Басты бет / Философия және саясаттану / Жалпы және қолданбалы психология / Ризулла Айдана Ризуллаевна

Ризулла Айдана Ризуллаевна

Лауазымы: аға оқытушы
Жалпы және қолданбалы психология
Scopus author ID: 57194858451
a.rizulla@mail.ru
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Позитивті психология
Scientific Writing
Басқару психологиясы
Педагогика және психология
Басқару психологиясы
Педагогика және психология
Эксперименталды психология
Эксперименталды психология
Позитивті психология
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Түсіну психологиясы
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Психология
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Психология
Басқару психологиясы
Психология
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Эксперименталды психология
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Позитивті психология
Scientific Writing
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Психология
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Басқару психологиясы
Scientific Writing
Түсіну психологиясы
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Позитивті психология
Позитивті психология
Басқару психологиясы
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Эксперименталды психология
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Түсіну психологиясы
Басқару психологиясы
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Басқару психологиясы
Scientific Writing
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Психология
Позитивті психология
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Психология
Басқару психологиясы
Эксперименталды психология
Педагогика және психология
Басқару психологиясы
Педагогика және психология
Басқару психологиясы
Эксперименталды психология
Басқару психологиясы
Эксперименталды психология
Психология
Психология
Психология
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Позитивті психология
Scientific Writing
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Scientific Writing
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Психология
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Психология
Scientific Writing
Scientific Writing
Басқару психологиясы
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Педагогика және психология
Scientific Writing
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Психология
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Түсіну психологиясы
Психология
Басқару психологиясы
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Позитивті психология
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Эксперименталды психология
Scientific Writing
Эксперименталды психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Басқару психологиясы
Психология
Психология
Психология
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Позитивті психология
Психология
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Scientific Writing
Басқару психологиясы
Педагогика және психология
Психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Педагогика және психология
Басқару психологиясы
Психология
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Басқару психологиясы
Түсіну психологиясы
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Позитивті психология
Эксперименталды психология
Педагогика және психология
Эксперименталды психология
Scientific Writing
Психология
Позитивті психология
Басқару психологиясы
Психология
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Позитивті психология
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Басқару психологиясы
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Бизнес, білім беру және психикалық денсаулық саласындағы консалтинг
Scientific Writing
Түсіну психологиясы
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Басқару психологиясы
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Психология
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Басқару психологиясы
Нейроғылымдағы зерттеу әдістер
Scientific Writing
Басқару психологиясы
Қолданбалы ұйымдастырушылық психология
Түсіну психологиясы
Басқару психологиясы
Психология
Психология
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Психология
Психология
Психология
Позитивті психология
Scientific Writing
Психология
Психология
Психология
Эксперименталды психология
Психология
Педагогика және психология
Басқару психологиясы
Позитивті психология
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Түсіну психологиясы
Түсіну психологиясы
Түсіну психологиясы
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Түсіну психологиясы
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Түсіну психологиясы
Түсіну психологиясы
Писхологиялық зерттеу әдістеріне кіріспе
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология

1

Ризулла Айдана РизуллаевнаТашимова Ф.С., Жолдасова М.К. 2015 - г. 6 - стр. 55

2

Ризулла Айдана РизуллаевнаКалымбетова Э.К., Ташимова Ф.С. Psychological analysis of the determinants of students' sense of love. 2015 - г. 5 - стр. 43

3

Ризулла Айдана РизуллаевнаЖолдасова М.К., Ташимова Ф.С. Психологические основы формирования субъекта инновационной деятельности и его детерминанты 2015 - г. 5 - стр. 55

4

Ризулла Айдана РизуллаевнаТашимова Ф.С. Субъектная детерминация смыслов и особенности преодоления человеком сложных жизненных ситуаций. 2016 - г. 6 - стр. 21

5

Ризулла Айдана РизуллаевнаБорбасова Г.Н., Ташимова Ф.С. Зависимость понимания Другого человека от типа личности по К.Юнгу 2016 - г. 7 - стр. 55

6

Ризулла Айдана РизуллаевнаКабакова М.П. Rizulla A., Kabakova M.P., Tashimova F.S. Subjective well-being investigations: domestic and foreign psychology //Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. – Алматы: Қазақ университеті. - 2019. - № 1 (68). – С. 45-56. 2019 - г. 12 - стр. 0

7

Ризулла Айдана РизуллаевнаТашимова Ф.С. К методике преподавания психологии в русле теоцентрической концепции В.Франкла 2018 - г. 6 - стр. 57

8

Ризулла Айдана РизуллаевнаТашимова Ф.С. Актуализация идей Абу Наср аль-Фараби в решении проблем психологии коллективного субъекта 2019 - г. 6 - стр. 0

9

Ризулла Айдана РизуллаевнаТашимова Ф.С. Влияние экзистенциального просвещения на уровень осознания смысла жизни и смысложизненных ориентаций 2019 - г. 5 - стр. 38

10

Ризулла Айдана РизуллаевнаТашимова Ф.С., Ибраева Г.Ж. The analysis of the meaning of the person’s internal world as a basis of self-efficacy in the educational system 2020 - г. 9 - стр. 0

11

Ризулла Айдана Ризуллаевна СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО МИРА КАК ОСНОВА САМОЭФФЕКТИВНОСТИ СУБЪЕКТА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 2020 - г. 9 - стр. 0

12

Ризулла Айдана Ризуллаевна Сравнительный анализ исследований субъективного благополучия зарубежной и пост-советской психологии 2020 - г. 13 - стр. 72

13

Ризулла Айдана РизуллаевнаТашимова Ф.С. ОСНОВЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ТРУДАХ АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ 2020 - г. 6 - стр. 0

14

Ризулла Айдана Ризуллаевна Методика самоанализа и диагностики личности на основе учения о субъекте как многоликом мире 2020 - г. 6 - стр. 62
Автордың құжаттары

2

Цитирования

2 по 2
құжаттар

h-индексі

1

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
The use of mimicry to improve evaluation of unsought beverages

Kulesza, W., Dolinski, D., Migon, M., Rizulla, A., Gamian-Wilk, M., Grzyb, T.

2017

Food Quality and Preference
62, с. 137-143

2

Цитирований