Басты бет / Философия және саясаттану / әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс / Кітаптар, монографиялар

әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

41

Веревкин А. В. Лифанова Т.Ю., Ахметова Л.С. Председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году: опыт работы НПО южного региона страны Издательский центр ОО ДОИВА 2009 - г. ISBN 978-601-247-013-0 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

42

Веревкин А. В. Лифанова Т.Ю., Ахметова Л.С. Защита прав наемных работников Издательский центр ОО ДОИВА 2009 - г. ISBN 978-601-247-018-5 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

43

Джаманбалаева Ш. Е. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дағы Тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша нормативті құжаттардың жинағы "Қазақ университеті" 2011 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

44

Джаманбалаева Ш. Е. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық унирерситетінің клубтары, үйірмелері және студенттік бірлестіктері "Қазақ университеті" 2011 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

45

Джаманбалаева Ш. Е. Тәрбие тілден басталады "Қазақ университеті" 2011 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

46

Джаманбалаева Ш. Е. Роль и функции куратора-эдвайзера в воспитательном процессе: метод. рекомендации по организации воспитательной работы в студенческих группах "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-604-9 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

47

Джаманбалаева Ш. Е. Тәрбие үдерісіндегі куратор-эдвайзердің рөлі мен қызметі: студенттік топтарда тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-604-9 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

48

Джаманбалаева Ш. Е. Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары "Қазақ университеті" 2011 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

49

Джаманбалаева Ш. Е. Заманауи университеттегі тәрбие жұмысы "Қазақ университеті" 2011 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

50

Джаманбалаева Ш. Е. Тәрбиенің қайнар көзі "Қазақ университеті" 2011 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

51

Джаманбалаева Ш. Е. Саламатты өмір салты. "Қазақ университеті" 2012 - г. 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

52

Джаманбалаева Ш. Е. Бабалар аңсаған ұлы арман "Қазақ университеті" 2012 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

53

Джаманбалаева Ш. Е. ҚазҰУ – рухани өнер ордасы "Қазақ университеті" 2012 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

54

Джаманбалаева Ш. Е. Тәрбие тәлімі "Қазақ университеті" 2012 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

55

Абдикерова Г. О. Қазіргі қоғамдағы тұлға Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 9965-29-385-6 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

56

Абдикерова Г. О. Личность и общество Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 9965-29-386-4 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

57

Веревкин А. В. Лифанова Т.Ю. Трудовые коллективы и конфликты: опыт работы ИП "Волкова А.И." 2012 - г. 380 - стр. ҚАЗАҚСТАН

58

Веревкин А. В. Лифанова Т.Ю. Гендерное равенство: опыт работы ИП "Волкова А.И." 2012 - г. 102 - стр. ҚАЗАҚСТАН

59

Садырова М. С. 3. ӘЛЕУМЕТТАНУ ТЕОРИЯЛАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ "Қазақ университеті" 2013 - г. 230 - стр. ҚАЗАҚСТАН

60

Садырова М. С. 1. «Трансдисциплинарность и компетентностный подход "Қазақ университеті" 2013 - г. 98 - стр. ҚАЗАҚСТАН

61

Садырова М. С. 2. Мигранттармен әлеуметтік жұмыс "Қазақ университеті" 2013 - г. 65 - стр. ҚАЗАҚСТАН

62

Омарова А. Т. Нұран Д.Н. Тәрбие жұмысы бойынша әдістемелік нұсқау Алерон 2013 - г. 35 - стр. ҚАЗАҚСТАН

63

Садырова М. С. әлеуметтік жұмыс Казак Университеті 2013 - г. 230 - стр. ҚАЗАҚСТАН

64

Абдикерова Г. О. Тұлға әлеуметтануы Қазақ университеті 2010 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

65

Абдикерова Г. О. Politische, soziologische und rechtliche probleme der gesellschaftsentwicklung Kasachstans.Wissenschaftliche beitrage. Klassifikation moderner Modelle der Personlichkeitssozialisation in Kasachstan 2013 - г. ISBN 978-3-89574-841 8 - стр. ГЕРМАНИЯ

66

Абдирайымова Г. С. Әлеуметтік жұмыс Изд. "Қазақ университеті" 2014 - г. 548 - стр. ҚАЗАҚСТАН

67

Амитов С. А. Әлеуметтік жұмыс "Қазақ университет" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-04-0365-9 34 - стр. ҚАЗАҚСТАН

68

Шеденова Н. У. Купешова С.Т., Мухтарова К.С. Шеденова Н.У. Улучшение региональных показателей уровня жизни домохозяйств как задача социальной политики в рамках «Стратегии «Казахстан-2050» // Процесс вхождения Казахстана в 30 развитых стран: проблемы и перспективы их решения (Коллективная монография). – Алматы, 2014. – С.262-270. КазНУ, кафедра "Менеджмент и маркетинг" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0418-2 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

69

Садырова М. С. Әлеуметтану теорияларының қазіргі даму бағыттары мен құрылымы. " Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

70

Садырова М. С. 4. Трансдисциплинарность и компетентностный подход. " Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

71

Садырова М. С. Мигранттармен және босқындармен әлеуметтік жұмыс. " Қазақ университеті " 2014 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

72

Серікжанова С. С. Председательство Казахстана в ОБСЕ: глазами молодежи (по результатам социологического исследования) ИД "Жибек жолы" 2010 - г. ISBN 978-601-294-036-7 76 - стр. ҚАЗАҚСТАН

73

Абдирайымова Г. С. Нұран Д.Н. Социальная работа "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0365-9 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

74

Амитов С. А. Миграционные процессы в Казахстане и социальная адаптация оралманов Palmarium Academic Publishing 2014 - г. ISBN 978-3-639-77859-5 12 - стр. ГЕРМАНИЯ

75

Садырова М. С. Миграционные процессы в Казахстане и социальная адаптация оралманов Palmarium Academic Publishing 2014 - г. ISBN 978-3-639-77859-5 12 - стр. ГЕРМАНИЯ

76

Веревкин А. В. Лифанова Т.Ю., Ахметова Л.С. Медиаобразование в Казахстане "Қазак университеті" 2015 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

77

Абдикерова Г. О. Социология личности " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN удк 316 (075.8) ббк 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

78

Абдикерова Г. О. Әлеуметтік үдерістерді модельдеу " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN әож 316 (075.8) кбж 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

79

Абдикерова Г. О. Основы подготовки выпускников к успешной карьере " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN удк 378 ббк 74.58 о 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

80

Абдикерова Г. О. Әлеуметтік жұмыс " Қазақ университеті " 2014 - г. 34 - стр. ҚАЗАҚСТАН