Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Менеджмент / Тургинбаева Ардак Несипбековна

Тургинбаева Ардак Несипбековна

Лауазымы: кафедра меңгерушісі, профессор м.а.
менеджмент және маркетинг кафедрасы
Scopus author ID: 56530851700
8(727) 377-33-37 вн:1345
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2007 жылғы ЖОО үздік оқытушысы"
Ы.Алтынсарин төсбелгісі


1

Тургинбаева Ардак Несипбековна Изд. "Қазақ университеті" 2010 - г. ISBN 978-601-247-154-0 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Тургинбаева Ардак Несипбековна ТКЖ негізделген теңгерімді басқарудың технологиясы мен тәжірибесі Лаборатория ВШЭБ Гук3б 2016 - г. 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Тургинбаева Ардак Несипбековна Технологическая модернизация экономики: казахстанская модель "Казак университетi" 2017 - г. ISBN 978-966-641-508-3 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Тургинбаева Ардак Несипбековна Балансталған көрсеткіштер жүйесінің (BSC) негізінде теңдестірілген басқару технологиясы мен тәжірибесі. ВШЭБ учебная лаборатория 2017 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Тургинбаева Ардак Несипбековна 2011 - г. 6 - стр. 0

2

Тургинбаева Ардак Несипбековна 2011 - г. 8 - стр. 0

3

Тургинбаева Ардак НесипбековнаКондыбаева С.К., Садыханова Г.А. Современное инновационное развитие отраслей промышленности Республики Казахстан 2015 - г. 11 - стр. 0

4

Тургинбаева Ардак Несипбековна Алгоритм выбора основных компонентов комплексной оценки эффективности малого и среднего бизнеса Казахстана. 2016 - г. 8 - стр. 0

5

Тургинбаева Ардак Несипбековна ҚР қазіргі жағдайда жобалау қызметіндегі БКЖ жүйесінің қолданылуы 2017 - г. 10 - стр. 0

6

Тургинбаева Ардак Несипбековна Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік инновациялық экономиканы дамытудың тиімді құралы және механизмі ретінде 2017 - г. 9 - стр. 0

7

Тургинбаева Ардак Несипбековна Шетелдегі мемлекеттік жеке-меншік серіктестік қарым-катынасының ерекшелігі 2017 - г. 12 - стр. 1

8

Тургинбаева Ардак Несипбековна МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК СЕРІКТЕСТІК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛЫ ЖӘНЕ МЕХАНИЗМІ РЕТІНДЕ 2017 - г. 9 - стр. 1

9

Тургинбаева Ардак Несипбековна ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ҮЛГІСІН ТАҢДАУ 2018 - г. 9 - стр. 4

10

Тургинбаева Ардак НесипбековнаДубина И.Н. Қазақстанның инновациялық саласындағы мемлекеттік-жекешілік әріптестіктің жағдайы мен дамуы: әлемдік тәжірибемен салыстыру 2018 - г. 9 - стр. 1

11

Тургинбаева Ардак НесипбековнаСмагулова Г.С., Маликова Р.М., Аширбекова Л.Ж. Topical Issues of Management in Modern Education and ways to solve them 2018 - г. 5 - стр. 6

12

Тургинбаева Ардак Несипбековна Қазақстан Республикасы жоғарғы білім беру саласында блокчейн технологиясын қолдану. 2018 - г. 264 - стр. 1

13

Тургинбаева Ардак Несипбековна Қазақстан Республикасы жоғарғы білім беру саласында блокчейн технологиясын қолдану 2018 - г. 264 - стр. 1

14

Тургинбаева Ардак Несипбековна The trade and investment cooperation of the EAEU countries. 2018 - г. 311 - стр. 1

15

Тургинбаева Ардак Несипбековна ЖОО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯСЫН БАСҚАРУ ТУРАЛЫ 2019 - г. 9 - стр. 130

16

Тургинбаева Ардак Несипбековна ЖОО-ның халықаралық білім беру кеңістігіне кірігуінің сапасын бағалау критерийлері 2019 - г. 13 - стр. 0

