Басты бет / Биология және биотехнология / Молекулярлық биология және генетика / Омирбекова Наргуль Жаппаровна

Омирбекова Наргуль Жаппаровна

Лауазымы: профессор м.а.
молекулалық биология және генетика кафедрасы
Scopus author ID: 26025164600
Жасырылған
8(727) 377-33-33 вн:1206

1

Омирбекова Наргуль Жаппаровна LAMBERT Academic Publishing 2012 - г. ISBN 978-3-659-15093-7 10 - стр. ГЕРМАНИЯ

2

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жалпы Генетика бойынша кіші практикум " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0854-8 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Бияшева З.М., Жусупова А.И. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1271-2 102 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Аблайханова Н.Т., Орманова Г.Ж. әл-Фараби олимпиадасы бойынша тесттік тапсырмалар жинағы "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1890-5 150 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN : 978-601-04-162 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К. Жалпы және молекулалық генетика бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2246-9 225 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Аблайханова Н.Т., Орманова Г.Ж., Нурмаханова А.С. Сборник тестовых задании по олимпиаде аль-Фараби " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-17571 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Mutant Resources of Spring Wheat to Improve Grain Quality and Morphology. IntechOpen Limited 2018 - г. 1 - стр. БІРІККЕН КОРОЛЬДІК

1

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаШулембаева К.К., Жунусбаева Ж.К. 2011 - г. 7 - стр. 51

2

Омирбекова Наргуль Жаппаровна 2011 - г. 5 - стр. 50

3

Омирбекова Наргуль Жаппаровна 2011 - г. 6 - стр. 31

4

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К. Жұмсақ бидайдың жапырақ таты ауруына төзімділігін биохимиялық зерттеу 2011 - г. 3 - стр. 52

5

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К. Жергілікті жұмсақ бидай (Triticum aestivum) сорттарына хлорлы натрий тұзы мен цитокинин медиаторының әсерін зерттеу 2012 - г. 6 - стр. 35

6

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаШулембаева К.К., Жусупова А.И. 2011 - г. 6 - стр. 2

7

Омирбекова Наргуль Жаппаровна 2012 - г. 5 - стр. 3

8

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2012 - г. 7 - стр. 36

9

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К., Шулембаева К.К. Жұмсақ бидайдың к-128024 үлгісінің сары тат ауруы төзімділігіне генетикалық және моносомалық талдау. 2012 - г. 6 - стр. 36

10

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖусупова А.И. Perspectives of study of Brachypodium distachyon as model object for biochemical and genetic research in Kazakhstan 2012 - г. 3 - стр. 36

11

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. Сравнительное определение состава запасных белков эндосперма мутантных линий и исходных сортов мягкой пшеницы 2014 - г. 5 - стр. 40

12

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаШулембаева К.К., Жусупова А.И., Чунетова Ж.Ж. 2016 - г. 10 - стр. 46

13

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2015 - г. 4 - стр. 0

14

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2015 - г. 6 - стр. 0

15

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К., Кенжебаева С.С., Жусупова А.И. Сравнительное изучение влияния Puccinia reconditа на элементы продуктивн-ости и содержание белка в зерне мягкой пшеницы и дикого злака Brachypodium distachyon. ВЕСТНИК КазНУ, серия 2016 - г. 8 - стр. 68

16

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаКенжебаева С.С. Жаздық бидайдың жаңа мутантты линияларынның источникнитар өнімдіктерге және құрамында белок мен темір мөлшелерін ұлғаю құрғақшылықтың жағдайында 2016 - г. 1 - стр. 6

17

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаКенжебаева С.С. 2016 - г. 7 - стр. 9

18

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаКенжебаева С.С. 2016 - г. 9 - стр. 46

19

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаКенжебаева С.С. Searching a spring wheat mutation resource for correlations between yield, grain size, and quality parametersзерна и качеством 2017 - г. 19 - стр. 31

20

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаКенжебаева С.С. 2016 - г. 7 - стр. 48

21

Омирбекова Наргуль Жаппаровна 2018 - г. 15 - стр. 12

22

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Fragaria ananassa Duch. бақты құлпынайдың ремонтантты бұдан түрлерін in vitro клондық микрокөбейту 2017 - г. 8 - стр. 73

