіргі ағылшын тілін үйретудің тиімді жолдары 2011 - г. 4 - стр. Фонд Первого Президента Казахстана

8

Жапарова Асемжан Жапарқызы Түрік мақал-мәтелдері 2011 - г. 4 - стр. ЖенПИ, Қазақстан

9

Жапарова Асемжан Жапарқызы А.С.Пушкиннің «Сараң Сері» шығармасы Ж.Аймауытовтың аудармасында 2011 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

10

Жапарова Асемжан Жапарқызы Modern Turkish authors 2011 - г. 4 - стр. Сулейман Демирел Университеті

11

Жапарова Асемжан Жапарқызы Қазақ, ағылшын, түрік тілдеріндегі мақа-мәтелдердің ортақ ерекшеліктері 2012 - г. 4 - стр. Евразийский Университет имени Гумилева, Астана

12

Жапарова Асемжан Жапарқызы Марк Твен шығармаларының тәржімалану деңгейлері 2012 - г. 4 - стр. Қарағанды Болашақ Университеті, Қарағанды қаласы

13

Жапарова Асемжан Жапарқызы Аккультурация как форма коммуникации 2012 - г. 4 - стр. Москва –Институт языкознания РАН, 2012, Российский университет дружбы народов

14

Жапарова Асемжан Жапарқызы Аккультураци как освоение чужой культуры 2012 - г. 3 - стр. Южно-Казахстанский Государственный Педагогический Институт

15

Жапарова Асемжан Жапарқызы Шет тілдерін білу мүмкіндіктері 2012 - г. 3 - стр. КазНу имени Аль-Фараби

16

Жапарова Асемжан Жапарқызы Ұлы державалар ұғымы 2012 - г. 2 - стр. АГУ имени Абая

17

Жапарова Асемжан Жапарқызы Этникалық стереотиптердің міндеттері мен ерекшеліктері 2012 - г. 4 - стр. КазНУимени Аль-Фараби

18

Жапарова Асемжан Жапарқызы Межкультурное образование в раннем возрасте» ( по материалам отечественных и зарубежных исследований 2012 - г. 5 - стр. Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза, Караганда

19

Жапарова Асемжан Жапарқызы Межкультурная компетенция 2012 - г. 5 - стр. Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза, Караганда

20

Жапарова Асемжан Жапарқызы Религия и правильное питание 2012 - г. 5 - стр. Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза, Караганда

21

Жапарова Асемжан Жапарқызы Ұлыбританияның қазіргі әдебиеті 2012 - г. 4 - стр. КазНу имени Аль-Фараби

22

Жапарова Асемжан Жапарқызы АҚШ-тағы лингвистикалық аударматану 2012 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

23

Жапарова Асемжан Жапарқызы Innovative pedagogical technologies, 2012 - г. 5 - стр. КазАТК имени Тынышпаева

24

Жапарова Асемжан Жапарқызы Bilingualism and its main types 2012 - г. 3 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

25

Жапарова Асемжан Жапарқызы Bilingualism and diglossia 2012 - г. 3 - стр. КазНу имени Аль-Фараби

26

Жапарова Асемжан Жапарқызы Бүлдіршіндерге ағылшын тілін оқытудың инновациялық әдістері 2012 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

27

Жапарова Асемжан Жапарқызы Innovative teaching technologies 2014 - г. 3 - стр. Алматы, пр. аль-Фараби, 71

28

Жапарова Асемжан Жапарқызы Некоторые рекомендации для переводчика 2014 - г. 3 - стр. Украина, Киев

29

Жапарова Асемжан Жапарқызы Gradable and non-gradable adjectives. 2014 - г. 6 - стр. Россия, Волгоград,

30

Жапарова Асемжан Жапарқызы Jack in the English literature. 2014 - г. 5 - стр. Кыргызстан, Бишкек

31

Жапарова Асемжан Жапарқызы Forensic eloquence 2014 - г. 4 - стр. Чехия, Прага

32

Жапарова Асемжан Жапарқызы Concept about lexical synonyms 2014 - г. 3 - стр. Польша,

33

Жапарова Асемжан Жапарқызы Descriptive adjectives in White Fang by Jack London 2013 - г. 8 - стр. Қазақстан, Алматы, ҚазҰУ

34

Жапарова Асемжан Жапарқызы False Friends of translator 2013 - г. 6 - стр. Қазақстан, Алматы, ҚазҰУ

35

Жапарова Асемжан Жапарқызы Science fiction 2013 - г. 2 - стр. Қазақстан, Алматы, ҚазҰУ

