Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна

Лауазымы: аға оқытушы
Педагогика және білім беру менеджменті
Scopus author ID: 57208010081
Жасырылған
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазМемҚызПИ Жоғары 2011
Академикалық дәреже
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Дін және білім беру
Андрогогика және ересектерді оқыту технологиясы
Салыстырмалы педагогика
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Дін және білім беру
Мектептегі білім беру сапасының менеджменті
Когнитивті психология және педагогика
Педагогика
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі
Анимация
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі
Педагогикалық психология
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Анимация
Анимация
Салыстырмалы педагогика
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Эксперименталды психология
Этнопедагогика
Білім берудегі тренингтер
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Психология және педагогика
Ынтымақтастық педагогикасы
Когнитивті психология және педагогика
Ынтымақтастық педагогикасы
Әлеуметтік-педагогикалық практикум
Арнайы педагогика
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Эксперименталды психология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Эксперименталды психология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Этнопедагогика
Кәсіби білім беру педагогикасы
Этнопедагогика
Педагогикалық психология
Психологияны оқыту әдістемесі
Этнопедагогика
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Эксперименталды психология
Педагогикалық психология
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Педагогикалық психология
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі
Дін және білім беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Эксперименталды психология
Арнайы педагогика
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Этнопедагогика
Әлеуметтік-педагогикалық практикум
Ынтымақтастық педагогикасы
Когнитивті психология және педагогика
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Арнайы педагогика
Эксперименталды психология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Салыстырмалы педагогика
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Дін және білім беру
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі
Педагогикалық психология
Педагогикалық психология
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Әлеуметтік педагогика және психология
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Психология және адам дамуы
Кәсіби білім беру педагогикасы
Педагогикалық психология
Мектептегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың теориясы мен әдістемесі
Эксперименталды психология
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Этнопедагогика
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Әлеуметтік-педагогикалық практикум
Ынтымақтастық педагогикасы
Арнайы педагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Эксперименталды психология
Психологияны оқыту әдістемесі
Педагогикалық психология
Өзін-өзі тану
Эксперименталды психология
Психологияны оқыту әдістемесі
Психология және адам дамуы
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі тану
Этнопедагогика
Кәсіби білім беру педагогикасы
Педагогикалық психология
Мектептегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың теориясы мен әдістемесі
Әлеуметтік педагогика және психология
Өзін-өзі тану
Этнопедагогика
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Әлеуметтік педагогика және психология
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі
Психология және адам дамуы
Педагогикалық психология
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі
Педагогикалық психология
Дін және білім беру
Педагогикалық психология
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Анимация
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Арнайы педагогика
Когнитивті психология және педагогика
Білім берудегі тренингтер
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Психология және педагогика
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Этнопедагогика
Ынтымақтастық педагогикасы
Педагогика
Этнопедагогика
Психология және педагогика
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Педагогика
Педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық практикум
Этнопедагогика
Ынтымақтастық педагогикасы
Когнитивті психология және педагогика
Арнайы педагогика
Салыстырмалы педагогика
Салыстырмалы педагогика
Психологияны оқыту әдістемесі
Салыстырмалы педагогика
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Эксперименталды психология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Анимация
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Дін және білім беру
Педагогикалық психология
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі
Әлеуметтік педагогика және психология
Психология және адам дамуы
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Этнопедагогика
Кәсіби білім беру педагогикасы
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Мектептегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың теориясы мен әдістемесі
Этнопедагогика
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі тану
Психологияны оқыту әдістемесі
Педагогикалық психология
Психологияны оқыту әдістемесі
Педагогикалық психология
Эксперименталды психология
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Эксперименталды психология
Мектептегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың теориясы мен әдістемесі
Педагогикалық психология
Кәсіби білім беру педагогикасы
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Әлеуметтік педагогика және психология
Педагогиканы оқыту әдістемесі
Психология және адам дамуы
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі
Педагогикалық психология
Салыстырмалы педагогика
Арнайы педагогика
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Сыни бағалау технологиясы
Психология және педагогика
Ынтымақтастық педагогикасы
Педагогика
Педагогика
Психология және педагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Ынтымақтастық педагогикасы
Когнитивті психология және педагогика
Психология және педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық практикум
Педагогика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Білім берудегі тренингтер
Өзін-өзі тану
Жасерекшелік педагогикасы және психологиясы
Өзін-өзі тану
Педагогика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологияны оқыту әдістемесі
Арнайы педагогика
Салыстырмалы педагогика
Салыстырмалы педагогика
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Эксперименталды психология
Педагогикалық психология
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Эксперименталды психология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Эксперименталды психология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік педагогтың педагогикалық шеберлігі
Әлеуметтік педагогика және психология
Педагогикалық психология
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Қазақстан және әлемдік психологиялық-педагогикалық ойлар тарихы
Психология және адам дамуы
Кәсіби білім беру педагогикасы
Кәсіби білім беру педагогикасы
Білім берудегі педагогикалық технологиялар
Этнопедагогика
Өзін-өзі тану
Этнопедагогика
Педагогикалық психология

1

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна Педагогикалык анимация " Қазақ университеті " 2020 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна "Қазіргі қоғамдық өзгерістер негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру" 2014 - г. 4 - стр. 1

2

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна ҚЫЗДАРҒА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТAР AРҚЫЛЫ ГЕНДЕРЛІК ТӘРБИЕ БЕРУ 2016 - г. 4 - стр. 36

3

Мурзагулова Мейрамкул ДауренбековнаШагырбаева М.Д., Кудайбергенова А.М. Қыздарға этномәдени құндылықтар арқылы гендерлік тәрбие беру 2016 - г. 5 - стр. 36

4

Мурзагулова Мейрамкул ДауренбековнаАринова Б.А. Aкaдемик Т. Тәжібaевтың этнопедaгогикaлық ой-пікірлерінің «Мәңгілік Ел» идеясымен сaбaқтaстығы 2016 - г. 4 - стр. 0

5

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна Отбасындағы конфликтілі жағдайдың туындау себептері 2019 - г. 4 - стр. 0

6

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна New trends in education as the aspect of digital technologies 2019 - г. 11 - стр. 10

7

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна Ынтымақтастық пелагогикасының студенттердің тұлғалық дамуындағы рөлі 2019 - г. 8 - стр. 1

8

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна ОТБАСЫДАГЫ КОНФЛИКТіЛік ЖАГДАЙДЫҢ ТУЫНДАУ СЕБЕПТЕРІ 2019 - г. 4 - стр. 58

1

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна Профессор Ш. Әлжанов - болашақ педагог-психологтарды кәсіби дайындаудың маңыздылығы 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна Т.Тәжібаевтың жастар тәрбиесіне әсері 2019 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

3

Мурзагулова Мейрамкул Дауренбековна Е.Б.Дайрабаевтың педагогикалық идеялары 2012 - г. 4 - стр. алматы
Автордың құжаттары

2

Цитирования

6 по 6
құжаттар

h-индексі

2

New trends in education as the aspect of digital technologies

Ordov, K., Madiyarova, A., Ermilov, V., Tovma, N., Murzagulova, M.

2019

International Journal of Mechanical Engineering and Technology
10, с. 1319-1330

4

Цитирований
Marketing communications in the digital age

Idrysheva, Z., Tovma, N., Abisheva, K.Z., Murzagulova, M., Mergenbay, N.

2019

E3S Web of Conferences
135, с.

1

Цитирований