Main / History / History of Kazakhstan / Козыбакова Фатима Акынбаевна

Козыбакова Фатима Акынбаевна

Position Доцент
Кафедра истории Казахстана
Scopus author ID: 56050679800
File name Headline Description
Contemporary Theoretical-Methodological Approaches for Actual Problems of Central Asia
History of Kazakhstan
History of Kazakhstan
Contemporary Theoretical-Methodological Approaches for Actual Problems of Central Asia
History of Kazakhstan
History of Kazakhstan
Contemporary Theoretical-Methodological Approaches for Actual Problems of Central Asia
Historical Fate of the Kazakh Diaspora
New history of Kazakhstan
Historical Fate of the Kazakh Diaspora
New history of Kazakhstan
New history of Kazakhstan
New history of Kazakhstan

1

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қаражан Қ.С., Смагулов С.. Қазақстан тарихы. НұрПРЕСС 2011 - г. 23 - стр.

2

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстандағы кеңестік әкімшіл-әміршіл жүйенің экономикалық реформалары 1920-1930жж -Алматы, Нурпресс баспасы, 2011 НұрПРЕСС 2011 - г. ISBN алматы, "nurpress"; 181 - стр.

3

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстандағы әкімшіл-әміршіл жүйенің аграрлық саясаты және оның салдары (1920-1930жж) -Алматы, 2011ж НұрПРЕСС 2011 - г. 210 - стр.

4

Козыбакова Фатима Акынбаевна Электронный учебник: Қазақстан тарихы. Лекциялар курсы. НұрПРЕСС 2011 - г. 143 - стр.

5

Козыбакова Фатима Акынбаевна World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013 - г. 7 - стр.

6

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстан тарихы НұрПРЕСС 2011 - г. 4 - стр.

7

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстан тарихы " Қазақ университеті " 2008 - г. 5 - стр.

8

Козыбакова Фатима Акынбаевна Орталық Азия көшпелілерінің өркениетінің тарихы 2-том 30апрель 2015 " Қазақ университеті " 2016 - г. 432 - стр.

9

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қозыбақова Ф.А., оқулық Қазақстан "Қазақ елі" тарихы, Алматы "Қазақ Университеті", 2016 4 томдық " Қазақ университеті " 2016 - г. 680 - стр.

10

Козыбакова Фатима Акынбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Кумганбаев Ж.Ж. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. 2- том .Алматы , Қазақ университеті 2016 " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1600-0 452 - стр.

11

Козыбакова Фатима Акынбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Ахметжанова А.Т., Удербаева С.К., Абикенова Г.Е., Султангалиева Г.С., Уразбаева А.М., Кумганбаев Ж.Ж. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан отаршылдық және тоталитарлық жүйелер қыспағында. 3 кітап. Оқулық. Алматы, Қазақ университеті. 2016. ҚРБжҒМ бекіткен.456 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 20 - стр.

12

Козыбакова Фатима Акынбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Кундакбаева Ж.Б., Абдилдабекова А.М., Майданали З.., Қаражан Қ.С., Хасанаева Л.М., Удербаева С.К., Ногайбаева М.С., Султангалиева Г.С., Уразбаева А.М., Картаева Т.Е., Искакова Г.З. Орталық Азия көшпелілерінің тарихы: Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі. 4- том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

13

Козыбакова Фатима Акынбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Майданали З.., Хасанаева Л.М., Ногайбаева М.С., Уразбаева А.М. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы (Орталық Азия көшпелілерінің дәстүрлі өркениетінің өркендеуі және күйреуі) 4-том 28.01.2016 "Қазақ Университеті" " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-301-04-2507-1 403 - стр.

14

Козыбакова Фатима Акынбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Майданали З.., Жұмаділ А.Қ., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Хасанаева Л.М., Смагулов С.., Искакова Г.З. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" (Практикум) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2460-9 334 - стр.

