Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы

Лауазымы: оқытушы
Педагогика және білім беру менеджменті
Scopus author ID: 57216502910
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазМемҚызПИ Жоғары 2017
Академикалық дәреже
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Девиантология
девиантология семинар
Білім берудегі диагностика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Ынтымақтастық педагогикасы
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Дін және білім беру
Өзін-өзі тану
Инклюзивті білім беру
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Педагогикалық анимация
Педагогикалық анимация
Инклюзивті білім беру
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Педагогика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі практикум
семинар практикум
Арнайы педагогика
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
семинар сабақтары
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
семинар на русском
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі диагностика
книга по диагностике образовании
Білім берудегі диагностика
книга по диагностике
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік педагогика
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Практикалық психология
Практикалық психология
Педагогикалық анимация
Педагогикалық аксиология негіздері
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі кеңес беру
2021
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Өзін-өзі тану
Арнайы педагогика
Білім берудегі кеңес беру
силлабус 2020
Педагогикалық аксиология негіздері
Педагогикалық анимация
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Этнопедагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі кеңес беру
Практикалық психология
Білім берудегі кеңес беру
силлабус
Білім беру психологиясы
Білім берудегі диагностика
силлабус 2020
Инклюзивті білім беру
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
силлабус
Дін және білім беру
силлабус
Білім берудегі практикум
силлабус практикум
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
силлабус 2020 - 2021
Білім берудегі практикум
силлабус қазақша 2020 - 2021
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
силлабус қазақша ӨӨТ әдістеме
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
силлабус на русском МПС 2020
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
силлабус
Инклюзивті білім беру
новый силлабус
Әлеуметтік педагогика
силлабус әлеуметтік педагогика
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Девиантология
силлабус девиантология 2020
Арнайы педагогика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі практикум
силлабус практикум в образовании
Білім берудегі кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Өзін-өзі тану
Педагогикалық анимация
Инклюзивті білім беру
силлабус
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Ынтымақтастық педагогикасы
Арнайы педагогика
силлабус
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Әлеуметтік педагогика
ОБНОВЛЁННЫЙ СИЛЛАБУС
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Ынтымақтастық педагогикасы
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Этнопедагогика
новый
Білім берудегі диагностика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
силлабус
Педагогика
Отбасылық кеңес беру
новый силлабус
Арнайы педагогика
Педагогика
Білім беру психологиясы
Білім беру психологиясы
семинар
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тану
Білім беру психологиясы
семинар
Білім берудегі практикум
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Ынтымақтастық педагогикасы
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Педагогикалық анимация
Педагогикалық анимация
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Арнайы педагогика
Әлеуметтік педагогика
семинар
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
метод.рекомен.по семинару
Білім берудегі диагностика
семинарские занятия
Білім берудегі кеңес беру
семинар
Практикалық психология
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
семинар
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Дін және білім беру
семинар
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Девиантология
Білім берудегі диагностика
Этнопедагогика
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Білім берудегі диагностика
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі кеңес беру
Практикалық психология
Отбасылық кеңес беру
Білім берудегі кеңес беру
Педагогикалық анимация
Дін және білім беру
Девиантология
Этнопедагогика
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім беру
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Білім берудегі диагностика
Өзін-өзі тану
Инклюзивті білім беру
методический календарь
Арнайы педагогика
семинар
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Педагогикалық анимация
Психологиялық-педагогикалық конфликтологияның негіздері
психологиялық - педагогикалық конфликтология негіздері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Білім берудегі кеңес беру
Ынтымақтастық педагогикасы
Білім берудегі практикум
Педагогика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Ынтымақтастық педагогикасы
Педагогика
Арнайы педагогика
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Білім берудегі кеңес беру
Этнопедагогика
Білім берудегі практикум
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Девиантология
Өзін-өзі тану
Білім берудегі диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Арнайы педагогика
Отбасылық кеңес беру
Практикалық психология
Білім берудегі диагностика
Әлеуметтік педагогика
Дін және білім беру
Педагогикалық анимация
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі диагностика
срс
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі кеңес беру
2021
Білім берудегі диагностика
Педагогика
Дін және білім беру
Практикалық психология
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
лекций 2020
Отбасылық кеңес беру
Инклюзивті білім беру
дәрістер
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Білім берудегі кеңес беру
Әлеуметтік педагогика
дәріс
Білім берудегі кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Девиантология
лекций
Арнайы педагогика
дәріс
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Этнопедагогика
дәріс
Ынтымақтастық педагогикасы
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі тану
Өзін-өзі тану
Білім берудегі практикум
Білім беру психологиясы
лекций
Арнайы педагогика
Білім беру психологиясы
Арнайы педагогика
Білім берудегі кеңес беру
книгообеспечение по консультированию
Педагогика
Білім берудегі практикум
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Ынтымақтастық педагогикасы
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Арнайы педагогика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
карта обеспеченности по МПС
Өзін-өзі тану
Педагогикалық анимация
Білім берудегі диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Білім берудегі практикум
книгообеспеченности по практикуму
Девиантология
карта книгообеспеченности
Отбасылық кеңес беру
Әлеуметтік педагогика
Дін және білім беру
Практикалық психология
Этнопедагогика
Педагогикалық аксиология негіздері
Білім берудегі диагностика
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Арнайы педагогика
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі кеңес беру
новый 2021
Педагогикалық аксиология негіздері
Педагогикалық анимация
Этнопедагогика
Білім берудегі кеңес беру
Педагогикалық анимация
Практикалық психология
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Девиантология
Білім берудегі кеңес беру
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау
Өзін-өзі тану
Отбасылық кеңес беру
Отбасылық кеңес беру
Девиантология
Әлеуметтік педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
Өзін-өзі тану
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі практикум
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі диагностика
Педагогикалық анимация
Педагогика
Өзін-өзі тану
Арнайы педагогика
емтихан сұрақтары
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Ынтымақтастық педагогикасы
Дін және білім беру
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Білім берудегі диагностика
Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық әдістер
Арнайы педагогика
Өзін-өзі тануды және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау

1

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы France - Kazakhstan: Lessons of Constitutional Development 2020 - г. 7 - стр. 2

2

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы THE ORIGIN, ESSENCE AND FORMS OF THE KAZAKH AGON 2019 - г. 10 - стр. 6

3

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы HISTORIAN – SCIENTIST K. E. TEMIRGALIEV 2020 - г. 4 - стр. 34

4

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы MUSTAFA SHOCKAY ON THE POLICY OF RUSSIAN BOLISHEVIST CHAUVINISM IN TURKESTAN IN 20-30TH OF XX CENTURY 2020 - г. 5 - стр. 9

5

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Атыраудағы оқу-ағарту ісі 2020 - г. 2 - стр. 187

6

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Археологиялық барлау экспедициясының нәтижелері 2020 - г. 4 - стр. 189

7

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Сана мәдениеті және Қазақстан тарихын оқытудың өзекті мәселелері 2021 - г. 4 - стр. 190

8

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2020 - г. 2 - стр. 1

9

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Ecology of kazakhstan: problems and ways of their solutions 2021 - г. 10 - стр. 1

1

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Патриотическое воспитание в Казахстане на примере ВОВ (1941-1945 гг.) 2019 - г. 7 - стр. город Перм. ПермГАСПИ

2

Жұмабаева Кәмчат Сайполлақызы Гурьевская область в годы Великой Отечественной войны: эвакуационная зона 2021 - г. 6 - стр. Екатеринбург
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0