Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Булатбаева Айгуль Абдимажитовна

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна

Лауазымы: доцент
педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы
Scopus author ID: 57103776100
a.bulatbaeva@yandex.ru
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 1999
әл-Фараби атынд.ҚазМУ Жоғары 1996
Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағыңыз
Ғылыми атағыңыздың атауы Тағайындалған күні
қауымдастырылған профессор (доцент) 12.09.2017
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Басқару психологиясы
Отредактирована разбаловка
Педагогикалық психология бойынша практикум
Отредактированная версия
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Силлабус дисциплины, 3 кредита
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Учебные вопросы семинарских занятий
Педагогикалық психология бойынша практикум
семинар
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Семинар және практикалық сабақтар жоспары
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
программа семинарских занятий
Психологиялық-педагогикалық практикум
Силлабус курса Психолого-педагогический практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум бойынша силлабус
Психологиялық-педагогикалық практикум
СӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар
Адам дамуы және психологиясы
силлабус дисциплины
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
С новой разбаловкой
Білім берудегі сараптама
Силлабус на казахском языке
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
силлабус дисциплины
Білім беруді қарқынды басқару және мониторинг
Білім берудегі қарқынды басқару және мониторинг пәнінің силлабусы
Басқару психологиясы
силлабус дисциплины
Педагогикалық психология бойынша практикум
Силлабус по дисциплине
Педагогика
Силлабус дисциплины "Педагогика" магистратура
Білім берудегі сараптама
Силлабус для магистрантов по курсу "Экспертиза в образовании"
Педагогика
Силлабусдисциплины
Педагогика
Силлабус по предмету
Педагогика
Описание учебных вопросов семинара

1

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Современные технологии обучения Академия Пограничной службы КНБ Республики Казахстан 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Схематизация и моделирование в деятельности ученика RonD&A 2014 - г. ISBN 978-601-7560-01-0 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Мынбаева А.К., Таубаева Ш.., Анарбек Н.. Образовательная политика: теории и концепции, тенденции стратегии развития " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0687-2 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Методология и методы педагогического исследования " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1141-8 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Методология и методы педагогических исследований " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1141-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Национальный доклад "Молодежь Казахстана 2015" " Қазақ университеті " 2015 - г. 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Мынбаева А.К., Салимгерей А.А. Национальный доклад "Молодежь Казахстана 2015" " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1609-3 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Мукашева А.Б. ЗАРУБЕЖНЫЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2359-6 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМынбаева А.К. 2013 - г. 8 - стр. 0

2

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Оқушылардың оқу-танымдық іс- әрекетіндегі модельдеудің кезеңдері //ВестникАПНКазахстана.- 2013.-№5.- 87-94 (соавторство:Маханова П.Ш., Конырова Ж.) 2013 - г. 8 - стр. 0

3

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Историко-педагогические предпосылки актуализации прогнозирования развития системы общего среднего образования //Известия Южного федерального университета.- 2013.- №9.- С.21-27 (соавторство: Кусаинов А.К., Махнова П.Ш.) 2013 - г. 7 - стр. 0

4

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Программа формирования универсальных академических умений обучаемых системы послевузовского военного образования//Вестник АПН Казахстана.- 2013.-№6.- 90-99 (соавторство Мартикьян А.С.) 2013 - г. 9 - стр. 0

5

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Оқушылардың оқу іс - әрекетін ұйымдастырудағы отбасының рөлі//Вестник АПН Казахстана.- 2013.-№6.- 69-73 (соавторство:Маханова П.Ш.) 2013 - г. 5 - стр. 0

6

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Development of creativity of the cadets of military higher educational institutes// Middle-East Journal of Scientific research 14(12):1586-1591, 2013, ISSN 1990-9233 (соавторство: СактагановБ. Идр.) 2013 - г. 6 - стр. 0

7

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна College Instructors Expectations of Their Own Image// Middle-East Journal of Scientific research 17(10):1429-1433, 2013, ISSN 1990-9233 (соавторство: ТаубаеваШ.,АязбековаР., МахановаП.) 2013 - г. 5 - стр. 0

8

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТолешова У.Б., Мынбаева А.К. 2014 - г. 3 - стр. 2

9

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Развитие дидактической прогностики в Казахстане 2013 - г. 7 - стр. 0

