Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Шортанбай Шохан Амангелдіұлы

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы

Position Ст.пpеподаватель
Kazakh literature and theory of literature
Scopus author ID: 0000-0002-6265-0901
shokhan69@mail.ru
8(727) 377-33-34 вн:1330
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1991

1

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қазақ романдарындағы тұлға әлеуеті болмысын қалыптастырудағы дәстүр мен жаңашылдық "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0044-3 3 - стр.

2

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Роман және кейіпкер болмысы "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 0 - стр.

3

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қазақ романдарындағы кейіпкер болмысын зерделеу тәсілдері "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978 -601-04-0628-5 2 - стр.

4

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қытайдағы қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1392-4 15 - стр.

5

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идеяның түп-төркіні Издательство "Ценные бумаги" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024 10 - стр.

6

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Шәкәрімнің әдеби мұрасын зерттеудің мәселелері "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2370-1 10 - стр.

7

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының ХIХ ғасыр әдебиетіндегі көрінісі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2646-7 11 - стр.

8

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Абдулина А.Б., Дадебаев Ж.. «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ ХIХ ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІНДЕГІ КӨРІНІСІ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2646 1 - стр.

9

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Әбдиманұлы Ө.., Абдулина А.Б. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі " Мәңгелік Ел" және ұлттық идея тоғысуы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2990-1 129 - стр.

10

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы ХVIII-ХIХ ғасырлар әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының көрінісі " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2730-3 1 - стр.

11

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы ХХ ғасыр басындағы әдебиет " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2710-5 6 - стр.

12

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті дамуының алғашқы кезеңі " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2711-2 6 - стр.

13

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Жауапты редактор "Өнер" баспасы ЖШС 2017 - г. ISBN 978-9965-23-416-3 20 - стр.

14

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Дарибаев С.Д., Есембеков Т.У. Қазақ фольклоры мен әдебиеті бойынша мәтін талдау сабақтары " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4170-5 188 - стр.

15

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Солтанаева Е.М. Қалихан Ысқақ шығармаларының поэтикасы "Сагаутдинова М.Ш" 2019 - г. ISBN 978-9965-29-550-8 8 - стр.

1

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Кейіпкер дүниетанымы 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы «Қараормандағы» адамдардың тағдыры 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Сәкен жүрген ізбенен 2012 - г. 6 - стр. 14

4

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Сапарнама сабақтары 2012 - г. 5 - стр. 12

5

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы А. Байтұрсынүлы өлеңдеріндегі азатшыл идея және күрескерлік рух 2012 - г. 3 - стр. 2

6

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Махамбет поэзиясының айшықты тілі 2012 - г. 3 - стр. 0

7

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы "Құланның ажалы" романы және тұлға әлеуеті 2013 - г. 4 - стр. 0

8

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Роман арқауы - ұлт тарихы 2013 - г. 4 - стр. 5

9

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Тарих таразысындағы Тараз тарихы 2014 - г. 4 - стр. 0

10

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы "Қан мен тер"-адам тағдыры, жаңа көркемдік өріс 2013 - г. 6 - стр. 2

11

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы "Қан мен тер" - адам тағдыры 2014 - г. 5 - стр. 0

12

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Әдебиет әлемі 2014 - г. 3 - стр. 4

13

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Романдардағы тоғысар арна - адам-табиғат арақатынасы 2014 - г. 5 - стр. 52

14

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы The folk traditions and customs 2015 - г. 5 - стр. 7

15

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Балалар әдебиетінің бағбаны 2015 - г. 6 - стр. 154

16

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Махамбет поэзиясындағы сөздердің стильдік-мағыналық қолданысы 2015 - г. 5 - стр. 78

17

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Ұлт көсемсөзінің ұйытқысы 2015 - г. 5 - стр. 4

18

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қилы заманның көркем шежіресі 2015 - г. 4 - стр. 158

19

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы "Бәйтерек" поэмасындағы көшбасшы бейнесі 2016 - г. 3 - стр. 38

20

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Structural Features of Shakarims Prose 2016 - г. 6 - стр. 1

21

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Жамбыл мұрасы - мәңгілік елдің мирасы 2016 - г. 6 - стр. 2

22

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Махамбет өлеңдеріндегі ел арманының көрінісі 2016 - г. 6 - стр. 164

23

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы "Өтеген батыр"жырындағы ел үмітінің көрінісі және мифтік персонаждармен генетикалық байланысы 2017 - г. 4 - стр. 44

24

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы "Adil-Maria" character of the philosophical novel 2017 - г. 5 - стр. 165

25

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Сүйінбай поэзиясындағы ұлт мұраты 2017 - г. 5 - стр. 85

26

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Академик Рымғали Нұрғали ұлт романдары туралы 2016 - г. 3 - стр. 1

