Басты бет / Философия және саясаттану / әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс / Шеденова Назым Утегалиевна

Шеденова Назым Утегалиевна

Лауазымы: доцент
әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс
Scopus author ID: 57208448452
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2008 жылғы "ЖОО үздік оқытушысы" 18.02.2009


1

Шеденова Назым Утегалиевна Купешова С.Т., Мухтарова К.С. КазНУ, кафедра "Менеджмент и маркетинг" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Шеденова Назым Утегалиевна Lit Verlag 2015 - г. ISBN 978-3-643-90525-3 31 - стр. ШВЕЙЦАРИЯ

1

Шеденова Назым Утегалиевна Феномен жилищного класса в условиях субурбанизации: постановка вопроса 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Шеденова Назым Утегалиевна Особенности иммиграционной политики в Южной Корее 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Шеденова Назым Утегалиевна Феномен жилищного класса в условиях субурбанизации: постановка вопроса 2011 - г. 6 - стр. 0

4

Шеденова Назым УтегалиевнаШеденов У.К. Аймақтық экономиканы дамытудағы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің мәселелері 2011 - г. 5 - стр. 283

5

Шеденова Назым УтегалиевнаСапаргалиев Х.. Социально-экономический аспект муниципальной собственности в системе местного самоуправления 2012 - г. 4 - стр. 43

6

Шеденова Назым Утегалиевна Значение среднего класса в становлении сильного государства 2011 - г. 6 - стр. 37

7

Шеденова Назым УтегалиевнаШеденов У.К. Қазақстан әлеуметтік-экономикалық дамуының жаңа белестерінің басты бағыты 2012 - г. 4 - стр. 91

8

Шеденова Назым УтегалиевнаАбдирайымова Г.С. 2012 - г. 4 - стр. 40

9

Шеденова Назым УтегалиевнаАбдирайымова Г.С. 2012 - г. 5 - стр. 40

10

Шеденова Назым Утегалиевна 2012 - г. 3 - стр. 41

11

Шеденова Назым Утегалиевна Үй шаруашылықтары қаржысының мәні мен ерекшеліктері 2012 - г. 6 - стр. 42

12

Шеденова Назым Утегалиевна Балалар үйінде тәрбиеленген жасөспірімдердің әлеуметтік ерекшеліктері 2014 - г. 8 - стр. 49

13

Шеденова Назым Утегалиевна 2014 - г. 8 - стр. 48

14

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 8 - стр. 0

15

Шеденова Назым Утегалиевна Уровень и качество жизни как категории социального анализа 2013 - г. 7 - стр. 0

16

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 10 - стр. 46

17

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 3 - стр. 47

18

Шеденова Назым Утегалиевна The development of educational system of Afganistan 2013 - г. 12 - стр. 47

19

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 7 - стр. 0

20

Шеденова Назым Утегалиевна Балалар үйінде тәрбиеленген жасөспірімдердің әлеуметтік ерекшеліктері 2014 - г. 12 - стр. 49

21

Шеденова Назым УтегалиевнаЧинасилова А.М. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ҚОҒАМДАҒЫ ҚАРТ АДАМДАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК МӘРТЕБЕСІ 2015 - г. 8 - стр. 0

22

Шеденова Назым УтегалиевнаЧинасилова А.М. Қарт адамдардың өмірлік қанағаттанушылық туралы әртүрлі теориялық бағыттардағы түсінік 2015 - г. 6 - стр. 0

23

Шеденова Назым Утегалиевна Қарт адамдардың өмірлік қанағаттанушылық туралы әртүрлі теориялық бағыттардағы түсінік 2015 - г. 6 - стр. 0

24

Шеденова Назым Утегалиевна ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ҚОҒАМДАҒЫ ҚАРТ АДАМДАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК МӘРТЕБЕСІ 2015 - г. 8 - стр. 0

25

Шеденова Назым Утегалиевна Чинасилова А.М., Шеденова Н.У. Қарт адамдардың өмірлік қанағаттанушылық туралы әртүрлі теориялық бағыттардағы түсінік // Вестник КазНУ, Серия психологии и социологии, 2015, №4(55). – С. 242-247. 2015 - г. 5 - стр. 55

26

Шеденова Назым Утегалиевна 2015 - г. 7 - стр. 55

27

Шеденова Назым Утегалиевна 2017 - г. 6 - стр. 0

28

Шеденова Назым Утегалиевна 2017 - г. 6 - стр. 0

29

Шеденова Назым Утегалиевна Social, cultural and political aspects of national identity 2017 - г. 5 - стр. 60

