Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Санбаева Балым Жалғасқызы

Санбаева Балым Жалғасқызы

Лауазымы: оқытушы
Педагогика және білім беру менеджменті
Scopus author ID: 57219199080

1

Санбаева Балым ЖалғасқызыБабашев А.М., Атанбаева Г.К. Жаңартылған білім мазмұны бойынша тиімді әдістер-тәсілдерді қолдану және білікті маман талаптарына сай сабақ беру. Абай атындағы Қазақ ұлтық педагогикалық университеті. Алматы, Вестник ,«Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №4(60) 2019 ж. ст. 85-89. 2019 - г. 5 - стр. 0

2

Санбаева Балым ЖалғасқызыУмбетьярова Л.Б., Кулбаева М.С., Абдрешов С.Н., Атанбаева Г.К. Егеуқұйрықтардың жедел гипоксия кезіндегі қанның биохимиялық көрсеткіштерін зерттеу. Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова, Алматы Редакцией журнала «Вестник КазНМУ» 2020, № (1), б. 478. 2020 - г. 5 - стр. 0

3

Санбаева Балым ЖалғасқызыАблайханова Н.Т., Есимсиитова З.Б., Есенбекова А.Е., Сайдахметова А.Қ., Молсадыкқызы М.., Малибаева А.Е. 2020 - г. 7 - стр. 10

4

Санбаева Балым ЖалғасқызыТусупбекова А.С. "Биологияны оқытуда кейс-әдісті қолданудың ерекшеліктері» 2020 - г. 5 - стр. 5

5

Санбаева Балым ЖалғасқызыАтанбаева Г.К., Молсадыкқызы М.. Биология сабағындағы мектеп оқушыларына фотосинтез тақырыбында оқытудың тиімді әдістері 2020 - г. 8 - стр. 66

6

Санбаева Балым Жалғасқызы Биология пәнін жоғарғы сыныптарға оқытудағы жаңа технологияларды қолданудың тиімділігі 2020 - г. 7 - стр. 66
Автордың құжаттары

1

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

Issues of type 2 diabetes disease effective treatment in Kazakhstan

Ablaikhanova, N.T., Yessenbekova, A.Y., Aigul, T., Yessimsiitova, Z.B., Saidakhmetova, A.K., Malibayeva, A.E., Sanbaeva, B.J., Molsadykkyzy, M.

2020

Journal of Pharmacy and Nutrition Sciences
10, с. 116-122

0

Цитирований