Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Менеджмент / Купешова Сауле Телеухановна

Купешова Сауле Телеухановна

Лауазымы: аға оқытушы
менеджмент және маркетинг кафедрасы
Scopus author ID: 57203642899

1

Купешова Сауле Телеухановна Мухтарова К.С., Мылтыкбаева А.Т. Заводская лаборатория. Диагностика материалов 2011 - г. 48 - стр. РЕСЕЙ

2

Купешова Сауле Телеухановна Иновациялық менеджмент Дәуір 2011 - г. 256 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Купешова Сауле Телеухановна Издательство "Қазақ университеті" 2011 - г. 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Купешова Сауле Телеухановна Шеденов У.К., Мухтарова К.С. Казахский национальный университет им. аль-Фараби 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Купешова Сауле Телеухановна Мухтарова К.С., Шеденова Н.У. КазНУ, кафедра "Менеджмент и маркетинг" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Купешова Сауле Телеухановна Жобаларды басқару " Қазақ университеті " 2014 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Купешова Сауле Телеухановна Стратегиялык менеджмент " Қазақ университеті " 2014 - г. 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Купешова Сауле Телеухановна Мухтарова К.С., Нурсейтова Г.Б., Джулаева А.М. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-0354 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Купешова Сауле Телеухановна Мухтарова К.С. стратегиялық менеджмент (электронное учебное пособие) "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0849-4 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Купешова Сауле Телеухановна Мухтарова К.С. Стратегиялық менеджмент. (Электронное учебное пособие) " Қазақ университеті " 2016 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Купешова Сауле Телеухановна Инновационный менеджмент(электронное учебное пособие) "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-274-245-5 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Купешова Сауле Телеухановна Унербаева Р.У. Менджмент ЭжБ ЖМ оку лабораториясы 2017 - г. 60 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Купешова Сауле Телеухановна Унербаева Р.У. Стратегиялық менеджмент ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 60 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Купешова Сауле Телеухановна Унербаева Р.У. Менеджмент Лаборотория ВШЭБ КазНУ имени аль-Фараби 2017 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Купешова Сауле Телеухановна he competitiveness of Kazakhstan's economy " Қазақ университеті " 2017 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Купешова Сауле Телеухановна Стратегиялык менеджмент Лаборатория ВШЭБ КазНУ им.аль-Фараби 2019 - г. 66 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Купешова Сауле Телеухановна Менеджент Лаборатория ВШЭБ КазНУ им.аль-Фараби 2019 - г. 66 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Купешова Сауле Телеухановна Стратегиялық менеджмент " Қазақ университеті " 2022 - г. ISBN 978-601-04-6077-5 230 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Купешова Сауле Телеухановна Жоғары оқу орындарының тұсынан технопарктік құрылымдарды ұйымдастыру қажеттілігі мен мәселелері 2012 - г. 5 - стр. 0

2

Купешова Сауле Телеухановна 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Купешова Сауле Телеухановна Инновациялық жоба тәуекелдерінің ерекшеліктері және оларды басқару әдістері 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Купешова Сауле Телеухановна Қазақстандық компаниялардың инновациялық қызмет тиімділігіне әсер етуші әлеуметтік факторлар мәселесі 2012 - г. 5 - стр. 0

5

Купешова Сауле Телеухановна Қазақстанда инновациялық саланың даму мәселелері мен оны шешу жолдары 2012 - г. 5 - стр. 2012

6

Купешова Сауле ТелеухановнаНурмагамбетова А.М. Қазақстандағы инновациялық қызметтің дамуы-экономиканың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатудың басты жолы 2013 - г. 2 - стр. 2

7

Купешова Сауле Телеухановна Innovative manager -specialist of the 21th century 2015 - г. 6 - стр. 0

8

Купешова Сауле Телеухановна Инновациялық қызметті ұйымдастыру және басқарудың мәселелері 2014 - г. 2 - стр. 3

9

Купешова Сауле Телеухановна Кәсіпорындағы инновациялық белсенділікті арттыру экономикалық дамудың негізгі бағыты 2014 - г. 3 - стр. 3

10

Купешова Сауле Телеухановна Қазақстандағы инновациялық кәспкерлітің даму мәселелері 2015 - г. 3 - стр. 2

11

Купешова Сауле Телеухановна РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНЕ 2015 - г. 5 - стр. 7

12

Купешова Сауле ТелеухановнаНурмагамбетова А.М. Қазақстан Республикасы ұйымдарының инновациялық белсенділік деңгейінің дамуы жағдайы мен болашағы 2016 - г. 3 - стр. 0

13

Купешова Сауле ТелеухановнаТажиева С.К., Нурмагамбетова А.М. Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтің дамуы жолындағы бірқатар мәселелер 2016 - г. 3 - стр. 0

14

Купешова Сауле ТелеухановнаТажиева С.К. Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтің дамуы жолындағы бірқатар мәселелер 2016 - г. 6 - стр. 1

15

Купешова Сауле Телеухановна Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың басым бағыттары 2015 - г. 6 - стр. 0

16

Купешова Сауле Телеухановна Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтің дамуы жолындағы бірқатар мәселелер 2016 - г. 5 - стр. 1

17

Купешова Сауле Телеухановна he competitiveness of Kazakhstan's economy 2017 - г. 6 - стр. 0

18

Купешова Сауле Телеухановна Роль государства в развитии инновационной деятельности Республики Казахстан 2017 - г. 12 - стр. 0

19

Купешова Сауле Телеухановна Построение эффективной системы управления рисками инновационного проекта в условиях высокой неопределенности 2017 - г. 9 - стр. 0