30

Шеденова Назым УтегалиевнаШеденов У.К. Regional specificity in small business in Kazakhstan 2016 - г. 4 - стр. 0

31

Шеденова Назым Утегалиевна Regional Specificity in Small Business in Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 4

32

Шеденова Назым УтегалиевнаШеденов У.К. Шеденов Ө.Қ., Шеденова Н.У, Елтай А.М. Аймақтардың дамуының басым бағыттары ретінде инновациялық қызметті жетілдірудің жолдары // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия экономическая» № 1 (123) 2018 года. 2018 - г. 16 - стр. 123

33

Шеденова Назым Утегалиевна 2018 - г. 6 - стр. 61

34

Шеденова Назым Утегалиевна 2018 - г. 6 - стр. 61

35

Шеденова Назым Утегалиевна 2018 - г. 5 - стр. 0

36

Шеденова Назым Утегалиевна 2018 - г. 5 - стр. 64

37

Шеденова Назым Утегалиевна Үш тіл саясатының дамуындағы қоғамдық пікір мен қоғамдық ойдың қолдауы мен рөлі 2018 - г. 13 - стр. 65

38

Шеденова Назым Утегалиевна Студент жастар ортасындағы некелік таңдаудың ерекшеліктері (әл-Фараби атынадғы ҚазҰУ мысалында) 2019 - г. 11 - стр. 68

39

Шеденова Назым Утегалиевна 2019 - г. 5 - стр. 22

40

Шеденова Назым Утегалиевна 2019 - г. 5 - стр. 2

41

Шеденова Назым Утегалиевна Жұмыс пен отбасылық міндеттердің гармониялық үйлесімі: отбасылық міндеттері бар жұмысшыларға арналған кешенді саясат 2020 - г. 9 - стр. 0

42

Шеденова Назым Утегалиевна Студент жастар ортасындағы некелік таңдаудың ерекшеліктері (әл-Фараби атынадғы ҚазҰУ мысалында) 2019 - г. 11 - стр. 68

43

Шеденова Назым Утегалиевна Жұмыс пен отбасылық міндеттердің гармониялық үйлесімі: отбасылық міндеттері бар жұмысшыларға арналған кешенді саясат 2020 - г. 9 - стр. 72

44

Шеденова Назым Утегалиевна Әлеуметтік желілік медиа дискурсындағы әйелдер бейнелерінің конструкциялануы 2020 - г. 6 - стр. 72

45

Шеденова Назым Утегалиевна Impact of gender stereotypes on the formation of family reproductive behavior in a pandemic 2021 - г. 8 - стр. 0

46

Шеденова Назым Утегалиевна Әлеуметтік желілік медиа дискурсындағы гендерлік репрезентациялар 2020 - г. 6 - стр. 72

1

Шеденова Назым Утегалиевна Шеденов У.К. Глобализационные процессы в системе высшего образования 2011 - г. 9 - стр. Орел, ОрелГИЭТ (Орловский государственный институт экономики и торговли

2

Шеденова Назым Утегалиевна Шеденов У.К., Сапаргалиев Х.. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения экологической безопасности 2011 - г. 9 - стр. Орел, ОрелГИЭТ

3

Шеденова Назым Утегалиевна Включение мужчин в гендерную политику в процессе трансформации социокультурных отношений в Казахстане 2011 - г. 8 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

4

Шеденова Назым Утегалиевна Молодежное волонтерство как общественный ресурс повышения стандартов жизни в модернизирующемся Казахстане 2011 - г. 11 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Шеденова Назым Утегалиевна Развитие мультикультурной политики в Южной Корее как основа социальной интеграции мигрантов в общество в условиях глобализации 2011 - г. 5 - стр. Алматы, Фонд Первого Президента РК

6

Шеденова Назым Утегалиевна Домохозяйство как категория социологического и экономического исследования 2011 - г. 5 - стр. Алматы, Фонд Первого Президента РК

7

Шеденова Назым Утегалиевна Культура потребления студенческой молодежи 2011 - г. 5 - стр. Алматы, Фонд Первого Президента РК

8

Шеденова Назым Утегалиевна Шеденов У.К. Управление транспортно-логистическими системами в регионах Казахстана 2011 - г. 6 - стр. Алматы, Международная академия информатизации

9

Шеденова Назым Утегалиевна Шеденов У.К., Сапаргалиев Х.. Қазақстандағы франчайзингтік әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реттеу тетіктері 2011 - г. 6 - стр. Қызылорда

