Басты бет / Заң / Кеден, қаржы және экологиялық құқық / Қалымбек Бақытжан

Қалымбек Бақытжан

Лауазымы: аға оқытушы
кеден, қаржы эәне экологиялық құқық кафедрасы
Scopus author ID: 55776292000
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2002
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 1999
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Қаржылық құқық
Кеден құқығы теориясының проблемалары
Сақтандыру құқығы
Қазақстан Республикасының қаржы органдары
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Сақтандыру құқығы
Сақтандыру құқығы
Қазақстан Республикасының қаржы органдары
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Қазақстан Республикасының салық құқығы
Сақтандыру құқығы
Кеден құқығы теориясының проблемалары
Тау-кен құқығы
Банкілік құқық
Қаржылық құқық
Тау-кен құқығы
Қазақстан Республикасының қаржы органдары
Сақтандыру құқығы
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Кеден құқығы теориясының проблемалары
Қазақстан Республикасының қаржы органдары
Қазақстан Республикасының салық құқығы
Тау-кен құқығы
Сақтандыру құқығы
Банкілік құқық
Сақтандыру құқығы
Кеден құқығы теориясының проблемалары
Қаржылық құқық
Сақтандыру құқығы
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Қазақстан Республикасының қаржы органдары
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Сақтандыру құқығы
Сақтандыру құқығы
Тау-кен құқығы
Сақтандыру құқығы
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Қазақстан Республикасының қаржы органдары
Қазақстан Республикасының салық құқығы
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Қазақстан Республикасының қаржы органдары
Сақтандыру құқығы
Банкілік құқық
Кеден құқығы теориясының проблемалары
Тау-кен құқығы
Қаржылық құқық
Тау-кен құқығы
Халықаралық экологиялық-құқықтық ынтымақтастық
ҚР аграрлық кәсіпкерліктің теориялық мәселелері
Кеден құқығы теориясының проблемалары
Тау-кен құқығы
Қаржылық құқық
Қаржылық құқық
Тау-кен құқығы
Тау-кен құқығы
Кеден құқығы теориясының проблемалары
Банкілік құқық
Қаржылық құқық
Тау-кен құқығы
Қаржылық құқық
Кеден құқығы теориясының проблемалары

1

Қалымбек Бақытжан Инвестициялық құқық (түсіндірме сөздік) Алматы, 2013. 2013 - г. 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Қалымбек Бақытжан Правовое обеспечение ветеринарной безопасности в РК КазНУ 2013 - г. 147 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Қалымбек Бақытжан Социально-психологические аспекты алкоголизации молодежи КазНУ 2013 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Қалымбек Бақытжан Проблемы правового регулирование охраны окуружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления в Республике Казахстан Роза баспаханасы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-22-4 165 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Қалымбек Бақытжан Правовое регулирование использования возхобновляемых источников энергии В Республике Казахстан Роза баспалық орталығы 2016 - г. ISBN 978-3-903115-23-1 125 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Қалымбек Бақытжан Шуланбекова Г.К., Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А. Издательско-полиграфическое предприятие "Макс-Инфо" 2017 - г. ISBN 978-5-905519-24-6 4 - стр. РЕСЕЙ

7

Қалымбек Бақытжан Шуланбекова Г.К., Кусаинов Д.О., Оспанова Д.А. Научное издание ЛОГОС 2017 - г. ISBN 978-5-905519-23-9 11 - стр. РЕСЕЙ

8

Қалымбек Бақытжан Шуланбекова Г.К. ЕурАзЭО ықпалдастық үдерісінде ветеринарлық Қауіпсіздікті қамтамасыз ету: құқықтық негізі мен даму мүмкіндіктері "Роза" баспалық-полиграфилық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-280-742-0 3 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Қалымбек Бақытжан Ветеринарный контроль и ветеринорно-санитарная экспертиза, как организационно-правовые формы обеспечения ветеринарной безопасности 2011 - г. 7 - стр. 0

2

Қалымбек Бақытжан Понятие и правовая природа ветеринарной безопасности Республики Казахстан 2011 - г. 10 - стр. 0

3

Қалымбек Бақытжан Проблемы методики преподавания курса "банковское право" 2012 - г. 4 - стр. 0

4

Қалымбек Бақытжан Становление и развитие законодательства Республики Казахстан о ветеринарной безопасности / 2012 - г. 4 - стр. 1