10

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Жалпы орта білім беру жүйесінің дамуын болжамдауды өзектілендіретін тарихи педагогикалық алғышарттар 2013 - г. 8 - стр. 0

11

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Метод шахмат и моделирование деятельности 2013 - г. 7 - стр. 0

12

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Характеристика системы оценки результатов послевузовского военного образования 2014 - г. 9 - стр. 0

13

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Жеткіншек қатыгездігінің пайда болуын алдын алу мәселесі 2014 - г. 3 - стр. 0

14

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Оқушылардың толеранттылығын қалыптастыру 2014 - г. 4 - стр. 0

15

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна М.Воллах пен Н.Коганның интеллект және креавтивтілік арақатынас тұжырымдамасы 2014 - г. 7 - стр. 0

16

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Жеткіншектік жастағы ортаға бейімделу ерекшеліктері 2014 - г. 4 - стр. 0

17

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Эволюция теорий содержания среднего образования в Республике Казахстан 2014 - г. 6 - стр. 0

18

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Study of the educational space of a higher military educational establishment 2014 - г. 5 - стр. 0

19

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМаханова П.Ш. Оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетіндегі модельдеудің кезеңдері // Вестник АПН Казахстана. – 2013. –№5(55). – 87–94 (соавторлықта) 2013 - г. 7 - стр. 0

20

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМаханова П.Ш. Жалпы орта білім беру жүйесінің дамуын болжауды өзектелендіретін тарихи-педагогикалық алғышарттар 2013 - г. 8 - стр. 0

21

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМаханова П.Ш. Оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастырудағы отбасының рөлі 2013 - г. 5 - стр. 0

22

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМаханова П.Ш. 2013 - г. 7 - стр. 0

23

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.., Маханова П.Ш. 2014 - г. 6 - стр. 0

24

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМаханова П.Ш. 2013 - г. 6 - стр. 0

25

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМаханова П.Ш. 2013 - г. 9 - стр. 0

26

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.., Маханова П.Ш. 2013 - г. 5 - стр. 0

27

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.. Основы теории педагогических измерений 2014 - г. 2 - стр. 6

28

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.. Сущность и содержание методологического знания в структуре исследовательской деятельности магистранта 2009 - г. 9 - стр. 29

29

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.. Инновационный потенциал преподавателя высшей школы 2012 - г. 6 - стр. 45

30

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Family Situation as Factor of the Academic Progress of Students 2014 - г. 9 - стр. 14

31

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.. Процесс овладения магистрантами методологией исследовательской деятельности 2013 - г. 7 - стр. 33

32

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.. Магистранттардың кәсіби-дидактикалық құзыреттілігін қалыптастырудың технологиялары 2015 - г. 8 - стр. 76

33

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.. БОЛАШАҚ ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЕРДІҢ КРЕАТИВТІЛІГІН ДАМЫТУ 2015 - г. 5 - стр. 0

34

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТ В ОБРАЗОВАНИИ 2015 - г. 7 - стр. 0

35

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Креативтілікті қалыптастыру мәселелері 2014 - г. 5 - стр. 0

36

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Жоғары сынып оқушыларының армияда қызмет етуге даярлығын жетілдірудегі әскери рәсімдердің рөлі 2015 - г. 2 - стр. 0

37

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.. Болашақ әлеуметтік педагогтердің креативтілігін дамыту 2015 - г. 4 - стр. 64

38

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.. Research methodology mastering by master students: from problem to the procedure 2015 - г. 5 - стр. 1

39

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Болашақ әскери дайындық мұғалімдерінің ғылыми-зерттеу жұмысына мотивациясың зерттеу нәтежиелері 2015 - г. 7 - стр. 0

40

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаКаденов Е.Т. Болашақ алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімдерінің зерттеу жұмысы мотивациясын зерттеу нәтижелері 2015 - г. 5 - стр. 0

41

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМукашева А.Б., Таубаева Ш.. "Мектеп-әскери жоғары оқу орны" жүйесіндегі мектеп оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауы 2015 - г. 6 - стр. 1

42

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Модель развития дидактической компетентности преподавателей военного вуза: теоретико-методологические основания 2016 - г. 5 - стр. 0

43

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна The Levels of English Language Acquisition on the Basis of Problem-solving and Product-oriented Tasks in the Multiligual Social Medium 2016 - г. 9 - стр. 1

