Басты бет / География және табиғатты пайдалану / Рекреациялық география және туризм / Баяндинова Сайран Мухтаркановна

Баяндинова Сайран Мухтаркановна

Лауазымы: доцент м.а.
Рекреациялық география және туризм
Scopus author ID: 55367938700
bayandinova.sairan@gmail.com
8(727) 221-14-10 вн:1410
       Баяндинова Сайран Мұхтарқанқызы-г.ғ. к., доцент. Білімі: 1995 жылдан 2001 жылға дейін Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде "География" мамандығы, "Экономика және табиғатты пайдалануды басқару"мамандандыруы бойынша бакалавриат және магистратура оқыған. 2007 жылы "25.00.36 – Геоэкология"мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады. Кәсіби тәжірибесі: 2003 жылдан бастап ҚазҰУ-да оқытушы, деканның ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары, географиялық мамандықтар бойынша РОӘК хатшысы, географиялық кеңестің ғылыми хатшысы, География мамандығы бойынша РОӘК төрағасы, директордың орынбасары, ғылыми- технологиялық парк директоры лауазымдарында жұмыс істейді". 2014 жылдан қазіргі уақытқа дейін "Керемет" студенттерге қызмет көрсету орталығының директоры және рекреациялық география және туризм кафедрасының доценті. Ғылыми қызығушылықтары: техногенді экология, геоэкология, IT-технологиялар, туризм. Ғылыми еңбектері: "man-Made Ecology of East Kazakhstan" Springer Singapore республикалық, халықаралық және рейтингтік басылымдарында 250-ден астам ғылыми еңбектердің авторы. Topics Environmental Science and Engineering; «Geoecological bases of nature protection measures and actions». Environmental Science and Engineering; «Division of the territory of east Kazakhstan according to the level of anthropogenic impact». Environmental Science and Engineering; «Technogenic conditionality in development of geosystems in east Kazakhstan». Environmental Science and Engineering; «Natural factors of formation and development of geosystems in east Kazakhstan». Environmental Science and Engineering; «Conclusion» Environmental Science and Engineering. «Ecological Tourism in the Republic of Kazakhstan».Springer Singapore монографиялары Жобалар мен бағдарламалар: 10-нан астам халықаралық және республикалық гранттық және бағдарламалық-мақсатты жобалар мен бағдарламаларға қатысты: 543808-TEMPUS халықаралық жобасының үйлестірушісі-1-2013-1-BE-TEMPUS - JPHES "біліктіліктің Еуропалық стандарттары негізінде ҚР және РФ АКТ саласындағы кәсіби дайындық"; "ҚР Табиғи-шаруашылық жүйелерінің сапасын қалпына келтіру үшін инновациялық табиғатты қорғау технологияларын қолданудың тиімділігін бағалау және теориялық негіздерін әзірлеу"; Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды және энергия үнемдеуді қамтамасыз ететін инновациялық инфрақұрылым объектілерін қалыптастыруға инвестицияларды жүзеге асыру үшін тетіктер мен кепілдіктерді әзірлеу.
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
шығыс Қазақстан МУ Магистратура 2001
шығыс Қазақстан МУ Жоғары 1999
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Рекреациялық туризм

1

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Техногенді экология "Қазақ университеті" 2012 - г. 85 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Система профессионального ИКТ - образования: опыт Европы, России, Казахстана Научная книга 2016 - г. ISBN 9785975816429 429 - стр. РЕСЕЙ

3

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Техногенді экология " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0572-1 139 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Туризмдегі логистика " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1860-8 121 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Саясат индустриясы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1223-1 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Искакова К.А., Артемьев А.М. "Казак университетi" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2806-5 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Искакова К.А., Артемьев А.М. Рекреациялық туризм " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2939-0 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Искакова К.А., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Байбуриев Р.М. Ecological Tourism in the Republic of Kazakhstan © Springer Nature Switzerland 2021 - г. ISBN 978-3-030-77461-5 13 - стр. ШВЕЙЦАРИЯ

