Басты бет / Заң / Кеден, қаржы және экологиялық құқық / Айгаринова Гулнар Тулеухадировна

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна

Лауазымы: доцент
Кеден, қаржы және экологиялық құқық
Scopus author ID: 55916760200

1

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасының жер құқығы тестілер мен есептер жинағында 2-басылым Жеты Жаргы 2012 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасының жер құқығы Жеты Жаргы 2011 - г. 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасында тұрақты даму жағдайында жер нарығының құқықтық мәселелері ТОО Ringal Group 2012 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасының Жер құқығы "Print master" 2012 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасының Экологиялық құқығы "Print master" 2012 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасында білім беру қызметін құқықтық реттеу "Print master" 2013 - г. 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасында тұрақты даму жағдайында жер нарығын құқықтық реттеу "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2013 - г. ISBN 67.407(2к) 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Есекеева А.А. Қазақстан Республикасында шаруа фермер қожалығының қызметін құқықтық реттеу қазақ университеті 2013 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Кабанбаева Г.Б., Туякбаева Н.С., Жатканбаева А.Е., Айдарханова К.Н., Байдельдинов Д.Л. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігінің құқықтық мәселелері 2012 - г. 4 - стр. 0

2

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Государственно-правовое регулирование сельского хозяйства как основного фактора обеспечения продовольственной безопасности в РК 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қоршаған табиғи ортаға келтірілген зиянның алдын алу бойынша сақтандыру мен экологиялық ақпараттың алатын рөлі 2012 - г. 4 - стр. 0

4

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Некоторые правовые проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Республике Казахстан 2012 - г. 4 - стр. 0

5

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Legal Backing of Food Security - as a major component of the national security of the Republic of Kazakhstan 2012 - г. 5 - стр. 0

6

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Правовое обеспечение продовольственной безопасности – как основной составляющей экономической безопасности Республики Казахстан 2012 - г. 4 - стр. 0

7

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Международно-правовое регулирование и зарубежный опыт обращения с отходами производства и потребления 2012 - г. 6 - стр. 0

8

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Теоретические правовые основы региональной политики перехода к «зеленой экономике» в рамках реализации стратегии «Казахстан-2050» 2013 - г. 5 - стр. 0

9

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна «Жасыл» экономикаға өтудің аймақтық саясатының теориялық және методологиялық негіздері 2013 - г. 5 - стр. 0

10

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 2013 - г. 5 - стр. 0

11

Айгаринова Гулнар ТулеухадировнаКуаналиева Г.А. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың кейбір мәселелері 2016 - г. 8 - стр. 0

12

Айгаринова Гулнар ТулеухадировнаКуаналиева Г.А. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруіне байланысты ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің құқықтық мәселелері 2016 - г. 9 - стр. 0

13

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан республикасында нарықтық қатынастар жағдайында банк жүйесінің құқықтық мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 1

14

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасының шекаралас аумақтарында жер қатынастарын құқықтық реттеудің ерекшеліктері 2015 - г. 4 - стр. 1

15

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан республикасында қоршаған ортаны радиациялық ластанудан қорғаудың құқықтық мәселелері 2015 - г. 4 - стр. 1

16

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Проблемы правового обеспечения охраны и рационального использования земель в республике казахстан 2015 - г. 3 - стр. 1

17

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Проблемы правового обеспечения охраны окружающей среды от вредного воздействия нефтегазового производства в республике казахстан 2015 - г. 5 - стр. 1

18

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна қазақстан республикасында өнекәсіп жерлерін қорғау мен пайдалануды құқықтық реттеудегі мемлекеттің рөлі 2016 - г. 4 - стр. 1

19

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна legal problems of insurance relations in agriculture of the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 1

20

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасында радиоактивті заттар және қалдықтардың айналымында мемлекеттік бақылау жасауды құқықтық реттеу мәселелері 2016 - г. 4 - стр. 1

21

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна правовое обеспечение экономической безопасности как приоритет экономической политики Казахстана 2015 - г. 4 - стр. 1

22

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Проблемы правового обеспечения охраны и рационального исползования земель в Республике Казахстана 2015 - г. 5 - стр. 1

23

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Правовые проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Республике Казахстан 2015 - г. 5 - стр. 1

24

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасында жер қойнауын игеруде арнайы табиғат пайдалануды құқықтық реттеу 2015 - г. 6 - стр. 1

25

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Legal issues of food security 2015 - г. 4 - стр. 1

26

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна problems of legal regulation of state sontrol over the circulation of radioactive materials and waste in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 1

27

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Problems and questions of responsibility on issue in environment in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 1

28

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Enhancing The Efficiency Of Government Control Over Agroindustrial Sector To Maintain Food Security 2015 - г. 7 - стр. 2

29

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Правовые проблемы обеспечения охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в Республике Казахстан 2015 - г. 4 - стр. 2

30

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна ПРAВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВAНИЯ СТРAХОВОГО РЫНКA В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КAЗAХСТAН 2017 - г. 6 - стр. 1

31

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасында ауылшрауашылығын сақтандыру нарығын қалыптастырудың алғы шарттары 2016 - г. 5 - стр. 4

32

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Problems of Legal Regulation of the Turnover of Genetically Modified Organisms in the Republic of Kazakhstan 2017 - г. 9 - стр. 0

33

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Дүниежүзілік сауда ұйымының нормаларына сəйкес фитосанитарлық қауіпсіздік саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасын гармонизациялау мəселелері 2019 - г. 5 - стр. 0

34

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Еуразиялық экономикалық одақ кедендік шекарасында карантиндік фитосанитарлық бақылау (қадағалау) қызметін жетілдіру мәселелері 2019 - г. 10 - стр. 0

