Басты бет / Философия және саясаттану / Жалпы және қолданбалы психология / Дуйсенбеков Давлет Дубекович

Дуйсенбеков Давлет Дубекович

Лауазымы: профессор
Жалпы және қолданбалы психология
Scopus author ID: 56584743500
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "Половой диморфизм"
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Раб.прогр.уч.дисц. Основы Конфликтологии
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Material on Emotional Intelligence
Басқару психологиясы
Успех и карьера деловой личности (дополнительный материал)
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
A History of Modern Psychology 11th Edition
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Zinchenko V.P.2000 about Cosciousness
Ұйымдарды зерттеу
Understanding EI_2014
Басқару психологиясы
Adaptation and Well-Being
Басқару психологиясы
Hanbook of Emotion Regulation_ J.Gross.- Chapter 34
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Material of Personality Project on "Labor Motivation and Attitudes"
Персоналды оқыту және дамыту
Adaptation and Well-Being
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
https://us04web.zoom.us/j/71643097462?pwd=YmlHRWlGVUNhVHBnbElIVm00cVFWZz09
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Ұйымдарды зерттеу
Успех и карьера деловой личности (дополнительный материал)
Ұйымдарды зерттеу
Syllabus on "Study of Organizations"
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Syllabus on "Labor Motuvation and Attitudes" for Master's degree
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management" for Master's degree
Персоналды оқыту және дамыту
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Персоналды оқыту және дамыту
Syllabus on "Training and Development of Personnel" for Master's degree
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus "History, State and Tendencies of Modern Psychology" for Master's degree
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Syllabus on "Psychology of high school"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Дифференциалдық психология
Текст по разделу "половой диморфизм"
Психология
Ұйымдарды зерттеу
Content of Practical Lessons on "Study of Organizations"
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Content of Practical Lessons on "Labor Motivation and Attitudes"
Персоналды оқыту және дамыту
Content of Practical Lessons on "Training and Development of Personnel"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Content of Practical Lessons on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on "Psychology of Management"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Программа лекций и семинаров курса "Психология высшей школы" для магистрантов естественных специальностей КазНУ
Ұйымдарды зерттеу
Practical Lessons fo "Study of Organizations"
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
List of Tasks for Self-Works on "Labor Motivation and Attitudes"
Персоналды оқыту және дамыту
List of Tasks for Self-Works on "Training and Development of Personnel"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
List of Tasks for Self-Works on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Психология
Psychology
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Content of Lectures on "Labor Motivation and Attitudes"
Персоналды оқыту және дамыту
Content of Lectures on "Training and Development of Personnel"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Syllabus on "Labor Motuvation and Attitudes" for Master's degree
Персоналды оқыту және дамыту
Syllabus on discpline "Training and Development of the Personnel"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
History, condition and development tendency of modern psychology
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus on "History, State and Tendencies of Modern Psychology" for Master's degree
Персоналды оқыту және дамыту
Syllabus on "Training and Development of Personnel" for Master's degree
Психология педагогического общения
Psychology of Pedagogical Communication (Educational Intercourse)
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Syllabus-Organization and Planning of Research Studies
Басқару психологиясы
Exam Questions "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Mid-Term Questions on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Mid-Term Examination questions on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Mid-Term Examination questions on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Mid-Term questions on Psychology of Management-2021-22
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Exam Quest. on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
ExQuest-History,State and Tendencies of Modern Psychology Development
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Басқару психологиясы
Exam Questions-Psychology of Management-2021-22-DDD
Басқару психологиясы
Exam Questions on "Psychology of Management"
Персоналды оқыту және дамыту
Exam Questions on "Training and Development of Personnel"
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Exam Questions on "Labor Motivation and Attitudes"
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Exam Questions on "Labor Motivation and Attitudes" 60 items
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Mid-Term questions on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Персоналды оқыту және дамыту
Exam Questions on "Training and Development of Personnel" 60 items
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойнша окыту-эдистемелик кешени
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология пәні бойынша емтихан сұрақтары
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Лекциялар тізімі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Семинар сабақтардың кестесі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
СӨЖ кестесі - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Дифференциалдық психология
Дифференциалды психология бойынша силлабус - психология мамандыгы бойынша окитын бакалавр-студенттерге
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Силлабус - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Психологиялық қызмет негіздері (білім беру, денсаулық сақтау және өндірісі мекемелері)
Силлабус - Білім беру, денсаулық және өндіріс салаларындағы психологиялық қызметтің негіздері
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Дифференциалдық психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Дифференциальная психология"
Педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "психология высшей школы" для магистрантов естественных и гуманитарных специальностей
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Учебно-метод.комплекс дисциплины "Психология высшей школы" для магистрантов хим. ф-та
Заң психологиясы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Андронникова-виктимология
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-term questions "Measuring and Productivity Reward"
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Exam questions on "Organization and Planning of Research Studies"
Басқару психологиясы
Mid-Term questions on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Exam Questions-Psychology of Management
Басқару психологиясы
Final Exam Questions-Psychology of Management-2021-22 DDD
Басқару психологиясы
Final Exam Questions-Psychology of Management-2021-22 DDD
Ұйымдарды зерттеу
Mid-Term questions on Study of Organizations
Басқару психологиясы
Exam Questions on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Exam Questions-Psychology of Management-2021
Басқару психологиясы
Tests on Psychology of Management-DDD
Басқару психологиясы
Tests on Psychology of Management
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
ExQuest-History,State and Tendencies of Modern Psychology Development-21
Ұйымдарды зерттеу
ExQuest-Study of Organizations-21
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Final Exam Questions on on Psychology of Interpersonal Conflict in the Workplace
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Mid-Term questions on History, State and Tendencies of Modern Psychology Development-DDD 2021
Басқару психологиясы
Exam Questions on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Mid-Term questions on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Mid-Term questions on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Exam Questions-Psychology of Management-2020
Басқару психологиясы
Exam Questions-Psychology of Management-2020
Басқару психологиясы
Exam Questions-Psychology of Management-2020
Басқару психологиясы
Exam Questions-Psychology of Management-2020
Басқару психологиясы
Ұйымдарды зерттеу
Exam Querstions on "Study of Organizations"
Басқару психологиясы
Exam Questions-Psychology of Management
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
List of Midterm Questions on Psychology of Interpersonal Conflict in the Workplace
Көшбасшылық пен супервизия
Schedule of assignments and midterm controls
Көшбасшылық пен супервизия
Final Exam on "Supervision and Leadership"
Психология
Exam Questions on "Psychology"- 2019
Ұйымдарды зерттеу
Mid-Term questions on Study of Organizations
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Mid-Term questions on History, State and Tendencies of Modern Psychology Development-DDD 2021
Басқару психологиясы
Mid-Term questions on Psychology of Management-2021-22
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
exam question on "Organization and Planning of research studies"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Examination Questions on "Theoretical and and Methodological Bases of Psychology"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Examination Questions on"Measuring and Productivity Reward"
Психология
Exam Questions on "Psychology"
Персоналды оқыту және дамыту
Exam questions on "Training and Development of Personnel"
Басқару психологиясы
Exam Questions on "Psychology of Management"
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Exam questions on "Labor Motivation and Attitudes"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Exam questions on "History,State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Ұйымдарды зерттеу
Exam questions on "Study of Organizations"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Exam questions on "History,State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Психология
Examination Questions on "Psychology"
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Exam Questions on "Organization and Planning of Research Studies"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Exam Questions on "History,State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Басқару психологиясы
Mid-Term questions on Psychology of Management-2021-22
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Examination Questions on "Research Methods and Experience"
Басқару психологиясы
Exam Questions "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Mid-Term Examination questions on Psychology of Management
Басқару психологияcы
Mid-Term Examination questions on Psychology of Management
Персоналды оқыту және дамыту
Exam Questions on "Training and Development of Personnel"
Психология
Examination Questions on "Psychology"
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Examination Questions on "Psychology of Inter-Peronal Communication"
Ұйымдарды зерттеу
Exam Questions on "Study of Organizations"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Examination Questions on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Exam Questions on "History,State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
2011 Police Psychology
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian language
Криминалды мінез-құлық
Handbook Of Psychology - Personality And Social Psychology (Malestrom)
Криминалды мінез-құлық
Blackwell Encyclopedia Of Social Psychology
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация викт.поведения
Басқару психологиясы
Syllabus-Psychology of Management
Ұйымдарды зерттеу
Syllabus-Study of Organizations-DDD-2021-22
Басқару психологиясы
Syllabus-Psychology of Management-DDD-2021-22
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Conflict Resolution
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Conflict Resolution
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
РПД _Основы_конфликтологии_рус
Көшбасшылық пен супервизия
Schedule of assignments and midterm controls.
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Додонов Б. Эмоция как ценность
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Узнадзе Психология установки
Криминалды мінез-құлық
Psychology of Criminal Psychology
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Exam Questions on "Labor Motivation and Attitudes"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Exam Questions - History, State and Tendencies of Modern Psychology Development-2021