5

Қалымбек Бақытжан Становление и развитие законодательства Республики Казахстан о ветеринарной безопасности 2012 - г. 4 - стр. 1

6

Қалымбек Бақытжан Вопросы участия ООН в обеспечений ветеринарной безопасности 2012 - г. 5 - стр. 1

7

Қалымбек Бақытжан Ветеринарное законодательство: проблемы и перспективы 2012 - г. 5 - стр. 1

8

Қалымбек Бақытжан Селекционное достижение как объект интеллектуальной деятельности в области ветеринарии 2012 - г. 5 - стр. 1

9

Қалымбек Бақытжан Problems and perspectives of joining agriculture of Kazakhstan to the World Trade Organization 2012 - г. 5 - стр. 1

10

Қалымбек Бақытжан Проблемы правового регулирования охраны окружаюшей среды от загрязнения отходами производства. 2012 - г. 5 - стр. 1

11

Қалымбек Бақытжан Некоторых вопросы законодательства о попутном газе РК. 2013 - г. 5 - стр. 1

12

Қалымбек Бақытжан Problems and perspectives of joining agriculture of Kazakhstan to the World Trade Organization 2012 - г. 5 - стр. 1

13

Қалымбек Бақытжан Concept and stages of development of institute of insurance in Islam 2012 - г. 5 - стр. 1

14

Қалымбек Бақытжан To Some Issues of Food Security 2013 - г. 4 - стр. 1

15

Қалымбек Бақытжан К вопросу о современных методиках проведения классических форм преподавания. 2012 - г. 5 - стр. 1

16

Қалымбек Бақытжан Международное сотрудничество в области ветеринарной безопсности: проблемы законодательного обеспечения 2012 - г. 4 - стр. 1

17

Қалымбек Бақытжан Қазақстандағы генетикалық түрлендірілген объектілерді құқықтық реттеу мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 5

18

Қалымбек Бақытжан ВЕТЕРИНАРИЯ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2016 - г. 5 - стр. 1

19

Қалымбек Бақытжан Правовая природа понятия и содержания ветеринарной безопасности 2015 - г. 4 - стр. 1

20

Қалымбек Бақытжан Significance of the international cooperation in ensuring veterinary safety and a problem of improvement of the current legislation of the Republic of Kazakhstan 2015 - г. 6 - стр. 1

21

Қалымбек Бақытжан Tax legal relations: theoretical and practical issues 2016 - г. 4 - стр. 1

22

Қалымбек Бақытжан Somelegal aspects ofbiofuel production and traffickingof Kazakhstanas one of thekinds ofalternative energy sources 2016 - г. 4 - стр. 1

23

Қалымбек Бақытжан Шуланбекова Г.К. Халықаралық аграрлық қарым-қатынастың нысандары мен әдістері 2017 - г. 5 - стр. 46

24

Қалымбек Бақытжан Шуланбекова Г.К. Аграрлық құқықтық қатынастарды мемлекеттік басқару және реттеу 2017 - г. 5 - стр. 46

25

Қалымбек Бақытжан Мадияр А.С., Шуланбекова Г.К. Safety’s Conflicts in the EAEU //INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11.- NO. 10.- 3915-3924 (SKOPUS) 2016 - г. 10 - стр. 10

26

Қалымбек Бақытжан Some of the legal regulation of land relations in the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. 70

27

Қалымбек Бақытжан Шуланбекова Г.К. Экологиялық таза азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 2017 - г. 7 - стр. 45

28

Қалымбек Бақытжан Шуланбекова Г.К. ЕУРАЗЭО АЯСЫНДА ВЕТЕРИНАРЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ВЕТЕРИНАРЛЫҚ- САНИТАРЛЫҚ САРАПТАМА ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ 2017 - г. 5 - стр. 1

29

Қалымбек Бақытжан Шуланбекова Г.К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТЕТІГІ 2017 - г. 6 - стр. 1

30

Қалымбек Бақытжан Еркинбаева Л.К. Экологические проблемы правового регулирования использования и охраны пастбищных угодий в Республике Казахстан 2018 - г. 9 - стр. 66

31

Қалымбек Бақытжан Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени маңызы бар жерлерді қорғау туралы заңнаманы қалыптастыру және дамыту мәселесі бойынша: халықаралық және ұлттық аспектілер 2018 - г. 7 - стр. 86
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0