Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Менеджмент / Смагулова Гульжихан Советбековна

Смагулова Гульжихан Советбековна

Лауазымы: профессор м.а.
Менеджмент
Scopus author ID: 57191071661

1

Смагулова Гульжихан Советбековна Мухтарова К.С., Сансызбаева Х.Н. Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1819-6 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Смагулова Гульжихан Советбековна Мухтарова К.С. Аймақтық экономиканы басқару (электронное учебное пособие) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-0079-5 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Смагулова Гульжихан Советбековна Мухтарова К.С., Сансызбаева Х.Н. Мемлекеттік басқару теориясы " Қазақ университеті " 2016 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Смагулова Гульжихан Советбековна Мухтарова К.С. Аймақтық экономиканы басқару ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Смагулова Гульжихан Советбековна Мухтарова К.С., Сансызбаева Х.Н. Қазақстан Респуликасында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Смагулова Гульжихан Советбековна Антикризисное управление экономикой Казахстана в условиях турбулентности внешней среды Alliance Print 2016 - г. ISBN 978-601-04-2521-7 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Смагулова Гульжихан Советбековна Мемлекеттік және жергілікті басқару " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3313-7 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Смагулова Гульжихан Советбековна Аймақтық экономиканы басқару Экономика және бизнес жоғары мектебінің оқу лабораториясы 2019 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Смагулова Гульжихан Советбековна Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметті ұйымдастыру Экономика және бизнес жоғары мектебінің оқу лабораториясы 2019 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Смагулова Гульжихан Советбековна Өңірлердің аумақтық-салалық құрылымының өзгеру тенденциясы және оларды реттеу ерекшеліктері 2012 - г. 5 - стр. 0

2

Смагулова Гульжихан Советбековна 2015 - г. 3 - стр. 6

3

Смагулова Гульжихан Советбековна Мемлекеттік – жеке меншік әріптестігін дамытудың теориялық және тәжірибелік аспектілері 2016 - г. 5 - стр. 2

4

Смагулова Гульжихан Советбековна Жоғaры білім беру жүйесінің бәсекеге қaбілеттілік көрсеткіштерін тaлдaу 2016 - г. 4 - стр. 2

5

Смагулова Гульжихан Советбековна Кәсіпорындардың инновациялық дамуын басқару және бәсекеге қабілеттілік мәселелері 2016 - г. 4 - стр. 2

6

Смагулова Гульжихан СоветбековнаЖумагазиева А.Г. Қазақстандағы корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің даму мәселелері 2016 - г. 6 - стр. 1

7

Смагулова Гульжихан СоветбековнаЖумагазиева А.Г. Компаниялардыц әлеуметтік жауапкершілігін арттыру жэне салық менеджменті 2016 - г. 4 - стр. 2

8

Смагулова Гульжихан Советбековна Мемлекеттік кызметке персоналды іріктеудің қазақстандық моделінің ерекшеліктері 2016 - г. 4 - стр. 2

9

Смагулова Гульжихан Советбековна Управление качеством государственных услуг как инструмент эффективности государственного управления 2016 - г. 4 - стр. 2

10

Смагулова Гульжихан Советбековна 2016 - г. 4 - стр. 2

11

Смагулова Гульжихан Советбековна 2016 - г. 5 - стр. 2

12

Смагулова Гульжихан СоветбековнаЕсенжигитова Р.Г. Тауар қозғалысын басқару құралы ретіндегі маркетингтік логистиканың даму мәселелері 2017 - г. 5 - стр. 0

13

Смагулова Гульжихан СоветбековнаЖумагазиева А.Г., Есенжигитова Р.Г. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2017 - г. 8 - стр. 0

14

Смагулова Гульжихан СоветбековнаТанкиева А.К. Қазақстан аймақтарындағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді шешу жолдары 2017 - г. 7 - стр. 0

15

Смагулова Гульжихан СоветбековнаСермағамбет Ү.М. The current state of public financing of higher education in Kazakhstan 2017 - г. 5 - стр. 1

16

Смагулова Гульжихан Советбековна ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ - АЙМАҚ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЖАҢҒЫРТУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ФАКТОРЫ 2018 - г. 8 - стр. 104

17

Смагулова Гульжихан Советбековна МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖҮЙЕСІН БАҒАЛАУ 2018 - г. 5 - стр. 1

18

Смагулова Гульжихан СоветбековнаЗиядин С.Т. Цифровизация туралы ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛЫҚ ТУРИЗМ 2019 - г. 16 - стр. 10

