Басты бет / Философия және саясаттану / әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс / Джаманбалаева Шолпан Ерболовна

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна

Лауазымы: профессор
әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы
8(727) 247-03-21
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін 06.10.2009
Қазақстан темір жолдарына 100 жыл мерейтойлық медалі 30.04.2004
"Астанаға 10 жыл" мерейтойлық медаль
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


1

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дағы Тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша нормативті құжаттардың жинағы "Қазақ университеті" 2011 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық унирерситетінің клубтары, үйірмелері және студенттік бірлестіктері "Қазақ университеті" 2011 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Тәрбие тілден басталады "Қазақ университеті" 2011 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Роль и функции куратора-эдвайзера в воспитательном процессе: метод. рекомендации по организации воспитательной работы в студенческих группах "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-604-9 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Тәрбие үдерісіндегі куратор-эдвайзердің рөлі мен қызметі: студенттік топтарда тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-604-9 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары "Қазақ университеті" 2011 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Заманауи университеттегі тәрбие жұмысы "Қазақ университеті" 2011 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Тәрбиенің қайнар көзі "Қазақ университеті" 2011 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Саламатты өмір салты. "Қазақ университеті" 2012 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Бабалар аңсаған ұлы арман "Қазақ университеті" 2012 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна ҚазҰУ – рухани өнер ордасы "Қазақ университеті" 2012 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Тәрбие тәлімі "Қазақ университеті" 2012 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Маульшариф М.. Корпоративная культура высшего учебного заведения как фактор повышения его конкурентоспособности " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1452-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Жандыбаева С.С. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1585-0 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1586-7 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Ногайбаева М.С. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1578-4 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Маульшариф М.., Тленчиева Ш.М. Социальная ответственность высшего учебного заведения LAP Lambert Academic Publishing 2016 - г. ISBN 978-659-97557-8 53 - стр. ГЕРМАНИЯ

18

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Теория и практика девиантного поведения подростков " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 9786010425767 254 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Лифанова Т.Ю., Абдирайымова Г.С., Веревкин А.В. Социологическое измерение проекта «Университет вне коррупции». Практика и методическое руководство "Казак университетi" 2018 - г. ISBN 978-601-04-3168-3 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна 2011 - г. 3 - стр. 0

2

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна 2013 - г. 6 - стр. 82

3

Джаманбалаева Шолпан ЕрболовнаМаульшариф М.. Қазіргі университеттің модернизациялық миссиясы 2016 - г. 11 - стр. 0

4

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна социальный контроль коррупции в высших учебных заведениях // Высшая школа. 2016. №1 С.11- 14 2016 - г. 4 - стр. 0

5

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна 2015 - г. 5 - стр. 0

6

Джаманбалаева Шолпан ЕрболовнаМаульшариф М.. 2015 - г. 4 - стр. 0

7

Джаманбалаева Шолпан ЕрболовнаТленчиева Ш.М., Маульшариф М.. КЛАССИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТТІ ЗЕРТТЕУ ТИПТЕГІ ЖОО-НА ӨЗГЕРТУДЕГІ УНИВЕРСИТЕТТІҢ КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 2016 - г. 12 - стр. 0

8

Джаманбалаева Шолпан ЕрболовнаМаульшариф М.., Тленчиева Ш.М. Білім, ғылым жəне бизнестің бірігуі негізіндегі аймақтардың дамуындағы университеттердің рөлі (Қазақстан мысалында) 2016 - г. 6 - стр. 49

9

Джаманбалаева Шолпан ЕрболовнаМаульшариф М.., Тленчиева Ш.М. Университеттің корпоративтік мәдениетін диагностикалау құрылымындағы оқытушының іс-әрекетін ұжымдастарының бағалауы 2016 - г. 6 - стр. 116

10

Джаманбалаева Шолпан ЕрболовнаТленчиева Ш.М., Маульшариф М.. Corporate social responsibility in the assessments of representatives of Kazakhstan universities 2016 - г. 7 - стр. 1

1

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна 2011 - г. 4 - стр. г.Уфа

2

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна 2011 - г. 5 - стр. г. Алматы

3

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна 2014 - г. 13 - стр. Алматы

4

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна 2014 - г. 12 - стр. Алматы

5

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Серікжанова С.С., Маульшариф М.., Абдирайымова Г.С., Бурханова Д.К. 2013 - г. 4 - стр. Singapore

6

Джаманбалаева Шолпан Ерболовна Маульшариф М.. ЖОО-ның әлеуметтік жауапкершілігін бағалаудың негізгі бағыттары 2015 - г. 3 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0