Басты бет / Философия және саясаттану / Жалпы және қолданбалы психология / Ташимова Фатима Сагымбековна

Ташимова Фатима Сагымбековна

Лауазымы: доцент
жалпы және қолданбалы психология кафедрасы
Scopus author ID: 57194718519
      
Сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
педагогика саласы бойынша озық ғылыми зерттеулері үшін Ы.Алтынсарин атындағы екінші сыйлық 31.12.2013
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Гиперактивті балалар психологиясы
Мағына психологиясы
Өзін өзі меңгеру психологиясы
Психология жүйелері және тарих
Қолданбалы психология
Қолданбалы психология
Спорттағы психотехнологиялар
Спорттағы психотехнологиялар
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Спорттағы психотехнологиялар
Психология жүйелері және тарих
Психология жүйелері және тарих
Мағына психологиясы
Мағына психологиясы
Психология жүйелері және тарих
Өзін өзі меңгеру психологиясы
Шығармашылық психологиясы
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Гиперактивті балалар психологиясы
Психология
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Мағына психологиясы
Өзін өзі меңгеру психологиясы
Психология
Мағына психологиясы
Өзін өзі меңгеру психологиясы
Психология
Тіл және сөйлеу психологиясы
Қолданбалы психология
Спорттағы психотехнологиялар
Спорттағы психотехнологиялар
Жаттығу және сайысқа түсу процесін сүйемелдеудің әдісі мен ұйымдастыруы
Спорт туралы ғылыми білім жүйесіндегі актуалды мәселелер
Конспект лекций
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Өзін өзі меңгеру психологиясы
Қолданбалы психология
Спорттағы психотехнологиялар
Гиперактивті балалар психологиясы
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Психология жүйелері және тарих
Тіл және сөйлеу психологиясы
Психология жүйелері және тарих
Қолданбалы психология
Спорттағы психотехнологиялар
Тіл және сөйлеу психологиясы
Тіл және сөйлеу психологиясы
Спорттағы психотехнологиялар
Гиперактивті балалар психологиясы
Психология
Гиперактивті балалар психологиясы
Мағына психологиясы
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Спорт туралы ғылыми білім жүйесіндегі актуалды мәселелер
Спорт туралы ғылыми білім жүйесіндегі актуалды мәселелер
Список анализируемой литературы имеющейся в библиотеке и электронных вариантах
Психология жүйелері және тарих
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Өзін өзі меңгеру психологиясы
Гиперактивті балалар психологиясы
Қолданбалы психология
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Спорттағы психотехнологиялар
Психология жүйелері және тарих
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Гиперактивті балалар психологиясы
Психология жүйелері және тарих
Қолданбалы психология
Қолданбалы психология
Мағына психологиясы
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Тіл және сөйлеу психологиясы
Психология жүйелері және тарих
Спорттағы психотехнологиялар
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Тұлғааралық коммуникацияның психологиясы
Спорттағы психотехнологиялар
Тіл және сөйлеу психологиясы
Қолданбалы психология
Гиперактивті балалар психологиясы
Өзін өзі меңгеру психологиясы
Тұлғаның сана-сезім мәселелері
Креативті ойлау психологиясы
Креативті ойлау психологиясы
Психология жүйелері және тарих
Психология
Жаттығу және сайысқа түсу процесін сүйемелдеудің әдісі мен ұйымдастыруы
Жаттығу және сайысқа түсу процесін сүйемелдеудің әдісі мен ұйымдастыруы
Психология
Креативті ойлау психологиясы
Психология жүйелері және тарих
Спорт туралы ғылыми білім жүйесіндегі актуалды мәселелер
Программа СРС и литература
Спорт туралы ғылыми білім жүйесіндегі актуалды мәселелер
Раскрывается программа занятий и литература
Психология
Жаттығу және сайысқа түсу процесін сүйемелдеудің әдісі мен ұйымдастыруы
Креативті ойлау психологиясы
Креативті ойлау психологиясы
Спорт туралы ғылыми білім жүйесіндегі актуалды мәселелер
Программа экзаменационных вопросов
Спорт туралы ғылыми білім жүйесіндегі актуалды мәселелер
Раскрываются актуальные проблемы в спорте

