Басты бет / Философия және саясаттану / Саясаттану және саяси технологиялар / Абдигалиева Гульжан Канаевна

Абдигалиева Гульжан Канаевна

Лауазымы: профессор
Саясаттану және саяси технологиялар
Scopus author ID: 56748149700
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант ЖОО үздік оқытушысы" 09.01.2012


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
Саяси көшбасшы және элита

1

Абдигалиева Гульжан Канаевна Әл-Фараби және заманауи қазақстан философиясы Қазақ университетi 2012 - г. 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Абдигалиева Гульжан Канаевна Основы философии Эверо 2012 - г. 392 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Абдигалиева Гульжан Канаевна Алтаев Д.., Амиркулова Ж.А., Құранбек Ә.А., Рамазанова А.Х., Алиев Ш.Ш., Қайратұлы С.. Жаһандану аясындағы Қазақстан қоғамының әлеуметтік-мәдени мәселелері ИП "Сагаутдинова" 2013 - г. ISBN 9965-29-396-1 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Абдигалиева Гульжан Канаевна Габитов Т.Х., Исмагамбетова З.Н., Бияздыкова К.А. Ценностные ориентиры казахской культуры Издательство "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-804-4 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Абдигалиева Гульжан Канаевна Философиялық энциклопедиялық сөздік Ғылыми қазына 2013 - г. ISBN 978-601-304-004-2 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Абдигалиева Гульжан Канаевна ЗАМАНАУИ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АДАМ КАПИТАЛЫН ДАМЫТУ ҮРДІСТЕРІ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ИП «Сагаутдинова М.Ш.» 2016 - г. ISBN 978-9965-20-841 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Абдигалиева Гульжан Канаевна Габитов Т.Х., Бияздыкова К.А., Кантарбаева Ж.У. ЗАМАНАУИ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АДАМ КАПИТАЛЫН ДАМЫТУ ҮРДІСТЕРІ МЕН ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-9965-20-841 126 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Абдигалиева Гульжан Канаевна заманауи Қазақстандағы адам капиталын дамыту ұрдістері мен теориялық негіздері ИП "Сагаутдинова" 2016 - г. ISBN 978-9965-20-841-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Абдигалиева Гульжан Канаевна " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1917 27 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Абдигалиева Гульжан Канаевна Алтаев Д.., Байтенова Н.Ж., Габитов Т.Х. Ғылым тарихы мен философиясы Лантар Трейд 2019 - г. 334 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Абдигалиева Гульжан Канаевна Ғылым тарихы мен философиясы ТОО Лантар Трейд 2019 - г. 334 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Абдигалиева Гульжан Канаевна Ценностная идентификация казахской культуры 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Абдигалиева Гульжан Канаевна Қазақ философиясындағы адам және табиғат үйлестігі 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Абдигалиева Гульжан Канаевна Личностные ценности в нравственной культуре казахов 2011 - г. 7 - стр. 0

4

Абдигалиева Гульжан Канаевна Сохранение и развитие ценностей культуры в условиях глобализации 2011 - г. 4 - стр. 0

5

Абдигалиева Гульжан Канаевна Ценностные основания философии культуры 2011 - г. 7 - стр. 0

6

Абдигалиева Гульжан Канаевна Человек как предмет антропологического знания 2011 - г. 5 - стр. 0

7

Абдигалиева Гульжан Канаевна Жаhандану заманында ұлттық мәдениеттегі адамгершілік құндылықтардың жетілдіру бағыттары 2011 - г. 7 - стр. 0

8

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2012 - г. 7 - стр. 0

9

Абдигалиева Гульжан Канаевна Философия тарихындағы қаупсіздік түсінігі 2013 - г. 9 - стр. 0

10

Абдигалиева Гульжан Канаевна Қаупсіздік құбылысының діни мифологиялық үлгілері мен мотивтері// 2013 - г. 8 - стр. 0

11

Абдигалиева Гульжан Канаевна Social Capital in the Conditions of Social and Economic Transformation of Modern Kazakhstan Society 2014 - г. 5 - стр. 0

12

Абдигалиева Гульжан Канаевна Potentiality of religious conflict in Kazakhstan 2014 - г. 7 - стр. 1

13

Абдигалиева Гульжан Канаевна Ethnic Aspects of the Formation of a National Idea in the Context of Auto- And Hetero-Stereotypes of Ethnic Groups in Kazakhstan 2014 - г. 7 - стр. 5

14

Абдигалиева Гульжан Канаевна Конфуций и Кант: о всеобщности нравственного закона 2014 - г. 10 - стр. 0

15

Абдигалиева Гульжан КанаевнаСыргакбаева А.С. 2004 - г. 10 - стр. 6

16

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2015 - г. 9 - стр. 0

17

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2015 - г. 9 - стр. 11

18

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2015 - г. 7 - стр. 0

19

Абдигалиева Гульжан Канаевна Адам капиталы-ақпараттық қоғамдағы ұлттың басты құндылығы 2015 - г. 7 - стр. 0

20

Абдигалиева Гульжан КанаевнаКантарбаева Ж.У. Human capital development in Kazakhstan: Spiritual and mental factors 2016 - г. 7 - стр. 3

