Басты бет / Философия және саясаттану / Жалпы және қолданбалы психология / Қасен Гульмира Аманқызы

Қасен Гульмира Аманқызы

Лауазымы: доцент
Жалпы және қолданбалы психология
Scopus author ID: 57163662000
gulmira.Kassen@mail.ru
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Педагогикалық психология
Методические укахания
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Даны задания и методические рекомендации к СРС/СРСП
Педагогикалық психология
Адам дамуы және психологиясы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Педагогикалық психология бойынша практикум
Педагогикалық психология бойынша практикум
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Түсіну психологиясы
Басқару психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Психология
Психология ценностей
Психология
Психология ценностей
Білім берудегі диагностика
Психология
Білім берудегі диагностика
Психология
Психология
Психология
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Басқару психологиясы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Өнер психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Өнер психологиясы
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Түсіну психологиясы
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
HR
HR
HR
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
HR
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Түсіну психологиясы
Психология
Психология
Түсіну психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
Педагогикалық психология бойынша практикум
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Түсіну психологиясы
HR
Психология
HR
Басқару психологиясы
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
HR
Өнер психологиясы
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Өнер психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Білім берудегі диагностика
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Түсіну психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Өнер психологиясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
HR
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Басқару психологиясы
Білім берудегі тренингтер
Өнер психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Өнер психологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Силлабус
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Силлабус по курсу "Диагностика оценки и самооценки"
Дополнение к лекции "Сущность и содержание социально-педагогической диагностики"
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Адам дамуы және психологиясы
Новый силлабус
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус
Арнайы педагогика және психология негіздері
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Педагогикалық анимация
Силлабус по дисциплине "Педагогическая анимация" содержит основные цели и задачи дисциплины, тематику лекций и семинаров, задания по СРСП, политику академического поведения и этики
Педагогикалық психология
Силлабус по педагогической психологии
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Адам дамуы және психологиясы
Новый силлабус
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі кеңес беру
Когнитивті психология және педагогика
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Өнер психологиясы
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Басқару психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
HR
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Өнер психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Психология
HR
HR
HR
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Түсіну психологиясы
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Когнитивті психология және педагогика
Басқару психологиясы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Түсіну психологиясы
Материал к семинару
Психология
Басқару психологиясы
HR
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі диагностика
HR
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Білім берудегі кеңес беру
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі тренингтер
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Психология
Психология
Өнер психологиясы
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі кеңес беру
Психология
Психология
Педагогикалық психология бойынша практикум
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Арнайы педагогика және психология негіздері
Краткий конспект лекций
Білім берудегі тренингтер
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
HR
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
HR
HR
HR
Психология
Лекция 5. Индивидуально-типологические особенности личности Темперамент, характер и способности. Свойства нервной системы как основа темперамента. Определение темперамента. Типы темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Соотношение темперамента и характера. Определение характера. Акцентуации характера и воспитание. Понятие "национальный характер". Задатки и способности личности.
Өнер психологиясы
HR
Психология
Лекция 5. Индивидуально-типологические особенности личности Темперамент, характер и способности. Свойства нервной системы как основа темперамента. Определение темперамента. Типы темперамента: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Соотношение темперамента и характера. Определение характера. Акцентуации характера и воспитание. Понятие "национальный характер". Задатки и способности личности.
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
HR
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Лекция 9
HR
Басқару психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Басқару психологиясы
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
HR
Психология
Психология
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Басқару психологиясы
Түсіну психологиясы
Когнитивті психология және педагогика
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі тренингтер
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Түсіну психологиясы
Түсіну психологиясы
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Психология
Психология
Психология
HR
Психология
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Өнер психологиясы
Білім берудегі диагностика
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Басқару психологиясы
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Білім берудегі диагностика
HR
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
HR
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Психология
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Педагогикалық психология бойынша практикум
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Задания и методические рекомендации по педагогике высшей школы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Педагогикалық психология бойынша практикум
Өнер психологиясы
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
HR
Психология
Психология
Түсіну психологиясы
Басқару психологиясы
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Басқару психологиясы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Когнитивті психология және педагогика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі кеңес беру
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Психология және адам дамуы
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Педагогикалық психология бойынша практикум
Педагогикалық психология
Лекция по пед. психологии
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Учебно-методический комплекс по курсу "Психология самосознания и самопознания"
Лекция по социально-педагогической диагностике
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Лекция 1
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Лекция 3
Анимация
Лекция по истории анимационной деятельности
Психология және адам дамуы
Экзам вопросы
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Экзаменационные вопросы
Адам дамуы және психологиясы
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 3,4
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Педагогикалық психология
Midterm
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі тренингтер
Когнитивті психология және педагогика
Білім берудегі кеңес беру
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Психология
Когнитивті психология және педагогика
Білім берудегі тренингтер
Түсіну психологиясы
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Басқару психологиясы
Өнер психологиясы
Педагогикалық психология бойынша практикум
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі диагностика
HR
Психология
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Карта обеспеченности литературой
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Тесты
Педагогикалық психология бойынша практикум
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Білім берудегі диагностика және психометрия
Түсіну психологиясы
Түсіну психологиясы
Педагогикалық психология бойынша практикум
HR