1

Ташимова Фатима Сагымбековна Психологический анализ субъектной детерминации смыслов "Қазақ университеті" баспасы 2011 - г. ISBN 9965-29-730-4 287 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Ташимова Фатима Сагымбековна Психологические основы процесса смыслообразования "Қазақ университеті" баспасы 2011 - г. ISBN 9965-29-751-7 167 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Ташимова Фатима Сагымбековна lAP LAMBERT Acfdemic Publishing 2012 - г. 24 - стр. ГЕРМАНИЯ

4

Ташимова Фатима Сагымбековна Субъектің мағына құру процессіндегі механизімдері және қайнар көздері» Оқұ-құралы. Алматы 2013. Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-868-6 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Ташимова Фатима Сагымбековна Психология смысла ТОО "Дайыр Баспа" 2009 - г. ISBN 978-601-247-220-2 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Ташимова Фатима Сагымбековна Мағна психологиясы ТОО Дайыр Баспа 2009 - г. ISBN 978-601-247-221-9 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Ташимова Фатима Сагымбековна Математические методы анализа в психологии Қазақ университеті 2005 - г. ISBN 9965-12-828-6 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Ташимова Фатима Сагымбековна Инновация.Общество.Культура ИП"Сагаутдинова М.Ш." 2016 - г. ISBN 978-9965-20-837-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Ташимова Фатима Сагымбековна Монография «Инновации.Общество.Культура» в соавторстве с Исмагамбетовой З.Н., Карабаевой А., Габитовым Т.Х., Сарсенбаевой . Алматы.- 135 стр. Типография ИП Сагаутдинова 2016 - г. ISBN 978-9965-20-837-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Ташимова Фатима Сагымбековна аль-Фараби и психология внутреннего мира коллективного субъекта " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4703-3 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ташимова Фатима СагымбековнаАбдирайымова Г.С., Мынбаева А.К., Масалимова А.Р. Happiness Understanding Depending on Features of Coping Behavior 2012 - г. 1 - стр. 0

2

Ташимова Фатима СагымбековнаИсмагамбетова З.Н. Dependence of Virtual Subjects Reflection from the features of Coping Behavior of Students 2012 - г. 3 - стр. 85

3

Ташимова Фатима Сагымбековна Совладающее поведение как процесс, развёрнутый во времени 2011 - г. 7 - стр. 39

4

Ташимова Фатима Сагымбековна Супер-эго родителей как стержневая основа формирования внутреннего мира субъекта 2011 - г. 4 - стр. 36

5

Ташимова Фатима Сагымбековна Этнопсихологиядағы тұлғаның этностық бірдейлігінің ерекшелітерін психологиялық талдау 2011 - г. 5 - стр. 36

6

Ташимова Фатима Сагымбековна Основные направления исследований совладающего поведения субъекта 2012 - г. 5 - стр. 0

7

Ташимова Фатима Сагымбековна 1. Ф.С. Ташимова*, А.Р. Ризулла, Ш.А. Кельбуганова, Р.Мухамбетова, А.Кожикова, А.Ахматханов, Т.Скаков. Сравнительный анализ совладающего поведения подростков из полных и неполных семей.//Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия Психология и социология. 2013, № 2(45)с.56-62 2013 - г. 6 - стр. 45

8

Ташимова Фатима Сагымбековна 13. Ф.Ташимова, БурдинаЕ.И, Ризулла А.Р Особенности осознания студентами мира и стиль их совладающего поведения. «Вестник психологии» КазНПУ им. Абая, 2014, №2(39), с. 48-59 2014 - г. 11 - стр. 39

9

Ташимова Фатима Сагымбековна 13. Ф.Ташимова, БурдинаЕ.И, Ризулла А.РКожикова А. Особенности осознания студентами мира и стиль их совладающего поведения. «Вестник психологии» КазНПУ им. Абая, 2014, №2(39), с. 48-59 2014 - г. 11 - стр. 39