Ұйымдарды зерттеу
Exam Questions -Study of Organizations-2021
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Exam Questions - Psychology of Interpersonal Conflict in the Workplace-2021
Көшбасшылық пен супервизия
Exam Questions - Leadership and Supervision-2021
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Exam Question - Organization and Planning of Research Studies-2021
Басқару психологиясы
Exam Questions-Psychology of Management-2020-DDD
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Exam Questions on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Басқару психологиясы
Exam Questions on "Psychology of Management"
Басқару психологияcы
Exam Questions on "Psychology of Management"
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
ExQuest-Organization and Planning of Research Studies
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Educational-Methodical Complex on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Research Article on issue: What is Interpersonal Communication?
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Complex on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Educational-Methodical Supplement of Research Methods and Experience
Басқару психологиясы
Syllabus-Psychology of Management-DDD-2021-22
Психология
Questions for exam on "Psychology"
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Examination questions on the Issues of Psychological Expertise
Криминалды мінез-құлық
Mid-term questions for Crim.Behavior
Криминалды мінез-құлық
Examination Questions on Psychology of Criminal Psychology
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Examination Questions on disciplint "Ethics of Personal and Social Success"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Examination Questions on discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on discipline "Research Methods and Experience"
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Mid-term questions on Psychology of Victim Behavior
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Program of QS on Research Methods and Experience
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Mid-Term questions on Theory and Methodology of Psychology
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Mid-Term questions on Measuring and Productivity Reward
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
New Mid-term questions-Psy.Inter-Pers.Comm.
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on Res.Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
10 Бак 2015
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Mid-Term questions on "Research Methods and Experience"
Басқару психологиясы
Content of Lectures on Psychology of Management
Криминалды мінез-құлық
Schedule of lectures on Psychology of Criminal Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Schedule of lectures on the Issues of Psychological Expertise
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Russian
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule and themes of lectures on discipline "Measuring and Productivity Reward
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule and lectures themes o discipline "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule of Lectures on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
ExamQuestions on "Research Methods and Experience"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lectures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Examination quest "Victim Behavior"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Exam Questions on "Research Methods and Experience" 2016-17 DDD
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Mid-term questions for Crim.Behavior
Психология
List of lectures on "Psychology"-DDD-2017-18
Көшбасшылық пен супервизия
lectures (theses) on "Supervision and Leadership"
Ұйымдарды зерттеу
Content of Lectures on Study of Organizations
Басқару психологиясы
Content of Lectures on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Schedule of lectures on "Psychology of Management"
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Schedule of Lectures -“Psychology of Interpersonal Communication”
Басқару психологиясы
Schedule of lectures on "Psychology of Management"
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Syllabus-Interpersonal Conflicts in the Workplace -DDD
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schtdule of lectures on "Research Methods and Experience"
Психология
Schedule of Lectures on "Psychology"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Schedule of lecures on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Гамезо М. В., Домашенко И. А. - Атлас по психологии
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Self-work tasks on "Theoretical and Methodological Bases of Psychology"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Schedule of lectures on "Measuring and Productivity Reward"
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Syllabus-Interpersonal Conflicts in the Workplace -DDD
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Жизненные стремления как личностный конструкт - research experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Монография_Терентьева В.И. - research experience on risks and styles
Басқару психологиясы
List of individual tasks on "Psychology of Management"
Басқару психологияcы
List of individual tasks on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
List of Tasks for Self-Works on Psychology of Management
Басқару психологиясы
List of Self Tasks for Self-Works on Psychology of Management
Ұйымдарды зерттеу
Tasks for Self-Works on Study of Organizations
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
List of Self-Works -“Psychology of Interpersonal Communication”
Криминалды мінез-құлық
Schedule of seminars on Psychology of Criminal Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
List of seminars on the Issues of Psychological Expertise
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Text on psychological issues of consciousness phenomena in Kazakh
Психология
Self Work Items on "Psychology"-DDD-2017-18
Персоналды оқыту және дамыту
Practiclal Lessons on "Training and Development of the Personnel"
Психология
Schedule of lectures on Psychology
Басқару психологиясы
Content of Lectures on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Content of Lectures on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Lectures on Psychology of Management
