Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Сембаева Ардак Мауленовна

Сембаева Ардак Мауленовна

Лауазымы: доцент м.а.
Педагогика және білім беру менеджменті
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Қазақст. "Парасат"көппрофильді институт 2 -ші жоғары 2007
Жансүгіров ат.Талдықорған пед.инст. Жоғары 1997
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Психологияны оқыту әдістемесі
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Басқару психологиясы
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Басқару психологиясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Басқару психологиясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Психологияны оқыту әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Басқару психологиясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Басқару психологиясы
Психологияны оқыту әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Басқару психологиясы
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару психологиясы
2
Басқару психологиясы
1
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Психологияны оқыту әдістемесі
Басқару психологиясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Басқару психологиясы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Басқару тәжірибесіндегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Басқару психологиясы
Психологияны оқыту әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Басқару психологиясы
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Білім берудегі психотерапия және психокоррекция
Заманауи психологиялық теориялар және интервенция
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы
Білім берудегі нейролингвистикалық бағдарламалаудың теориясы мен технологиясы

1

Сембаева Ардак Мауленовна ЖОҒАРҒЫ БІЛІМНІҢ САНДЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ 2020 - г. 7 - стр. 0

2

Сембаева Ардак Мауленовна Кәсіби және этикалық құзыреттілік болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындығының нәтижесі ретінде 2020 - г. 4 - стр. 3

3

Сембаева Ардак Мауленовна COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫ ЖАҒДАЙЫНДА ЖОО МАГИСТРАНТТАРЫ АРАСЫНДА АКАДЕМИЯЛЫҚ ПРОКРАСТИНАЦИЯ. 2021 - г. 5 - стр. 66
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0