10

Ташимова Фатима Сагымбековна 13. Ф.Ташимова, БурдинаЕ.И, Ризулла А.РКожикова А. Особенности осознания студентами мира и стиль их совладающего поведения. «Вестник психологии» КазНПУ им. Абая, 2014, №2(39), с. 48-59 2014 - г. 11 - стр. 39

11

Ташимова Фатима Сагымбековна Ф.Ташимова, Ризулла А.Р., Скаков Т.А. Смысл религии в различных направлениях психологии. «Вестник психологии» КазНПУ им. Абая, 2014, №2(39), с. 75-85 2014 - г. 10 - стр. 39

12

Ташимова Фатима Сагымбековна 2013 - г. 8 - стр. 3

13

Ташимова Фатима Сагымбековна Субъект как носитель многоликого мира и интегратор целостности человека 2011 - г. 14 - стр. 26

14

Ташимова Фатима Сагымбековна Dependence students educational activity meanings on the peculiarities of coping behavior 2013 - г. 8 - стр. 0

15

Ташимова Фатима Сагымбековна Психологический анализ религиозной идентичности в структуре самосознания студентов 2014 - г. 8 - стр. 50

16

Ташимова Фатима Сагымбековна The Dependence of Coping Behavior of the Students on Peculiarity of Subjective Reflection of the Teacher 2013 - г. 8 - стр. 0

17

Ташимова Фатима Сагымбековна Гиперактивный ребенок и рекомендации по его воспитанию 2014 - г. 6 - стр. 0

18

Ташимова Фатима Сагымбековна Представленность личности бога у студентов с разным стилем совладающего поведения 2014 - г. 9 - стр. 51

19

Ташимова Фатима СагымбековнаРизулла А.Р., Жолдасова М.К. 2015 - г. 6 - стр. 55

20

Ташимова Фатима СагымбековнаРизулла А.Р., Калымбетова Э.К. Psychological analysis of the determinants of students' sense of love. 2015 - г. 5 - стр. 43

21

Ташимова Фатима СагымбековнаЖолдасова М.К., Ризулла А.Р. Психологические основы формирования субъекта инновационной деятельности и его детерминанты 2015 - г. 5 - стр. 55

22

Ташимова Фатима СагымбековнаРизулла А.Р. Субъектная детерминация смыслов и особенности преодоления человеком сложных жизненных ситуаций. 2016 - г. 6 - стр. 21

23

Ташимова Фатима СагымбековнаБорбасова Г.Н., Ризулла А.Р. Зависимость понимания Другого человека от типа личности по К.Юнгу 2016 - г. 7 - стр. 55

24

Ташимова Фатима Сагымбековна Әл- Фараби және психологиядағы субьектің ұжымдық ішкі дүниесінің түсінуі 2016 - г. 7 - стр. 58

25

Ташимова Фатима Сагымбековна АБУ НАСР Аль-Фараби и понимание внутреннего мира коллективного субъекта в психологии 2016 - г. 5 - стр. 58

26

Ташимова Фатима СагымбековнаҚұранбек Ә.А., Борбасова Г.Н. Әл-Фараби және ұжымдық субъектінің психологиясы 2016 - г. 8 - стр. 58

27

Ташимова Фатима СагымбековнаБаймолдина Л.О. Влияние представленности родителей в неполной семье на стиль совладающего поведения детей 2016 - г. 15 - стр. 0

28

Ташимова Фатима Сагымбековна Аль-Фараби и представленность сверх-личности Бога во внутреннем мире коллективного субъекта в психологии 2016 - г. 5 - стр. 47

29

Ташимова Фатима Сагымбековна 7. Ташимова Ф.С. , Калипанова М.К. Психологические основы совладания с СДВГ младшими школьниками. //Вестник КазНУ им.аль-Фараби, 2017, № 1(60), с 108 -114 2017 - г. 7 - стр. 60

30

Ташимова Фатима Сагымбековна Кіші мектеп жaсындaғы оқушылaрдың НЖГС ұстaмды болуының психологиялық негіздері 2017 - г. 7 - стр. 0

31

Ташимова Фатима СагымбековнаКабакова М.П. Мимикрии феноменін психологиялык зерттеулердi талдауы 2017 - г. 5 - стр. 0