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Schedule of lectures on "Research methods and experience"
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Schedule of Lectures on “Psychology of Interpersonal Communication”
Басқару психологияcы
Schedule of lectures on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Content of Lectures on Psychology of Management
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Content of Lectures on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Басқару психологиясы
List of Tasks for Self-Works on Psychology of Management
Көшбасшылық пен супервизия
Self-works List on "Leadership and Supervision"
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
List of Self-Works on “Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
List of Self-Works on "Psychology"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
List of Self-Work Themes on "Research methods and experience"
Басқару психологиясы
List of Tasks for Self-Works on Psychology of Management
Басқару психологиясы
List of Tasks for Self-Works on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
List of Tasks for Self-Works on "Psychology of Management"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Individual tasks on discipline "Measuring and Productivity Reward
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Home Tasks on Research Methods and Experience
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual Tasks on Research Methods and Experience
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Tasks on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
New DDD-syll.on MeasProdRew-Mag16
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Tasks on the Issues of Psychological Expertise
Криминалды мінез-құлық
Tasks on Psychology of Criminal Psychology
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
List of seminars on "Theoretical and Methodological Bases of Psychology"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Individual tasks on "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Practical Tasks on Seminars by "Research Methods and Experience"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Tasks for Home and Seminar Classes on discipline "Research Methods and Experience"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Schedule of Practical Lessons on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Items of Practical Lessons on "Labor motivation and attitudes"
Ұйымдарды зерттеу
Practical Lessons (Seminars) on "Study of Organizations"
Психология
List of Seminars on "Psychology"-DDD-2017-18
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Material Emotional Intelligence
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Seminars on Labor motivation and attitudes
Көшбасшылық пен супервизия
syllabus leadership and supervision-DDD 2021
Басқару психологиясы
Practical lessons on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons (Seminars) on Psychology of Management
Ұйымдарды зерттеу
Content of Practical Lessons on Study of Organizations
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Seminars on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Персоналды оқыту және дамыту
Seminar themes on Training and Development of the Personnel
Басқару психологиясы
Schedule of practical lessons on "Psychology of Management"
Басқару психологияcы
Schedule of practical lessons on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Schedule of practical lessons on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Schedule of seminars -“Psychology of Interpersonal Communication”
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Конфликтология-раб.программа МГУ
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Психология - лекции
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Узнадзе Психология установки
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Syllabus on Measuring and Productivity Reward
Көшбасшылық пен супервизия
МУ leadership and Supervision
Психология
Статья о методологических проблемах исследования сознания
Психология
LURIA_~1
Психология
Vygotsky 1934
Психология
Книга-Додонов Б. Эмоция как ценность
Психология
Different approaches in studying temperament types and features
Басқару психологиясы
Syllabus-Psychology of Management-DDD-2020-21
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Syllabus on "Organization and Planning of Research Studies"
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Syllabus-Organization and Planning of Research Studies
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management" Mag1-2020
Ұйымдарды зерттеу
Syllabus on "Study of Organizations"
Ұйымдарды зерттеу
Syllabus on "Study of Organizations" Mag1-2020
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development" Corrected
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management" for Mastership 1 year-2020 (natural faculties)
Ұйымдарды зерттеу
Syllabus on "Study of Organizations" for Mastership 1 year - 2020 (Personality and Organizational Psychology)
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus-History, State and Tendencies of Modern Psychology Development
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Syllabus-Organization and Planning of Research Studies
Ұйымдарды зерттеу
Syllabus on "Study of Organizations"
Басқару психологиясы
Syllabus-Psychology of Management-DDD-2021-22
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Syllabus on “Psychology of Interpersonal Communication”
Психология
Syllabus on "Psychology"
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Syllabus on "Organization and Planning of Research Studies"
Психология
Syllabus on Psychology
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on "Research methods and experience"
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Syllabus-Psychology of Management-DDD-2020-21
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus-History, State and Tendencies of Modern Psychology Development
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
UMKD-Psychology of Inter-Personal Communication
Психология
Статья о вкладе М.Мукановв в журнале МиП-09
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
diary method - one of the new psychological method of personality analysis
Психология
Mid-Term questions on Psychology
Криминалды мінез-құлық
Sources on Psychology of Criminal Psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Applying Psychology to Everyday Life