9

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Man-Made Ecology of Est Kazakhstan Springer 2018 - г. ISBN 978-981-10-6345-9 144 - стр. ШВЕЙЦАРИЯ

1

Баяндинова Сайран МухтаркановнаАктымбаева А.С. 2013 - г. 5 - стр. 0

2

Баяндинова Сайран МухтаркановнаКазбеков Б.К., Казбекова Ж.Б. 2013 - г. 6 - стр. 0

3

Баяндинова Сайран Мухтаркановна ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАЯНАУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 2015 - г. 3 - стр. 0

4

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Техногенные факторы формирования природной среды горнорудных районов РК 2012 - г. 2 - стр. 0

5

Баяндинова Сайран Мухтаркановна К проблеме энергетического комплекса Республики Казахстан и устойчивое развитие 2012 - г. 6 - стр. 72

6

Баяндинова Сайран МухтаркановнаВеселова Л.К., Бексеитова Р.Т. Антропогенные факторы рельефообразования в пределах платформенно-денудационных равнин аридной зоны Казахстана (Центральный Казахстан) 2012 - г. 7 - стр. 34

7

Баяндинова Сайран МухтаркановнаАктымбаева А.С., Аблеева А.Г., Атагельдиева С.К., Турарбек Ә.Т. Роль туризма в устойчивом развитии Казахстана 2013 - г. 7 - стр. 38

8

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Развитие системы комплексного радиоэкологического мониторинга полигона «Азгир» 2013 - г. 5 - стр. 0

9

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Формирование ИКТ - Компетентности научно-производственных кадров//Система профессионального ИКТ - образования: опыт Европы, России, Казахстана. 2016 - г. 5 - стр. 0

10

Баяндинова Сайран МухтаркановнаКрылова В.С. Impact of the Eastern Kazakhstan Based on Standardized Efficiency Function Assording Cartographic Documents World Applied Scices Journal 2012 - г. 7 - стр. 3

11

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2016 - г. 7 - стр. 43

12

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Развитие инфраструктуры туризма вдоль Великого Шёлкового пути 2017 - г. 5 - стр. 47

1

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. казну им. аль-фараби

3

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. казну им. аль-фараби

4

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. Казну им.аль-Фараби

5

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. Казну им.аль-Фараби

6

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. Казну им.аль-Фараби

7

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. Казну им.аль-Фараби

8

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. Казну им.аль-Фараби

9

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. Казну им.аль-Фараби

10

Баяндинова Сайран Мухтаркановна 2012 - г. 1 - стр. Казну им.аль-Фараби

11

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Абишева З.М. Білім беру бағдарламалары: шетелдік және қазақстандық тәжірибе мен болашағы. 2015 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

12

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Турарбек Ә.Т. Формирование ИКТ компетентности научно-производственных кадров 2016 - г. 5 - стр. Саратовский государственный техничексий универсистет им. Гагарина Ю.Г., г. Саратов, РФ

13

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Воздействие золотодобывающей промышленности на окружающую среду 2013 - г. 1 - стр.

14

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Загрязнение окружающей среды: штрафные санкции 2012 - г. 1 - стр. алматы

15

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Маңғыстау облысының техногенді ластану факторлары 2013 - г. 1 - стр.

16

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Оңтүстік Қазақстан облысындағы су тасқынының экологиялық зардаптары 2013 - г. 1 - стр.

17

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Правила экономии воды в быту 2013 - г. 1 - стр.

18

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Проблема уникального источника пресной воды «Кокжиде» 2012 - г. 1 - стр.

19

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Проблема уникального источника пресной воды «Кокжиде» 2013 - г. 1 - стр.

20

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Семипалатинский испытательный полигон – экологические проблемы – здоровье населения 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

21

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Экологическое состояние природной среды Акмолинской области 2013 - г. 1 - стр.

22

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Шөлді аймақтарда туризмді дамыту мүмкіншіліктері 2016 - г. 1 - стр.

23

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Рекомендации по энергосбережению зданий и сооружений в РК 2013 - г. 6 - стр.

