Main / Philological / Kazakh literature and theory of literature / Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы

Position Профессоp
Kazakh literature and theory of literature
Scopus author ID: 57209262722
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1972
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Профессор 20/06/2000
State Prizes
Prize Name Date of award
Государственный грант "Лучший преподаватель вуза" в 2006 году 09/01/2007


File name Headline Description
Processes of Development of the Contemporary Kazakh Literature
Poetic world of Abai
Directions of Literary Development of XIX-XX Centuries
Directions of Literary Development of XIX-XX Centuries
Directions of Literary Development of XIX-XX Centuries
Directions of Literary Development of XIX-XX Centuries
Directions of Literary Development of XIX-XX Centuries
Directions of Literary Development of XIX-XX Centuries
National Idea in Modern Kazakh Poetry
National Idea in Modern Kazakh Poetry
Abai and Auezov: Creative Interrelations
Processes of Development of the Contemporary Kazakh Literature
Processes of Development of the Contemporary Kazakh Literature
National Idea in Modern Kazakh Poetry
National Idea in Modern Kazakh Poetry
Poetic world of Abai
History of Kazakh Lliterature of the Period of Great Patriotic War and Post-War Period (1941-1960)
Тrends and Tendencies of Literature of the ХХ Century
History of Kazakh Lliterature of the Period of Great Patriotic War and Post-War Period (1941-1960)
National Idea in Modern Kazakh Poetry
National Idea in Modern Kazakh Poetry
History of Kazakh Lliterature of the Period of Great Patriotic War and Post-War Period (1941-1960)
Abay: Tradition and Innovation
History of Kazakh Lliterature of the Period of Great Patriotic War and Post-War Period (1941-1960)
National Idea in Modern Kazakh Poetry
History of Kazakh Lliterature of the Period of Great Patriotic War and Post-War Period (1941-1960)
National Idea in Modern Kazakh Poetry
Қазақ поэзиясындағы ұлттық идеялар көріністері мен поэтикасы талданып, көрсетіледі
Z.Ajmautov's Artistic World
Тrends and Tendencies of Literature of the ХХ Century
Z.Ajmautov's Artistic World

1

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ әдебиетінің тарихы және алаш ұранды әдебиет мәселелері Өлке 2011 - г. 14 - стр.

2

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жебесі шын күмістен садағымның Өнер 2011 - г. 5 - стр.

3

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Әдебиеттануға келуім-кездейсоқ құбылысқа байланысты болды Нұрлы әлем 2011 - г. 12 - стр.

4

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Бірегей болмыс//Өнер - ғұмыр.-Алматы:Арыс2013 Өнер - ғұмыр 2013 - г. ISBN 978-601-291-140-4 15 - стр.

5

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Тірлікті мынау - мәңгілік деме... Атамұра 2013 - г. ISBN 978-601-282-877-1 32 - стр.

6

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жұмекеннің ауыл қарттары туралы туралы балладалары "Қазығұрт" баспасы 2012 - г. ISBN 9965-22-361-0 2 - стр.

7

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Өзгенің бақытын аялау Фолиант 2012 - г. ISBN 978-601-292-616-3 2 - стр.

8

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ прозасы: ХХ ғасыр басы:Жаңа роман жолында Арыс 2010 - г. ISBN 978-601-291-011-7 18 - стр.

9

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ филологиясы:егіз негіз. "Арыс" баспасы 2010 - г. ISBN 978-601-291-011-7 18 - стр.

10

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Көкжиек "Таугүл" принт баспасы 2010 - г. ISBN 978-601-247-125-0 22 - стр.

11

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы (библиографиялық көрсеткіш) "Арыс" баспасы 2010 - г. ISBN 978-601-291-017-9 5 - стр.

12

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Х.Досмұхамедов еңбектеріндегі ұлттық рух//Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы.-Алматы. Қазақ унив.,2014. 48-61. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 1 - стр.

