Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Карбозов Ерхан Карбозович

Карбозов Ерхан Карбозович

Position Ст.пpеподаватель
Kazakh literature and theory of literature
erkhan__76@mail.ru
7(727) 377-33-39 вн:1323
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2001
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1999
Academic degree

1

Карбозов Ерхан Карбозович Т.Ізтілеуұлының ақындық шеберлігі "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-713-4 97 - стр.

2

Карбозов Ерхан Карбозович Мәдениетаралық байланыстар және әдеби компаративистика (авторлар құрамында) Бийиктик 2011 - г. 243 - стр.

3

Карбозов Ерхан Карбозович Межкультурная коммуникация и литературная компаративистика /Равобити байни фарнанги ва компаративистикаи адави/ (в составе авторского коллектива) издательство Российско-Таджикского университета 2012 - г. 17 - стр.

4

Карбозов Ерхан Карбозович Аударма ісі: Байырғы трактаттар мен кейінгі толғамдар " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0490-8 16 - стр.

5

Карбозов Ерхан Карбозович Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0083-2 112 - стр.

6

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр.

7

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр.

8

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр.

9

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр.

10

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр.

11

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

12

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

13

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

1

Карбозов Ерхан Карбозович Абай шығармашылығының тәуелсіздік жылдарында зерттелу жайы (Абай институтының хабаршысында жарияланған материалдар негізінде) 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Карбозов Ерхан Карбозович Тұрмағабет Ізтілеуұлының ақыл-нақыл сөздері 2014 - г. 4 - стр. 2

3

Карбозов Ерхан Карбозович Абайтану мәселелерінің қазіргі заман көзқарасымен зерттелу жайы 2013 - г. 8 - стр. 1

4

Карбозов Ерхан Карбозович Абайтанудың қазіргі ахуалы 2013 - г. 7 - стр. 1

5

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Шешен сөз бен көсем сөз 2015 - г. 6 - стр. 37

6

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Тарихи тұлға және тарих тағылымы 2015 - г. 13 - стр. 76

7

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті 2015 - г. 6 - стр. 153

8

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Абайдың ілімін пәнаралық зерттеудің өзекті мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 156

9

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Жиренше шешен – тарихи тұлға 2016 - г. 6 - стр. 80

10

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Қазақ хандығы және қазақ сөз өнерінің өр тұлғалары (Асан Қайғы, Жиренше шешен, Алдар Көсе) 2015 - г. 6 - стр. 79

11

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 7 - стр. 159

12

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 6 - стр. 159

13

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Ағыбай батыр жайындағы жыр-аңыздардың тарихи негізі 2016 - г. 4 - стр. 81

14

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016 - г. 7 - стр. 1

15

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. "Алпамыс батыр" жыры: трихилығы және типологиясы 2016 - г. 5 - стр. 1

16

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Жыр және шындық 2017 - г. 7 - стр. 1

17

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Сағындық Н.Б. Images of Kazakh dastans, dating back to the mythological concepts and ideas 2017 - г. 7 - стр. 1

18

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. «Жасауыл қырғыны» дастаны: нұсқалары мен тарихилығы 2017 - г. 7 - стр. 1

19

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. «Исатай-Махамбет» жырының тарихи негізі 2017 - г. 6 - стр. 2

20

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016-2017 2016 - г. 5 - стр. 83

21

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. «Aлпaмыс бaтыр» жыры: зерттелуі мен нұсқaлaры 2017 - г. 4 - стр. 1

22

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. НӘЗИРА ДӘСТҮРІ ЖӘНЕ ТҮРКІ ӘДЕБИЕТІ 2019 - г. 6 - стр. 1

23

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Толыбай - Алтын орда дәуіріндегі аса ірі қоғам қайраткері 2019 - г. 12 - стр. 1

24

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Fairy-tale motifs and fantastic images in the epics 2020 - г. 11 - стр. 2

1

Карбозов Ерхан Карбозович Көркем мәтіннің интерпретациясы және аударма (М.Әуезовтің "Көксерек" повесі негізінде) 2011 - г. 4 - стр.

2

Карбозов Ерхан Карбозович Абай шығармаларын жастар санасына қалай енгіземіз kazradio.kaztrk.kz 2011 - г. 1 - стр.

3

Карбозов Ерхан Карбозович Т.Ізтілеуұлының мысал жанрына қосқан үлесі 2011 - г. 5 - стр.

4

Карбозов Ерхан Карбозович Мәдениетаралық қарым-қатынастың өзекті мәселелері 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Карбозов Ерхан Карбозович Мәдениетаралық қарым-қатынастың өзекті мәселелері 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Карбозов Ерхан Карбозович Бес нәрседен қашық бол...» 2014 - г. 4 - стр. София

7

Карбозов Ерхан Карбозович Сатира сардары 2014 - г. 8 - стр. Бишкек
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0