20

Купешова Сауле Телеухановна Нанотехнология саласындағы жобаларды басқару қағидалары мен тәуекелдері 2018 - г. 8 - стр. 0

21

Купешова Сауле Телеухановна ҰЙЫМДА ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ: ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ БАҒЫТТАРЫ 2019 - г. 6 - стр. 0

22

Купешова Сауле ТелеухановнаМухтарова К.С., Зиядин С.Т., Досжан Р.Д. Problems of developing the foundations of sustainable competitiveness of industrial and innovative economy in Kazakhstan 2018 - г. 6 - стр. 0

23

Купешова Сауле Телеухановна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЛАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК ӘРІПТЕСТІКТІ ҚОЛДАНУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 2018 - г. 9 - стр. 106

24

Купешова Сауле Телеухановна Practice and formation models of professional orientation of schoolchildren 2019 - г. 5 - стр. 128

25

Купешова Сауле ТелеухановнаСмагулова Г.С., Жумагазиева А.Г. Schoolchildren determination in Kazakhstan: condition analysis and project suggestions 2020 - г. 8 - стр. 0

26

Купешова Сауле Телеухановна Келу туризмі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік саясаттың басымдығы ретінде 2020 - г. 8 - стр. 0

27

Купешова Сауле Телеухановна ЕҢБЕК ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ӨНІМДІЛІГІНІҢ ЦИФРЛІК ЖОБАЛАРДАҒЫ ҚАЗІРГІ ҚҰРАЛДАРЫ 2020 - г. 10 - стр. 0

28

Купешова Сауле Телеухановна Въездной туризм как приоритет государственной политики в Республике Казахстан 2020 - г. 5 - стр. 0

29

Купешова Сауле Телеухановна Основные направления государственного регулирования сферы туризма «Вестник НАН РК» № 2, 2021 г. 2021 - г. 5 - стр. 0

1

Купешова Сауле Телеухановна 2011 - г. 5 - стр.

2

Купешова Сауле Телеухановна 2012 - г. 5 - стр.

3

Купешова Сауле Телеухановна Қазақстан Республикасының венчурлық қорларының қалыптасу жəне даму ерекшеліктері 2012 - г. 5 - стр.

4

Купешова Сауле Телеухановна «Инновациялық менеджмент» оқулығын құрастыруға себеп болған жағдайлар мен мәселелер 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Купешова Сауле Телеухановна Стратегиялық басқарудың ұйым қызметін тиімді ұйымдастырудағы рөлі 2013 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Купешова Сауле Телеухановна World Practice of Government Regulations on Innovations 2014 - г. 8 - стр. Suleyman Demirel University

7

Купешова Сауле Телеухановна Роль государственного регулирования в развитии инновационной деятельности страны 2014 - г. 3 - стр. София

8

Купешова Сауле Телеухановна Интеллектуальный потенциал страны: сохранение и перспективы 2014 - г. 3 - стр. Praha. Publishing House "Education and Science

9

Купешова Сауле Телеухановна Ғылыми қамтымды экономика құрудың негізгі жолының бірі - инновациялық қызметті дамыту 2014 - г. 8 - стр.

10

Купешова Сауле Телеухановна Қазақстан Республикасында инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру мен ұйымдастыру мәселелері 2014 - г. 5 - стр.

11

Купешова Сауле Телеухановна Қазақстандық кәсіпорындарда инновациялық жобаларды басқару мәселелері. 2014 - г. 5 - стр.

12

Купешова Сауле Телеухановна Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжерибесі 2014 - г. 4 - стр.

13

Купешова Сауле Телеухановна Роль государственного регулирования в развитии инновационной деятельности страны 2014 - г. 5 - стр.

14

Купешова Сауле Телеухановна Казактандық ұйымдардың инновациялық кызметiнiң EXPO-2017 халыкаралық көрмесiне косатын yлесi 2014 - г. 5 - стр.

15

Купешова Сауле Телеухановна Мухтарова К.С. Innovative Development of Kazakhstan: Problems and Perspectives 2015 - г. 5 - стр. Сеул, Корея

16

Купешова Сауле Телеухановна Мухтарова К.С. Innovative Development of Kazakhstan: Problems and Perspectives 2016 - г. 6 - стр. Сеул

17

Купешова Сауле Телеухановна Мухтарова К.С. Innovative Development of Kazakhstan: Problems and Perspectives 2016 - г. 6 - стр. Jeju Natl Univ, Jeju, SOUTH KOREA

18

Купешова Сауле Телеухановна Кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін арттырудың басым бағыттары 2016 - г. 5 - стр.

19

Купешова Сауле Телеухановна Білім беру жүйедегі өзгерістердің жұмыссыздықпен күрестегі рөлі 2019 - г. 9 - стр. КазНУ им. Аль-фараби

20

Купешова Сауле Телеухановна БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ЭКОНОМИКАСЫНА ЫҚПАЛЫ 2019 - г. 5 - стр. КазНУ им. Аль-фараби

21

Купешова Сауле Телеухановна Қазақстан Республикасындағы туризм саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі проблемалары 2020 - г. 8 - стр.
Автордың құжаттары

3

Цитирования

24 по 24
құжаттар

h-индексі

2

Schoolchildren Determination in Kazakhstan: Condition Analysis and Project Suggestions

Kupeshova, S., Zhumagaziyeva, A., Smagulova, G., Meirkhanova, Y.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Project management in nanotechnology: A systematic literature review

Zhidebekkyzy, A., Kupeshova, S., Yesmurzayeva, A.

2019

Montenegrin Journal of Economics
15, с. 227-244

4

Цитирований
2017

Economic Annals-XXI
168, с. 38-43

20

Цитирований