32

Ташимова Фатима СагымбековнаКабакова М.П. Ризулла А.Р., Кабакова М.П., Ташимова Ф.С. Анализ исследований феномена мимикрии в психологии // Вестник Евразийского гуманитарного института. Научный журнал. – Астана. 2017. - № 2. – С. 58 – 62. 2017 - г. 5 - стр. 0

33

Ташимова Фатима Сагымбековна 2017 - г. 10 - стр. 9

34

Ташимова Фатима Сагымбековна В. Франклдың теоцентркалық концепциясы аясындаіы жоғары мектептердегі психологияны оқыту әдістемелері 2018 - г. 5 - стр. 57

35

Ташимова Фатима СагымбековнаРизулла А.Р. К методике преподавания психологии в русле теоцентрической концепции В.Франкла 2018 - г. 6 - стр. 57

36

Ташимова Фатима СагымбековнаРизулла А.Р. Актуализация идей Абу Наср аль-Фараби в решении проблем психологии коллективного субъекта 2019 - г. 6 - стр. 0

37

Ташимова Фатима СагымбековнаРизулла А.Р. Влияние экзистенциального просвещения на уровень осознания смысла жизни и смысложизненных ориентаций 2019 - г. 5 - стр. 38

38

Ташимова Фатима Сагымбековна THE COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN AND POST-SOVIET STUDIES ON SUBJECTIVE WELL-BEING 2020 - г. 13 - стр. 72

39

Ташимова Фатима СагымбековнаРизулла А.Р., Ибраева Г.Ж. The analysis of the meaning of the person’s internal world as a basis of self-efficacy in the educational system 2020 - г. 9 - стр. 0

40

Ташимова Фатима СагымбековнаРизулла А.Р. ОСНОВЫ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ТРУДАХ АБУ НАСР АЛЬ-ФАРАБИ 2020 - г. 6 - стр. 0

41

Ташимова Фатима Сагымбековна 3. Ташимова Ф.С. Ризулла А.Р. Методика самоанализа и диагностики личности на основе учения о субъекте как многоликом мире 2020 - г. 6 - стр. 62

42

Ташимова Фатима Сагымбековна Сравнительный анализ механизмов, стимулирующих становление субъектности 2020 - г. 6 - стр. 62

43

Ташимова Фатима Сагымбековна Психологи в условиях пандемии 2021 - г. 4 - стр. 0

44

Ташимова Фатима Сагымбековна Психологический анализ представленности отца и матери как основа преодоления жизненных трудностей 2020 - г. 8 - стр. 65

45

Ташимова Фатима Сагымбековна СМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ПРОЩЕНИЯ 2021 - г. 5 - стр. 21

46

Ташимова Фатима Сагымбековна ПРОБЛЕМА СЕКСУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ЕГО ДЕТЕРМИНАНТЫ 2021 - г. 7 - стр. 21

47

Ташимова Фатима Сагымбековна Пилотажное исследование связи прощения с пятью компонентами личностных мер на казахстанской группе 2021 - г. 9 - стр. 78

1

Ташимова Фатима Сагымбековна Масалимова А.Р., Абдирайымова Г.С., Мынбаева А.К. 2012 - г. 7 - стр. Amsterdam

2

Ташимова Фатима Сагымбековна Исмагамбетова З.Н. Happiness understanding and dеpendense of sense formations features 2012 - г. 1 - стр. Cape Town

3

Ташимова Фатима Сагымбековна Исмагамбетова З.Н. Dependence of Virtual Subjects Reflection from the features of Coping Behavior of Students 2012 - г. 4 - стр. Amsterdam The Netherlands

4

Ташимова Фатима Сагымбековна «Межкультурные взаимоотношения в Казахстане в процессе глобализации» 2011 - г. 9 - стр. Казахстан

5

Ташимова Фатима Сагымбековна Влияние особенностей совладающего поведения молодёжи на субъектное отражение виртуального пространства 2011 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

6

Ташимова Фатима Сагымбековна Мера представленности личности преподавателя как стимул мобильности студентов 2012 - г. 4 - стр. алматы