23

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖусупова А.И., Даулетбаева С.Б., Шулембаева К.К., Чунетова Ж.Ж., Токубаева А.А. UTILIZING INDUCED MUTAGENESIS IN KAZAKHSTANI WHEAT BREEDING 2018 - г. 5 - стр. 1

24

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Павлодар облысының кейбір тұзды көлдеріндегі Arthemia sp. популяциясы шаяндарының биомассасы мен цисталарының биохимиялық анализі 2017 - г. 10 - стр. 73

25

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаҚайрат Б.Қ., Оразова С.Б. Павлодар облысының кейбір тұзды көлдеріндегі Arthemia sp. популяциясы шаяндарының биомассасы мен цисталарының биохимиялық анализі 2017 - г. 12 - стр. 73

26

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаАтабаева С.Д., Кенжебаева С.С., Асрандина С.Ш., Ерназарова Г.И., Турашева С.К. Saule Kenzhebayeva, Alfia Abekova, Saule Atabayeva, Gulzira Ernazarova, Nargul Omirbekova, Guoping Zhang, Svetlana Turasheva, Saltanat Asrandina, Fatma Sarsu, Yarong Wang. Mutant lines of spring wheat with increased iron, zinc and micronutrients in Grains and enhanced bioavailability for human health. BioMed Research I 2019 - г. 10 - стр. 0

27

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. Comparative study of Brachypodium distachyon and Kazakhstan soft wheat varieties resistance to Puccinia recondita. 2018 - г. 14 - стр. 77

28

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖунусбаева Ж.К., Омирбекова А.А., Кенжебаева С.С., Жусупова А.И. 2019 - г. 2 - стр. 0

29

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаЖусупова А.И., Мынбаева Д.О., Жунусбаева Ж.К. Идентификация генов устойчивости к бурой ржавчине у сортов мягкой пшеницы 2019 - г. 11 - стр. 79

30

Омирбекова Наргуль ЖаппаровнаДоқтырбай Г.., Кенжебаева С.С., Атабаева С.Д. Saule Kenzhebayeva a*,Gulina Doktyrbayb, Saule Atabayeva c, Alfia Abekova d, Sabina Shoinbekova c, Nargul Omirbekova Relations of Mutation of Spring Wheat Resources with Improved Grain Bioavailability of Iron and Zinc// Test Engineering and Managementю . 2020. V.83.P 9400-9409 2020 - г. 10 - стр. 0

1

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2011 - г. 2 - стр. Астана

2

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Шулембаева К.К., Токубаева А.А., Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К., Даулетбаева С.Б. 2011 - г. 1 - стр. Урумчи

3

Омирбекова Наргуль Жаппаровна 2011 - г. 1 - стр. г. урумчи. Синьцзянский университет

4

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Разработать генетические основы улучшения мягкой пшеницы и усовершенствовать технологию селекции для получения новых форм с высокой устойчивостью к бурой ржавчине 2011 - г. 4 - стр. Казахстан, Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, ДГП НИИПЭ

5

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.Қ., Шүлембаева К.Қ., Өмірбекова Н.Ж. Жұмсақ бидайдың (Triticum aestivum L.). сары тат ауруына төзімділігін генетикалық талдау // 2012 - г. 3 - стр. Алматы

6

Омирбекова Наргуль Жаппаровна 2013 - г. 2 - стр. г. Сингапур

7

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жусупова А.И. Preliminary study on activity of nitrogen enzymes and energy metabolism in Brachypodium distachyon 2013 - г. 1 - стр.

8

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жусупова А.И. 2013 - г. 1 - стр.

9

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. Brachypodium distachyon as a suitable pathosystem model 2014 - г. 1 - стр. Алматы

10

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Богуспаев К.К., Жусупова А.И. 2014 - г. 1 - стр. Lecce, Grand hotel Tiziano e dei Congressi

11

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2014 - г. 4 - стр. Алматы

12

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Щербак В.И., Жусупова А.И., Бияшева З.М. 2015 - г. 3 - стр. Казахский Национальный Университет им.аль-Фараби.

