Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Менеджмент / Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы

Лауазымы: профессор м.а.
Менеджмент
Scopus author ID: 57216613362
jumabekt@mail.ru
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазМБА Жоғары 1970
Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағыңыз
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Ы.Алтынсарин төсбелгісі 02.04.2009
Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі белгісі 06.07.2000


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Инвестициялық саясатты мемлекеттік реттеу
Заманауи инновациялық бизнес этикасы
Инновациялық компаниялардағы келіссөздер жүргізу және келіспеушіліктерді басқару
Мемлекеттік қызметшінің этикасы
Іскерлік қатынас этикасы

1

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау Лаборотория ВШЭБ КазНУ имени аль-Фараби 2017 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы Экономико-правоваые основы инновационного развития Казахстана в монографии "Антикризисное управление экономикой Казахстана в условиях турбелентности внешней среды" " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-061-04-2521-7 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ в монографии "Антикризисное управление экономикой. казахстана в условиях турбулентности внешней среды" " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2521-7 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы Тұмбай Ж.. О., Оспанова З. Инновациялық қызмет объектісі ретінде адам ресурстарын басқару 2016 - г. 6 - стр. 2

2

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы Тұмбай Ж.О., Сыдықова А. Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру және басқару 2016 - г. 4 - стр. 2

3

Тұмбай Жұмабек ОрманбекұлыШеденов У.К. Шеденов У., Тұмбай Ж.,Увальжанова А.С. Қазақстандағы бизнестің аймақтық ерекшелігі 2016 - г. 7 - стр. 2

4

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы Аймақтық басқарудың шетелдік теориясы 2016 - г. 9 - стр. 1

5

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың шетелдік тәжірибесі 2016 - г. 9 - стр. 1

6

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы А.М.Джулаева, Ж.О.Тумбай, Н.Б.Шуренов Потенциал государственно-частного партнерства для развития инновационной экономики в Казахстане Вестник КазНУ сер экономическая № 6 2016 - г. 5 - стр. 0

7

Тұмбай Жұмабек ОрманбекұлыШуренов Н.Б., Джулаева А.М. Потенциал государственно-частного партнерства для развития инновационной экономики в Казахстане 2016 - г. 6 - стр. 0

8

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы ҚР ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ БАРЫСЫНДА АДАМ КАПИТАЛЫНА ИНВЕСТИЦИЯ ҚҰЮ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2020 - г. 9 - стр. 1

9

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы Финансирование высшего образования как фактор развития человеческого капитала в Казахстане 2020 - г. 8 - стр. 1

10

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ ӨҢІРAРAЛЫҚ ДИФФEРEНЦИAЦИЯНЫ МEМЛEКEТТІК РEТТEУ 2020 - г. 14 - стр. 1

1

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы Тумбай Ж.О, к.э.н.,доцент КазНУ имени аль-Фараби Шеденов О.К., д.э.н., профессор КазНУ имени аль-Фараби Роль дуального образования в формировании конкурентоспособного специалиста 2016 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-фараби

2

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы Modem application of marketing in the telecommunications industry (Conference Paper) 2020 - г. 5 - стр. Анкара

3

Тұмбай Жұмабек Орманбекұлы E3S веб-конференциялары 159, 03005 (2020) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015903005 BTSES-2020 Экологиялық дағдарыстың тұтынушылардың сатып алу қабілетіне әсері Асқар Смағұлов1, Ержан Жатқанбаев1, Жұмабек Тұмбай1, Шынар Әбдіқұл1 *, Қымбат Мұратбекова1, Асылбек Ағымбай1 Қазақстан Республикасы, 050040, әл-Фараби даңғы 2020 - г. 5 - стр. КазНУ
Автордың құжаттары

2

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

The impact of the environmental crisis on the purchasing power of consumers

Smagulov, A., Zhatkanbaev, Y., Tumbai, J., Abdikul, S., Muratbekova, K., Agymbay, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Modern application of marketing in the telecommunications industry

Tumbay, Z., Boltayeva, A., Zhorabayeva, Z., Aliyeva, B., Sartimbetova, A.

2019

E3S Web of Conferences
135, с.

0

Цитирований