Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Менеджмент / Смагулов Аскар Муратович

Смагулов Аскар Муратович

Лауазымы: доцент
Менеджмент
Scopus author ID: 57216612967
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Дағдарыс-менеджмент
Дағдарыс-менеджмент
Дағдарыс-менеджмент
Дағдарыс-менеджмент
Антикризисные стратегии НПП " Атамекен"
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару
Дағдарыс-менеджмент
Дағдарыс-менеджмент
ҚР әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздікті басқару

1

Смагулов Аскар Муратович Формирование приоритетов социальноэкономического развития РК в рамках послания Стратегия Казахстан 2050 Новый политический курс состоявшегося государства АО болашак 2013 - г. ISBN 9786012479546 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Смагулов Аскар Муратович А.Смағұлов Туризмді дамытуға цифрлық маркетинг 2020 - г. 7 - стр. 3

2

Смагулов Аскар Муратович А.Смағұлов Туризмді дамытуға цифрлық маркетинг 2020 - г. 7 - стр. 3

3

Смагулов Аскар Муратович «Самұрық-Қазына» АҚ (Қор) Зияткерлік капитал және жаһандану қарама-қайшылықтары тәуекелдерін басқару 2020 - г. 5 - стр. 0

4

Смагулов Аскар Муратович А. Сма ғұлов аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН БАСҚАРУ 2021 - г. 5 - стр. 1

1

Смагулов Аскар Муратович 2013 - г. 5 - стр. Алматы

2

Смагулов Аскар Муратович 2013 - г. 5 - стр. караганда

3

Смагулов Аскар Муратович 2012 - г. 5 - стр. казнту им.Сатпаева

4

Смагулов Аскар Муратович 2013 - г. 6 - стр. алматы МАБ

5

Смагулов Аскар Муратович Қонақ үй имиджін қалыптастыруда қызметкерлердің жұмыс 2013 - г. 5 - стр. алматы

6

Смагулов Аскар Муратович Человеческий капитал как фактор конкурентоспособности инновационной экономики 2013 - г. 3 - стр. Ену им.Гумилева

7

Смагулов Аскар Муратович УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАЗАХСТАНА 2013 - г. 6 - стр. UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE de GRENOBLE САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

8

Смагулов Аскар Муратович Банктiн несие багалаудын жетiлдiру жолдары 2012 - г. 3 - стр. Казну им. Аль-Фараби

9

Смагулов Аскар Муратович Развитие инновационных моделей управления персоналом транспортной инфраструктуры Казахстана Конференция"Перспективы развития человеческих ресурсов в условиях глобализации.", уровень Международный, КАЗАХСТАН, Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 07.12.2012-08.12.2012 2012 - г. 5 - стр. КАЗНУ им.Аль-ФАРАБИ

10

Смагулов Аскар Муратович .КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА Материалы международной научно практической конференция"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ»", уровень Международный, УКРАИНА, Днепропетровский университет им. А.Нобеля, 2013 - г. 3 - стр. Днепропетровский университет им. А.Нобеля,

11

Смагулов Аскар Муратович Стратегические направления повышения конкурентоспособности экономики Казахстана 2020 2013 - г. 7 - стр. варшава

12

Смагулов Аскар Муратович Повышение конкурентоспособности экономики Казахстана 2013 - г. 4 - стр. Прага университет

13

Смагулов Аскар Муратович Шеденов У.К., Шеденова Н.У. 2012 - г. 5 - стр. КазНТУ им. К.И. Сатпаева

14

Смагулов Аскар Муратович Экологиялық дағдарыстың тұтынушылардың сатып алу қабілетіне әсері 2020 - г. 9 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби, пр. аль-Фараби, 71, 050040, Республика Казахстан.

15

Смагулов Аскар Муратович Ашық қол жеткізу Экологиялық дағдарыстың тұтынушылардың сатып алу қабілетіне әсері 03005 Асқар Смағұлов, Ержан Жатқанбаев, Жұмабек Тұмбай, Шынар Әбдіқұл, Қымбат Мұратбекова және Асылбек Ағымбай Интернетте жарияланған: 24 наурыз 2020 ж 2020 - г. 9 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

16

Смагулов Аскар Муратович ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ Н. Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ ЕҢБЕК САЛАСЫН 2020 ж. Семей . ШКО ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ РӨЛІ 2020 - г. 3 - стр. город Семей, ВКО, Казахстан

17

Смагулов Аскар Муратович Смағұлов А. М. Республиканың Тұңғыш Президентінің рөлі Н. Ә. Назарбаевтың инновациялық - кәсіпкерлік білім беру 2020 - г. 5 - стр. Алматы: Казахстан ,Университет «Туран»

18

Смагулов Аскар Муратович ПАНДЕМИЯДАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ТЕТІКТЕРІ Almaty, Republic of Kazakhstan 8-9 апреля, 2021 г. 2021 - г. 5 - стр. ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

19

Смагулов Аскар Муратович "MICROSOFT TEAMS ТҰҒЫРНАМАСЫНДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ" БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ ПРОЦЕСІНДЕ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК КАРТАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2021 - г. 3 - стр. ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Автордың құжаттары

1

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

The impact of the environmental crisis on the purchasing power of consumers

Smagulov, A., Zhatkanbaev, Y., Tumbai, J., Abdikul, S., Muratbekova, K., Agymbay, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований