Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Менеджмент / Аширбекова Лаура Жалгасовна

Аширбекова Лаура Жалгасовна

Лауазымы: доцент м.а.
Менеджмент
Scopus author ID: 57207847020
       Аширбекова Лаура Жалгасовна 1980 жылы Қызылорда облысында дүниеге келген. 1997 жылы Қазақ Ұлттық Аграрлық Университетінің «Экономика және менеджмент» мамандығына түсіп, оны 2002 жылы үздік дипломмен бітірген. 2002-2006 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да «08.00.05-Халық шаруашылығын басқару және экономика» мамандығы бойынша аспирантурада білім алған. 2004 жылдың қыркүйек айынан бастап ҚазҰУ-дың экономика және бизнес факультетінің «Менеджмент және бизнес» кафедрасында оқытушы ретінде жұмыс істей бастайды. 2010 жылы 19 қарашада «Мемлекеттік басқару мен жергілікті өзін-өзі басқару өкілеттігінің бөлінуі» тақырыбында диссертация қорғап 2011 жылы 18 шілдеде «экономика ғылымдарының кандидаты» ғылыми атағын алған. Университетте келесі пәндер бойынша қазақ және орыс тілдерінде дәріс және семинар сабақтарын жүргізеді: Мемлекеттік басқару теориясы, Менеджмент, Жобаларды басқару, Мемлекеттік активтерді басқару, Мемлекеттік бюджетті басқару, Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды басқару, Жергілікті өзін- өзі басқару, т.б. Аширбекова Л.Ж. 01.02. 2014ж.-31.08.2014 ж. аралығында Менеджмент және маркетинг кафедрасы меңгерушісінің ғылым және халықаралық байланыс жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша негізгі оқу бағдарламасы, оқу жоспарларын және пәндер каталогын дайындауға жауапты координаторлар қатарында жұмыс жасауда. Педагогикалық қызмет өтілі – 14 жыл. Аширбекова Л.Ж. 2 оқу құралы, 60-қа жуық мақала жариялаған. Л.Ж. Аширбекова қазақ, орыс тілдерін жетік меңгерген, компьютер және интернет желілерінде жұмыс істеуде тәжірибесі мол. Оқу барысында өзін жауапкершілігі жоғары, білімді және кәсіби маман ретінде көрсете алды. Ұйымдастырушылық қабілеті жоғары. Ұжымдағы қоғамдық және мәдени шараларға белсене араласады.
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазАШИ Жоғары 2002
Ғылыми дәрежесі

1

Аширбекова Лаура Жалгасовна Наукоемкая экономика – как фактор устойчивого развития Казахстана " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Аширбекова Лаура Жалгасовна Мухтарова К.С. Innovative mechanisms of modernization of the Public Local Administration and self-government system in the Republic of Kazahstan Karon Dijital 2016 - г. 78 - стр. ТҮРКИЯ

3

Аширбекова Лаура Жалгасовна Ахметова З.Б., Мухтарова К.С., Шарапиева М.Д. Time-management Karon Dijital 2016 - г. 30 - стр. ТҮРКИЯ

4

Аширбекова Лаура Жалгасовна Мухтарова К.С., Сансызбаева Х.Н. Теория государственного управления (электронное учебное издание ) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1135-7 318 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Аширбекова Лаура Жалгасовна Мемлекеттік және жергілікті басқару жүйесіндегі инновациялар " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4431-7 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Аширбекова Лаура Жалгасовна Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық модернизацияның аймақтық астарлары. 2014 - г. 10 - стр. 0

2

Аширбекова Лаура ЖалгасовнаСансызбаева Х.Н. 2015 - г. 9 - стр. 3

3

Аширбекова Лаура ЖалгасовнаМухтарова К.С. Interaction of the State Authority and Business Structures in the Innovative Development of the state local governance and self -Governing in Kazakhstan 2016 - г. 8 - стр. 3

4

Аширбекова Лаура ЖалгасовнаМухтарова К.С. Основные направления модернизации государственного управления и самоуправления в РК 2016 - г. 5 - стр. 1

5

Аширбекова Лаура ЖалгасовнаМухтарова К.С. Инновaционныe мeхaнизмы модeрнизaции систeмы мeстного госудaрствeнного упрaвлeния в Республикe Кaзaхстaн 2016 - г. 4 - стр. 1

