Басты бет / Экономика және бизнес жоғары мектебі / Менеджмент / Кантарбаева Алия Кажбековна

Кантарбаева Алия Кажбековна

Лауазымы: халықаралық профессор
менеджмент және маркетинг кафедрасы
Scopus author ID: 57202066579
Жасырылған
       Қазақстанның Алматы қаласында дүниеге келді, 1970 ж. Иваново химия-технологиялық институтын бітірді және 1978 ж. КCРО Мемлекеттік жоспарлау комитеті жанындағы Өндіргіш күштерді зерттеу кеңесін бітірді. Экономика ғылымдарының докторы, Киото университеті, Киото, Жапония, 1999 (докторлық диссертация ағылшын тілінде жазылған және қорғалған). 08.00.05 «Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты (PhD), Экономика институты-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, 1998 ж. 1970 ж. бастап Қазақ КСР Мемлекеттік жоспарлау комитеті жанындағы Экономикалық зерттеулер институтында экономист, ханым, б.ғ.к., басшы болып жұмыс істеді Институционалды-эволюциялық экономика бөлімі, сонымен қатар «AlPari» журналының ғылыми редакторы. 1991 ж. бастап ҚР Индустрия министрлігінің бас маман болып жұмыс істеді; 1993 ж. ҚР Экономика, индустрия және сауда министрлігіне ауыстырылды. Осы мемлекеттік институционалдық бөлімде ол реттеушілердің микроэкономикалық саясаты бөлімінің бастығы - микроэкономикалық саясатты үйлестіру бөлімінің бастығының орынбасары болып жұмыс істеді; Қаржы саясаты бас басқармасының бастығы; Инвестициялық саясат бөлімінің бастығы; Экономика, индустрия және сауда министрінің кеңесшісі. 2007-2018 жж. - атындағы Қ.И. Сәтбаев Қазақ ұлттық ғылыми-техникалық университетінің экономика және бизнес кафедрасының профессоры. 2018 ж. қыркүйегінен бастап - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Экономика және бизнес жоғары мектебінің менеджмент кафедрасының профессоры. Ол инновациялық менеджмент, технологиялар трансферті, тұрақты даму, эмоционалды интеллектті басқару, инновациялық маркетинг, стратегиялық менеджмент, ұйымдағы өндірістік процестер мен сапа, франчайзинг: бизнесті кеңейтуді басқару; экономиканы мемлекеттік реттеу, ұйымдағы жаңалықтар мен өзгерістерді басқару және баска курстарда сабақ берді. Ғылыми қызмет көп салалы зерттеулермен байланысты. Нәтижелер төрт монографияда көрсетілген. 90-нан астам ғылыми мақалалар жарияланған. Scopus Hirsch индексі - 3. Американдық экономикалық қауымдастықтың (AEA) және Жапонияның эволюциялық экономика қауымдастығының (JAFEE) мүшесі.
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Иван ат.химия-тех.институт Жоғары 1970
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Силлабус, Государственное регулирование экономики (на англ.яз.), Кантарбаева А.К., учет и аудит (каз отд); экономика (каз и рус отд.), 3 курс, дневное.
Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық аспектілері
Силлабус. Социально-экономические аспекты государственного управления. Досторантура ГиМУ, курс1, англ и полияз гр., дневное.Кантарбаева А.К.
Бизнес жоспарлау
Силлабус "Бизнес планирование", бакалавриат, весенний семестр, проф. Кантарбаева А.К. 5B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний) 5B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Инновация және өзгерістерді басқару
Aliya Kantarbayeva силлабус MBA Инновации и управление изменениями(на англ. яз), курс, 2, англ. яз. отделение, осенний семестр 2020/21 уч. года.
Бизнес жоспарлау
Бизнес планирование 5B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний) 5B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Инновациялық компанияның персоналын басқару
AKantarbayeva-syll- personnel management in innovative company 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Инновациялық компанияның персоналын басқару
Краткое содержание лекций Personnel Management in Innovative Company Lecture1 A Kantarbayeva 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Жүйелік талдау және шешім қабылдау
