Басты бет / Биология және биотехнология / Молекулярлық биология және генетика / Джангалина Эрика Димашевна

Джангалина Эрика Димашевна

Лауазымы: аға оқытушы
молекулалық биология және генетика кафедрасы
Scopus author ID: 57217532800
djangalina@rambler.ru
8(727) 377-35-36 вн:1210

1

Джангалина Эрика Димашевна 2012 - г. 8 - стр. 36

2

Джангалина Эрика Димашевна 2012 - г. 8 - стр. 36

3

Джангалина Эрика ДимашевнаАйташева З.Г., Жумабаева Б.А. 2013 - г. 4 - стр. 0

4

Джангалина Эрика Димашевна 2013 - г. 5 - стр. 5

5

Джангалина Эрика ДимашевнаЖумабаева Б.А., Айташева З.Г. 2014 - г. 4 - стр. 0

6

Джангалина Эрика Димашевна Биохимическая оценка университетской коллекции фасоли // Вестник КазНУ им. аль-Фараби 2013 - г. 8 - стр. 38

7

Джангалина Эрика ДимашевнаАйташева З.Г., Жумабаева Б.А. 2013 - г. 5 - стр. 6

8

Джангалина Эрика Димашевна 2015 - г. 5 - стр. 63

9

Джангалина Эрика Димашевна 2014 - г. 9 - стр. 7

10

Джангалина Эрика Димашевна 2016 - г. 6 - стр. 0

11

Джангалина Эрика ДимашевнаЛебедева Л.П., Даулетбаева С.Б., Айташева З.Г. Аctivities of protein components in bean seeds of Kazakhstan, Russian and other accessions 2016 - г. 10 - стр. 0

12

Джангалина Эрика ДимашевнаЛебедева Л.П., Айташева З.Г., Жумабаева Б.А. Влияниe лектинов, выделенных из каллусов фасоли, на повышение засухоустойчивости растений 2016 - г. 10 - стр. 0

13

Джангалина Эрика ДимашевнаАйташева З.Г., Жумабаева Б.А. Биохимическая оценка университетской коллекции фасоли. 2016 - г. 7 - стр. 0

14

Джангалина Эрика Димашевна 2015 - г. 6 - стр. 64

15

Джангалина Эрика ДимашевнаЖумабаева Б.А. 2014 - г. 5 - стр. 0

16

Джангалина Эрика ДимашевнаАйташева З.Г., Жумабаева Б.А., Лебедева Л.П. 2017 - г. 7 - стр. 2

17

Джангалина Эрика ДимашевнаАйташева З.Г., Жумабаева Б.А. ҮРМЕ БҰРШАҚ КАЛЛУСТЫҚ КУЛЬТУРАСЫНАН БӨЛІНІП АЛЫНҒАН ЛЕКТИНДІК БЕЛОКТАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІЛІГІ 2017 - г. 7 - стр. 2

18

Джангалина Эрика ДимашевнаАйташева З.Г., Жумабаева Б.А., Лебедева Л.П. Определение активности белковых компонентов семян фасоли обыкновенной в условиях Алматинской области 2017 - г. 10 - стр. 0

19

Джангалина Эрика ДимашевнаАйташева З.Г., Жумабаева Б.А., Байсеитова С.К. University common bean collection and its amino acid composition in seeds 2016 - г. 10 - стр. 0

20

Джангалина Эрика Димашевна Селекция мен тағамдық өндірісте көкөністік үрмебұршақты пайдалану перспективалары 2017 - г. 10 - стр. 52

21

Джангалина Эрика Димашевна Multiple premises for research-integrated blended education via mapping genetic resources 2017 - г. 6 - стр. 54

22

Джангалина Эрика Димашевна 2018 - г. 10 - стр. 54

23

Джангалина Эрика ДимашевнаИнелова З.А., Айташева З.Г., Жумабаева Б.А., Лебедева Л.П., Чунетова Ж.Ж. 2017 - г. 8 - стр. 4

24

Джангалина Эрика Димашевна DNA extraction from leaves of woody plants without liquid nitrogen 2019 - г. 10 - стр. 1

25

Джангалина Эрика Димашевна PROSPECTS FOR THE USE OF TREE CROPS IN THE PHYTOREMEDIATION OF SOILS CONTAMINATED WITH HEAVY METALS AND PESTICIDES (review) 2019 - г. 10 - стр. 0

26

Джангалина Эрика ДимашевнаЖумабаева Б.А. АУЫР МЕТАЛДАРМЕН ЖƏНЕ ПЕСТИЦИДТЕРМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚ ФИТОРЕМЕДИАЦИЯСЫНДА АҒАШ ӨСІМДІКТЕРІН ҚОЛДАНУ ЖЕТІСТІКТЕРІ (шолу) 2019 - г. 11 - стр. 5

27

Джангалина Эрика Димашевна ДНК-НЫҢ СИПАТТАМАСЫ НИТРОГЕНДІҢ ЖАБДЫҚ ӨСІМДЕРІНДЕГІ ДЕҢГЕЙІНДІ ТАҢДАУ 2019 - г. 8 - стр. 1

1

Джангалина Эрика Димашевна 2013 - г. 2 - стр. Москва

2

Джангалина Эрика Димашевна Жумабаева Б.А., Жусупова А.И., Айташева З.Г. 2013 - г. 4 - стр. Павлодар

3

Джангалина Эрика Димашевна Жумабаева Б.А. Common bean as perspective source of proteinase inhibitors on the way to transgenic plants resistant to pests and diseases 2014 - г. 1 - стр. Lecce,Italy

4

Джангалина Эрика Димашевна Жумабаева Б.А. Лектин бөліп алу үшін перспективті үрмебұршақ сорттарын зерттеу 2014 - г. 4 - стр.

