Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Карбозов Ерхан Карбозович

Карбозов Ерхан Карбозович

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра казахской литературы и теории литературы
erkhan__76@mail.ru
7(727) 377-33-39 вн:1323
       Karbozov Yerkhan Karbozovich Candidate of Philological Sciences (2005), defended his thesis on "Moral problems in the works of T. Iztleuov". The scientific direction is literature of the early twentieth century. Author of 60 scientific articles. The author of the textbook "The poetic skill of T. Iztleuuly" (2011), in the disciplines of Eastern kissa-dastans, Literature of the XIX century. Author of the textbook "Problems of intercultural communication and translation" on the discipline "Problems of intercultural communication and translation" (2013, Co-author Zhumadilova M.). Compiler-editor of the encyclopedic reference book "Kazakh literature" (2005) The article Cultural interaction in the works of M.Zhumabayev as the basis for the development of the National literary tradition is published in the scopuc database - International journal 0f Society, Culture and Language IJSCL (2021)
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2001
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1999
Academic degree

1

Карбозов Ерхан Карбозович Т.Ізтілеуұлының ақындық шеберлігі "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-713-4 97 - стр.

2

Карбозов Ерхан Карбозович Мәдениетаралық байланыстар және әдеби компаративистика (авторлар құрамында) Бийиктик 2011 - г. 243 - стр.

3

Карбозов Ерхан Карбозович Межкультурная коммуникация и литературная компаративистика /Равобити байни фарнанги ва компаративистикаи адави/ (в составе авторского коллектива) издательство Российско-Таджикского университета 2012 - г. 17 - стр.

4

Карбозов Ерхан Карбозович Аударма ісі: Байырғы трактаттар мен кейінгі толғамдар " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0490-8 16 - стр.

5

Карбозов Ерхан Карбозович Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0083-2 112 - стр.

6

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр.

7

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр.

8

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр.

9

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр.

10

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр.

11

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

12

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенғали З.Қ., Бисенбаев П.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

13

Карбозов Ерхан Карбозович Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

1

Карбозов Ерхан Карбозович Абай шығармашылығының тәуелсіздік жылдарында зерттелу жайы (Абай институтының хабаршысында жарияланған материалдар негізінде) 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Карбозов Ерхан Карбозович Тұрмағабет Ізтілеуұлының ақыл-нақыл сөздері 2014 - г. 4 - стр. 2

3

Карбозов Ерхан Карбозович Абайтану мәселелерінің қазіргі заман көзқарасымен зерттелу жайы 2013 - г. 8 - стр. 1

4

Карбозов Ерхан Карбозович Абайтанудың қазіргі ахуалы 2013 - г. 7 - стр. 1

5

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Шешен сөз бен көсем сөз 2015 - г. 6 - стр. 37

6

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Тарихи тұлға және тарих тағылымы 2015 - г. 13 - стр. 76

7

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті 2015 - г. 6 - стр. 153

8

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Абайдың ілімін пәнаралық зерттеудің өзекті мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 156

9

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Жиренше шешен – тарихи тұлға 2016 - г. 6 - стр. 80

10

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Қазақ хандығы және қазақ сөз өнерінің өр тұлғалары (Асан Қайғы, Жиренше шешен, Алдар Көсе) 2015 - г. 6 - стр. 79

11

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 7 - стр. 159

12

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 6 - стр. 159

13

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Ағыбай батыр жайындағы жыр-аңыздардың тарихи негізі 2016 - г. 4 - стр. 81

14

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016 - г. 7 - стр. 1

15

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. "Алпамыс батыр" жыры: трихилығы және типологиясы 2016 - г. 5 - стр. 1

16

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Жыр және шындық 2017 - г. 7 - стр. 1

17

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Сағындық Н.Б. Images of Kazakh dastans, dating back to the mythological concepts and ideas 2017 - г. 7 - стр. 1

18

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. «Жасауыл қырғыны» дастаны: нұсқалары мен тарихилығы 2017 - г. 7 - стр. 1

19

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. «Исатай-Махамбет» жырының тарихи негізі 2017 - г. 6 - стр. 2

20

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К., Дадебаев Ж.. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016-2017 2016 - г. 5 - стр. 83

21

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. «Aлпaмыс бaтыр» жыры: зерттелуі мен нұсқaлaры 2017 - г. 4 - стр. 1

22

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. НӘЗИРА ДӘСТҮРІ ЖӘНЕ ТҮРКІ ӘДЕБИЕТІ 2019 - г. 6 - стр. 1

23

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Толыбай - Алтын орда дәуіріндегі аса ірі қоғам қайраткері 2019 - г. 12 - стр. 1

24

Карбозов Ерхан КарбозовичБисенбаев П.К. Fairy-tale motifs and fantastic images in the epics 2020 - г. 11 - стр. 2

25

Карбозов Ерхан КарбозовичМәтбек Н.Қ., Мауленов А.А., Әбдиманұлы Ө.., Досанова Н.Ж. 2021 - г. 13 - стр. 1

1

Карбозов Ерхан Карбозович Көркем мәтіннің интерпретациясы және аударма (М.Әуезовтің "Көксерек" повесі негізінде) 2011 - г. 4 - стр.

2

Карбозов Ерхан Карбозович Абай шығармаларын жастар санасына қалай енгіземіз kazradio.kaztrk.kz 2011 - г. 1 - стр.

3

Карбозов Ерхан Карбозович Т.Ізтілеуұлының мысал жанрына қосқан үлесі 2011 - г. 5 - стр.

4

Карбозов Ерхан Карбозович Мәдениетаралық қарым-қатынастың өзекті мәселелері 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Карбозов Ерхан Карбозович Мәдениетаралық қарым-қатынастың өзекті мәселелері 2014 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Карбозов Ерхан Карбозович Бес нәрседен қашық бол...» 2014 - г. 4 - стр. София

7

Карбозов Ерхан Карбозович Сатира сардары 2014 - г. 8 - стр. Бишкек
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0