19

Смагулова Гульжихан СоветбековнаЗиядин С.Т. DIVERSIFICATION TOURISM IN THE CONDITIONS OF THE DIGITALIZATION 2019 - г. 16 - стр. 10

20

Смагулова Гульжихан СоветбековнаТургинбаева А.Н., Маликова Р.М., Аширбекова Л.Ж. Topical Issues of Management in Modern Education and ways to solve them 2018 - г. 5 - стр. 6

21

Смагулова Гульжихан СоветбековнаАхметова З.Б., Жумагазиева А.Г. Management of employee’s voice in the context of changing economic market relations: A case of Kazakhstan 2020 - г. 9 - стр. 0

22

Смагулова Гульжихан СоветбековнаЕсенжигитова Р.Г. Effective management of human capital as the basis for the development of national economy. 2019 - г. 9 - стр. 5

23

Смагулова Гульжихан СоветбековнаКупешова С.Т., Жумагазиева А.Г. Schoolchildren determination in Kazakhstan: condition analysis and project suggestions 2020 - г. 8 - стр. 0

24

Смагулова Гульжихан Советбековна 2020 - г. 5 - стр. 0

25

Смагулова Гульжихан СоветбековнаТургинбаева А.Н. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ: ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ 2020 - г. 6 - стр. 0

26

Смагулова Гульжихан СоветбековнаБаржақсыева Ә.А. "Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық деңгейіне әсер ететін факторларды талдау"» 2020 - г. 8 - стр. 0

27

Смагулова Гульжихан Советбековна Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық деңгейіне әсер ететін факторларды талдау 2020 - г. 9 - стр. 0

28

Смагулова Гульжихан СоветбековнаТургинбаева А.Н. 2020 - г. 9 - стр. 0

29

Смагулова Гульжихан Советбековна Государственное регулирование научно-исследовательской деятельности: зарубежный опыт 2020 - г. 5 - стр. 1

1

Смагулова Гульжихан Советбековна Индустриалды-инновациялық дамудың аймақтық астары. 2011 - г. 4 - стр. КазНУ им.алб-Фараби

2

Смагулова Гульжихан Советбековна Competitiveness of national economics. 2011 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

3

Смагулова Гульжихан Советбековна Қазақстан Республикасындағы инвестициялық саясатты жүзеге асыруды жетілдіру бағыттары 2012 - г. 7 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

4

Смагулова Гульжихан Советбековна Қазақстан Республикасындағы корпоративті әлеуметтік жауапкершілік 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

5

Смагулова Гульжихан Советбековна Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті мемлекеттік ынталандыру бағыттары 2015 - г. 3 - стр.

6

Смагулова Гульжихан Советбековна МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ КЕШЕНДІ АТТЕСТАЦИЯЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАҒЫТТАРЫ 2017 - г. 3 - стр. Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби

7

Смагулова Гульжихан Советбековна МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ 2018 - г. 3 - стр.

8

Смагулова Гульжихан Советбековна Маликова Р.М., Аширбекова Л.Ж., Тургинбаева А.Н. Topical Issues of Management in modern education and ways to solve them 2018 - г. 5 - стр. Seville Spain

9

Смагулова Гульжихан Советбековна ӨҢІРЛEРДІҢ ӘЛEУМEТТІК-ЭКOНOМИКAЛЫҚ ДИФФEРEНЦИAЦИЯЛAНУЫН МEМЛEКEТТІК РEТТEУДІҢ ШEТ EЛДІК ТӘЖІРИБECІ 2020 - г. 10 - стр.
Автордың құжаттары

4

Цитирования

20 по 20
құжаттар

h-индексі

2

Management of employee’s voice in the context of changing economic market relations: A case of Kazakhstan

Zhaxylykova, A., Ordabayeva, M., Akhmetova, Z., Zhumagaziyeva, A., Smagulova, G.

2020

Problems and Perspectives in Management
18, с. 17-25

1

Цитирований
Schoolchildren Determination in Kazakhstan: Condition Analysis and Project Suggestions

Kupeshova, S., Zhumagaziyeva, A., Smagulova, G., Meirkhanova, Y.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Diversification tourism in the conditions of the digitalization

Ziyadin, S., Litvishko, O., Dubrova, M., Smagulova, G., Suyunchaliyeva, M.

2019

International Journal of Civil Engineering and Technology
10, с. 1055-1070

16

Цитирований
Topical issues of management in modern education and ways to solve them

Turginbayeva, A., Smagulova, G., Ashirbekova, L., Malikova, R.

2018

Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth
0, с. 3643-3647

3

Цитирований