Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич

Position Ст.пpеподаватель
Kazakh literature and theory of literature
Scopus author ID: 56026734900
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1990
File name Headline Description
Kazakh Children Literature
The Kazakh Prose of the Beginning of the XX Century: M. Dulatov, Zh. Aimauytov
XXғ.басындағы қадақ прозасындағы М,Дулатов. Ж7Аймауытов шы5армашылы5ыны4 орны ерекше7

1

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Тарихи жырлар "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-345-2 302 - стр.

2

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Нысанбай жырау. "Арыс" баспасы 2013 - г. ISBN 9786012911848 25 - стр.

3

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 9786010403376 25 - стр.

4

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жүсіп-Зылиха" дастанының нұсқалары: дәстүр және жаңашылдық " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-913-3 114 - стр.

5

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том І " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1282 18 - стр.

6

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ІІІ. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1284 18 - стр.

7

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1283-5 16 - стр.

8

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Тараков А.С., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IV том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1285-9 17 - стр.

9

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Молдабеков Ж.Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. V том " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1286-6 17 - стр.

10

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Бисенғали З.Қ., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

11

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Бисенғали З.Қ., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

12

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Бисенғали З.Қ., Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

13

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр.

14

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.., Карагойшиева Д.А. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХІІ том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-1617-8 (о 18 - стр.

15

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том Х І- " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2257 297 - стр.

16

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2266 297 - стр.

17

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІІ 2016-2017І " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2269 264 - стр.

18

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Том ХІҮ 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2302 254 - стр.

19

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІ том. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2316 308 - стр.

20

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІІ том. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2327-5 276 - стр.

21

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Абайтану. Таңдамалы еңбектер. ХҮІІІ " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2328-2 278 - стр.

1

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жасауыл қырғыны" жырындағы тарихи тұлғалар бейнесі 2011 - г. 3 - стр. 0

2

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Нысанбай жырау 2011 - г. 3 - стр. 0

3

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Уақыт шындығы - көркемдік кепілі 2011 - г. 3 - стр. 0

4

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Кенесары-Наурызбай" жырындағы фольклорлық сарындар сипаты 2011 - г. 3 - стр. 0

5

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Алтын орда дәуірінен жеткен ғашықтық дастан 2012 - г. 4 - стр. 0

6

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Кенесары-Наурызбай" жырының нұсқалары 2011 - г. 8 - стр. 0

7

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Әлидің романтизмі" 2014 - г. 7 - стр. 0

8

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Низамидің "Ескендірнаме" дастаны: тарихилығы мен фольклорлық негізі 2014 - г. 13 - стр. 0

9

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Ұлтқа ұран болған ұлы жырдың зерттелу тарихы 2014 - г. 10 - стр. 0

10

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Жыр нұсқалары-тарихи дерек көзі 2014 - г. 5 - стр. 0

11

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Азаттық жыршысы 2014 - г. 5 - стр. 0

12

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жүсіп- Зылиха" дастанының идеялық -тақырыптық сипаты 2013 - г. 7 - стр. 0

13

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жүсіп- Зылиха" дастанының идеялық -тақырыптық сипаты 2014 - г. 7 - стр. 0

14

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Низамидің "Ескендірнаме" дастаны: тарихилығы мен фольклорлық негізіі" 2013 - г. 13 - стр. 0

15

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Жыр нұсқалары-тарихи дерек көзі 2014 - г. 5 - стр. 0

16

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Ұлтқа ұран болған ұлы жырдың зерттелу тарихы 2014 - г. 11 - стр. 0

17

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Азаттық жыршысы 2014 - г. 5 - стр. 0

18

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Науаидің "Ескендір" поэмасы 2014 - г. 5 - стр. 0

19

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич World Applied Sciences Journal 2014 - г. 4 - стр. 0

20

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Азаттық жыршысы 2014 - г. 3 - стр. 1

21

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич «Бекет батыр» жырының тарихи негізі 2014 - г. 3 - стр. 1

22

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Жыр нұсқалары - тарихи дерек көзі 2014 - г. 3 - стр. 1

23

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич «Жүсіп - Зылиха» дастанының идеялық-тақырыптық сипаты 2013 - г. 3 - стр. 1

24

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Әлидің романтизмі 2014 - г. 3 - стр. 1

25

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Үлтқа ұран болган үлы жырдың зерттелу тарихы 2014 - г. 4 - стр. 1

26

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Азаттық жыршысы 2014 - г. 2 - стр. 1

27

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич «Кенесары-Наурызбай» жыры: дерек және көркем бейне 2012 - г. 2 - стр. 1

28

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичСейтжанов З.Н. The Household and Ritual poetry of kazakh peopl 2014 - г. 5 - стр. 0

29

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Алтын Орда дәуірінен жеткен ғашықтық дастан 2012 - г. 2 - стр. 1