15

Козыбакова Фатима Акынбаевна Омарбеков Т.., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Алтаев А.Ш., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 4-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1636-9 264 - стр.

16

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстандағы нарық механизмінің соңғы элементтеріне қарсы Сталиндік экстремистік саясат "Шың" баспаханасы 2017 - г. ISBN 978-601-80581-3-4 2 - стр.

17

Козыбакова Фатима Акынбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Абдилдабекова А.М., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Уразбаева А.М. "Қазақстан (Қазақ елі) тарихы" 3-том " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1635-2 454 - стр.

18

Козыбакова Фатима Акынбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Телеуова Э.Т., Абдилдабекова А.М., Майданали З.., Жұмаділ А.Қ., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Хасанаева Л.М., Ахметжанова А.Т., Смагулов С.., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Алтаев А.Ш., Абикенова Г.Е., Султангалиева Г.С., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Өскенбай М.Ә., Кошымова А.О., Кумганбаев Ж.Ж. Қахақстан (Қазақ елі) тарихы. Практикум " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2460-9 334 - стр.

19

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қаражан Қ.С., Смагулов С.., Абикенова Г.Е., Уразбаева А.М. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы. Лекциялар курсы "Қазақ университеті" 2018 - г. 1 - стр.

20

Козыбакова Фатима Акынбаевна Карибаев Б.Б., Қаражан Қ.С., Смагулов С.., Абикенова Г.Е., Уразбаева А.М. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы. Лекциялар курсы " Қазақ университеті " 2018 - г. 1 - стр.

21

Козыбакова Фатима Акынбаевна Омарбеков Т.., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Мекебаев Т.К., Хасанаева Л.М., Смагулов С.., Удербаева С.К., Алтаев А.Ш., Абикенова Г.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Тасилова Н.А., Сайлан Б.С., Кумганбаев Ж.Ж. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3467-7 476 - стр.

22

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстанның қазіргі заман тарихы: дәрістер курсы жалпы ред. басқарған Б.Кәрібаев - Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 324 бет " Қазақ университеті " 2018 - г. 324 - стр.

23

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы: оқулық / жалпы ред. басқарған Т.Омарбеков - Алматы: Қазақ университеті, 2018- 476 бет на каз.языке " Қазақ университеті " 2018 - г. 476 - стр.

24

Козыбакова Фатима Акынбаевна Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Смагулов С.., Алтаев А.Ш., Абикенова Г.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі) 4-кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3655-8 222 - стр.

25

Козыбакова Фатима Акынбаевна Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Қаражан Қ.С., Ташенев М.Ж., Хасанаева Л.М., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Ногайбаева М.С., Байдавлетова М.Д., Сайлан Б.С., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 3-кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3654-1 412 - стр.

1

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақ байларын тәркілеу мұрағат құжаттарында 2011 - г. 4 - стр. 0

2

Козыбакова Фатима Акынбаевна "Әлеуметтік қауіпті элемент" ретінде кәмпескеленіп жер аударылған жер аударылған қазақ шаруаларының тағдыры 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Козыбакова Фатима Акынбаевна 1926-1927 жылардағы Түркістандағы жер мәселесі 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Козыбакова Фатима Акынбаевна 1926-1930 жылдардағы сыртқа кеткен қазақтар тарихы 2012 - г. 4 - стр. 0

5

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қырғыз (Қазақ) Облыстық партия ұйымының құрылуы мен құрылымы. 2013 - г. 7 - стр. 0

6

Козыбакова Фатима Акынбаевна Шетелдік түрік зиялылары және "Тұтас Түркістан идеясы" 2013 - г. 3 - стр. 0

7

Козыбакова Фатима Акынбаевна Çarlik rusyasi'nin Türkistan siyaseti 2012 - г. 4 - стр. 0

8

Козыбакова Фатима Акынбаевна 1920-30'lu yillar arasinda Türkistan ve toprak sorunlari 2012 - г. 6 - стр. 0