13

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ әдебиетінің тарихм және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 1 - стр.

14

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жан дауа "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-245-6 2 - стр.

15

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "Сөз құдіреті сәулесінің нұрлы әлемі" "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-240-1 1 - стр.

16

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Шәкәрім және қазақ прозасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0313-0 0 - стр.

17

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Хасан аға " Қазақ университеті " 2016 - г. 0 - стр.

18

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VI том " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1680-2 18 - стр.

19

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Мұсалы Л.Ж., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том.2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1681-9 19 - стр.

20

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Салқынбай А.Б., Тлепов Ж.., Әбдиманұлы Ө.., Мадибаева К.К., Бисенбаев П.К., Карбозов Е.К., Сейтжанов З.Н., Умбетаев М.Б., Дадебаев Ж.. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том 2016-2017 " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1712-0 17 - стр.

21

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Бағдаттың қазақ өлеңі туралы танамы Бағдат Карбозұлы. Ғибаратты ғұмыр 2016 - г. ISBN 978-601-302-439-4 1 - стр.

22

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ата - Дария Еділ -Жайық ұлдарының арманы Ойтолғақ 2016 - г. ISBN 978-601-266-312-0 1 - стр.

23

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Құс жолындай жосылған ғибратта ғұмыр Құс жолындай жосылған ғибратты ғұмыр 2016 - г. ISBN 20-16-132-24 -0 1 - стр.

24

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ позиясы туралы зерттеулер Бағдат Кәрбщзұлы,Ғибратты ғұмыр 2016 - г. ISBN 978-601-302-439-4 2 - стр.

25

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жыраулар поэтикасы және Қалнияз ақындығы "CASPY PRINT" ЖШС 2016 - г. ISBN 978-601-308-029-1 8 - стр.

26

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жыраулар поэтикасы және Қалнияз ақындығы "CASPY PRINT" ЖШС 2016 - г. ISBN 978-601-308-029-1 0 - стр.

27

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жыраулар поэтикасы және Қалнияз ақындығы Ақтау . КМТ и У 2016 - г. ISBN 928-601-308-029-1 1 - стр.

28

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жетінші асу Жетінші асу 2018 - г. ISBN 9965-777-21-7 1 - стр.

29

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Абай қарасөздері жән М.Әуезов энциклопедиясы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-((((((((( 3 - стр.

1

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ әдебиеті пәнінен өздік жұмыс ұйымдастырудың модельдік жүйедегі жаңа тәсілдері 2012 - г. 4 - стр. 0

2

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Абай және Әуезов 2011 - г. 13 - стр. 0

3

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Оның таланттылығы прозамен жазылған романнан кейін өлеңмен жазылған романға тәуекел етуінде 2013 - г. 3 - стр. 0

4

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Оралханның көркемдік танымы - ірі зерттеуді қажетсінетін нысана 2013 - г. 2 - стр. 0

5

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ғ.Мүсрепов және ұлттық тәуелсіздік идеялары 1913 - г. 11 - стр. 0

6

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Шәкәрім және нәзиралық поэма 2013 - г. 4 - стр. 0

7

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Абай қарасөздерінің көркемдік ерекшелігі ( монографияның бірінші тарауы) 2012 - г. 25 - стр. 0

8

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "Бақытсыз Жамал романы өзінен кейін жазылған талац шығармаларға үлгі болды"... 2013 - г. 2 - стр. 0

9

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Өздік жұмыстарды ұйымдастырудың жаңа бағыттары 2014 - г. 6 - стр. 0

10

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ әдебиетіндегі ғұмырнамалық роман тұңғышы 2014 - г. 5 - стр. 0

11

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Майдангер қаламгер толғамдарындағы ерлік 2015 - г. 4 - стр. 0

12

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақстанның қазіргі әдебиетіндегі ұлттық идея және тарихилық мәселелр 2015 - г. 5 - стр. 0

13

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "Әуезовтің Қобыландысы халық батыры ретінде бейнеленедіі" 2015 - г. 2 - стр. 0

