Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Асанов Наухан

Асанов Наухан

Лауазымы: профессор
педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы
Scopus author ID: 57205144949
Жасырылған
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
ҚР білім беру саласындағы сіңірген еңбегі үшін" белгісі


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Тұлғаны тәрбиесіндегі қазіргі заманғы тұжырымдамалар
Білім беру саласындағы инновациялық менеджмент
Білім беру саласындағы инновациялық менеджмент
Тұлғаны тәрбиесіндегі қазіргі заманғы тұжырымдамалар
Тұлғаны тәрбиесіндегі қазіргі заманғы тұжырымдамалар
Тұлғаны тәрбиесіндегі қазіргі заманғы тұжырымдамалар
Білім беру саласындағы инновациялық менеджмент
Білім беру саласындағы инновациялық менеджмент
Педагогика
Білім беру саласындағы инновациялық менеджмент
Білім беру саласындағы инновациялық менеджмент
Мектеп пен жоғары оқу орындары білім беру бағдарламаларын жобалау
Экзаменац вопросы
Тұлғаны тәрбиесіндегі қазіргі заманғы тұжырымдамалар
Педагогика
Білім берудегі жобалау
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
лит-ра13
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
экз.вопр.13
Білім берудегі жобалау
Мектеп пен жоғары оқу орындары білім беру бағдарламаларын жобалау
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
срсп
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
умкд13
Мектеп пен жоғары оқу орындары білім беру бағдарламаларын жобалау
Конспект лекции
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
силл.2013
Мектеп пен жоғары оқу орындары білім беру бағдарламаларын жобалау
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
силл.2013
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
доп.мат.
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
доп.мат.
Білім берудегі жобалау
Білім берудегі жобалау
Мектеп пен жоғары оқу орындары білім беру бағдарламаларын жобалау

1

Асанов Наухан Тұлғаның рухани-адамгершілік тәрбиесі. " Қазақ университеті " 2014 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Асанов Наухан Химия негіздері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1588 228 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Асанов Наухан Құзыреттілік тұғыр негізінде әлеуметтік педагог даярлау мазмұнын жобалау технологиясы 2013 - г. 5 - стр. 0

2

Асанов Наухан Безпламенное сжигание метана до метанола на блочных катализаторах 2013 - г. 5 - стр. 0

3

Асанов Наухан Окислительная переработка метана на полиоксидных катализаторах 2014 - г. 5 - стр. 0

4

Асанов Наухан Жаппасов Ж.Е., Ибрагимова М.Н. Инновацияларды басқару мәселесінің ғылымда зерттелуі 2016 - г. 3 - стр. 0

5

Асанов Наухан ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК (ОКСИДОВ Се, Со и La) НА АКТИВНОСТЬ NiО/ɣ-Al2O3 КАТАЛИЗАТОРА В РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА ДО СИНТЕЗ-ГАЗА 2016 - г. 4 - стр. 52

6

Асанов Наухан Conversion of biogas to synthesis gas over nickelcontaining catalysts 2015 - г. 1 - стр. 1

7

Асанов Наухан Окислительная конверсия метана на полиоксидных катализаторах 2015 - г. 7 - стр. 0

8

Асанов Наухан Nickel-lanthanum containing catalysts prepared by "solution combustion" method in the process of partial oxidation of methane 2016 - г. 2 - стр. 0

9

Асанов Наухан The liquid-phase hydrogenation of citral to citronellal at hydrogen pressure 2016 - г. 6 - стр. 7

10

Асанов Наухан Effect of Co, Ce, and La Oxides as Modifying Additives on the Activity of an NiO/ γ-Al2O3 Catalyst in the Oxidation of Methane to Give Synthesis Gas 2016 - г. 4 - стр. 52

11

Асанов Наухан СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ПОВЕДЕНИИ 2016 - г. 4 - стр. 42

