Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы

Лауазымы: оқытушы
Педагогика және білім беру менеджменті
Scopus author ID: 57216502910
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазМемҚызПИ Жоғары 2017
Академикалық дәреже
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Девиантология
девиантология семинар
Білім берудегі диагностика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Ынтымақтастық педагогикасы
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Дін және білім беру
Өзін-өзі тану
Инклюзивті білім беру
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Педагогикалық анимация
Педагогикалық анимация
Инклюзивті білім беру
Сындық бағалау технологиясы
Педагогика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі практикум
семинар практикум
Арнайы педагогика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
семинар сабақтары
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
семинар на русском
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі диагностика
книга по диагностике образовании
Білім берудегі диагностика
книга по диагностике
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік педагогика
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Практикалық психология
Практикалық психология
Педагогикалық анимация
Педагогикалық аксиология негіздері
Педагогикалық аксиология негіздері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі кеңес беру
2021
Өзін-өзі тану
Арнайы педагогика
Білім берудегі кеңес беру
силлабус 2020
Педагогикалық аксиология негіздері
Педагогикалық анимация
Білім берудегі кеңес беру
силлабус
Білім беру психологиясы
Білім берудегі диагностика
силлабус 2020
Инклюзивті білім беру
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
силлабус
Дін және білім беру
силлабус
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Этнопедагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі практикум
силлабус практикум
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Практикалық психология
Инклюзивті білім беру
новый силлабус
Әлеуметтік педагогика
силлабус әлеуметтік педагогика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
силлабус 2020 - 2021
Білім берудегі практикум
силлабус қазақша 2020 - 2021
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
силлабус қазақша ӨӨТ әдістеме
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
силлабус на русском МПС 2020
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
силлабус
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Девиантология
силлабус девиантология 2020
Арнайы педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі практикум
силлабус практикум в образовании
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тану
Педагогикалық анимация
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Отбасылық кеңес беру
Инклюзивті білім беру
силлабус
Ынтымақтастық педагогикасы
Әлеуметтік педагогика
ОБНОВЛЁННЫЙ СИЛЛАБУС
Арнайы педагогика
силлабус
Сындық бағалау технологиясы
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Ынтымақтастық педагогикасы
Этнопедагогика
новый
Білім берудегі диагностика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
силлабус
Педагогика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Отбасылық кеңес беру
новый силлабус
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Арнайы педагогика
Білім беру психологиясы
семинар
Педагогика
Білім беру психологиясы
Білім беру психологиясы
семинар
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тану
Білім берудегі практикум
Ынтымақтастық педагогикасы
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Сындық бағалау технологиясы
Педагогикалық анимация
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Педагогикалық анимация
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Арнайы педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
метод.рекомен.по семинару
Отбасылық кеңес беру
Әлеуметтік педагогика
семинар
Практикалық психология
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
семинар
Отбасылық кеңес беру
Дін және білім беру
семинар
Білім берудегі диагностика
семинарские занятия
Білім берудегі кеңес беру
семинар
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Девиантология
Білім берудегі диагностика
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Этнопедагогика
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Білім берудегі диагностика
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі кеңес беру
Практикалық психология
Отбасылық кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
Педагогикалық анимация
Этнопедагогика
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Дін және білім беру
Девиантология
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Инклюзивті білім беру
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Арнайы педагогика
семинар
Білім берудегі диагностика
Өзін-өзі тану
Инклюзивті білім беру
методический календарь
Педагогикалық анимация
Сындық бағалау технологиясы
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
психологиялық - педагогикалық конфликтология негіздері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі кеңес беру
Ынтымақтастық педагогикасы
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Білім берудегі практикум
Педагогика
Педагогика
Арнайы педагогика
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Ынтымақтастық педагогикасы
Этнопедагогика
Білім берудегі практикум
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Сындық бағалау технологиясы
Девиантология
Білім берудегі диагностика
Өзін-өзі тану
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Арнайы педагогика
Әлеуметтік педагогика
Дін және білім беру
Отбасылық кеңес беру
Практикалық психология
Педагогикалық анимация
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
срс
Педагогикалық аксиология негіздері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Білім берудегі кеңес беру
2021
Білім берудегі диагностика
Педагогикалық аксиология негіздері
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Дін және білім беру
Педагогика
Практикалық психология
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
лекций 2020
Отбасылық кеңес беру
Инклюзивті білім беру
дәрістер
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
Әлеуметтік педагогика
дәріс
Девиантология
лекций
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Сындық бағалау технологиясы
Арнайы педагогика
дәріс
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Этнопедагогика
дәріс
Ынтымақтастық педагогикасы
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі тану
Білім берудегі практикум
Арнайы педагогика
Білім беру психологиясы
лекций
Білім беру психологиясы
Білім берудегі кеңес беру
книгообеспечение по консультированию
Арнайы педагогика
Педагогика
Білім берудегі практикум
Ынтымақтастық педагогикасы
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Білім берудегі кеңес беру
Арнайы педагогика
Педагогикалық анимация
Білім берудегі диагностика
Сындық бағалау технологиясы
Өзін-өзі тану
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
карта обеспеченности по МПС
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Девиантология
карта книгообеспеченности
Отбасылық кеңес беру
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Білім берудегі практикум
книгообеспеченности по практикуму
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Практикалық психология
Этнопедагогика
Дін және білім беру
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Педагогикалық аксиология негіздері
Жасерекшелік педагогикасы және психология
Педагогикалық анимация
Этнопедагогика
Білім берудегі кеңес беру
Педагогикалық анимация
Практикалық психология
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Девиантология
Девиантология
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Өзін-өзі тану
Білім берудегі кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Білім берудегі диагностика
Өзін-өзі тану
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі практикум
Өзін-өзі тану
Сындық бағалау технологиясы
Білім берудегі диагностика
Педагогикалық анимация
Арнайы педагогика
емтихан сұрақтары
Педагогика
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Ынтымақтастық педагогикасы
Дін және білім беру
Білім берудегі диагностика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Арнайы педагогика
Сындық бағалау технологиясы

