Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Касымова Роза Садыковна

Касымова Роза Садыковна

Лауазымы: доцент
Педагогика және білім беру менеджменті
Scopus author ID: 57190759340
krs1958@mail.ru
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
ҚР білім беру саласындағы сіңірген еңбегі үшін" белгісі


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
ЖОО оқытудың инновациялық түрлері мен әдістері
Этнопедагогика
Жоғары мектеп педагогикасы
ЖОО оқытудың инновациялық түрлері мен әдістері
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
силлабус жоғары мектеп педагогикасы
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Әлеуметтік-педагогикалық акмеология
Педагогика
Педагогика (1б)
Педагогика
Этнопедагогика
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
ЖОО оқытудың инновациялық түрлері мен әдістері
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
ЖОО оқытудың инновациялық түрлері мен әдістері
Педагогика (2 б.)
Педагогика
Силлабус пр педагогике для маг. по педагогике
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
силлабус актуальные проблемы личности
Жоғары мектеп педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
срс
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Білім берудегі тұлға дамуының өзекті мәселелері
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
ЖОО оқытудың инновациялық түрлері мен әдістері
ЖОО оқытудың инновациялық түрлері мен әдістері
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Педагогика
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
ЖОО оқытудың инновациялық түрлері мен әдістері
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Жоғары білім беру педагогикасы
Этнопедагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Этнопедагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектеп педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Этнопедагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімінің рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту
Әлеуметтік педагогтың ғылыми-зерттеушілік мәдениеті
Өзін-өзі тану
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
силлабус
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімінің рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту
Әлеуметтік педагогика қазіргі заманғы әлеуметтік танымның идеялары мен теориялары контексінде
силлабус
Этнопедагогика
Әлеуметтік-педагогикалық акмеология
Әлеуметтік педагогика
Педагогика (2 б.)
Этнопедагогика
Педагогика (1,2 бөлім)
Педагогика (1 б.)
Педагогика
11 дәріс. Жоғары мектептегі тәрбие теориясы. 11 практикалық жұмыс. Жоғары мектептегі тәрбиенің әдістері мен формалары. 5МОӨЖ. ЖОО оқытушысының қызметіне шығармашылық жазбаша жұмыс.
Психология және адам дамуы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Этнопедагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Педагогика
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Этнопедагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Кәсіби педагогика негіздері
Жоғары білім беру педагогикасы
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Педагогика 2б.
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Этнопедагогика
Жоғары білім беру педагогикасы
Жоғары мектеп педагогикасы
Жоғары мектеп педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектеп педагогикасы
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Кәсіби педагогика негіздері
Жоғары мектептің педагогикасы
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Педагогика
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Этнопедагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Этнопедагогика
Педагогика 2б.
Педагогика 2б.
Педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Жалпы педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика 1б.
Педагогика 1б.
Педагогика
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімінің рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту
Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің теориясы мен технологиясы
Әлеуметтік педагогика
Педагогика
Педагогика
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімінің рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту
Әлеуметтік-педагогикалық акмеология
Педагогика (1,2 бөлім)
Педагогика (2 б.)
Психология және адам дамуы
Педагогика
Педагогика 2б.
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика 1б.
Педагогика
Әлеуметтік педагогика
Педагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Жалпы педагогика
Педагогика
Педагогика 1б.
Жалпы педагогика
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Жалпы педагогика
Жалпы педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Педагогика
Педагогика 2б.
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика 2б.
Педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Педагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Этнопедагогика
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемелері
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
7-МОӨЖ. 1)В.Т.Лисовскийдің студенттер типологиясына талдау жасаңыз.(2 балл) 2)Дуальды-бағдарлық білім беру жағдайында мектеп-колледж-жоғары оқу орны іс-әрекеттерінің интеграциясы (10 балл)
Педагогика
Педагогика
Педагогика
ЖОО оқытудың инновациялық түрлері мен әдістері
Дағдарыс орталығында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
Силлабус по дисциплине "Социально*-пед-ая работа в кризисных центрах"
Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің теориясы мен технологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің теориясы мен технологиясы
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Педагогика
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімінің рухани-адамгершілік мәдениетін дамыту
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Педагогика (1 б.)
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Бала құқығын қорғау бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы
Педагогика
Білім берудегі сапа менеджмент жүйесі
Этнопедагогика
Педагогика
Көпмәдениетті тәрбиелеу педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Этнопедагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Кәсіби педагогика негіздері
Кәсіби педагогика негіздері
Этнопедагогика
Жоғары мектеп педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Этнопедагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Этнопедагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Жоғары білім беру педагогикасы
Педагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Жоғары мектептің педагогикасы
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы
Жоғары мектептің педагогикасы