Системный анализ и принятие решений Kantarbayeva AK
Бизнес жоспарлау
Краткое содержание лекций по дисциплине Бизнес планирование, преподаватель Кантарбаева А.К. B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний) 5B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Бизнес жоспарлау
Краткое содержание лекций по дисциплине Бизнес планирование препод А.К.Кантарбаева 5B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний) 5B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Инновация маркетингі
Краткое содержание лекций 1-2 по дисциплине "Маркетинг в инновации", преподаватель А.К. Кантарбаева 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Инновация маркетингі
Краткое содержание лекций 3-4 по дисциплине "Маркетин в инновации", А.К. Кантарбаева 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Бизнес жоспарлау
Карта учебнометодической обеспеченночти дисциплины BP 1226 "Бизнес планирование" 5B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний) 5B050700 Менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний
Тұрақты даму және инновациялар
Инновация маркетингі
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины "Маркетинг в инновации", преподаватель А.К. Кантарбаева 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Инновациялық компанияның құнын басқару
Kantarbayeva AK Innovative company valuation management 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 2 Курс (Осенний) 6M051700 Инновационный менеджмент (РУДН), дневная, 2 Курс (Осенний)
Инновациялық компанияның құнын басқару
Kantarbayeva AK Innovative company valuation management 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 2 Курс (Осенний) 6M051700 Инновационный менеджмент (РУДН), дневная, 2 Курс (Осенний)
Инновациялық компанияның персоналын басқару
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины Personnel management in innovative company-spr2018-2019 A-Kantarbayeva 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Дамыған елдердің технологиялық саясаты
Программа итогового экзамена по дисциплине
Халықаралық технологиялар трансферті және оны реттеу механизмі
Программа итогового экзаиена
Халықаралық технологиялар трансферті және оны реттеу механизмі
Силлабус Международный трансфер технологий и механизмы его регулирования
Инновация маркетингі
Силлабус маркетинг инновации 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 1 курс (Весенний)
Франчайзинг: бизнесті кеңейтуді басқару
syllabus Franchising: Management of Business Expansion6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 2 Курс (Осенний)6M051700 Инновационный менеджмент (РУДН), дневная, 2 Курс (Осенний)Kantarbayeva AK
Өндірістік (операциондық) менеджмент
Кантарбаева АК Силлабус Производственный(Операционный) Менеджмент, 5B090900 Логистика (по отраслям), дневная, 3 Курс (Весенний)
Инновациялық компанияның құнын басқару
SYLLABUS Innovative company valuation management 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 2 Курс (Осенний) 6M051700 Инновационный менеджмент (РУДН), дневная, 2 Курс (Осенний)
Өндірістік үдерістер мен сапаны басқару
Силлабус Кантарбаева МВА 1 курс Production Process and Quality Management (Управление качеством в призводственном процессе) курс летний дневная форма обучения
Экономиканы мемлекеттік реттеу
syllabus government regulation in economy Kantarbayeva A.K.
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Силлабус Кантарбаева А.К. Государственное регулирование экономики на англ яз 5 кредитов, логистика, 3 курс, дневное каз отд-рус.отд
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Syllabus Government regulation in economy Kantarbayeva A.K.
Экономиканы мемлекеттік реттеу
syllabus gov reg in econ logistics rus-kaz Kantarbayeva A.K.
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Силлабус учет и аудит Гос рег эконом Кантарбаева А.К.
Экономиканы мемлекеттік реттеу