30

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Саурық батыр жырының тарихи негізі" 2015 - г. 3 - стр. 0

31

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Бекет батыр" жырының тарихи негізі 2014 - г. 6 - стр. 0

32

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Тарихи тұлға және тарих тағылымы 2015 - г. 12 - стр. 0

33

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті 2015 - г. 6 - стр. 0

34

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Хұсрау-Шырын" дастанының шығыстық нұсқалары 2014 - г. 5 - стр. 0

35

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Қазақ дастандарындағы мифологиялық ұғым-түсініктерден туған бейнелер 2015 - г. 5 - стр. 0

36

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шешен сөз бен көсем сөз 2015 - г. 5 - стр. 0

37

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Шешен сөз бен көсем сөз 2015 - г. 6 - стр. 37

38

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Тарихи тұлға және тарих тағылымы 2015 - г. 13 - стр. 76

39

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматов және ауыз әдебиеті 2015 - г. 6 - стр. 153

40

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичДадебаев Ж.., Мұсалы Л.Ж. Н.Ә. Назарбаевтың "Тәуелсіздік толғауы" туралы толғаныс 2015 - г. 4 - стр. 35

41

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Абайдың ілімін пәнаралық зерттеудің өзекті мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 156

42

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Жиренше шешен – тарихи тұлға 2016 - г. 6 - стр. 80

43

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Қазақ хандығы және қазақ сөз өнерінің өр тұлғалары (Асан Қайғы, Жиренше шешен, Алдар Көсе) 2015 - г. 6 - стр. 79

44

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 7 - стр. 159

45

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Шыңғыс Айтматовтың психопоэтикасы 2016 - г. 6 - стр. 159

46

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шығыс халықтары әдебиетіндегі ортақ сарындар 2015 - г. 4 - стр. 158

47

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Таһир-Зухра" дастаны және көркемдік дәстүр жалғастығы 2015 - г. 4 - стр. 38

48

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Саржан Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісінің тарихи жырлардағы көрінісі 2015 - г. 4 - стр. 79

49

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичСағындық Н.Б. Түркілік сарын сыры 2016 - г. 6 - стр. 0

50

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Ағыбай батыр жайындағы жыр-аңыздардың тарихи негізі 2016 - г. 4 - стр. 81

51

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016 - г. 7 - стр. 1

52

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. "Алпамыс батыр" жыры: трихилығы және типологиясы 2016 - г. 5 - стр. 1

53

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Жыр және шындық 2017 - г. 7 - стр. 1

54

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичСағындық Н.Б., Карбозов Е.К. Images of Kazakh dastans, dating back to the mythological concepts and ideas 2017 - г. 7 - стр. 1

55

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. «Жасауыл қырғыны» дастаны: нұсқалары мен тарихилығы 2017 - г. 7 - стр. 1

56

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. «Исатай-Махамбет» жырының тарихи негізі 2017 - г. 6 - стр. 2

57

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К., Дадебаев Ж.. Қазақ халқының сүйікті перзенті 2016-2017 2016 - г. 5 - стр. 83

58

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. «Aлпaмыс бaтыр» жыры: зерттелуі мен нұсқaлaры 2017 - г. 4 - стр. 1

59

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. НӘЗИРА ДӘСТҮРІ ЖӘНЕ ТҮРКІ ӘДЕБИЕТІ 2019 - г. 6 - стр. 1

60

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Толыбай - Алтын орда дәуіріндегі аса ірі қоғам қайраткері 2019 - г. 12 - стр. 1

61

Бисенбаев Пазылбек КуанбаевичКарбозов Е.К. Fairy-tale motifs and fantastic images in the epics 2020 - г. 11 - стр. 2

1

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Жасауыл қырған" жырының нұсқалары 2011 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

2

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Нысанбай жырындағы тарихи шындық пен көркемдік шешім 2011 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

3

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Р.Нұрғали және тарихи драма мәселелері 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

4

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шығыстық қисса-дастандардағы мифологиялық кейіпкерлер 2013 - г. 4 - стр. филология

5

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Ләйлі-Мәжнүн " дастанының шығыстық нұсқалары 2013 - г. 6 - стр. Алматы

6

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Көрұғлы" жырының нұсқалары 2014 - г. 4 - стр. Алматы, ҚазҰУ

7

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Ләйлі- Мәжнүн" дастанының шығыстық нұсқалары 2013 - г. 4 - стр. Алматы

8

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич Шығыстық қисса-дастандардағы мифологиялық кейіпкерлер 2013 - г. 4 - стр. Алматы

9

Бисенбаев Пазылбек Куанбаевич "Көрұғлы" жырының нұсқалары 2014 - г. 3 - стр.
Author Documents

1

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

The household and ritual poetry of Kazakh people

Seitzhanov, Z., Bissenbayev, P., Dalelbekkyzy, A.

2014

World Applied Sciences Journal
29, с. 1175-1178

0

Цитирований