1

Касымова Роза Садыковна «Психология және адам дамуы» курсынан жаттығулар жинағы Әрекет-Нұр принт» 2012 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Касымова Роза Садыковна Кураторға көмек "Қазақ университеті" 2016 - г. 202 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Касымова Роза Садыковна Педагогика курсы бойынша тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1862-2 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Касымова Роза Садыковна Толешова У.Б. Психология және адам дамуы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2258-2 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Касымова Роза Садыковна Әлеуметтік педагогтың жұмыс технологиясы " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4689-2 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Касымова Роза Садыковна «Жастарды салуаттылыққа тәрбиелеу ерекшеліктері» 2012 - г. 4 - стр. 1

2

Касымова Роза Садыковна «Формирование творческого компонента личности», 2012 - г. 6 - стр. 1

3

Касымова Роза Садыковна «Pedagogical skills and teachers autherity» 2013 - г. 3 - стр. 1

4

Касымова Роза Садыковна Қазақ ағартушыларының тәрбиелік ой-пікірлері 2014 - г. 3 - стр. 1

5

Касымова Роза Садыковна Смысл жизни 2014 - г. 5 - стр. 1

6

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Study of the influence of different styles of music on young peoples mental states 2014 - г. 13 - стр. 1

7

Касымова Роза Садыковна Мультимедиалық технологиялардың мүмкіншіліктері 2014 - г. 2 - стр. 1

8

Касымова Роза Садыковна Студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру 2014 - г. 4 - стр. 1

9

Касымова Роза Садыковна Бейнелеу өнерін оқытудың ерекшеліктері 2014 - г. 5 - стр. 1

10

Касымова Роза Садыковна Қазақтың ұлттық сусындарының маңызы 2014 - г. 3 - стр. 1

11

Касымова Роза Садыковна Бейнелеу өнерін оқытудың тәрбиелік мәні 2014 - г. 3 - стр. 2

12

Касымова Роза Садыковна Исследование причин профессионального выгорания педагогов 2014 - г. 6 - стр. 58

13

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Исследование причин профессионального выгорания педагогов 2014 - г. 6 - стр. 58

14

Касымова Роза Садыковна Healty lifestyle is - a basis of strengthening a health 2015 - г. 3 - стр. 1

15

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Мектеп оқушыларының имидждік мәдениетін қалыптастыру 2015 - г. 7 - стр. 64

16

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Қазіргі педагогикалық технологияларлдың теориялық әдіснамалық негіздері 2015 - г. 4 - стр. 76

17

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Әлеуметтік маманның мигранттармен жұмыс түрлері 2015 - г. 2 - стр. 31

18

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Социальная защита студентов 2015 - г. 2 - стр. 31

19

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру 2015 - г. 7 - стр. 63

20

Касымова Роза СадыковнаРамазанова С.А. Өзін-өзі тану сабағында оқушыларға патриоттық тәрбие беру 2015 - г. 4 - стр. 0

21

Касымова Роза Садыковна Әлеуметтік педагог қызметінің ұйымдастырылу жағдайы 2015 - г. 4 - стр. 34

22

Касымова Роза СадыковнаРамазанова С.А. Салауатты жастар - болашағымыздың алтын тірегі 2015 - г. 4 - стр. 33

23

Касымова Роза СадыковнаРамазанова С.А. Педагог-психологтың оқушыларды өзін-өзі жүзеге асыру жұмысының ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 5

24

Касымова Роза СадыковнаМолдасан Қ.Ш. "Құтты білік" дастаны - түркі халықтарының рухани өзегі 2015 - г. 3 - стр. 0

25

Касымова Роза Садыковна Бастауыш сынып оқушыларының ұялшқтағының алдын алу жолдарын зерделеу 2016 - г. 5 - стр. 35

26

Касымова Роза Садыковна Ұстаздың сөйлеу мәдениеті 2016 - г. 4 - стр. 35

27

Касымова Роза Садыковна Отбасы тәрбиесіндегі әкенің рөлі 2016 - г. 3 - стр. 35

28

Касымова Роза СадыковнаКурманова Т.В. 2015 - г. 3 - стр. 0

29

Касымова Роза Садыковна Жоғары сынып оқушыларын отбаслықы өмірге дайындау 2015 - г. 5 - стр. 67