силлабус логистика (по отраслям) отд рус-каз курс 3 Государственное регулирование экономики Кантарбаева А.К.
Эмоциялық интеллектті басқару
Силлабус магистратура 2 курс Управление эмоциональным интеллектом Кантарбаева А.К.
Ұйымдастырушылық мінез-құлық
Prof. A.K.Kantarbayeva. Организационное поведение (на англ.яз.)специальность B04102 Менеджмент, дневная, 3 Курс (Осенний).
Өндірістік менеджмент
Prof. A.K.Kantarbayeva. Производственный менеджмент (англ.яз.)6B04102 Менеджмент, дневная, 3 Курс (Осенний) 2021/22
Франчайзинг: бизнесті кеңейтуді басқару
Карта учебн мет обесп курса Франчайзинг: управление расширением бизнеса, маг. курс 2,иннов мен+к2 РУДН ин мен осень 2019 Кантарбаева АК
Эмоциялық интеллектті басқару
emotional intelligence management, Kantarbayeva A.K. Управление эмоциональным интеллектом
Эмоциялық интеллектті басқару
Emotional Intelligence Management Kantarbayeva lect brief Эмоциональный интеллект Кантарбаеа А.К. кр содерж лекц 3
Өндірістік (операциондық) менеджмент
Kantarbayeva AK pom-week13 lec25-26-mater reg plan.,spr20
Өндірістік (операциондық) менеджмент
Kantarbayeva AK-pom-lec 29-30-maintance spr20
Инновациялық компанияның құнын басқару
Lecture note Innovative company valuation management Kantarbayeba AK 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 2 Курс (Осенний) 6M051700 Инновационный менеджмент (РУДН), дневная, 2 Курс (Осенний)
Жүйелік талдау және шешім қабылдау
Системный анализ и принятие решений Kantarbayeva AK Lecture 1-2
Өндірістік (операциондық) менеджмент
week 7 Lec Location strategy PM3307 Kantarbayeva
Өндірістік (операциондық) менеджмент
Kantarbayeva AK PM3307 week8 lec Layout strategy
Өндірістік (операциондық) менеджмент
Kantarbayeva AK week 9 lec 17-18 human resource spr20
Өндірістік (операциондық) менеджмент
Kantarbayeva AK-pom-week11-lec21-22-intent man spr20
Өндірістік (операциондық) менеджмент
Kantarbayeva AK-pom -week14-lec-27-28-TPS-lean spr20
Инновация және өзгерістерді басқару
Программа итогового экзамена по дисциплине Инновации и управление изменениями(на англ. яз.) Кантарбаева А.К. MBA, Деловое администрирование, курс 2.
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Kantarbayeva AK Государственное регулирование экономики 5B050800 Учет и аудит, дневная, 3 Курс (Осенний) 5B090900 Логистика (по отраслям), дневная, 3 Курс (Осенний)
Эмоциялық интеллектті басқару
Kantarbayeva AK-quest-вопросн_Упр эмоц интел 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 2 Курс (Осенний) 6M051700 Инновационный менеджмент (РУДН), дневная, 2 Курс (Осенний)
Франчайзинг: бизнесті кеңейтуді басқару
Kantarbayeva AK_ ques_вопросник-Франч упр расш биз
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Kantarbayeva AK
Инновациялық компанияның құнын басқару
Kantarbayeva AK_ques_вопр_Inn Comp Val Man 6M051700 Инновационный менеджмент, дневная, 2 Курс (Осенний) 6M051700 Инновационный менеджмент (РУДН), дневная, 2 Курс (Осенний)
Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-экономикалық аспектілері
Программа итогового экзамена по предмету Социально-экономические аспекты государственного регулирования. Письменный экзамен в Moodle, на англ яз. для докторантов ГИМУ каф менеджмента,курс обучения 1-7 чел. Преподаватель: А.К. Кантарбаева
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Программа итогового экзамена по дисциплине "Государственное регулирование экономики" (на англ яз), специальность "менеджмент" курс 2, отд англ, 10 чел. профессор-международник, д.э.н. А.К. Кантарбаева
Экономиканы мемлекеттік реттеу
А.К.Кантарбаева Программа итогового экзамена по предмету Государственное регулирование экономики (на англ.яз.)специальность менеджмент, курс 2, англ отд.10 чел
Эмоциялық интеллектті басқару
Карта учебно-методической обеспеченности Управление эмоциональным интеллектом Магистратура, 2 курс Кантарбаева А.К.