44

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Alternative Education: Comparative Study of the American, Russian and Kazakhstan Experience 2016 - г. 9 - стр. 1

45

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Prevention of Suicidal Manifestations among Youths: Art pedagogocal Aspect 2016 - г. 8 - стр. 10

46

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Казахстанский опыт проектирования содержания подготовки социальных педагогов 2016 - г. 6 - стр. 0

47

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Формалды, формалды емес және информалды білім беру жөнінде 2015 - г. 6 - стр. 0

48

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаТаубаева Ш.. Level of Formation of Moral and Value Motivation of Student Behaviour 2016 - г. 7 - стр. 0

49

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМахамбетова Ж.Т. ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT 2016 - г. 3 - стр. 38

50

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМахамбетова Ж.Т. ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT 2016 - г. 2 - стр. 38

51

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Педагог-психологтарды пеницитарлық мекемелерде жұмысқа дайындау мәселесі 2016 - г. 6 - стр. 47

52

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМахамбетова Ж.Т. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде шығармашылық тұлға ретінде әлеуметтік педагогтарды даярлау 2016 - г. 5 - стр. 6

53

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ПРОФЕCCИОНAЛЬНОГО CAМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 2016 - г. 4 - стр. 46

54

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаМынбаева А.К., Анарбек Н.. 2016 - г. 10 - стр. 0

55

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаАйтбаева А.Б. The content and the componential structure of the projective competence 2016 - г. 6 - стр. 16

56

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ АДАМДАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨМЕКТІН ЕРЕКШЕЛІГІ 2017 - г. 4 - стр. 43

57

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Development of creativity of future social workers evidence from Al-Farabi Kazakh National University 2016 - г. 7 - стр. 0

58

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна “Social pedagogy as a part of modern humanitarian knowledge” 2017 - г. 9 - стр. 0

59

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДАҒЫ ҚҰНДЫЛЫҚТЫҚ БАҒДАР ТЕОРИЯЛАРЫ 2017 - г. 3 - стр. 2

60

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Comparison value orientation of university students in Kazkhstan and Turkey 2019 - г. 9 - стр. 0

61

Булатбаева Айгуль АбдимажитовнаАсанов Н.., Кабакова М.П., Таубаева Ш.. The Stwardship of school Counselor education in Higher Educational Establishments 2018 - г. 28 - стр. 0

62

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Comparison of Value Orientations of University Students in Kazakhstan and Turkey 2019 - г. 12 - стр. 60

63

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна The Degree Of Knowledge Of Domestic Violence Children Victims’ Problem In Scientific Literature 2019 - г. 6 - стр. 1

64

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Результаты исследования сформированности культуры профессионального мышления курсантов военного вуза 2020 - г. 8 - стр. 1

65

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Кейс-стади по изучению положения семей в Казахстане 2020 - г. 10 - стр. 62

66

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна 2019 - г. 6 - стр. 0

67

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Статья ДСП Шекара (специализированный) 2019 - г. 8 - стр. 46

68

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 2020 - г. 6 - стр. 47

69

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Развитие духовно-нравственных ценностей у молодежи как основа противостояния ментальному терроризму 2020 - г. 10 - стр. 98

70

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна KPI ЕНГІЗУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ӘСКЕРИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ МАЗМҰНЫ 2021 - г. 11 - стр. 0

71

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ КУРСАНТОВ ПОГРАНИЧНОЙ АКАДЕМИИ КНБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2021 - г. 9 - стр. 0

72

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 2021 - г. 8 - стр. 0

73

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна СИНГАПУР ЖӘНЕ ФИНЛЯНДИЯ ЕЛДЕРІНДЕ ПЕДАГОГ КАДРЛАРЫН АТТЕСТАТТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ОҢ ТӘЖІРИБЕСІН ҚАЗАҚСТАНҒА ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ 2022 - г. 11 - стр. 70

74

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Формирование конкурентоспособности будущих педагогов в системе университетского образования. 2022 - г. 10 - стр. 1

75

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Особенности мотивации учебной деятельности подростков 2022 - г. 7 - стр. 2

76

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Conceptual and technological support for self-assessment of the cadet training effectiveness 2022 - г. 8 - стр. 11