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
COMPREHENSIVE HANDBOOK OF PERSONALITY
Криминалды мінез-құлық
Криминалды мінез-құлық
Criminal Psych and Forensic Tech - A Collaborative Approach to Effective Profiling - G. Godwin (CRC, 2001)
Құқықтық сана зерттеулерінің психологиялық концептілері
Paper on legal consciousness' subjectness in Russion
Психология ..
NewDDD-syll.on Psy-Mag14-15
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
долговых м.п. психол.детерминация вик.поведения
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Обвинение жертвы
Виктимді мінез-құлықтың психологиялық факторлары
Статья-виктим.поведение женщин
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Additional material on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Methodic Recommendations on discipline "Research Methods and Experience"
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Роттер Дж.- Теория социального научения
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Methodological Issues of Consciusness Research
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
V.V.Kozlov "Integrative Psychology"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
L.S.Vygotsky "Consciousness"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Wolfgang Kohler - Gestalt Psychology
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Зинченко В.П.- Сознание как предмет и дело психологии
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Петренко В.Ф.- Многомерное сознание
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Агафонов А.Ю. - СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Дж.Ройс и А.Пауэлл - Индивидуальность и плюрастические образы чел.природы
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on "Research Methods and Experience"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
Sylabus on "Measuring and Productivity Reward"
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on Research Methods and Experience
Жеке және әлеуметтік өрлеу этикасы
Syllabus on discipline "Ethics of Personal and Social Success" (psychological part)
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Syllabus on discipline "Research methods and experience"
Өнімділікті мадақтау мен өлшеу
UMKD
Психология
New syllabus on the discipline "Psychology"
Психология
Syllabus on the discipline "Psychology"
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Syllabus on "Psychology of interpersonal Communication"
Ұйымдарды зерттеу
Syllabus-Study of Organizations
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Syllabus on "Labor motivation and attitudes"
Персоналды оқыту және дамыту
Syllabus-Training and Development of the Personnel
Персоналды оқыту және дамыту
Syllabus on "Training and Development of the Personnel"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus-History, State and Tendencies of Modern Psychology Development
Персоналды оқыту және дамыту
Syllabus-Training and Development of the Personnel
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Syllabus-Psychology of Management
Басқару психологиясы
Syllabus-Psychology of Management-DDD-2021-22
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus on "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Syllabus-History, State and Tendencies of "Modern Psychology Development"
Ұйымдарды зерттеу
Syllabus-Study of Organizations-DDD
Басқару психологиясы
Syllabus-Psychology of Management-DDD-2021-2
Көшбасшылық пен супервизия
syllabus leadership and supervision-DDD 2021
Психология
Syllabus-Psychology-DDD-2017-18
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Syllabus-“Psychology of Interpersonal Communication”
Еңбек мотивациясы мен аттитюдтер
Labor motivation and attitudes
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
Syllabus of the discipline "Theoretical and Methodological Bases of Psychology"
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Syllabus-Interpersonal Conflicts in the Workplace -DDD
Персоналды оқыту және дамыту
Syllabus-Training and Development of the Personnel
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Syllabus on "Psychology of Management"
Басқару психологияcы
Syllabus on "Psychology of Management"
Криминалды мінез-құлық
Syllabus on Psychology of Criminal Behavior
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Student's t-criterion evaluation - statistical technique
Жұмыс орнындағы тұлғааралық конфликт
Психология конфликта
Көшбасшылық пен супервизия
Organizational climate and culture Syllabus
Ұйымдарды зерттеу
Content of Practical Lessons on Study of Organizations
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Syllabus-Research methods and experience
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on "Psychology of Management"
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағыл.)
Schedule of seminars on "Organization and Planning of Research Studies"
Психология
Schedule of Seminars on Psychology
Ұйымдарды зерттеу
Schedule of Seminars on "Study of Organizations"
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Schedule of Seminar "History, State and Tendencies of Modern Psychology Development"
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Басқару психологиясы
Practical Lessons on "Psychology of Management"
Басқару психологиясы
Practical Lessons (Seminars) on "Syllabus-Psychology of Management"
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Paper about M.M.Mukanov's contribution to science of psychology
Психологиялық экспертизаның сұрақтары
Syllabus on the Issues of Psychological Expertise
Психология
Syllabus on Psychology for mastership degree students
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Басқару психологиясы
Schedule of Seminars on "Psychology of Management"
Психология
Schedule of Seminars on "Psychology"
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management
Зерттеу әдістері мен тәжірибе
Seminar lessons on "Research methods and experience"
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Schtdule of Seminars on “Psychology of Interpersonal Communication”
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Paper about M.M.Mukanov's contribution to science of psychology
Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және даму тенденциясы
Article about M.M.Mukanov's theory of historical-ethical concept in psychology
Басқару психологиясы
Content of Practical Lessons on Psychology of Management