9

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстанда империялық билік тұсындағы интеллектуалдардың қызметы (ХХ ғасырдың 30-шы жж) 2015 - г. 10 - стр. 1

10

Козыбакова Фатима Акынбаевна Нарық механизмінің соңғы элементтеріне қарсы Сталиндік экстремистік саясат 2016 - г. 10 - стр. 1

11

Козыбакова Фатима Акынбаевна Үйсін этнонимінің мәні мен мағынасы туралы кейбір зерттеулер 2016 - г. 4 - стр. 0

12

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қасым ханның әскери – қолбасшылық өнері жөнінде 2014 - г. 1 - стр. 73

13

Козыбакова Фатима Акынбаевна Command Administrative System in Kazakhstan in the Postwar Period: The Characteristik and Features of the Funcctioning Sudmitteg 2014 - г. 2 - стр. 0

14

Козыбакова Фатима Акынбаевна Сталиндік астық дайындау науқандарының Қазақстандағы салдары. 2016 - г. 6 - стр. 0

15

Козыбакова Фатима Акынбаевна 1921-1922 Ж.Ж. ЖҮРГІЗІЛГЕН ЖЕР-СУ РЕФОРМАСЫНА ЖАҢА КӨЗҚАРАС. 2016 - г. 10 - стр. 0

16

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстандағы нарық механизмінің соңғы элементтеріне қарсы Сталиндік экстремистік саясат 2016 - г. 4 - стр. 0

17

Козыбакова Фатима Акынбаевна 1921-1922 жж. жүргізілген жер-су реформасындағы кейбір мәселелер ҚазҰУ "Хабаршысы" Тарих сериясы№4(83).2016 2016 - г. 8 - стр. 0

18

Козыбакова Фатима Акынбаевна "Нарық механизмінің соңғы элементтеріне қарсы Қазақстандағы Сталиндік экстремистік саясат" ҚазҰУ "Хабаршысы". Тарих сериясы.№2(81). 2016 2016 - г. 7 - стр. 0

19

Козыбакова Фатима Акынбаевна "Қазақстанда астық дайындау науқаны: қазақ шаруаларын қуғындау"№ 1(09) 2017 - г. 11 - стр. 0

20

Козыбакова Фатима Акынбаевна "1921-1922 ЖЖ. ЖҮРГІЗІЛГЕН ЖЕР-СУ РЕФОРМАСЫНА ЖАҢА КӨЗҚАРАС" Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» № 4(08) 2017 - г. 12 - стр. 0

21

Козыбакова Фатима Акынбаевна "Сталиндік астық дайындау науқандарының Қазақстандағы салдары" 2017 - г. 6 - стр. 0

22

Козыбакова Фатима Акынбаевна Отандық тарих тарланы. Белгілі ғалым, ұлағатты ұстаз, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қуанышбек Сүлейменұлы Қаражан - 70 жаста 2017 - г. 2 - стр. 0

23

Козыбакова Фатима Акынбаевна "Қазақстандағы астық дайындау науқандарының салдары" 2017 - г. 7 - стр. 0

24

Козыбакова Фатима Акынбаевна "Viewpoint at famine in1921-1922" 2017 - г. 3 - стр. 0

25

Козыбакова Фатима Акынбаевна "Қазақстандағы нарық механизмінің соңғы элементтеріне қарсы Сталиндік экстремистік саясат" 2017 - г. 2 - стр. 1

26

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстандағы нарық механизмінің соңғы элементтеріне қарсы Сталиндік экстремистік саясат 2017 - г. 2 - стр. 1

27

Козыбакова Фатима Акынбаевна ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТИЗМГЕ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ҚАЗАҚ ТАРИХЫНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ 2017 - г. 2 - стр. 1

28

Козыбакова Фатима Акынбаевна АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДА ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ 2016 - г. 2 - стр. 1