Өнер психологиясы
Өнер психологиясы
HR
Психология
Психология
Басқару психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Өнер психологиясы
Өнер психологиясы
Психологтың кәсіби іс-әрекетінде қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
HR
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Білім берудегі диагностика
Басқару психологиясы
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
HR
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Психологиялық қызмет негіздері (спорттық психология, әскери психология)
Өнер психологиясы
Өнер психологиясы
Басқару психологиясы
Өнер психологиясы
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
HR
Өнер психологиясы
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Басқару психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
HR
Өнер психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Өнер психологиясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Өнер психологиясы
Басқару психологиясы
Психология
Психология
Басқару психологиясы
Отбасыға және балаға психологиялық кеңес беру
Балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда қолданылатын арт-терапиялық технологиялар
Басқару психологиясы
HR
Өнер психологиясы
Басқару психологиясы
HR
Психология
HR
HR
HR
Білім берудегі тренингтер
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
О Тем. апперц. тесте
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Руководство
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп.материал к лекции
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп.материал
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткое содержание лекции в слайдах
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Краткий конспект лекций
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Методические указания к семинарам
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал к лекции по педагогической диагностике
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Материал по консультированию
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Пособие для дополнительного изучения
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Адам дамуы және психологиясы
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Схема обследования
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Доп. материал
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Карта обеспеченности литературой
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Вопросы рубежного контроля 1
Педагогикалық психология
Материалы по контролю знаний студентов
Педагогикалық психология
Краткий конспект лекций по пед. психологии
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Доп.материл
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Доп№ материал к лекциям
Анимация
Учебно-методический комплекс по курсу "Анимация"
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Презентация
Психология және адам дамуы
Доп.материал к лекции Память
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп. материал
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп.материал
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп. материал к заданию
Педагогикалық психология
Доп. материал к лекции
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Доп.материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
доп.материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал к лекции
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
слайды к лекциям
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
доп.материал
Педагогикалық психология
доп.материал
Педагогикалық психология
Басқару психологиясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Доп. материал
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции по истории высшего образования
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Опросник Айзенка
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Краткий конспект лекции
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Краткий конспект лекции
Басқару психологиясы
Доп. материал
Педагогикалық психология
Доп№ материал к лекции
Педагогикалық психология
Лекция 10
Педагогикалық психология
Лекция
Педагогикалық психология
Доп.материал к лекции
Педагогикалық психология
Доп.материла к лекции
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп. материал к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Презентация
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп.материал к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Диагностика психических состояний
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп№материал к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Презентация к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп.материал
Білім берудегі диагностика және психометрия
Лекция Мат. статистика
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Для дополнения лекции
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Психология цвета. Доп.материал
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Презентация
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Пособие Стратегическое лидерство
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Школьное лидерство. Презентация
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Первоисточник
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп.материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Основной учебник
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Основное пособие
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Когнитивті психология және педагогика
Учебное пособие
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Лекционный материал
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психология және адам дамуы
Краткий конспект лекций
Когнитивті психология және педагогика
Доп. материал
Когнитивті психология және педагогика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологияны оқыту әдістемесі
Формы и методы контроля
Психологияны оқыту әдістемесі
Презентация
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп№ материал к лекции
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнение к лекции 3 и семинарам: 17 пунктов для соц.педагога-диагноста
Педагогикалық психология
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп№материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Педагогикалық психология
Доп. материал
Педагогикалық психология
Современные теории обучения
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Электронный учебник по экспериментальной психологии
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнительный материал к лекциям
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Дополнительный материал
Педагогикалық психология
Дополнительный материал к лекциям
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп. материал
Адам дамуы және психологиясы
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Педагогикалық психология
Доп. материал к лекциям
Педагогикалық психология
Доп материал
Педагогикалық психология
Доп материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Руководство
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Методические рекомендации по ППК
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Презентация к лекции
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Презентация к лекции
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Вопросы коллоквиума
Педагогикалық анимация
Материал к семинару
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Лекционный материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Лекционный материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Дополнительный материал
Педагогикалық анимация
Лекционный материал в слайдах
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
дополнительный материал к лекциям
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Слайды по теме "Методы исследования в самопознании"
Дополнительный материал к семинарам
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Силлабус по дисциплине "Социально-педагогическая супервизия"
Психологиялық-педагогикалық практикум
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі диагностика және психометрия
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Новый силлабус
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Когнитивті психология және педагогика
Силлабус
Когнитивті психология және педагогика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Психологияны оқыту әдістемесі
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Указания к семинарским занятиям
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Старый силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод.указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод. указания к семин. и практич. занятиям
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод. рек. к СРС
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Психология познания