24

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Шикізат және тамақ өнімдеріне ауыр металдарды анықтау «Жер туралы ғылымдарда табиғи жағдайлар мен ресурстарды зерттеудің геологиялық және геоақпараттық аспектілері» 2013 - г. 3 - стр.

25

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Клубные объединения как фактор самореализации студентов в современных условиях 2013 - г. 5 - стр.

26

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Факторы техногенного загрязнения природной среды Бузачи-Мангышлакской части Прикаспия 2011 - г. 4 - стр. Алматы

27

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Воздействие золотодобывающей промышленности на ОС 2011 - г. 3 - стр. Алматы

28

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Мониторинг эффективности современных энергосберегающих технологии «Геоэкологические и геоинформационные аспекты в исследовании природных условий и ресурсов науками о земле» 2013 - г. 4 - стр. Алматы

29

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Рекомендации по энергосбережению зданий и сооружений в РК «Геоэкологические и геоинформационные аспекты в исследовании природных условий и ресурсов науками о земле» 2013 - г. 5 - стр. Алматы

30

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Солодова Е.В. Инновационые образовательные технологии и методы их реализации на примере дисциплин специальности «Экология» 2013 - г. 3 - стр. Алматы

31

Баяндинова Сайран Мухтаркановна ИКТ - компетентности научно-производственных кадров 2014 - г. 2 - стр. Алматы

32

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Крылова В.С., Кошкимбаева У.Т. Бизнес пен ғылымның интеграциясы аясында туристік білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру жолдары 2015 - г. 3 - стр. Алматы

33

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Кошкимбаева У.Т., Актымбаева А.С. Жоғары оқу орындарының кәсіби тәжірибесін жүзеге асыру үрдісіндегі білім қызметінарығы мен еңбек нарығының рөлі 2015 - г. 5 - стр. Алматы, Т. Рысқұлов атын. Жаңа эконом. университеті

34

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Актымбаева А.С. FORMATION OF ITT - COMPETENCE OF SCIENTIFIC INDUSTRIAL STAFF 2014 - г. 4 - стр. Саратов

35

Баяндинова Сайран Мухтаркановна «ТУРИЗМ» МАМАНДЫҒЫІІ БІТІРУШІ.ІЕРДІҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖЭНЕ ОЛАРДЫ ЖҮМЫС БЕРУІІІІЛЕРДІҢ ТАПСЫРЫСЫ БОЙЫНША ДАЙЫНДАУ АЛГЫШАРТТАРЫ 2017 - г. 4 - стр. Алматы

36

Баяндинова Сайран Мухтаркановна ТУРИЗМ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ ЫНТАЛАНУЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕХАНИЗМДЕРІ 2017 - г. 3 - стр. Алматы

37

Баяндинова Сайран Мухтаркановна БПІРУШІЛЕРДІҢ АКТ - ҚҮЗЫРЕТТІЛІГІН ЖОҒАРЛАТУ ҮШІН ҮЛТТЫҚ БІЛІКТІЛ1К ШЕҢБЕРІН ДАЙЫНДАУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ 2017 - г. 2 - стр. Алматы

38

Баяндинова Сайран Мухтаркановна Оңтүстік Қазақстан облысының мәдени мұра ескерткіштерін туризм мақсатында бағалау 2017 - г. 1 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

7

Цитирования

3 по 3
құжаттар

h-индексі

1

2018

Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)
0, с. 97-124

0

Цитирований
2018

Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)
0, с. 31-96

0

Цитирований
Conclusion

Bayandinova, S., Mamutov, Z., Issanova, G.

2018

Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)
0, с. 135-136

1

Цитирований
2018

Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)
0, с. 1-30

0

Цитирований
Geoecological bases of nature protection measures and actions

Bayandinova, S., Mamutov, Z., Issanova, G.

2018

Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)
0, с. 125-134

1

Цитирований
Problems and mechanisms of formation "green economy" in Kazakhstan

Kazbekov, B.K., Bayandinova, S.M., Kazbekova, Z.

2013

World Applied Sciences Journal
25, с. 1643-1648

1

Цитирований
2012

World Applied Sciences Journal
19, с. 302-308

0

Цитирований