30

Касымова Роза Садыковна Оқушылардың патриоттық құндылықтарын Алаш қайраткерлерінің педагогикалық мұралары негізінде қалыптастыру 2016 - г. 4 - стр. 36

31

Касымова Роза Садыковна АИТВ жұқтырғандардың эмоционалды жағдайы 2015 - г. 4 - стр. 9

32

Касымова Роза Садыковна Psychological characteristics of ethno cultural marginality manifestation 2016 - г. 9 - стр. 0

33

Касымова Роза СадыковнаПузикова С.М., Молдасан Қ.Ш., Мадалиева З.Б. Internet as an Instrument of Influence on Value Settings of the Youth 2016 - г. 7 - стр. 0

34

Касымова Роза Садыковна WORK IN REHABILITATION INSTITUTION 2016 - г. 3 - стр. 42

35

Касымова Роза Садыковна CULTIVATING THE SENSE OF PEOPLE’S FRIENDSHIP IN CHILDREN 2016 - г. 4 - стр. 42

36

Касымова Роза Садыковна БАЛАЛАР ҮЙІ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2016 - г. 4 - стр. 42

37

Касымова Роза Садыковна КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАТЫНАС 2016 - г. 4 - стр. 40

38

Касымова Роза Садыковна БІЛІМ - АДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ 2017 - г. 3 - стр. 43

39

Касымова Роза Садыковна БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ - ТӘРБИЕ ҚҰРАЛЫ 2017 - г. 2 - стр. 44

40

Касымова Роза Садыковна КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАТЫНАС 2016 - г. 4 - стр. 40

41

Касымова Роза Садыковна THE USE OF SHOWING FILMS IN LANGUAGE LEARNING 1 - г. 4 - стр. 1

42

Касымова Роза Садыковна The Study of Axiological Orientations of Kazakh Diaspora, Living Abroad 2016 - г. 13 - стр. 11

43

Касымова Роза Садыковна Әл-Фарабидің еңбектері негізінде студенттерге патриоттық тәрбие беру жолдары 2017 - г. 3 - стр. 1

44

Касымова Роза Садыковна Жасөспірімдердің ұлтаралық қатынас мәдениетін қостілдік арқылы қалыптастыру жұмысының тиімді жолдары 2017 - г. 5 - стр. 1

45

Касымова Роза Садыковна ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНА ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫ СЕЗІМІН ТӘРБИЕЛЕУ 2017 - г. 3 - стр. 46

46

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д., Бердибаева С.К. The Study of Axiological Orientations of Kazakh Diaspora, Living Abroad 2016 - г. 14 - стр. 11

47

Касымова Роза Садыковна Psychological characteristics of ethno cultural marginality manifestation 2016 - г. 8 - стр. 0

48

Касымова Роза Садыковна Psychological features of aggressive reactions among adolescents with deviant behaviour 2016 - г. 5 - стр. 1

49

Касымова Роза Садыковна «Psychological features of ethno-cultural identity of the titular ethnos of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 1

50

Касымова Роза Садыковна ОЗАТ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ҮЙРЕНУ, ЗЕРТТЕУ, ТАРАТУ, ПАЙДАЛАНУ МҰҒАЛІМНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАЯРЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 2017 - г. 4 - стр. 49

51

Касымова Роза Садыковна ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 2017 - г. 5 - стр. 49

52

Касымова Роза Садыковна Әлеуметтік педагогтің жоғары сынып оқушыларымен бизнес-жоспарды дайындау мәселелері 2018 - г. 4 - стр. 57

53

Касымова Роза Садыковна Халық педагогикасының озық үлгілері арқылы жас ұрпақты тәрбиелеу 2018 - г. 5 - стр. 55

54

Касымова Роза Садыковна Арт-терапияны студенттердің әлеуметтік фобияларын алдын алуда қолданудың тарихы мен мүмкіндіктері 2019 - г. 10 - стр. 61

55

Касымова Роза Садыковна ЖАСӨСПІРІМДІК ШАҚТАҒЫ МАЗАСЫЗДАНУ 2019 - г. 4 - стр. 1

56

Касымова Роза Садыковна ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТІҢ ҚИЫН ЖАСӨСПІРІМДЕРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2019 - г. 3 - стр. 1

57

Касымова Роза Садыковна ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ДАҒДЫЛАРЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГТЕР АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2019 - г. 4 - стр. 2

58

Касымова Роза Садыковна ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ МАЗАСЫЗДАНУ КҮЙІ ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУҒА ӘСЕР 2020 - г. 4 - стр. 2