17

Тургинбаева Ардак НесипбековнаСмагулова Г.С. 2020 - г. 5 - стр. 0

1

Тургинбаева Ардак Несипбековна 2011 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Тургинбаева Ардак Несипбековна 2012 - г. 4 - стр. София

3

Тургинбаева Ардак Несипбековна 2011 - г. 8 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

4

Тургинбаева Ардак Несипбековна 2011 - г. 6 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

5

Тургинбаева Ардак Несипбековна ҚР инновациялық көшбасшы аймақтардың қазіргі жағдайы 2012 - г. 6 - стр. Алматы

6

Тургинбаева Ардак Несипбековна The current state of innovation activity in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 3 - стр. ВШЭиБ КазНУ ИМ.аль-Фараби

7

Тургинбаева Ардак Несипбековна Ахметова З.Б., Шуренов Н.Б. Мотивация креативного мышления у вузовского преподавателя в условиях конкуренции 2017 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

8

Тургинбаева Ардак Несипбековна Влияние экономического кризиса на формирование заказов работодателей 2017 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

9

Тургинбаева Ардак Несипбековна Жоғары оқу орындарындағы білім беру қызметінің сапасын арттырудың мәселелері 2017 - г. 3 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

10

Тургинбаева Ардак Несипбековна Ахметова З.Б., Шуренов Н.Б. Интеграция образования, науки и производства 2017 - г. 4 - стр. Алматы

11

Тургинбаева Ардак Несипбековна Ахметова З.Б., Шуренов Н.Б. Кедендік логистика пәнін оқытудың ерекшеліктері 2017 - г. 4 - стр. Алматы

12

Тургинбаева Ардак Несипбековна Ахметова З.Б., Шуренов Н.Б. Формирование коллектива в эдвайзерской группе как средство социального развития студента 2017 - г. 5 - стр. Алматы

13

Тургинбаева Ардак Несипбековна ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК ӘРІПТЕСТІГІНІҢ ИНСТИТУТЦИОНАЛДЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢНАМАЛЫҚ БАЗАСЫ 2018 - г. 3 - стр. Алматы

14

Тургинбаева Ардак Несипбековна Дубина И.Н. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШІЛІК ӘРІПТЕСТІКТІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛДАУ 2019 - г. 5 - стр. Al-Farabi Kazakh National University

15

Тургинбаева Ардак Несипбековна Джумамбаев С.К. 2018 - г. 1 - стр.

16

Тургинбаева Ардак Несипбековна Маликова Р.М., Аширбекова Л.Ж., Смагулова Г.С. Topical Issues of Management in modern education and ways to solve them 2018 - г. 5 - стр. Seville Spain

17

Тургинбаева Ардак Несипбековна Жоғары білім беру саласындағы жобалық-бағдарланған басқарудың ерекшеліктері 2019 - г. 5 - стр. г. Брянск

18

Тургинбаева Ардак Несипбековна Жобалау-бағытталған басқару әдісі: ЖОО-да бейімделудің кейбір ерекшеліктері мен мәселелері 2019 - г. 5 - стр. г. Нур-Султан

19

Тургинбаева Ардак Несипбековна Аскеров А.А. 2020 - г. 10 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Ability to Use Flexible Project Management in the Hotel Business

Turginbayeva, A., Nurseitova, G., Zhakupbekova, G., Doszhanov, K., Konysbay, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Modelling of project success factors: A cross-cultural comparison

Kozhakhmetova, A., Zhidebekkyzy, A., Turginbayeva, A., Akhmetova, Z.

2019

Economics and Sociology
12, с. 219-234

8

Цитирований
The impact of new technologies on employment in Kazakhstan

Jumambayev, S., Turginbayeva, A., Moldabekova, A.

2018

Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth
0, с. 2184-2188

0

Цитирований
Topical issues of management in modern education and ways to solve them

Turginbayeva, A., Smagulova, G., Ashirbekova, L., Malikova, R.

2018

Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth
0, с. 3643-3647

3

Цитирований