Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы

Лауазымы: оқытушы
Педагогика және білім беру менеджменті
Scopus author ID: 57216502910
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазМемҚызПИ Жоғары 2017
Академикалық дәреже
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Девиантология
девиантология семинар
Білім берудегі диагностика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Дін және білім беру
Инклюзивті білім беру
Педагогикалық анимация
Педагогикалық анимация
Инклюзивті білім беру
Педагогика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі практикум
семинар практикум
Арнайы педагогика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
семинар сабақтары
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
семинар на русском
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі диагностика
книга по диагностике образовании
Білім берудегі диагностика
книга по диагностике
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік педагогика
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Практикалық психология
Практикалық психология
Педагогикалық анимация
Педагогикалық аксиология негіздері
Педагогикалық аксиология негіздері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі кеңес беру
2021
Арнайы педагогика
Білім берудегі кеңес беру
силлабус 2020
Педагогикалық аксиология негіздері
Педагогикалық анимация
Инклюзивті білім беру
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
силлабус
Дін және білім беру
силлабус
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі практикум
силлабус практикум
Практикалық психология
Білім берудегі кеңес беру
силлабус
Білім беру психологиясы
Білім берудегі диагностика
силлабус 2020
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Этнопедагогика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
силлабус 2020 - 2021
Білім берудегі практикум
силлабус қазақша 2020 - 2021
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
силлабус қазақша ӨӨТ әдістеме
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
силлабус на русском МПС 2020
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Инклюзивті білім беру
новый силлабус
Әлеуметтік педагогика
силлабус әлеуметтік педагогика
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Девиантология
силлабус девиантология 2020
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі практикум
силлабус практикум в образовании
Білім берудегі кеңес беру
Инклюзивті білім беру
силлабус
Педагогикалық анимация
Арнайы педагогика
силлабус
Отбасылық кеңес беру
Әлеуметтік педагогика
ОБНОВЛЁННЫЙ СИЛЛАБУС
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Этнопедагогика
новый
Білім берудегі диагностика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
силлабус
Педагогика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Отбасылық кеңес беру
новый силлабус
Арнайы педагогика
Педагогика
Білім беру психологиясы
Білім беру психологиясы
семинар
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі кеңес беру
Білім беру психологиясы
семинар
Білім берудегі практикум
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Білім берудегі кеңес беру
Педагогикалық анимация
Педагогикалық анимация
Арнайы педагогика
Әлеуметтік педагогика
семинар
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
метод.рекомен.по семинару
Дін және білім беру
семинар
Білім берудегі диагностика
семинарские занятия
Білім берудегі кеңес беру
семинар
Практикалық психология
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
семинар
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Девиантология
Білім берудегі диагностика
Этнопедагогика
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Білім берудегі кеңес беру
Педагогикалық аксиология негіздері
Практикалық психология
Білім берудегі кеңес беру
Дін және білім беру
Отбасылық кеңес беру
Девиантология
Этнопедагогика
Педагогикалық анимация
Отбасылық кеңес беру
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Отбасылық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Инклюзивті білім беру
Инклюзивті білім беру
методический календарь
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
семинар
Педагогикалық анимация
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
психологиялық - педагогикалық конфликтология негіздері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі практикум
Педагогика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Педагогика
Арнайы педагогика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Білім берудегі практикум
Этнопедагогика
Білім берудегі кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Девиантология
Арнайы педагогика
Білім берудегі диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Практикалық психология
Білім берудегі диагностика
Отбасылық кеңес беру
Әлеуметтік педагогика
Дін және білім беру
Педагогикалық анимация
Педагогикалық аксиология негіздері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі диагностика
срс
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
Білім берудегі кеңес беру
2021
Педагогикалық аксиология негіздері
Арнайы педагогика
Білім берудегі диагностика
Педагогика
Дін және білім беру
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
лекций 2020
Практикалық психология
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Инклюзивті білім беру
дәрістер
Әлеуметтік педагогика
дәріс
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Девиантология
лекций
Арнайы педагогика
дәріс
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Этнопедагогика
дәріс
Білім берудегі практикум
Білім беру психологиясы
лекций
Арнайы педагогика
Білім беру психологиясы
Арнайы педагогика
Білім берудегі кеңес беру
книгообеспечение по консультированию
Педагогика
Білім берудегі практикум
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Арнайы педагогика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
карта обеспеченности по МПС
Педагогикалық анимация
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Девиантология
карта книгообеспеченности
Отбасылық кеңес беру
Білім берудегі практикум
книгообеспеченности по практикуму
Білім берудегі диагностика
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Этнопедагогика
Практикалық психология
Педагогикалық аксиология негіздері
Дін және білім беру
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі кеңес беру
Педагогикалық анимация
Этнопедагогика
Педагогикалық анимация
Практикалық психология
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Девиантология
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Білім берудегі кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Девиантология
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Педагогика
Білім берудегі практикум
Білім берудегі кеңес беру
Педагогикалық анимация
Арнайы педагогика
емтихан сұрақтары
Дін және білім беру
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика

1

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы France - Kazakhstan: Lessons of Constitutional Development 2020 - г. 7 - стр. 2

2

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы THE ORIGIN, ESSENCE AND FORMS OF THE KAZAKH AGON 2019 - г. 10 - стр. 6

3

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы HISTORIAN – SCIENTIST K. E. TEMIRGALIEV 2020 - г. 4 - стр. 34

4

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы MUSTAFA SHOCKAY ON THE POLICY OF RUSSIAN BOLISHEVIST CHAUVINISM IN TURKESTAN IN 20-30TH OF XX CENTURY 2020 - г. 5 - стр. 9

5

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Атыраудағы оқу-ағарту ісі 2020 - г. 2 - стр. 187

6

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Археологиялық барлау экспедициясының нәтижелері 2020 - г. 4 - стр. 189

7

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Сана мәдениеті және Қазақстан тарихын оқытудың өзекті мәселелері 2021 - г. 4 - стр. 190

8

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2020 - г. 2 - стр. 1

9

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Ecology of kazakhstan: problems and ways of their solutions 2021 - г. 10 - стр. 1

1

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Патриотическое воспитание в Казахстане на примере ВОВ (1941-1945 гг.) 2019 - г. 7 - стр. город Перм. ПермГАСПИ

2

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Гурьевская область в годы Великой Отечественной войны: эвакуационная зона 2021 - г. 6 - стр. Екатеринбург
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0