1

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Болтаева А.М. Заң психологиясы "Guppy Print" типографиясы 2019 - г. ISBN 978-601-332-523-1 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Садыкова Н.М. Индивидуалды айырмашылықтар психологиясы Алматы: Guppy Print, 2019 - г. ISBN 978-601-332-52 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Дуйсенбеков Давлет ДубековичБайшукурова А.., Файзуллина А.К., Басыбекова К.Е. Перспективные направления деятельности социально-психологической службы в исследовательском университете 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2011 - г. 4 - стр. 32

3

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2011 - г. 7 - стр. 0

4

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2011 - г. 5 - стр. 0

5

Дуйсенбеков Давлет ДубековичБаймолдина Л.О. 2011 - г. 3 - стр. 37

6

Дуйсенбеков Давлет ДубековичБаймолдина Л.О. 2012 - г. 4 - стр. 53

7

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Адаптация русскоязычной версии опросника "шкала приспособления к разводу" 2014 - г. 12 - стр. 0

8

Дуйсенбеков Давлет ДубековичБаймолдина Л.О., Жолдасова М.К., Калымбетова Э.К., Садыкова Н.М. Psychological features of personality training for professional activity 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2015 - г. 13 - стр. 0

10

Дуйсенбеков Давлет ДубековичКабакова М.П., Толегенова А.А., Мун М.В. 2015 - г. 6 - стр. 0

11

Дуйсенбеков Давлет ДубековичКалымбетова Э.К. Кәсіби мотивация жэне жас мамандардыц кәсіби мотивациясының психология- лык ерекшеліктері 2015 - г. 8 - стр. 52

12

Дуйсенбеков Давлет ДубековичЖолдасова М.К., Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К. Тастанды балалардың әлеуметтік ортаға бейімделуінің психологиялық ерекшеліктері. 2016 - г. 8 - стр. 56