27

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Өзге тілді аудиторияға қазақ тілін меңгертуде мәтіндердің алатын орны 2018 - г. 3 - стр. 58

28

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Шыңжаң қазақ әдебиетіндегі арнау өлеңдердің өзіндік сипаты 2018 - г. 8 - стр. 57

29

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қайрат Жұмағалиев өлеңдеріндегі ұлттық дүниетаным 2018 - г. 8 - стр. 71

30

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қажымтану және заман шындығы 2019 - г. 9 - стр. 2

31

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Дастан-поэмалардағы дүбірлі дәуір сипаты 2018 - г. 7 - стр. 170

32

Шортанбай Шохан АмангелдіұлыСапарходжаева Н.П. ҚАЗАҚ, ОРЫС ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕКІЛІК УАҚЫТ ЖҤЙЕСІ 2019 - г. 10 - стр. 113

33

Шортанбай Шохан АмангелдіұлыИсмакова А.С., Акыш Н.Б., Ахметова А.М., Калиева А.К. Қазіргі қазақ прозасындағы Ұлы даланың жеті қыры аясындағы Мәңгілік ел концептінің ұлттық тұжырымдамасы және көркем дискурс 2019 - г. 8 - стр. 1

34

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Бата сөздерінің жанрлық табиғаты 2020 - г. 8 - стр. 178

35

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қазіргі қазақ әңгіме жанрындағы драматизм мәселесі 2020 - г. 9 - стр. 179

36

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Жұбан Молдағалиев өлеңдеріндегі ұлттық болмыс 2021 - г. 8 - стр. 81

1

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Табиғаттан сыр ұққан 2011 - г. 5 - стр. СДУ, Каскелен

2

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Арналы көзқарас 2011 - г. 5 - стр. Алматы, КазНУ имени Аль-Фараби

3

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қалихан Ысқақовтың «Тұйық» романы және кезең шындығының көркемдік шешімі 2011 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

4

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Ұстаздарын ұлықтаған, шәкірттерін ұмытпаған 2013 - г. 9 - стр. Алма-Ата

5

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Aktualne problemy nowoczesnych nauk - 2012 2012 - г. 4 - стр.

6

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қансейіт Әбдезұлы зерттеулеріндегі роман жанрының кейбір мәселелері 2013 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универститеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

7

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Рымғали Нұрғали және қазақ романының өзекті мәселелері 2011 - г. 4 - стр. Алматы, ҚазҰУ

8

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Асан қайғы жырларының көркемдік әлемі 2014 - г. 4 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

9

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Ғабит Мүсірепов көсемсөздеріндегі ұлт тағдыры 2013 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

10

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қалихан Ысқақ романдарындағы табиғат және қаламгерлік ұстаным 2014 - г. 3 - стр. Қазақстан, Алматы

11

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Әдебиетті жаңаша оқыту жайлары 2015 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

12

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Ардан туған ақеділ ойлар 2012 - г. 4 - стр. ҚазҰУ

13

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Табиғат және адам үндестігі - роман өзегі 2014 - г. 5 - стр. Еуразия университеті

14

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Бейсембай Кенжебаев - әдебиет зерттеушісі 2014 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Оспанова Г.Т. «Copper horseman» in the kazakh language 2015 - г. 8 - стр. Sheffild

16

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы The Power Behind the Languages 2015 - г. 3 - стр. Саратов

17

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Оспанова Г.Т. 2015 - г. 6 - стр.

18

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Жамбылдың табиғат лирикасын орта мектепте оқытудың тиімді жолдары 2016 - г. 4 - стр. Алматы, КазГосЖенПУ

19

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Ақын өлеңдерін оқытудың өзіндік ерекшеліктері 2016 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

20

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Жамбыл мұрасы - мәңгілік елдің мирасы 2016 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

21

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Академик Рымғали Нұрғали ұлт романдары туралы 2016 - г. 3 - стр. Караганды

22

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Роман жанрының кейбір мәселелері Қансейіт Әбдезұлы зерттеулерінде 2017 - г. 5 - стр. Талдықорған

23

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Ж.Аймауытов пен Қ.Ысқақовтың романдарындағы пейзаждың көркемдік қызметін оқытудың жолдары 2017 - г. 5 - стр. КазНУ

24

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Қазақ поэзиясының тілі мен стилі: оқыту ерекшеліктері 2017 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

25

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Зейноллa Қaбдоловтың тұлғa шығaрмaшылығын оқытудaғы өзіндік ұстaнымдaры 2017 - г. 9 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

26

Шортанбай Шохан Амангелдіұлы Кәкішұлының кісілік келбеті 2017 - г. 5 - стр. КазНУ, аль-Фараби 71, библиотека КазНУ имени аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0