7

Ташимова Фатима Сагымбековна Исмагамбетова З.Н. 2013 - г. 8 - стр. г. Прага

8

Ташимова Фатима Сагымбековна The main research direktions of the subject coping bichaviour 2013 - г. 3 - стр. Казахстан, г. Павлодар

9

Ташимова Фатима Сагымбековна Влияние личности преподавателя на успшность самоактуализации студентов 2013 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

10

Ташимова Фатима Сагымбековна 1. Смысл учебной деятельности студентов и его детерминанты.//43 научно –методическая конференция преподавателей и сотрудников КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, "Қазақ университеті" 2013, с. 314 - 318 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

11

Ташимова Фатима Сагымбековна 2013 - г. 8 - стр. г.Прага

12

Ташимова Фатима Сагымбековна 2013 - г. 1 - стр. Lucerne

13

Ташимова Фатима Сагымбековна 3. Ташимова Ф.С., Аязбекова Р.А., СкаковТ.А.Совладающее и созависимое поведение молодёжи в условиях преодоления жизненных трудностей 2013 - г. 7 - стр. г.Алматы

14

Ташимова Фатима Сагымбековна 4. Аязбекова Р.А., Ташимова Ф.С. Коммуникативная составляющая психологической культуры преподавателя военного вуза 2013 - г. 5 - стр. г. Алматы

15

Ташимова Фатима Сагымбековна 5. Ташимова Ф.С. , Ризулла А.Р. Субъект как «микрокосм» по аль-Фараби и современная практическая психология 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

16

Ташимова Фатима Сагымбековна 6. Ф.С. Ташимова, А.Р. РизуллаОсобенности саморегулирования подростков и факторы, определяющие их 2013 - г. 3 - стр. г. Ташкент

17

Ташимова Фатима Сагымбековна 2013 - г. 1 - стр. г.Стелленборг

18

Ташимова Фатима Сагымбековна 9. Ташимова Ф.С., Ибрагимова К. Психологические аспекты проведения посмертной экспертизы личности.195-199 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

19

Ташимова Фатима Сагымбековна Ташимова Ф.С, Бурдина Е.И., Кожикова А., Ризулла А.Р. Стили совладающего поведения студентов. 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

20

Ташимова Фатима Сагымбековна Ташимова Ф, Баяндина М. Психологические основы стратегии и тактики воздействия силы убеждения в процессе выступления 2013 - г. 5 - стр. г. Алматы

21

Ташимова Фатима Сагымбековна 2014 - г. 7 - стр. г.Смоленск

22

Ташимова Фатима Сагымбековна Техники трангсактного анализа в тренинговой работе со студентами 2014 - г. 7 - стр.

23

Ташимова Фатима Сагымбековна Смыслообразование как основа, определяющая преодоление человеком сложных жизненных ситуаций. //Материалы международной научной конференции «Современные прлоблем психологии: от истоков к современности, посвящённой 65 летию со дня рождения профессора Джакупова». Алматы, 2015, с 31-35 2015 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

24

Ташимова Фатима Сагымбековна Влияние инновационных технологий на смысл учебной деятельности студентов-психологов с разным стилем совладающего поведения. 2015 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

25

Ташимова Фатима Сагымбековна 2014 - г. 5 - стр. Дубай

26

Ташимова Фатима Сагымбековна 2017 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

27

Ташимова Фатима Сагымбековна Кабакова М.П. Мимикрия ерекшеліктері табысты әлеуметтік бейімдеу тетігі ретінде 2017 - г. 8 - стр.

28

Ташимова Фатима Сагымбековна Абаева Ж.С. Түрлі елдердің ән ұрандардың жемісті және жеміссіз мағыналарды талдау 2017 - г. 6 - стр.
Автордың құжаттары

2

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Possibilities of socio-cultural adaptation of the youth of the multinational Region: Problems and prospects

Stukalova, O.V., Lichutina, M.G., Zagurskaya, S.G., Ezhov, K.S., Tashimova, F.S., Teplova, D.O.

2017

Man in India
97, с. 131-141

0

Цитирований