Басты бет / Физика-техникалық / Теориялық және ядролық физика / Тоқтарбай Сәкен

Тоқтарбай Сәкен

Лауазымы: доцент м.а.
Теориялық және ядролық физика
Scopus author ID: 56336189300
saken.yan@yandex.com
       Тоқтарбай Сәкен, доктор PhD, доцент м.а. Тоқтарбай Сәкен 2004ж. әл-Фараби атындағы Қазақ Университеті, Физика Факультетің «Физика» мамандығына оқуға түскен. 2009ж. Осы мамандықты «гравимагнетизм гипо-тезасы және пульсарлар магнит өрісі » атты бітіріу жұмысымен аяқтап, «Физик бакалавр» академиялық дәрежесін алған. Сол жылы Томск Политехникалық Ұлттық зерттеу Университетінің «жаратылыстық ғылымдар және математика Факультетіне» физика мамандығы бойынша магистратураға оқуға түсіп, 2011ж. «моделирование проницаемости водорода через металлические мембраны, методом монте- карло» атты бітіру жұмысымен аяқтап, «Физик магистр» акедемиялық дәрежесін алған. 2011ж. қыркүйек айынан бастап 2012ж. Тамыз айына дейін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Физика Факультетінің Теориялық және Ядролық Физика Кафедрасында ассистент қызметін атқарады. 2012-2015жж. «теориялық физика» мамандығы бойынша PhD докторантураны «The metric of real bodies with internal structure and rotation in General Relativity» атты диссертациялық жұмыспен бітірген, сондай-ақ кафедрада доцент м.а. қызметін атқарып келеді. Негізгі ғылыми қызығушылығы: жалпы салыстырмалық теориясы, Эйнштейн теңдеулерінің нақты және жуық шешімдері, релятивті аспан механикасы, релятивті астрофизика, компакт объекттер физикасы.
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2009
Академикалық дәреже

1

Тоқтарбай Сәкен Внутреннее решение уравнений Эйнштейна 2012 - г. 6 - стр. 5

2

Тоқтарбай Сәкен Quadrupolar gravitational fields described by the metric 2012 - г. 7 - стр. 3

3

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2014 - г. 4 - стр. 2

4

Тоқтарбай Сәкен A stationary q-metric 2014 - г. 3 - стр. 4

5

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2014 - г. 3 - стр. 3

6

Тоқтарбай Сәкен Generating static perfect-fluid solutions of Einstein’s equations 2015 - г. 10 - стр. 0

7

Тоқтарбай Сәкен Жәми Б.А., Абишев М.Е. 2014 - г. 4 - стр. 0

8

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Жәми Б.А. 2014 - г. 3 - стр. 20

9

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А. 2016 - г. 16 - стр. 2

10

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Orbital stability of the restricted threebody problem in General Relativity 2016 - г. 2 - стр. 0

11

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. A perfectfluid spacetime for a slightly deformed mass 2016 - г. 2 - стр. 0

12

Тоқтарбай Сәкен Таукенова А.С., Жәми Б.А., Бошкаев К.А. Баяу айналатын жұлдыздардың тепе-теңдік конфигурациялары 2015 - г. 18 - стр. 52

13

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А., Таукенова А.С., Жәми Б.А. Керр және Хартл-Торн метрикаларының сәйкестігі 2015 - г. 8 - стр. 5

14

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Бошкаев К.А., Жәми Б.А. 2016 - г. 7 - стр. 22

15

Тоқтарбай Сәкен Белисарова Ф.Б., Абишев М.Е. 2017 - г. 6 - стр. 0

16

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Белисарова Ф.Б. УСТОЙЧИВОСТЬ ОРБИТЫ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОБНОГО ТЕЛА В ПОЛЕ ДВУХ МАССИВНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ 2017 - г. 6 - стр. 0

17

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А. 2016 - г. 2 - стр. 0

18

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А. 2016 - г. 2 - стр. 0

19

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies 2018 - г. 4 - стр. 168

20

Тоқтарбай Сәкен Бейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б., Абишев М.Е., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 7 - стр. 481