59

Касымова Роза Садыковна Ә.ҚАСТЕЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАЛҒАМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2020 - г. 8 - стр. 0

60

Касымова Роза Садыковна ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ СУСЫНДАРЫН ДӘРІПТЕУ АРҚЫЛЫ ПАТРИОТТЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ». 2020 - г. 4 - стр. 0

61

Касымова Роза СадыковнаМынбаева А.К. 2020 - г. 5 - стр. 148

1

Касымова Роза Садыковна «Профессионализм и методическое мастерство преподавателя» , Материалы Международной конференции, Польша: 2012г, 53-56 стр. 2012 - г. 4 - стр. Польша

2

Касымова Роза Садыковна Профессиональная культура социального педагога ( на англ языке), 2013 - г. 3 - стр. Чешская Республика

3

Касымова Роза Садыковна Работа социального педагога с семей. ( на англ языке), 2013 - г. 3 - стр. Польша

4

Касымова Роза Садыковна . «Студент жастарымен ұйымдастырылған патриоттық тәрбие жұмыстарының маңызы». 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Касымова Роза Садыковна «Педагогтың инновациялық мәдениеті 2013 - г. 3 - стр. казну им. аль-Фараби, ФФиП

6

Касымова Роза Садыковна Педагогтың кәсіби құзыреттілігі» 2013 - г. 4 - стр. Казну им. аль-Фараби, ФФиП

7

Касымова Роза Садыковна «Тұрғылықты мекен-жайы жоқ адамдармен әлеуметтік педагогикалық жұмыс» 2013 - г. 4 - стр. Казну им. аль-Фараби, ФФиП

8

Касымова Роза Садыковна «Ұлттық рух- ұлттық тәрбие діңгегі» 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ФФиП

9

Касымова Роза Садыковна «Кіші мектеп жасындағы балалардың бос уақытын тиімді пайдалануды ұйымдастыру формалары» 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ФФиП

10

Касымова Роза Садыковна «Жас ұрпақты тәрбиелеу» 2013 - г. 4 - стр. КАзНУ им. аль-Фараби, ФФиП

11

Касымова Роза Садыковна «Әлеуметтік –педагогикалық үдерістің инновациялық негізгі құрамдас бөліктеріне жалпы сипаттама», 2012 - г. 3 - стр. АТУ

12

Касымова Роза Садыковна Инновационные компьютерные технологии на занятиях английского языка 2014 - г. 3 - стр. Болгария

13

Касымова Роза Садыковна Формирование аналитических умений студентов при работе над иноязычным текстом 2014 - г. 4 - стр.

14

Касымова Роза Садыковна Teaching students economic education 2015 - г. 3 - стр. Sheffield

15

Касымова Роза Садыковна Молдасан Қ.Ш. ІЗГІЛІКТІ БАСҚАРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ 2014 - г. 3 - стр. КазНУ

16

Касымова Роза Садыковна Social education 2015 - г. 3 - стр.

17

Касымова Роза Садыковна Patriotism in Kazakhstan 2015 - г. 3 - стр. Англия
Автордың құжаттары

7

Цитирования

8 по 8
құжаттар

h-индексі

2

Comparative analysis of the process of training education managers in educational institutions

Kusainov, A.K., Yessenova, K.A., Kassymova, R.S., Moldassan, K.S., Sembayeva, A.M.

2021

International Journal for Research in Vocational Education and Training
8, с. 186-207

0

Цитирований
Professional educational training of french linguistics teachers in Kazakhstan and France

Aitenova, E., Abayeva, G., Orazakynkyzy, F., Kassymova, R., Mukhametkalieva, G.

2020

XLinguae
13, с. 86-94

2

Цитирований
The motivation of Russian and Kazakhstani faculty members in the cross- cultural context

Turgumbayeva, A., Aimaganbetova, O., Kassymova, R., Yeralina, E., Bakirova, Z.

2019

Open Psychology Journal
12, с. 174-180

0

Цитирований
The study of axiological orientations of Kazakh diaspora, living abroad

Sakhiyeva, F.A., Berdibayeva, S.K., Kasymova, R.S., Shagyrbayeva, M., Smatova, C.B., Orazbayeva, A.S.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 4025-4039

1

Цитирований
Internet as an instrument of influence on value settings of the youth

Puzikova, S., Madaliyeva, Z., Kudro, N., Kasymova, R., Moldasan, K.

2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 3901-3907

0

Цитирований
The emotional state of HIV positive

Madaliyeva, Z., Kassymova, R., Rogasheva, I.

2015

Social Sciences (Pakistan)
10, с. 2311-2315

2

Цитирований