21

Абдигалиева Гульжан КанаевнаКантарбаева Ж.У., Бияздыкова К.А. Human Capital Development in Kazakhstan: Spiritual and Mental factors 2016 - г. 8 - стр. 3

22

Абдигалиева Гульжан КанаевнаБияздыкова К.А. Westernization as Cultural Phenomenon 2015 - г. 9 - стр. 1

23

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2015 - г. 9 - стр. 0

24

Абдигалиева Гульжан Канаевна Қaзaқстaндaғы aдaм кaпитaлының дaмуы 2016 - г. 6 - стр. 0

25

Абдигалиева Гульжан Канаевна Политические ценности как фактор социально-политической интеграции 2016 - г. 9 - стр. 0

26

Абдигалиева Гульжан Канаевна Взаимодействие правовой и политической культуры студенческой молодежи 2016 - г. 8 - стр. 0

27

Абдигалиева Гульжан КанаевнаНасимова Г.О. Features of social and political protests in Kazakhstan 2016 - г. 8 - стр. 1

28

Абдигалиева Гульжан Канаевна Қазіргі қоғамдағы саяси құндылықтар принциптері 2018 - г. 8 - стр. 77

29

Абдигалиева Гульжан Канаевна Ауған есірткі тасымалының Орталық Азияның аймақтық қауіпсіздік жүйесіне әсері 2019 - г. 12 - стр. 0

1

Абдигалиева Гульжан Канаевна Личностные ценности в нравственной культуре казахов 2011 - г. 5 - стр.

2

Абдигалиева Гульжан Канаевна Сохранение и развитие ценностей культуры в условиях глобализации 2011 - г. 5 - стр.

3

Абдигалиева Гульжан Канаевна Ценностные основания философии культуры 2011 - г. 5 - стр.

4

Абдигалиева Гульжан Канаевна Человек как предмет антропологического знания 2011 - г. 5 - стр.

5

Абдигалиева Гульжан Канаевна Жаhандану заманында ұлттық мәдениеттегі адамгершілік құндылықтардың жетілдіру бағыттары 2011 - г. 5 - стр.

6

Абдигалиева Гульжан Канаевна Қазақ мәдениетіндегі рухани сабақтастық 2011 - г. 4 - стр.

7

Абдигалиева Гульжан Канаевна Гуманистическое содеожание религиозных ценностей 2011 - г. 4 - стр.

8

Абдигалиева Гульжан Канаевна Этическая направленность религиозной философии Аль - Фараби 2012 - г. 5 - стр.

9

Абдигалиева Гульжан Канаевна Қазіргі қазақ мәдениетінің құндылықтары 2011 - г. 3 - стр.

10

Абдигалиева Гульжан Канаевна Ценности казахской культуры 2011 - г. 5 - стр.

11

Абдигалиева Гульжан Канаевна Абдигалиева Г.К. Ценности тюркской культуры и современность // Материалы межд.научной конф. «Вклад тюркского мира в мировую цивилизицию» 0,5 п.л. – 2012. 2012 - г. 7 - стр.

12

Абдигалиева Гульжан Канаевна Габитов Т.Х., Исмагамбетова З.Н., Бияздыкова К.А. Contradictions of Contemporary Culture and Civilization, Processes of Tradition and Innovation. 2013 - г. 5 - стр. Paris, France December 30-31

13

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2014 - г. 8 - стр. Paris, France,

14

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2013 - г. 1 - стр. Афинский Университет

15

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2013 - г. 10 - стр. Istanbul

16

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2013 - г. 6 - стр. Алматы

17

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2013 - г. 6 - стр. Алматы

18

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби,Алматы

19

Абдигалиева Гульжан Канаевна Актуальные проблемы казахской культурной идентичности 2013 - г. 6 - стр. КазНУ ,Алматы

20

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2013 - г. 7 - стр. France, Paris

21

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2014 - г. 9 - стр. Стамбул

22

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2014 - г. 6 - стр. КазНУ,Алматы

23

Абдигалиева Гульжан Канаевна Comparative Review of the Kazakh and Mongolian historical Forms of Image of Women 2014 - г. 10 - стр. Стамбул

24

Абдигалиева Гульжан Канаевна POTENTIALITY OF RELIGIOUS CONFLICT IN KAZAKHSTAN 2014 - г. 7 - стр. Бейрут

25

Абдигалиева Гульжан Канаевна Аксиологические основания социокультурной компетенции 2014 - г. 7 - стр. КазНУ,Алматы

26

Абдигалиева Гульжан Канаевна Модернизация ценностных приоритетов в условиях трансформации современного общества 2014 - г. 4 - стр. Алматы

27

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2016 - г. 8 - стр. Vienna,

28

Абдигалиева Гульжан Канаевна Камалдинова А.А., Насимова Г.О. Adaptation of oralman in the Republic of Kazakhstan as a key factor of the integration in a new community 2015 - г. 7 - стр.

29

Абдигалиева Гульжан Канаевна 2012 - г. 8 - стр.

30

Абдигалиева Гульжан Канаевна Бияздыкова К.А., Кантарбаева Ж.У. Human capital development in Kazakhstan spiritual and mental factors 2016 - г. 8 - стр. Вена
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0