13

Омирбекова Наргуль Жаппаровна 2016 - г. 6 - стр. АЛМАТЫ

14

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К. 2015 - г. 1 - стр. Берлин

15

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2014 - г. 2 - стр. ПАРИЖ

16

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К. 2014 - г. 2 - стр. ПАРИЖ

17

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2015 - г. 2 - стр. БЕРЛИН

18

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2015 - г. 1 - стр. Univercity of Massachusetts, Amherst

19

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

20

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К. Brachypodium distachyon: what’s in it for us? 2016 - г. 5 - стр.

21

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Кенжебаева С.С., Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К. Comparative biochemical studies of wheat and its wild relative Brachypodium distachyon upon infection by brown rust pathogen Puccinia recondita. 2016 - г. 1 - стр.

22

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К., Кенжебаева С.С. 2016 - г. 8 - стр. Албена

23

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Кенжебаева С.С. 2016 - г. 8 - стр. Албена

24

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Кенжебаева С.С., Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К. Introduction of Brachypo¬dium distachyon as genetic source of stability to leaf rust in spring wheat. 2016 - г. 1 - стр. Сан Пауло

25

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Кенжебаева С.С. 2016 - г. 1 - стр. Сан Пауло

26

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жусупова Г.Е., Чунетова Ж.Ж., Алимжанов Е.С., Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К. 2016 - г. 5 - стр. Алматы

27

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Ахметова А.Б., Кенжебаева С.С., Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К. Изменение количественных показателей внутренней анатомической структуры дикого злака Brachypodium distachyon L. и казахстанских сортов мягкой пшеницы под влиянием патогена Puccinia recondita 2017 - г. 2 - стр. алматы

28

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Кенжебаева С.С., Жунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. Development of approach to obtain Brachypodium distachyon L. regenerative plants with morphogenetic stability 2018 - г. 1 - стр. Лондон

29

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2016 - г. 5 - стр. Алматы, КазНу им. аль-Фараби

30

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Кенжебаева С.С., Жусупова А.И. Optimization of Brachypodium distachyon cultivation in vitro 2017 - г. 1 - стр. г.Будапешт

31

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Кенжебаева С.С., Ахметова А.Б., Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К. Alterations in indices of internal anatomical structure of Brachypodium distachyon and Kazakhstani varieties of soft wheat under the action of Puccinia recondita pathogen. 2017 - г. 1 - стр. Philadelphia

32

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Кенжебаева С.С., Жусупова А.И., Жунусбаева Ж.К., Ахметова А.Б. 2017 - г. 1 - стр. Philadelphia

33

Омирбекова Наргуль Жаппаровна Жунусбаева Ж.К., Жусупова А.И. 2017 - г. 2 - стр.
Автордың құжаттары

7

Цитирования

18 по 17
құжаттар

h-индексі

2

Mutant Lines of Spring Wheat with Increased Iron, Zinc, and Micronutrients in Grains and Enhanced Bioavailability for Human Health

Kenzhebayeva, S., Abekova, A., Atabayeva, S., Yernazarova, G., Omirbekova, N., Zhang, G., Turasheva, S., Asrandina, S., Sarsu, F., Wang, Y., Borisjuk, N.

2019

BioMed Research International
2019, с.

13

Цитирований
Searching a spring wheat mutation resource for correlations between yield, grain size, and quality parameters

Kenzhebayeva, S.S., Doktyrbay, G., Capstaff, N.M., Sarsu, F., Omirbekova, N.Z., Eilam, T., Tashenev, D.K., Miller, A.J.

2017

Journal of Crop Improvement
31, с. 209-228

5

Цитирований
2016

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
2, с. 767-774

0

Цитирований
2016

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
2, с. 287-294

0

Цитирований
CdCl2-induced morphogenetic variation of Triticum aestivum cultivars

Chunetova, Z.Z., Omirbekova, N.Z., Shulembaeva, K.K.

2008

Genetika
44, с. 1503-1507

0

Цитирований
CdCl<inf>2</inf>-induced morphogenetic variation of Triticum aestivum cultivars

Chunetova, Z.Z., Omirbekova, N.Z., Shulembaeva, K.K.

2008

Russian Journal of Genetics
44, с. 1304-1308

0

Цитирований
1988

Biophysics
33, с. 873-877

0

Цитирований