6

Аширбекова Лаура ЖалгасовнаМухтарова К.С. Evaluation of Government Programs and Policies: Foreign Experience and Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 1

7

Аширбекова Лаура Жалгасовна Мемлекетттік орган қызметі тиімділігін бағалауды жетілдіру жолдары 2016 - г. 4 - стр. 2

8

Аширбекова Лаура Жалгасовна Механизм форсированного развития малого и среднего предпринимательства Казахстана 2015 - г. 8 - стр. 1

9

Аширбекова Лаура Жалгасовна INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION 2016 - г. 4 - стр. 1

10

Аширбекова Лаура ЖалгасовнаМухтарова К.С., Мылтыкбаева А.Т. Evаluаtion of government progrаms аnd policies: foreign experience аnd Kаzаkhstаn 2016 - г. 7 - стр. 1

11

Аширбекова Лаура Жалгасовна «ЖАСЫЛ» ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ 2018 - г. 8 - стр. 3

12

Аширбекова Лаура ЖалгасовнаСмагулова Г.С., Тургинбаева А.Н., Маликова Р.М. Topical Issues of Management in Modern Education and ways to solve them 2018 - г. 5 - стр. 6

13

Аширбекова Лаура ЖалгасовнаЖидебекқызы А.., Сансызбаева Х.Н. Қазақстандағы жасыл экономикаға көшуді бағалау: бақылаудың синтетикалық тәсілі 2020 - г. 18 - стр. 1

14

Аширбекова Лаура ЖалгасовнаЖидебекқызы А.., Сансызбаева Х.Н., Темербулатова Ж.С. Қазақстанның жасыл экономикаға көшуін бағалау: бақылаудың синтетикалық тәсілі 2020 - г. 18 - стр. 1

15

Аширбекова Лаура Жалгасовна ТЕХНОПАРКТЕРДІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ. 2019 - г. 14 - стр. 1

16

Аширбекова Лаура Жалгасовна Қaзaқстaндағы қалалық агломерациялардың инновaциялық дамуын мемлекеттiк реттеу 2020 - г. 12 - стр. 1

17

Аширбекова Лаура Жалгасовна Тікелей шетелдік инвестицияларды тартуда институционалдық факторлардың әсері 2020 - г. 12 - стр. 1

18

Аширбекова Лаура Жалгасовна Агломерация как обьект государственного регулирования 2020 - г. 3 - стр. 185

19

Аширбекова Лаура Жалгасовна Проблемы развития городских агломераций в Республике Казахстан 2020 - г. 5 - стр. 0

20

Аширбекова Лаура Жалгасовна ТІКЕЛЕЙ ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУДА ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ 2020 - г. 12 - стр. 1

21

Аширбекова Лаура Жалгасовна МЕМЛЕКЕТКЕ ТІКЕЛЕЙ ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУДА МАРКЕТИНГТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 2020 - г. 23 - стр. 0

22

Аширбекова Лаура Жалгасовна Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерін дамыту перспективалары. 2020 - г. 15 - стр. 0

23

Аширбекова Лаура Жалгасовна Қалалық агломерацияларды мемлекеттік басқарудың шетелдік тәжірибесі 2020 - г. 4 - стр. 1

1

Аширбекова Лаура Жалгасовна Анализ современной системы социальной защиты населения в республике казахстан ........................ 2014 - г. 4 - стр. Прага

2

Аширбекова Лаура Жалгасовна Система социальной защиты населения в республике Казахстан ............................................................................................ 2014 - г. 4 - стр. Прага

3

Аширбекова Лаура Жалгасовна Анализ действующей системы оценки государственных служащих в Республике Казахстан 2014 - г. 4 - стр. прага

4

Аширбекова Лаура Жалгасовна Анализ мировой практики оценки деятельности государственных служащих ..................................................................................... 2014 - г. 5 - стр. прага

5

Аширбекова Лаура Жалгасовна Мain directions of state regulation of innovation processes in the republic of Kazakhstan. 2013 - г. 12 - стр. Las Vegas, NV

6

Аширбекова Лаура Жалгасовна Regional aspects of socio-economic modernization of the republic of Kazakhstan. 2014 - г. 10 - стр. Сеул, Южная Корея

7

Аширбекова Лаура Жалгасовна Тажиева С.К. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік экономикалық модернизациялаудың аймақтық аспекттері 2015 - г. 7 - стр. Сеул

8

Аширбекова Лаура Жалгасовна Тажиева С.К., Мухтарова К.С. Regional aspects of socio-economic modernization of the republic of Kazakhstan 2014 - г. 7 - стр.