21

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 1 - стр. 168

22

Тоқтарбай Сәкен Бейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б., Абишев М.Е., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 7 - стр. 481

23

Тоқтарбай Сәкен Абылаева Ә.Ж., Абишев М.Е. 2018 - г. 4 - стр. 168

24

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. Күшті магниттік квадруполь және гравиталиялық өрістердегі электромагниттік сәуленің таралуы 2018 - г. 8 - стр. 66

25

Тоқтарбай Сәкен Таукенова А.С., Жәми Б.А., Тлемисова Ж.А., Бошкаев К.А., Аймуратов Е.К. КЕРР ЖӘНЕ ХАРТЛ-ТОРН МЕТРИКАЛАРЫНЫҢ СӘЙКЕСТІГІ 2015 - г. 8 - стр. 5

26

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. ЖАЛПЫ САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚ ТЕОРИЯСЫНДА РЕЛЯТИВТІ ШЕКТЕЛГЕН ҮШ ДЕНЕ ОРБИТАСЫНЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫ 2019 - г. 8 - стр. 69

27

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2020 - г. 5 - стр. 0

28

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. ОРТАЛЫҚ ДЕНЕГЕ ЖАҚЫН КВАЗИДӨҢГЕЛЕК ОРБИТАЛАРДЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫ 2020 - г. 5 - стр. 70

29

Тоқтарбай Сәкен 2020 - г. 7 - стр. 7

30

Тоқтарбай Сәкен Абылаева Ә.Ж. КВАДРУПОЛЬ МАССАНЫҢ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ АККРЕЦИЯЛЫҚ ДИСКІЛЕР 2021 - г. 7 - стр. 0

1

Тоқтарбай Сәкен AN INHOMOGENEOUS INTERIOR SOLUTION 2012 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Тоқтарбай Сәкен SMULATION OF HYDROGEN PERMEATION THROUGH MEMBRANES BY METHOD MONTE-CARLO 2012 - г. 1 - стр. Алматы. КазНУ имени аль-Фараби.

3

Тоқтарбай Сәкен On metrics of system rotating bodies with inner structure in GR mechanics 2011 - г. 1 - стр. Bei Jing

4

Тоқтарбай Сәкен О квадрупольном моменте тел в механике ОТО 2011 - г. 11 - стр. Алматы

5

Тоқтарбай Сәкен Козғалыстын ЖСТ алиабаттыктеориясынегізіндепланеталыкжуйенікарастыру 2011 - г. 15 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 3 - стр. НИ ТПУ

7

Тоқтарбай Сәкен 2011 - г. 3 - стр. НИ ТПУ

8

Тоқтарбай Сәкен 2011 - г. 1 - стр. Алматы

9

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 3 - стр. Stockholm

10

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 3 - стр. Stockholm

11

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 1 - стр. Алмата

12

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2012 - г. 1 - стр. Astana

13

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имю аль-Фараби

14

Тоқтарбай Сәкен 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Тоқтарбай Сәкен 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2014 - г. 1 - стр. Казань, «Казанский Федеральный Университет»

17

Тоқтарбай Сәкен 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

18

Тоқтарбай Сәкен Approximate exterior solution from the interior q-metric 2014 - г. 1 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

19

Тоқтарбай Сәкен Жәми Б.А. On the stability of circular orbits of a test body in the restricted three body problem of general relativity. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

20

Тоқтарбай Сәкен Approximate stationary axisymmetric vacuum solution of Einstein’s field equations 2015 - г. 1 - стр. Al-Farabi Kazakh National University

21

Тоқтарбай Сәкен A new method generating perfect-fluid solutions of Einstein’s equations 2015 - г. 1 - стр. Al-Farabi Kazakh National University

22

Тоқтарбай Сәкен 2012 - г. 1 - стр. Алматы

23

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

24

Тоқтарбай Сәкен 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

25

Тоқтарбай Сәкен Бошкаев К.А. 2015 - г. 1 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

26

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Circular restricted three-body problem in the mechanics of general relativity 2014 - г. 1 - стр. Казанский Федеральный Университет, Казань

27

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

28

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Orbital stability of the restricted three body problem in General Relativity 2015 - г. 2 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