36

Жапарова Асемжан Жапарқызы Abay and some great thinkers of the East 2014 - г. 3 - стр. Қазақстан, Алматы, КазҰУ

37

Жапарова Асемжан Жапарқызы American scientists investigate Central Asian Studies 2013 - г. 5 - стр. Қазақстан, Алматы, ҚазҰУ

38

Жапарова Асемжан Жапарқызы Zeynolla Kabdolov 2013 - г. 3 - стр. Қазақстан, Алматы, ҚазҰУ

39

Жапарова Асемжан Жапарқызы Significant problems of Journalism 2014 - г. 3 - стр. КазНУ

40

Жапарова Асемжан Жапарқызы Momentous matters of Journalism 2014 - г. 3 - стр. Қазақстан, Алматы, ҚазҰУ

41

Жапарова Асемжан Жапарқызы Физикалық география терминдерінің орыс-қазақ-ағылшын тілдеріндегі анықтамалық атауы 2014 - г. 6 - стр.

42

Жапарова Асемжан Жапарқызы Pecularities of Journalist's personality. 2014 - г. 2 - стр. Факультет журналистики

43

Жапарова Асемжан Жапарқызы Названия журналистских терминов и понятий на 3-х языках. 2014 - г. 7 - стр. Факультет журналистики

44

Жапарова Асемжан Жапарқызы Сердечные сказки Сутеева 2014 - г. 4 - стр. Қазақстан, Алматы

45

Жапарова Асемжан Жапарқызы Set expressions about character in English language 2014 - г. 3 - стр. Алматы

46

Жапарова Асемжан Жапарқызы Abai Study Issues in teaching 2014 - г. 5 - стр. Қазақстан, Алматы, ҚазҰУ

47

Жапарова Асемжан Жапарқызы Қазақ өнерінің жанашыры - Абай 2014 - г. 5 - стр. Қазақстан

48

Жапарова Асемжан Жапарқызы Жұмбақ жан 2014 - г. 5 - стр. Қазақстан

49

Жапарова Асемжан Жапарқызы "Влияние социальных сетей на развитие английского языка". Cтатья 2014 - г. 1 - стр. Қазақстан, ҚазҰУ

50

Жапарова Асемжан Жапарқызы "Француз тілінен енген кірме сөздердің ағылшын тіліндегі қолданысы". 4 курс студенті Арай Дегенбаева. 2014 - г. 1 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

51

Жапарова Асемжан Жапарқызы Ағылшын тіліндегі фразеологиялық бірліктердің функциясы. 4 курс студенті Кемпирбаева Сымбат. 2014 - г. 1 - стр. әл-Фараби атныдағы ҚазҰУ

52

Жапарова Асемжан Жапарқызы А.Дегенбаеваның "Француз тілінен енген кірме сөздердің ағылшын тіліндегі қолданысы" мақаласы. 2014 - г. 5 - стр. Қазақстан

53

Жапарова Асемжан Жапарқызы Француз тілінен енген кірме сөздердің ағылшын тіліндегі қолданысы 2014 - г. 5 - стр. Қазақстан

54

Жапарова Асемжан Жапарқызы Composer Abay Kunanbayev 2014 - г. 3 - стр. Аль-Фараби КазНУ

55

Жапарова Асемжан Жапарқызы Abay and some great thinkers of the East 2014 - г. 3 - стр. Алматы

56

Жапарова Асемжан Жапарқызы Metaphors in Abai's poetry 2015 - г. 4 - стр. Чехия, Прага

57

Жапарова Асемжан Жапарқызы Translation Methods of metaphors 2015 - г. 1 - стр. Аль-Фараби КазНУ

58

Жапарова Асемжан Жапарқызы Abay and some great thinkers of the East 2016 - г. 3 - стр. Казахстан

59

Жапарова Асемжан Жапарқызы Шарипова Г.., Есембеков Т.У. 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби
Автордың құжаттары

4

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

2016

Journal of Language and Literature
7, с. 42-52

0

Цитирований
The conceptual metaphor in Abay Kunanbayev's poetics

Zhaparova, A.Z., Dadebaev, Z., Zhaksylykov, A.

2016

Journal of Language and Literature
7, с. 54-59

0

Цитирований
2016

Journal of Language and Literature
7, с. 307-314

0

Цитирований
Hypertext of Duysebek Nakipov

Zhaksylykov, A.Z., Zhaparova, A.Z., Aitmukhanbetova, A.S.

2015

Asian Social Science
11, с. 272-276

0

Цитирований