1

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы France - Kazakhstan: Lessons of Constitutional Development 2020 - г. 7 - стр. 2

2

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы THE ORIGIN, ESSENCE AND FORMS OF THE KAZAKH AGON 2019 - г. 10 - стр. 6

3

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы HISTORIAN – SCIENTIST K. E. TEMIRGALIEV 2020 - г. 4 - стр. 34

4

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы MUSTAFA SHOCKAY ON THE POLICY OF RUSSIAN BOLISHEVIST CHAUVINISM IN TURKESTAN IN 20-30TH OF XX CENTURY 2020 - г. 5 - стр. 9

5

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Атыраудағы оқу-ағарту ісі 2020 - г. 2 - стр. 187

6

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Археологиялық барлау экспедициясының нәтижелері 2020 - г. 4 - стр. 189

7

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Сана мәдениеті және Қазақстан тарихын оқытудың өзекті мәселелері 2021 - г. 4 - стр. 190

8

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2020 - г. 2 - стр. 1

9

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Ecology of kazakhstan: problems and ways of their solutions 2021 - г. 10 - стр. 1

10

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы HISTORIOGRAPHY OF THE PARTY – POLITICAL SYSTEM OF FRANCE 2021 - г. 4 - стр. 62

11

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Еcological Security Challenges in Central Asia: Problems of the Aral Sea and Lake Balkhash 2022 - г. 12 - стр. 1

12

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Атырау облысының 1920-1930 жж. қоғамдық саяси өміріндегі мұнай өндірісінің орны 2022 - г. 10 - стр. 1

1

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Патриотическое воспитание в Казахстане на примере ВОВ (1941-1945 гг.) 2019 - г. 7 - стр. город Перм. ПермГАСПИ

2

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Гурьевская область в годы Великой Отечественной войны: эвакуационная зона 2021 - г. 6 - стр. Екатеринбург

3

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Атырау в годы ВОВ 1941-1945 гг. (По материалам доктора истоических наук Х. Б. Табылдиева) 2020 - г. 6 - стр. Пермь

4

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Проблемы трансграничных рек между РК и РФ (на примере реки Жайык) 2021 - г. 4 - стр. Алматы

5

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Ұстаз Ұлағаты - Ұрпаққа Өнеге 2021 - г. 4 - стр. Атырау

6

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Экологические риски в Казахстане и пути их решения 2021 - г. 5 - стр. Атырау

7

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Москва в стратегических интересах Пекина. 2021 - г. 7 - стр. Атырау

8

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Мазасыздану феноменнің теориялық ерекшеліктері 2021 - г. 8 - стр. Атырау

9

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Из истории Атырауского края в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 2020 - г. 6 - стр. Атырау

10

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Халық ою-өрнек материалдарын қолдану арқылы студенттердің эстетикалық дүниетанымын қалыптастырудың әдістемелік жолдары 2020 - г. 4 - стр. Атырау
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0