9

Аширбекова Лаура Жалгасовна Мухтарова К.С. Modernization of the state management of the economy 2015 - г. 2 - стр.

10

Аширбекова Лаура Жалгасовна Мухтарова К.С. Knowledge-based economy as a factor of sustainable development 2015 - г. 2 - стр.

11

Аширбекова Лаура Жалгасовна Evaluation of Government Programs and Policies: Foreign Experience and Kazakhstan 2015 - г. 6 - стр. Сеул, Корея

12

Аширбекова Лаура Жалгасовна Мухтарова К.С. Evaluation of Government Programs and Policies: Foreign Experience and Kazakhstan 2015 - г. 10 - стр.

13

Аширбекова Лаура Жалгасовна Сансызбаева Х.Н., Баймуханбетова Э.Е. ЖОО ПОҚ білілктілігін арттыру жүйесін жетілдіру университеттегі білім берудің сапасын қамтамасыз етудің негізі ретінде 2016 - г. 5 - стр. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

14

Аширбекова Лаура Жалгасовна Тажиева С.К., Баймуханбетова Э.Е. КЕЙС-СТАДИ «МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ КАСҚАРУ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША БІЛІМ АЛУДАҒЫ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІС РЕТІНДЕ 2016 - г. 4 - стр. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

15

Аширбекова Лаура Жалгасовна Тажиева С.К., Баймуханбетова Э.Е. 2016 - г. 4 - стр. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

16

Аширбекова Лаура Жалгасовна Тажиева С.К., Баймуханбетова Э.Е. Логистика мамандарын даярлаудағы жүйелік тәсіл 2016 - г. 4 - стр.

17

Аширбекова Лаура Жалгасовна Тажиева С.К., Баймуханбетова Э.Е. Особенности подготовки специaлистов по логистике 2016 - г. 5 - стр. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

18

Аширбекова Лаура Жалгасовна Маликова Р.М., Тургинбаева А.Н., Смагулова Г.С. Topical Issues of Management in modern education and ways to solve them 2018 - г. 5 - стр. Seville Spain

19

Аширбекова Лаура Жалгасовна ТІКЕЛЕЙ ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 2020 - г. 235 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби

20

Аширбекова Лаура Жалгасовна Асанова А.Д., Сансызбаева Х.Н. Realities and prospects of using green technologies in Kazakhstan 2020 - г. 11 - стр. Алматы

21

Аширбекова Лаура Жалгасовна ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУ ҮШІН МАРКЕТИНГТІК ҚҰРАЛ 2020 - г. 3 - стр. УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН

22

Аширбекова Лаура Жалгасовна ТАБИҒИ РЕСУРСТАР, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕРКІНДІК ЖӘНЕ ТЕҢІЗГЕ ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІКТІҢ ТІКЕЛЕЙ ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРҒА ӘСЕРІ (ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТТЕР ДОСТАСТЫҒЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА) 2021 - г. 3 - стр. КазНУ им. Аль-Фараби
Автордың құжаттары

3

Цитирования

9 по 9
құжаттар

h-индексі

2

Realities and prospects of using green technologies in Kazakhstan

Sansyzbayeva, G., Ashirbekova, L., Nurgaliyeva, K., Ametova, Z., Asanova, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Evaluating the transition to green economy in Kazakhstan: A synthetic control approach

Sansyzbayeva, G., Temerbulatova, Z., Aknur, Z., Laura, A.

2020

Journal of International Studies
13, с. 324-341

6

Цитирований
Topical issues of management in modern education and ways to solve them

Turginbayeva, A., Smagulova, G., Ashirbekova, L., Malikova, R.

2018

Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth
0, с. 3643-3647

3

Цитирований