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по методике преподавания психологии
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Новый силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус по пед. психологии
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по дисциплине "Социально-психологическая служба в образовании"
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по психологоөпедагогической диагностике
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психология және адам дамуы
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по МПП
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по курсу "Социально-психологическая служба школы"
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус
Педагогикалық анимация
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус Педагогическая психология
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Силлабус по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Силлабус
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус по методике преподавания психологических дисциплин в вузе
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус по Введению
Білім беру аймағындағы педагогикалық конфликтология
Силлабус по дисциплине "Конфликтология в сфере образования"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Новый силлабус по психолого-педагогическому консультированию
Педагогикалық анимация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус по курсу "Педагогика и психология высшей школы"
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Объединенный силлабус модуля дисциплин
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы психоконсультации и психокоррекции
Психологиялық-педагогикалық практикум
Адам дамуы және психологиясы
Силлабус
Психология және адам дамуы
Новый силлабус
Анимация
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус по педагогической психологии
Педагогикалық психология
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус по курсу "Методика социально-психологического тренинга"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "социальная педагогика и самопознание"
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по курсу "Психолого-педагогическая диагностика"
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по психолого-педагогической диагностике
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для 4 курса по СПТ
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Силлабус для 3 курса
Білім берудегі диагностика және психометрия
Силлабус
Анимация
Силлабус по дисциплине "Анимация"
Педагогикалық психология
Силлабус по курсу "Педагогическая психология
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткий конспект лекций по дисциплине "Педагогика высшей школы"
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 5,6
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 7,8
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
УМКД
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
УМКД
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
УМКД
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
УМКД
Басқару психологиясы
УМКД
Педагогикалық психология
Учебноөметодический комплекс
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп. материал к лекциям
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Конспект лекций
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Учебно-методический комплекс
Арнайы педагогика және психология негіздері
Краткий курс лекций
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
УМКД
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Полная версия лекции 6
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Учебно-методический комплекс
УМКД "Социально-педагогическая супервизия и диагностика
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
УМКД
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
УМКД
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткое содержание лекций по ПВШ в слайдах
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции Психология воспитания
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
УМКД
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
УМКД
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Педагогикалық психология
Лекция Психологические концепции: Аналитическая психология
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Учебно-методический комплекс дисциплины
Психологияны оқыту әдістемесі
Материал к лекциям из пособия
Анимация
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Краткий конспект лекций в слайдах
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
УМКД
Анимация
УМКД по пед. анимации
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Метод.рек. к СРС/СРСП
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Білім берудегі диагностика және психометрия
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Материалы к семинарам и практическим занятиям
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Білім берудегі диагностика және психометрия
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Титульный лист УМКД
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Краткое содержание лекций
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Материал к лекциям
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Задания и методические рекомендации по контрольным и СРС
Анимация
Задания СРС и СРСП
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Метод. рекомендации
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Метод рекомендации к СРС по СПТ
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Методические рекомендации к СРС
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Методические рекомендации
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Методичесике рекомендации
Педагогикалық анимация
Задания и метод рекомендации к СРС
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Методические рекомендации к СРС и контрольным работам по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Методические рекомендации к СРС
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Методические рекомендации к СРС/СРСП
Басқару психологиясы
Метод. рек. к СРС/СРСп по курсу "Психология управления"
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Метод.рек. к СРС/СРСП
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Арнайы педагогика және психология негіздері
Методические рекомендации к СРС и контрольным работам по дисциплине "Основы специальной педагогики и психологии"
Психология және адам дамуы
Методические рекомендации к СРС
Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Метод. рек. к семинарам
Психологияны оқыту әдістемесі
Метод. указания к семинарам
Педагогикалық психология
МЕТОД. УКАЗ. к сем.
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические указания к семинарам
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Метод. указания к семинарским занятиям
Психологиялық-педагогикалық практикум
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Адам дамуы және психологиясы
Метод. рек.к СРС/СРСП
Психологиялық-педагогикалық практикум
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Метод. рекомендации к СРС
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Методич рекомендации к СРС по МППД
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Метод. рек. к СРС
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические рек. к СРС по МПП
Педагогикалық психология
МЕТОД РЕКОМЕНДАЦИИ к СРС
Педагогикалық психология
Метод. рекомендации к СРС
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Указания к практич. и семинарским занятиям
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические указания к семинарским занятиям
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Методические указания к семинарам
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Методические указания к семинарам
Білім берудегі диагностика және психометрия
Метод. указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Метод. указания к семинарам
Басқару психологиясы
Метод.указания к семинарам
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Метод. указания к семин. и к практ. занятиям
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Методические рекомендации
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Метод указания к семинарам
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Методические указания к семинарам
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Методические указания к семинрам
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Указания к семинарам
Анимация
Метод. указания по анимации
Анимация
Метод. рекомендации по курсу "Педагогическая анимация"
Педагогикалық анимация
Методические указания к практическим занятиям
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Задания и метод.указания к семинарам
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Жасерекшелік педагогикасы және психология
</