1

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Инновационный тип обучения как объект прогностических исследований//Материалы межд.научно-практ.конференция«Қазақтану және ұлттық инновация»-Алматы: КазНУ им. аль-Фараби.- 2013. – С.132-136 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, факультет философии и политологии

2

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Құзіреттілік тұғырды жоғары білімнен кейінгі білім жүйесінде еңгізу 2014 - г. 4 - стр. КазНу им№ аль-Фараби

3

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Структура и содержание образовательной программы по специальности «Педагогические измерения» 2014 - г. 5 - стр. КазГосЖЕнПУ

4

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Взаимодействие и общение главных субъектов образовательного пространства вузов 2013 - г. 6 - стр. Южный Федеральный университет

5

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Организация воспитательного процесса: казахстанский опыт 2013 - г. 6 - стр. Южный федеральный университет

6

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Современные представления о сущности и содержании дидактической прогностики 2013 - г. 5 - стр. КазНПУ им. Абая

7

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Освоение схематизации и моделирования студентами 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

8

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Оқушылардың оқу үлгерімінің педагогикалық психологиялық сипаттамасы 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

9

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Маханова П.Ш. 2013 - г. 6 - стр. Южный федеральный университет

10

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Маханова П.Ш. 2013 - г. 88 - стр. г. Алматы, ул. Карасай батыра, 85

11

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Маханова П.Ш. Пәнді оқыту нәтижелерін бақылау мен бағалау 2014 - г. 5 - стр. КазНУ

12

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Маханова П.Ш. 2014 - г. 5 - стр. Харьков: НУА

13

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Маханова П.Ш. 2014 - г. 10 - стр. Харьков: НУА

14

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Сущность и структура исследовательской деятельности магистранта педагогической специальности 2014 - г. 6 - стр. Академия педагогических наук Казахстана г.Алматы, Виноградова 85

15

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Критерии усвоения обучаемыми основ моделирование и схематизации 2015 - г. 3 - стр. Академия педагогических наук Казахстана г.Алматы Виноградова 85

16

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. К сущности понятия "методология исследовательской деятельности магистранта" 2014 - г. 8 - стр. КазГосЖенПУ гр.Алматы ул.Айтеке би 99

17

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Формирование субъектного потенциала магистранта в исследовательской деятельности 2014 - г. 4 - стр. Академия педагогических наук Казахстана г.Алматы ул.Виноградова 85

18

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Формирование исследовательского потенциала магистрантов в процессе их профессиональной подготовки 2014 - г. 9 - стр. гр.Санкт Петербург РГПУ им. А.Герцена

19

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Реализация компетентностного подхода в системе послевузовского образования 2014 - г. 3 - стр. г.Алматы

20

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Жоғары білім беру жүйесіндегі мамандар даярлау сапасы саясаты және корпоративтік мәдениет 2012 - г. 7 - стр. Алматы

21

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Развитие субъектного потенциала магистрантов в процессе обучения 2012 - г. 7 - стр. Алматы

22

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна THE PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT IN LANGUAGE LEARNING 2014 - г. 7 - стр. Лондон

23

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна СХЕМАТИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 2014 - г. 4 - стр. Киев

24

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕНИЯ И СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА В СИСТЕМЕ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2014 - г. 4 - стр. Киев

25

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Развитие креативности будущих социальных педагогов 2015 - г. 7 - стр.

26

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Образовательная программа подготовки магистрантов в области военного образования: казахстанский опыт 2012 - г. 7 - стр. Россия

27

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Влияние традиции научной школы профессора Н.Д.Хмель на становление магистранта как исследователя в вузах Республики 2014 - г. 4 - стр. г.Алматы

28

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Сущность и структура процесса овладения магистрантами военного вуза методологией исследовательской деятельности 2012 - г. 5 - стр. Польша

29

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Таубаева Ш.. Research methodology mastering by master students: from problem to the procedure 2015 - г. 5 - стр. Дубай

30

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Жоғары сынып оқушыларының әскери мамандыққа мотивациясын дамыту мәселесі 2015 - г. 4 - стр. Петропавловск

31

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна Теория и практика организации исследовательского обучения в магистратуре Казахстана 2015 - г. 3 - стр. Улан-Удэ

32

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ МАГИСТРАТУРА КАФЕДРЫ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 2020 - г. 2 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0