29

Тоқтарбай Сәкен A perfect-fluid spacetime for a slightly deformed mass 2015 - г. 2 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

30

Тоқтарбай Сәкен Accretion disks around a mass with quadrupole 2015 - г. 2 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

31

Тоқтарбай Сәкен Жәми Б.А., Бошкаев К.А. Geodesics in the Hartle-Thorne spacetime 2015 - г. 1 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

32

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The corresponding approximate exterior and interior solutions of Einstein’s equations 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

33

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Motion of the test body in the field of extended body with the inner structure in GR 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

34

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The stability of periodic motions of the restricted three-body problem 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

35

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The axisymmetric solution of Einstein’s field equations with                 quadrupole moment. 2016 - г. 1 - стр. Astana

36

Тоқтарбай Сәкен 2016 - г. 1 - стр. Almaty

37

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. Екі айналмалы дене өрісіндегі айналмалы сынақ дене орбитасының орнықтылығы 2017 - г. 1 - стр. Алматы

38

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. ЖСТ- дағы шектелген үш дене есебін сандық зерттеу 2017 - г. 1 - стр. Алматы

39

Тоқтарбай Сәкен Эйнштейн теңдеуінің статикалық сфералық дәл шешімі 2017 - г. 1 - стр. Алматы

40

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

41

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. ЖСТ-дағы денелер козғалысын сандық зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

42

Тоқтарбай Сәкен Шектелген үш дене есебін ЖСТ қозғалыстың адиабаталық теориясы негізінде зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

43

Тоқтарбай Сәкен Шектелген үш дене есебін ЖСТ қозғалыстың адиабаталық теориясы негізінде зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

44

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. ЖСТ-дағы қозғалысты адиабаталық теориясы негізінде зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

45

Тоқтарбай Сәкен 2018 - г. 1 - стр. Almaty

46

Тоқтарбай Сәкен Эйнштейн теңдеулерінің аксиальды-симметриялы идеал сұйық көзді шешімі. 2018 - г. 1 - стр. Алматы

47

Тоқтарбай Сәкен Аспан денелерінің мультипольдік моменттерін есептеу. 2018 - г. 1 - стр.

48

Тоқтарбай Сәкен Жазық шектелген үш дене есебін зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

49

Тоқтарбай Сәкен Эйнштейн теңдеулерінің аксиалды-симметриялы ваккумдық шешімі 2018 - г. 1 - стр. Алматы

50

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies 2017 - г. 4 - стр. Сеул

51

Тоқтарбай Сәкен Абишев М.Е. ЖСТ-да квазидөңгелек орбита орнықтылығын зерттеу 2019 - г. 1 - стр. Аль-Фараби 71
Автордың құжаттары

9

Цитирования

59 по 46
құжаттар

h-индексі

3

Dyon-Like Black Hole Solutions in the Model with Two Abelian Gauge Fields

Abishev, M.E., Ivashchuk, V.D., Malybayev, A.N., Toktarbay, S.

2019

Gravitation and Cosmology
25, с. 374-382

2

Цитирований
The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies

Abishev, M., Toktarbay, S., Abylayeva, A., Talkhat, A.

2018

EPJ Web of Conferences
168, с.

0

Цитирований
Effects of non-linear electrodynamics of vacuum in the magnetic quadrupole field of a pulsar

Abishev, M.E., Toktarbay, S., Beissen, N.A., Belissarova, F.B., Khassanov, M.K., Kudussov, A.S., Abylayeva, A.Z.

2018

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
481, с. 36-43

2

Цитирований
Motion of test particles in the field of a naked singularity

Boshkayev, K., Gasperín, E., Gutiérrez-Piñeres, A.C., Quevedo, H., Toktarbay, S.

2016

Physical Review D
93, с.

27

Цитирований
2016

Gravitation and Cosmology
22, с. 305-311

1

Цитирований
2015

Journal of Mathematical Physics
56, с.

4

Цитирований
2014

Gravitation and Cosmology
20, с. 149-151

2

Цитирований
A stationary q-metric

Toktarbay, S., Quevedo, H.

2014

Gravitation and Cosmology
20, с. 252-254

15

Цитирований