35

Айгаринова Гулнар ТулеухадировнаМадияр А.С. Әлеуметтік қорғау саласындағы қатынастарды құқықтық реттеудің қазіргі тенденциялары 2017 - г. 11 - стр. 0

36

Айгаринова Гулнар ТулеухадировнаАйдарханова К.Н. International Legal Aspects for Ensuring Phytosanitary Safety on the Example of the Analysis of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 2019 - г. 10 - стр. 10

37

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна PARTICULARITY OF PHYTOSANITARY SECURITY LEGAL SUPPORT IN MODERN TIMES OF AGRICULTURAL SYSTEM OF FARMING DEVELOPMENT (analysis of agrarian, land and environmental legislation) 2020 - г. 7 - стр. 1

38

Айгаринова Гулнар ТулеухадировнаАтаханова С.К., Сапаров Б.Ж., Накишева М.К. 2023 - г. 9 - стр. 15

1

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Место государственной регистрации прав на землю в системе оснований возникновения прав на землю 2011 - г. 4 - стр. Тараз ТАРГПИ

2

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны өндiрiс және тұтыну қалдықтарымен ластанудан құқықтық қорғау механизмі – инновациялық даму тетігі ретінде 2011 - г. 5 - стр. Фонде Первого Президента Республики Казахстан.

3

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Проблемы правового регулирования оценки земельных участков в Республике Казахстан 2012 - г. 3 - стр. Барнаул

4

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Энергетикалық қауіпсіздікті экологиялық құқықтық қамтамасыз ету – инновациялық дамудың тетігі 2011 - г. 6 - стр. Фонд первого президента Алматы

5

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасында тамақ өнімдерінің сапасын құқықтық қамтамасыз ету мәселелері 2012 - г. 5 - стр. г.Талдыкурган

6

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Актуальность решения вопросов продовольственной безопасности Республики Казахстан 2012 - г. 4 - стр. г.Талдыкурган

7

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Қазақстан Республикасында жер қойнауына төленетін төлемдерді құқықтық реттеу 2012 - г. 4 - стр. г.Талдыкурган

8

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна К вопросу о методике преподавания права на неправовых специальностях в высших учебных заведениях 2012 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

9

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Заң факультетінде экологиялық құқықтық пәндерді оқытудың маңыздылығы мен ерекшеліктері 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль_Фараби юридический факультет

10

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Legal Backing of Food Security - as a major component of the national security of the Republic of Kazakhstan 2012 - г. 5 - стр. Анталья Турция

11

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Правовые аспекты качества и безопасности продуктов питания 2012 - г. 1 - стр.

12

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАҚСАТЫНДАҒЫ ЖЕРЛЕРГЕ КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯНДЫ ӨТЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2012 - г. 5 - стр. г. Талдыкурган

13

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДЕГІ ҚАТТЫ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2012 - г. 6 - стр.

14

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Problems of legal rights to ensure favorable environment 2012 - г. 5 - стр. Stuttgart

15

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Проблемы правового обеспечения продовольственной безопасности государства 2012 - г. 5 - стр.

16

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Айгаринова Г.Т. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – КАК ОСНОВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2013 - г. 5 - стр.

17

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Проблемы правового обеспечения продовольственной безопасности государства 2013 - г. 5 - стр.

18

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна Шуланбекова Г.К., Куаналиева Г.А. Judicial control in a context of the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan. February 17-18 2014, Istanbul, Turkey 2014 - г. 3 - стр.

19

Айгаринова Гулнар Тулеухадировна "Фитосанитарлық қауіпсіздік" ұғымын анықтаудың теориялық мәселелері 2018 - г. 3 - стр.
Автордың құжаттары

11

Цитирования

4 по 4
құжаттар

h-индексі

1

2021

European Yearbook of Minority Issues
18, с. 203-236

0

Цитирований
Legal issues for ensuring phytosanitary safety and environmental protection

Oryntaev, Z., Akshatayeva, Z., Aigarinova, G., Kalkanova, Z., Rasheva, G.

2020

Journal of Environmental Management and Tourism
11, с. 538-548

0

Цитирований
2020

International Journal of Sustainable Development and Planning
15, с. 1231-1240

1

Цитирований
2020

Journal of Landscape Ecology(Czech Republic)
13, с. 23-38

1

Цитирований
Legal Problems in Implementation of the un Convention to Combat Desertification

Akshatayeva, Z., Yerkinbayeva, L., Aigarinova, G., Saipinov, D.

2019

Environmental Policy and Law
49, с. 30-35

0

Цитирований
2019

Journal of Environmental Management and Tourism
10, с. 1037-1048

1

Цитирований
Current trends of legal regulation of relationships in the social protection sphere

Apakhayev, N., Madiyarova, A.S., Aigarinova, G., Ryskaliyev, D.U., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2017

Man in India
97, с. 221-231

1

Цитирований
2017

Current Science
112, с. 1142-1151

0

Цитирований
Legal forms of veterinary safety provision

Erkinbayeva, L.K., Kalymbek, B., Aygarinova, G.T., Shulanbekova, G.K.

2014

Life Science Journal
11, с. 199-202

0

Цитирований
Legal regulation of agriculture in Kazakhstan: Problems and prospects

Aygarinova, G.T., Smagulova, D.S., Akshatayeva, Z.B., Elikbay, M.A., Rakhmetova, G.R.

2014

Life Science Journal
11, с. 192-198

0

Цитирований
2013

World Applied Sciences Journal
25, с. 1635-1642

0

Цитирований