10

Шеденова Назым Утегалиевна Социальное положение женщин на рынке труда в условиях современного общества 2011 - г. 5 - стр. Туркестан, Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А.Ясави

11

Шеденова Назым Утегалиевна Шеденов У.К., Сапаргалиев Х.. Инновационная среда как необходимый элемент формирования новой экономики 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

12

Шеденова Назым Утегалиевна Шеденов У.К., Бергибаев Е.М. Мировые тенденции развития транспортной логистики в условиях социальной модернизации 2012 - г. 5 - стр. Алматы: КазНТУ им. К.И.Сатпаева

13

Шеденова Назым Утегалиевна Шеденов У.К., Сапаргалиев Х.. Социально-экономическое управление и его роль в модернизации казахстанской экономики 2012 - г. 7 - стр. Алматы, КазЭУ им. Т.Рыскулова

14

Шеденова Назым Утегалиевна Теоретические и практические аспекты инновационной экономики в условиях социальной модернизации 2012 - г. 7 - стр. Алматы, КазУМОиМЯ им. Абылай хана

15

Шеденова Назым Утегалиевна Маульшариф М.. Формы СРС при изучении общеобразовательной дисциплины «Социология» в контексте развития проблемно-ориентированного обучения 2012 - г. 6 - стр. г.Алматы

16

Шеденова Назым Утегалиевна 2011 - г. 5 - стр. Фонд Первого Президента, Алматы

17

Шеденова Назым Утегалиевна Маульшариф М.. 2012 - г. 6 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

18

Шеденова Назым Утегалиевна Смагулов А.М., Шеденов У.К. 2012 - г. 5 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

19

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 6 - стр. Астана, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

20

Шеденова Назым Утегалиевна Шеденов У.К. Жастарды жұмыспен қамтуды басқаруды жетілдеру жолдары 2013 - г. 11 - стр. Караганда

21

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 8 - стр. Караганда

22

Шеденова Назым Утегалиевна 2014 - г. 9 - стр. Алматы

23

Шеденова Назым Утегалиевна Балалар үйенде тәрбиеленушілерге терапия әдістерін қолдану аясының қажеттілігі 2014 - г. 8 - стр. Алматы

24

Шеденова Назым Утегалиевна 2014 - г. 9 - стр. Алматы

25

Шеденова Назым Утегалиевна Движение женщин в Казахстане 2014 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ

26

Шеденова Назым Утегалиевна Қазақстандағы суицид мәселесі және оның геңдерлік арақатынасы 2014 - г. 4 - стр.

27

Шеденова Назым Утегалиевна Қазақ отбасындағы гендерлік тәрбиенің рөлі 2014 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ

28

Шеденова Назым Утегалиевна Қазіргі қазақстан қоғамындағы әйелдердің рөлі 2014 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ

29

Шеденова Назым Утегалиевна Роль женщины в науке 2014 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ

30

Шеденова Назым Утегалиевна Гендер түсінігі және гендерлік теңдіктің ұлттық механизмі 2014 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ

31

Шеденова Назым Утегалиевна 2014 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ

32

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 6 - стр. Орел

33

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 2 - стр. Алматы

34

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 7 - стр. Берлин

35

Шеденова Назым Утегалиевна 2013 - г. 6 - стр. Барселона

36

Шеденова Назым Утегалиевна Қазіргі қазақстандағы қоғамдық ұйымдардың рөлі 2014 - г. 5 - стр. г.Алматы

37

Шеденова Назым Утегалиевна Тұрғындардың сейсмикалық сауаттылығы қауіпсіздіктің кепілі ретінде 2015 - г. 5 - стр. г.Алматы

38

Шеденова Назым Утегалиевна 2015 - г. 6 - стр. Уфа

39

Шеденова Назым Утегалиевна РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В Г. АЛМАТЫ 2018 - г. 7 - стр.

40

Шеденова Назым Утегалиевна 2018 - г. 8 - стр.

41

Шеденова Назым Утегалиевна Цифрлық экономика және гендерлік баланс 2018 - г. 4 - стр. Алматы

42

Шеденова Назым Утегалиевна FAMILY PROBLEMS IN A MODERN MARKET RELATIONS 2019 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

43

Шеденова Назым Утегалиевна Цифрлық экономика және гендерлік баланс 2018 - г. 4 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

2

Цитирования

11 по 11
құжаттар

h-индексі

1

Digital Economy: Information Technology and Trends in Tourism

Suyunchaliyeva, M., Shedenova, N., Kazbekov, B., Akhmetkaliyeva, S.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
2019

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
22, с.

11

Цитирований