29

Козыбакова Фатима Акынбаевна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ 2016 - г. 1 - стр. 0

30

Козыбакова Фатима Акынбаевна ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ МАЙДАНДАҒЫ ЕРЛІГІ 2016 - г. 2 - стр. 1

31

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстан-Қытай қарым-қатынасы жəне шекара айқындаудағы кейбір мəселелер 2017 - г. 5 - стр. 53

32

Козыбакова Фатима Акынбаевна PROBLEMS OF BORDER FORMATION OF KAZAKHSTAN AND CHINA 2017 - г. 3 - стр. 2

33

Козыбакова Фатима Акынбаевна АКАДЕМИК К. НҰРПЕЙІС ЖӘНЕ «АЛАШ ҺӘМ АЛАШОРДА» 2018 - г. 4 - стр. 0

34

Козыбакова Фатима Акынбаевна ҰЛТТЫҚ ДЕРЕКТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫНА ҮЛЕС ҚОСҚАН ҒАЛЫМ 2018 - г. 4 - стр. 0

35

Козыбакова Фатима Акынбаевна ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ және ТАЛАС ОМАРБЕКОВ 2018 - г. 6 - стр. 0

36

Козыбакова Фатима Акынбаевна ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №2(53), 2017 г ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ ЖƏНЕ ШЕКАРА АЙҚЫНДАУДАҒЫ КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕР 2017 - г. 5 - стр. 0

37

Козыбакова Фатима Акынбаевна Norwegian Journal of development of the International Science Kozybakova F., Daulet. S. PROBLEMS OF BORDER FORMATION OF KAZAKHSTAN AND CHINA 2017 - г. 3 - стр. 0

38

Козыбакова Фатима Акынбаевна «Prospects of cooperation between Kazakhstan and Iran» 2018 - г. 1 - стр. 85

39

Козыбакова Фатима Акынбаевна Тұрар Рысқұлов және аштықпен күрес 2019 - г. 2 - стр. 0

40

Козыбакова Фатима Акынбаевна ҚазҰУ- мүмкіндіктер мекені 2019 - г. 1 - стр. 0

41

Козыбакова Фатима Акынбаевна ҚазҰУ - жарқын болашақтың бастауы! 2019 - г. 1 - стр. 0

42

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қыр баласы 2019 - г. 1 - стр. 0

43

Козыбакова Фатима Акынбаевна "Түркі" этнонимі 2019 - г. 1 - стр. 0

44

Козыбакова Фатима Акынбаевна «ҚАЗАҚСТАН –БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМ ЕЛІ» республикалық ғылыми-практикалық конференция 2018 - г. 3 - стр. 0

45

Козыбакова Фатима Акынбаевна Ұлттық даланың ұлттық өнері 2019 - г. 2 - стр. 0

46

Козыбакова Фатима Акынбаевна ҚазҰУ - ым киелі мекенім 2019 - г. 3 - стр. 0

47

Козыбакова Фатима Акынбаевна Жастар жылы - жасампаздық бастауы 2019 - г. 3 - стр. 0

1

Козыбакова Фатима Акынбаевна Академик К.Нүрпейісұлының ғылыми-шығармашылық мұрасы 2012 - г. 4 - стр. алматы

2

Козыбакова Фатима Акынбаевна Кеңес үкіметінің 1926-1927 жылдардағы жүргізілген аграрлық реформасы және оның келеңсіздіктері. 2012 - г. 6 - стр. алматы

3

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақ байларын тәркілеу мұрағат құжатттарында 2012 - г. 5 - стр. Орал қаласы

4

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақ байларын тәркілеу тарихын теориялық-методологиялық тұрғыдан қайта ойлау 2012 - г. 5 - стр. КазНу им аль-Фараби, Алматы

5

Козыбакова Фатима Акынбаевна Кредиттік білім беру жүйесі: бүгіні мен келешегі 2012 - г. 4 - стр.