12

Асанов Наухан «ИОНДЫҚ КРИСТАЛДЫҚ ТОРЛАР» ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 2016 - г. 5 - стр. 42

13

Асанов Наухан БОЛАШАҚ ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 2016 - г. 4 - стр. 42

14

Асанов Наухан Жаппасов Ж.Е., Ибрагимова М.Н. SCIENTIFIC RESEARCHERS THE ISSUE OF INNOVATION MANAGEMENT IN THE EDUCATION AND METHODICAL WORK OF THE UNIVERSITY 2016 - г. 3 - стр. 0

15

Асанов Наухан Студенттердің өзіндік жұмыстарының жаңа технологияларға сай ерекшеліктері 2017 - г. 2 - стр. 43

16

Асанов Наухан Жоғары оқу орындарында мамандар (әлеуметтік педагогтар мысалында) дайындауда қолданылатын құжаттардың педагогикалық негіздері 2017 - г. 4 - стр. 45

17

Асанов Наухан Мектеп оқушыларының іс-әрекет белсенділігін қалыптастырудың теориялық негіздері 2017 - г. 4 - стр. 45

18

Асанов Наухан Кабакова М.П., Булатбаева А.А., Таубаева Ш.. The Stwardship of school Counselor education in Higher Educational Establishments 2018 - г. 28 - стр. 0

1

Асанов Наухан 2013 - г. 3 - стр.

2

Асанов Наухан 2013 - г. 3 - стр.

3

Асанов Наухан 2012 - г. 3 - стр.

4

Асанов Наухан 2012 - г. 3 - стр.

5

Асанов Наухан 2012 - г. 4 - стр.

6

Асанов Наухан Болашақ әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану мамандарының рефлексивті құзыреттілігі 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

7

Асанов Наухан Жоғары оқу орындарында оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастырудың инновациялық технологиялары 2014 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

8

Асанов Наухан Жаппасов Ж.Е., Тилеужанова Г.Т. Кредиттік технология бойынша тыңдаушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері 2016 - г. 3 - стр. Алматы

9

Асанов Наухан Амирканов М.Б., Ибрагимова М.Н. Инновацияларды басқарудың теориялық моделі 2016 - г. 2 - стр.

10

Асанов Наухан Ибрагимова М.Н. Тыңдаушыларды оқытудағы инновациялық әдістердің ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр.

11

Асанов Наухан Мәтбек Н.Қ., Жаппасов Ж.Е. Тыңдаушыларды кредиттік технология бойынша оқытудың ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр.

12

Асанов Наухан Влияние температуры обработки на свойства никелевого катализатора 2015 - г. 1 - стр. Северодонецк.

13

Асанов Наухан Три-риформинг метана на никельсодержащих катализаторах 2015 - г. 5 - стр. Караганда

14

Асанов Наухан Каталитическое гидрирование диенонов для получения витаминов и душистых веществ 2015 - г. 12 - стр. Северодонецк.

15

Асанов Наухан CATALYSTS FOR SELECTIVE DECOMPOSITION OF METHANE 2016 - г. 3 - стр. Ureki, Georgia

16

Асанов Наухан "Атомдық кристалл торлары" тақырбын мектепте оқытуда қолданылатын әдістер 2017 - г. 3 - стр. г. Туркестан

17

Асанов Наухан Использование новых методов и технологии критического мышления в процессе обучения учащихся 2017 - г. 4 - стр. г. Туркестан

18

Асанов Наухан Әлеуметтік педагогтың оқушылардың белсенділігін арттырудағы атқаратын жұмыстарының педагогикалық негіздері 2017 - г. 3 - стр. г. Алматы
Автордың құжаттары

1

Цитирования

14 по 14
құжаттар

h-индексі

1

The stewardship of school counselor education in higher educational establishments

Kozhabergenova, G.E., Taubaeva, S., Bulatbayeva, A.A., Kabakova, M.P., Asanov, N.A.

2018

Opcion
34, с. 386-414

14

Цитирований