5

Джангалина Эрика Димашевна А Биоскрининг сортоформ фасоли на содержание белковых компонентов для разработки биотехнологических подходов получения лектинов 2014 - г. 2 - стр.

6

Джангалина Эрика Димашевна 2013 - г. 1 - стр.

7

Джангалина Эрика Димашевна 2014 - г. 4 - стр.

8

Джангалина Эрика Димашевна 2014 - г. 1 - стр. г.Алматы

9

Джангалина Эрика Димашевна Жумабаева Б.А., Айташева З.Г., Калимагамбетов А.М. 2015 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

10

Джангалина Эрика Димашевна Айташева З.Г., Жумабаева Б.А. 2014 - г. 2 - стр.

11

Джангалина Эрика Димашевна Жумабаева Б.А. Перспективті үрмебұршақ сорттарының белоктық биоскринингі 2014 - г. 4 - стр.

12

Джангалина Эрика Димашевна Жумабаева Б.А. Дәнді – бұршақ дақылдардың ақуыздық компоненттерінің биотехнологияда қолданылуы 2015 - г. 4 - стр.

13

Джангалина Эрика Димашевна Айташева З.Г., Жумабаева Б.А. 2015 - г. 4 - стр.

14

Джангалина Эрика Димашевна 2015 - г. 1 - стр.

15

Джангалина Эрика Димашевна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ В РАЗВИТИИ ВЫДАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫХ КАЧЕСТВ 2016 - г. 1 - стр. Алматы

16

Джангалина Эрика Димашевна 2016 - г. 5 - стр. Алматы, КазНу им. аль-Фараби

17

Джангалина Эрика Димашевна Шалахметова Г.А., Айташева З.Г., Жумабаева Б.А. Teaching molecular biology at Kazakh Universities in English: strategy of mini-projects 2016 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ

18

Джангалина Эрика Димашевна Лебедева Л.П., Айташева З.Г., Байсеитова С.К., Жумабаева Б.А. Current trends and prospects for studying university bean collection 2017 - г. 2 - стр. КазНУ биология

19

Джангалина Эрика Димашевна Айташева З.Г., Жумабаева Б.А., Лебедева Л.П. Effect of calli types on lectin activity in common bean 2017 - г. 1 - стр. Каунас

20

Джангалина Эрика Димашевна Жусупова А.И., Жусупова Г.Е., Жумабаева Б.А., Токубаева А.А., Лебедева Л.П. Now you see me: art of science in edutainment comes handy 2016 - г. 8 - стр. Алматы

21

Джангалина Эрика Димашевна Сurrent trends an prospects for studying university bean collection 2017 - г. 2 - стр. Алматы КазНУ им. аль-Фараби

22

Джангалина Эрика Димашевна Айташева З.Г., Жумабаева Б.А., Шалахметова Г.А. Тeaching molecular biology at Кazakh Universities in English: strategy of mini-projects 2016 - г. 3 - стр. Алматы, КазНу им. аль-Фараби

23

Джангалина Эрика Димашевна Айташева З.Г., Шалахметова Г.А., Жумабаева Б.А. 2016 - г. 6 - стр.

24

Джангалина Эрика Димашевна 2018 - г. 2 - стр.

25

Джангалина Эрика Димашевна 2017 - г. 2 - стр.

26

Джангалина Эрика Димашевна Көкөністік үрмебұршақ сорт үлгілерін жерсіндіру бағыттары 2017 - г. 2 - стр.

27

Джангалина Эрика Димашевна Дәнді-бұршақ дақылдардың ақуыздық компоненттерін биотехнологияда қолдану 2017 - г. 4 - стр.

28

Джангалина Эрика Димашевна Алтынова Н.К., Бекманов Б.О., Джансугурова Л.Б. Пайдаланылмаған пестицидтер қалдықтарының Алматы облысы тұрғындарының денсаулығы мен генетикалық жағдайына әсерін зерттеу 2020 - г. 1 - стр. Париж
Автордың құжаттары

1

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

Comprehensive assessment of unutilized and obsolete pesticides impact on genetic status and health of population of Almaty region

Djangalina, E., Altynova, N., Bakhtiyarova, S., Kapysheva, U., Zhaksymov, B., Shadenova, E., Baizhanov, M., Sapargali, O., Garshin, A., Seisenbayeva, A., Delannoy, M., Jurjanz, S., Khussainova, E., Bekmanov, B., Djansugurova, L.

2020

Ecotoxicology and Environmental Safety
202, с.

0

Цитирований
Morphogenetic and biochemical study on university common bean collection

Zhumabaeva, B., Dzhangalina, E., Aytasheva, Z., Lebedeva, L., Inelova, Z., Chunetova, Z.

2017

OnLine Journal of Biological Sciences
17, с. 335-342

0

Цитирований