1

Кантарбаева Алия Кажбековна Evo Press 2014 - г. ISBN 978-601-228-693-9 29 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кантарбаева Алия Кажбековна "Информационно-издательский центр" КазНТУ им. К.И.Сатпаева 2013 - г. ISBN 978-601-228-575-8 37 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Кантарбаева Алия Кажбековна Раритет 2000 - г. ISBN 5-7427-0273-6 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Кантарбаева Алия Кажбековна KIER, Kyoto University 2000 - г. 7 - стр. ЖАПОНИЯ

1

Кантарбаева Алия Кажбековна 2018 - г. 19 - стр. 23

2

Кантарбаева Алия Кажбековна 2018 - г. 28 - стр. 4

3

Кантарбаева Алия Кажбековна 1997 - г. 15 - стр. 0

4

Кантарбаева Алия Кажбековна 2000 - г. 8 - стр. 36

5

Кантарбаева Алия Кажбековна 2007 - г. 8 - стр. 0

6

Кантарбаева Алия Кажбековна 2009 - г. 5 - стр. 0

7

Кантарбаева Алия Кажбековна 1996 - г. 21 - стр. 0

8

Кантарбаева Алия Кажбековна 2000 - г. 4 - стр. 0

9

Кантарбаева Алия Кажбековна 2007 - г. 12 - стр. 0

10

Кантарбаева Алия Кажбековна 2001 - г. 3 - стр. 0

11

Кантарбаева Алия Кажбековна 2000 - г. 8 - стр. 0

12

Кантарбаева Алия Кажбековна 2000 - г. 3 - стр. 0

13

Кантарбаева Алия Кажбековна 1999 - г. 19 - стр. 0

14

Кантарбаева Алия Кажбековна 1997 - г. 6 - стр. 0

15

Кантарбаева Алия Кажбековна 1996 - г. 28 - стр. 0

16

Кантарбаева Алия Кажбековна 1996 - г. 45 - стр. 0

17

Кантарбаева Алия Кажбековна 1996 - г. 21 - стр. 0

18

Кантарбаева Алия Кажбековна 1996 - г. 12 - стр. 0

19

Кантарбаева Алия Кажбековна 1997 - г. 5 - стр. 0

20

Кантарбаева Алия Кажбековна 1997 - г. 8 - стр. 0

21

Кантарбаева Алия Кажбековна 1998 - г. 8 - стр. 0

22

Кантарбаева Алия Кажбековна 2019 - г. 19 - стр. 27

23

Кантарбаева Алия Кажбековна Циклдік кезек үшін сұйықтық моделі 2019 - г. 8 - стр. 0

24

Кантарбаева Алия Кажбековна 2020 - г. 4 - стр. 76

25

Кантарбаева Алия Кажбековна 2020 - г. 17 - стр. 25

26

Кантарбаева Алия Кажбековна Халықаралық капитал қозғалысына қатысты теориялық түсініктер 2020 - г. 5 - стр. 78

27

Кантарбаева Алия Кажбековна Өндірістік тізбектердің стехиометриясы 2020 - г. 9 - стр. 78

28

Кантарбаева Алия Кажбековна 2020 - г. 13 - стр. 0

1

Кантарбаева Алия Кажбековна 2017 - г. 1 - стр. Druskininkai, Lithuania

2

Кантарбаева Алия Кажбековна 2019 - г. 1 - стр. Tallinn

3

Кантарбаева Алия Кажбековна Қазақстандағы шетелдік инвестициялар және оларды тарту проблемалары 2019 - г. 2 - стр.
Автордың құжаттары

4

Цитирования

23 по 23
құжаттар

h-индексі

3

2020

Mathematical Modelling and Analysis
25, с. 505-521

0

Цитирований
2019

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Prikladnaya Nelineynaya Dinamika
27, с. 53-71

7

Цитирований
Opening the Leontief's black box

Mustafin, A., Kantarbayeva, A.

2018

Heliyon
4, с.

9

Цитирований
Supply chain modeled as a metabolic pathway

Mustafin, A., Kantarbayeva, A.

2018

Mathematical Modelling and Analysis
28, с. 473-491

7

Цитирований