6

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстан тарихын оқытуда пәнаралық байланысты дамыту әдістері 2011 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

7

Козыбакова Фатима Акынбаевна Шетелдік Түркістандық зиялылар және "тұтас Түркістан" идеясы 2008 - г. 6 - стр.

8

Козыбакова Фатима Акынбаевна Кеңес Нұрпейісұлы-қазақ тарихының өзекті мәселелерінің ірі зерттеушісі. 2010 - г. 6 - стр.

9

Козыбакова Фатима Акынбаевна Мұстафа Шоқайдың еңбектеріндегі тәуелсіздік идеясы және экономикалық бостандық мәселелері. 2010 - г. 6 - стр. Алматы

10

Козыбакова Фатима Акынбаевна Профессор Ә.С. Тәкеновтың қызметі мен ғылыми мұралары. 2009 - г. 3 - стр. Алматы

11

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстан тарихын оқытуда пәнаралық байланысты жүзеге асыру проблемалары. 2011 - г. 3 - стр. Алматы ҚазҰУ

12

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтардың ХІХ ғасырдағы билік жүйесіндегі рөлі 2015 - г. 4 - стр. Алматы қаласы, ҚазҰУ

13

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтардың ХІХ ғасырдағы билік жүйесіндегі рөлі 2015 - г. 4 - стр. Алматы қаласы, ҚазҰУ

14

Козыбакова Фатима Акынбаевна Устав об оренбургских киргизах открыл простор колонизации степного края 2015 - г. 7 - стр. Омский государственный педагогический университет

15

Козыбакова Фатима Акынбаевна ХХ ғасырдың 20-30 жж қазақтың дәстүрлі көшпелі өркениетін күшпен күйретудің бастаулары 2015 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ

16

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақ ауылындағы нарықтық қатынасты күйретудің Сталиндік-Голощекиндік негіздері 2016 - г. 10 - стр. Алматы, КазНУ

17

Козыбакова Фатима Акынбаевна Білімді ақпараттандыруда электронды оқулықты қолдану 2016 - г. 2 - стр. Алматы, КазНУ

18

Козыбакова Фатима Акынбаевна Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануда электронды оқулықтың алатын орны 2016 - г. 2 - стр. Алматы, КазНУ

19

Козыбакова Фатима Акынбаевна Дайындау науқандары және ауқатты шаруаларды жою 2016 - г. 3 - стр. Алматы

20

Козыбакова Фатима Акынбаевна Сулейменов П.М., Сандыкбаева У.Д. МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАРЫН ДАМЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК БАҒДАРЛАРЫ 2012 - г. 5 - стр. Алматы

21

Козыбакова Фатима Акынбаевна Арыстанбекова К.Д., Сулейменов П.М., Сандыкбаева У.Д. ХХ ғасыр басындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірін оқытуда дерек көздерін пайдалану 2011 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

22

Козыбакова Фатима Акынбаевна Айтуарова Б.М., Арыстанбекова К.Д., Кошымова А.О., Сандыкбаева У.Д. Қазақ диаспора аудиториясына Қазақстанда ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру тарихын оқытудың әдіс-тәсілдері. 2011 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

23

Козыбакова Фатима Акынбаевна 1916 жылғы көтеріліс аңыз бен ақиқат(ғылыми семинар) 2016 - г. 1 - стр. Тарих, археология және этнология факультеті 406-аудитория

24

Козыбакова Фатима Акынбаевна Жаңа әлеуметтік тарих күнделікті тарих және микротарих ұстанымдары негізінде кеңестік дәуір оқиғаларын зерттеу(ғылыми семинар) 2016 - г. 1 - стр. Тарих, археология және этнология факультеті 406-аудитория

25

Козыбакова Фатима Акынбаевна Ә.Бөкейхан және Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыс мәселелері 2016 - г. 2 - стр. Тарих, археология және этнология факультеті

26

Козыбакова Фатима Акынбаевна Тарихты оқытуда заманауи білім беру технологияларын пайдалану(Ғылыми семинар) 2017 - г. 2 - стр. Тарих, археология және этнология факультеті

27

Козыбакова Фатима Акынбаевна Шетелдік (Турциялық) ғалым, тарих ғылымдарының докторы Абдуақап Қарамен кездесу 2016 - г. 1 - стр. Тарих, археология және этнология факультеті

28

Козыбакова Фатима Акынбаевна МООК-қа дайындалған лекцияның модулі(Ғылыми оқу-методикалық семинар) 2017 - г. 3 - стр. Тарих, археология және этнология факультеті 405-аудитория

29

Козыбакова Фатима Акынбаевна Кеңес Нұрпейіс және Алаш тарихы 2017 - г. 4 - стр. Алматы

30

Козыбакова Фатима Акынбаевна Ұлттық деректану ғылымының жаршысы 2017 - г. 6 - стр. Алматы

31

Козыбакова Фатима Акынбаевна «Жоғарғы оқу орындарында тарихты оқытуда жаңа әдістерді тиімді пайдалану» 2017 - г. 2 - стр. Алматы

32

Козыбакова Фатима Акынбаевна «Магистранттардың шығармашылық ойларын дамытудың әдістемелік бағдарлары» 2017 - г. 2 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

33

Козыбакова Фатима Акынбаевна Ұлы даланың ежелгі металлургиясы 2019 - г. 3 - стр.

34

Козыбакова Фатима Акынбаевна Ұлы Жібек Жолы ізімен 2019 - г. 3 - стр.

35

Козыбакова Фатима Акынбаевна Ұлы дала төсіндегі арғымақтар 2019 - г. 2 - стр.

36

Козыбакова Фатима Акынбаевна Ұлы даланың алтын жәдігері 2019 - г. 1 - стр.

37

Козыбакова Фатима Акынбаевна Түркі мемлекетінің шығу тарихы 2019 - г. 1 - стр.

38

Козыбакова Фатима Акынбаевна Ұлттық өнер- ұлылығымыздың белгісі 2019 - г. 1 - стр.

39

Козыбакова Фатима Акынбаевна Мұстафа Шоқай-Түркі әлемінің көсемі 2019 - г. 1 - стр.

40

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақстан әлемдік қауымдастықта 2019 - г. 1 - стр.

41

Козыбакова Фатима Акынбаевна Қазақ киносы :кеше және бүгін 2019 - г. 1 - стр.

42

Козыбакова Фатима Акынбаевна Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің білім жүйесі мен әлемдегі орны 2019 - г. 2 - стр.

43

Козыбакова Фатима Акынбаевна Тарихи сананы жаңғырту 2018 - г. 1 - стр.

44

Козыбакова Фатима Акынбаевна Әлемнің ЖОО -ның білім беру жүйесіндегі Қазақ Ұлттық Университетінің орны 2018 - г. 1 - стр.

45

Козыбакова Фатима Акынбаевна ҚазҰУ – тарихта, ҚазҰУ – қазір, ҚазҰУ-болашақта 2018 - г. 2 - стр.

46

Козыбакова Фатима Акынбаевна Түркінің тұңғыш тіл маманы 2019 - г. 1 - стр.

47

Козыбакова Фатима Акынбаевна М.Шоқай - Түркі әлемінің көсемі 2019 - г. 3 - стр.

48

Козыбакова Фатима Акынбаевна М.Х.Дулати - дара hәм дана тұлға 2019 - г. 1 - стр.
Author Documents

2

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

The Soviet experience in modernizing the healthcare system of Turkestan (1917-1919)

Khankeldy, A., Almas, J., Svetlana, S., Azhar, A., Fatima, K., Ordaly, K.

2017

Man in India
97, с. 105-123

0

Цитирований
2014

World Applied Sciences Journal
29, с. 1082-1086

0

Цитирований