13

Дуйсенбеков Давлет ДубековичКалымбетова Э.К. Профессиональная Мотивация И Психологические Особенности Профессиональной Мотивации Молодых Специалистов 2015 - г. 8 - стр. 52

14

Дуйсенбеков Давлет ДубековичЖолдасова М.К., Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К. Psychological peculiarities of abandoned children’s social adaptation 2016 - г. 1 - стр. 0

15

Дуйсенбеков Давлет ДубековичСадыкова Н.М., Баймолдина Л.О., Жолдасова М.К., Калымбетова Э.К. Psychological features of personality traning for professional activity 2017 - г. 5 - стр. 1

16

Дуйсенбеков Давлет ДубековичКалымбетова Э.К., Жолдасова М.К., Баймолдина Л.О. Psychological peculiarities of abandoned children’s social adaptation 2016 - г. 1 - стр. 0

17

Дуйсенбеков Давлет ДубековичСайлинова К.К., Калымбетова Э.К. 2019 - г. 9 - стр. 68

1

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2012 - г. 1 - стр. город Стамбул

2

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2012 - г. 1 - стр. г.Кейптаун, Южная Африка.

3

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2012 - г. 1 - стр. город Стамбул

4

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2012 - г. 1 - стр. город Стамбул

5

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Баймолдина Л.О. 2012 - г. 1 - стр. город Стамбул

6

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2012 - г. 1 - стр. Cape Town

7

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Басыбекова К.Е. 2012 - г. 1 - стр. Cape Town

8

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Баймолдина Л.О. 2012 - г. 1 - стр. Cape Town

9

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Байшукурова А.., Басыбекова К.Е. 2012 - г. 5 - стр. Алматы, Казахский Государственный Женский Педагогичекий Университет

10

Дуйсенбеков Давлет Дубекович 2012 - г. 1 - стр. г. Стелленбош

11

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Калымбетова Э.К. 2012 - г. 1 - стр. Cape Town

12

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Ethno-Psychological Research on Social-Cultural Adaptation of Young Kazakh Repatriates to New Surroundings 2013 - г. 10 - стр. Анталья

13

Дуйсенбеков Давлет Дубекович РЕПАТРИАНТТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГАТИВИЗМІН ЗЕРТТЕУ МҮМКІНДІКТЕРІ 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

14

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Психологическая феноменология религиозно-политического экстремизма 2014 - г. 5 - стр. Казахского национального университета аль-Фараби

15

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Бастауышсыныпоқушыларының мен-тұжырымдамасы 2014 - г. 5 - стр. Казахского национального университета аль-Фараби

16

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Жастардың құндылықтары мен құндылық бағдарларының психологиялық ерекшеліктері 2014 - г. 5 - стр. Казахского национального университета аль-Фараби

17

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Становление и развитие научной психологии в Казахстане 2014 - г. 5 - стр.

18

Дуйсенбеков Давлет Дубекович ЖОО-дағы оқыту процесіндегі студенттердің коммуникативті құзыреттілігінің психологиялық ерекшелігі 2014 - г. 5 - стр.

19

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Жолдасова М.К., Файзуллина А.К., Калымбетова Э.К., Баймолдина Л.О. Түлектердің құзыреттілігін дамыту - еңбек әрекеті өнімділігінің жемісі ретінде 2015 - г. 4 - стр.

20

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Садыкова А.Т., Садыкова Н.М., Калымбетова Э.К., Болтаева А.М., Баймолдина Л.О. Университетская специальность «Психология» и кредитная система обучения 2015 - г. 5 - стр.

21

Дуйсенбеков Давлет Дубекович Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К., Жолдасова М.К. Psychological peculiarities of abandoned children’s social adaptation 2016 - г. 1 - стр.
Автордың құжаттары

1

Цитирования

6 по 6
құжаттар

h-индексі

1

Testing of the "fisher divorce adjustment scale" questionnaire for Russian sample in Kazakhstan

Slanbekova, G.K., Kabakova, M.P., Duisenbekov, D.D., Mun, M.V., Kudaibergenova, S.K.

2015

Asian Social Science
11, с. 83-91

6

Цитирований