Main / History / History of Kazakhstan / Мекебаев Талгат Кумаргалиевич

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич

Position И.о. профессора
Кафедра истории Казахстана
Scopus author ID: 57202093744
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1990
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 01/01/2001
State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "Почетный работник образования Республики Казахстан" 21/05/2013


1

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Ахметжанова А.Т., Удербаева С.К., Абикенова К.Е., Султангалиева Г.С., Уразбаева А.М., Кумганбаев Ж.Ж. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан отаршылдық және тоталитарлық жүйелер қыспағында. 3 кітап. Оқулық. Алматы, Қазақ университеті. 2016. ҚРБжҒМ бекіткен.456 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 20 - стр.

2

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Омарбеков Т.., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 4-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1636-9 264 - стр.

3

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр.

4

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Омарбеков Т.., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Козыбакова Ф.А., Хасанаева Л.М., Смагулов С.., Удербаева С.К., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Кумганбаев Ж.Ж. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3467-7 476 - стр.

5

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Ақпан төңкерісі және уақытша үкімет билік орындарның Қазақстандағы қызметі (1917 жылдың ақпаны – 1918 жылдың басы) " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 13743 150 - стр.

1

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Мұстафа Шоқайдың эмиграциядағы тәуелсіздік үшін жүргізген идеологиялық күресінің кейбір мәселелері 2015 - г. 6 - стр. 0

2

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Уақытша үкіметтің Қазақстандағы билік органдарының қоғамдық-саяси ұйымдармен қарым-қатынасы 2015 - г. 6 - стр. 0

3

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. 2016 - г. 6 - стр. 0

4

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Алаш қозғалысының қызметінде ұлттық мемлекеттік идеясының қалыптасуы 2015 - г. 6 - стр. 0

5

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Қазақстанда уақытша үкімет кезіндегі азық-түлік комитетінің құрылуы мен қызметі 2015 - г. 6 - стр. 0

6

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. "Қазақ" газетіндегі Әлихан Бөкейхановтың қызметі 2016 - г. 6 - стр. 0

7

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Алаш зиялылары: ұлттық тәуелсіздік идеясының қалыптасуының кейбір мәселелері 2016 - г. 6 - стр. 81

8

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. ХХ ғасырдың алғашқы ширегіндегі Қазақстандағы қоғамдық –саяси ұйымдармен Уақытша үкіметтің қарым - қатынасы 2016 - г. 6 - стр. 81

9

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқай 2016 - г. 7 - стр. 82

10

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Көлбай Төгісов бастаған «Үш жүз» партиясының саяси қызметі 2016 - г. 8 - стр. 82

11

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Особенности внешнеполитической системы Золотой орды (на основе персидских и арабских источников) 2016 - г. 7 - стр. 83

12

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Жастүріктер және Түркістан Ұлт-азаттық қозғалыстарының ұқсастықтары мен ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр. 83

13

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Кеңестік билікке дейінгі Түркия мен Түркістанның саяси байланыстары 2016 - г. 5 - стр. 83

14

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Kazakh national intelligence and alash movement at the beginning of XX-th century 2016 - г. 5 - стр. 83

15

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Kazakh intelligentsia in the early XX-th century and the national idea 2017 - г. 7 - стр. 84

16

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Socio-political activity of educational institutions of Turkestan 2018 - г. 5 - стр. 91

17

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич RELIGIOUS CONSCIOUSNESS AS FORM OF PUBLIC CONSCIOUSNESS 2018 - г. 16 - стр. 6

18

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Mustafa Shokay-the main ideologist of the Turkestan national movement 2018 - г. 7 - стр. 59

19

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Modern problems of study of personality in Kazakhstan 2019 - г. 7 - стр. 61

20

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич СЕМЕЙ ӨҢІРІНДЕГІ ПАТША ҮКІМЕТІНІҢ ҚОНЫСТАНДЫРУ САЯСАТЫ ТАРИХЫНАН 2020 - г. 25 - стр. 2

21

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылыры және ұлттық идея 2020 - г. 7 - стр. 2

22

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич «Алаш» қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейханов және «Қазақ» газеті 2020 - г. 8 - стр. 2

23

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ҚАЗІРГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2019 - г. 9 - стр. 2

24

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Kazakh intelligentsia in the early ХХ-th century and the national idea 2020 - г. 6 - стр. 65

25

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. «Алаш» қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейханов және «Қазақ» газеті 2020 - г. 6 - стр. 65

26

Мекебаев Талгат КумаргалиевичКумганбаев Ж.Ж. Ұлы Отан соғысының тарихынан 2020 - г. 9 - стр. 67

1

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Ақпан революциясы және Уақытша үкіметтің жергілікті жерлердегі ұлттық саясаты 2014 - г. 2 - стр. Алматы

2

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич «Үш жүз» партиясының өзіндік ұстанымдарының кейбір мәселелері 2015 - г. 5 - стр. Алматы

3

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Кумганбаев Ж.Ж. Қазақ хандығының құрылуы: тарихи алғышарттары мен өзекті мәселелері 2015 - г. 3 - стр.

4

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Тау тұлғалы ғалым (ұлағатты ұстаз, көрнекті ғалым У.Х. Шалекенов 90 жаста) 2014 - г. 3 - стр. Алматы

5

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Кумганбаев Ж.Ж. Тұтас Түркістан идеясы және Мұстафа Шоқай 2017 - г. 4 - стр. Алматы

6

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Спорные территории между Китаем и Казахстаном: история и причины возникновения 2014 - г. 4 - стр. Прага

7

Мекебаев Талгат Кумаргалиевич Исторические аспекты проблемы делимитации и демаркации границы между Казахстаном и Китаем 2014 - г. 5 - стр. Прага
Author Documents

2

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

2019

Journal of Slavic Military Studies
32, с. 435-442

0

Цитирований
Religious consciousness as form of public consciousness

Buzheyeva, A., Sagikyzy, A., Borbassova, K., Mekebayev, T., Rysbekova, S.

2018

Astra Salvensis
6, с. 417-432

0

Цитирований