14

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "Соғысқа тап болған балалар тағдыры шебер суреттелген" 2015 - г. 2 - стр. 0

15

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ақиқат алдындағы адалдық 2015 - г. 7 - стр. 0

16

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Таңданбау, әсерленбеу мен ойланбау.. 2015 - г. 1 - стр. 0

17

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "Абай - келер дәуірдің дауылпазы" 2015 - г. 1 - стр. 0

18

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "Парызы мен қарызын ақтаған жан" 2015 - г. 1 - стр. 0

19

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ақиқат алдындағы адалдық 2015 - г. 1 - стр. 0

20

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Өздік жұмыстарды ұйымдастырудағы инновациялық ізденістер 2015 - г. 6 - стр. 0

21

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы А.Еспенбетов және Сұлтанмахмұттың көркемдік әлемі 2015 - г. 5 - стр. 0

22

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Махамбет өмірі мен шығармашылығы туралы Кекілбаев баянындағы дискурстар 2015 - г. 6 - стр. 0

23

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы М.Дулатидың өмірбаяндық романы 2015 - г. 5 - стр. 0

24

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Махамбеттің өмірі мен өлеңі туралы Ә.Кекілбаевтың "Шандоз" баяны 2015 - г. 5 - стр. 0

25

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "Алашта Кенекемдей ер болмайды..." 2015 - г. 5 - стр. 0

26

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Майдангер қаламгер толғамдарндағы ерлік 2015 - г. 4 - стр. 0

27

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Келер таңның шолпан... 2015 - г. 5 - стр. 0

28

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жаңа инновациялық тәсілдерді жыраулар көркемдік әлемін оқытуда қолдану 2016 - г. 6 - стр. 160

29

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы М Әуезов және 1916 ж 2017 - г. 11 - стр. 0

30

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ақын-жыраулар поэтикасын оқытудың жаңа әдістері 2017 - г. 8 - стр. 0

31

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Достоевскиге оралғандағы ойлардан 2018 - г. 2 - стр. 0

32

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ұлы Әбіштің Щандозы 2019 - г. 2 - стр. 0

33

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қос қаламгер де сіреспе қағидаларды ойындамайды 2019 - г. 1 - стр. 0

34

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ана тілі 2018 - г. 2 - стр. 0

35

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ғылымдағы жарқын із 2018 - г. 1 - стр. 0

36

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "Қилы заман" романындағы дерек пен дәйек 2018 - г. 8 - стр. 0

37

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Махамбет поэзиясының поэтикасы 2019 - г. 8 - стр. 0

38

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы `Әуезовтану және уақыт өрнегі" 2017 - г. 7 - стр. 0

1

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ эпосының құрылымындағы проза бөліктері туралы 2011 - г. 6 - стр. А.Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты

2

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы әдебиет тарихын щқытудағы өздік жжмыстарда текстологияны қолдану 2011 - г. 5 - стр. КазНУ

3

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиеті және Заки Ахметов// З.Ахметов және қазіргі қазақ әдебиеттануының өзект. мәселе.Х/А ғыл.теориялық конференция матер. Алматы,2013.. 39-43 бб 2013 - г. 5 - стр. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

4

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Шәкәрім және қазақ прозасы //Абайдың ақындық мектебі. Халықаралық ғылыми теориялық конференция материалдары. Алматы, ҚазҰУ, - Алматы, Қазақ университеті, 2014. 2014. 47-51 бб 2014 - г. 7 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

5

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Гениальный ученик великого учителя //. Гениальный ученик великого учителя// Материалы YI международной научно-методической конференции: «Литература в контексте современности» –Челябинск, 2012 2012 - г. 8 - стр. Чулябинский государственный педагогический университет

6

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы З.Қабдолов және әдебиеттану 2012 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Х.Досмұхамедов еңбектеріндегі ұлттық рух 2013 - г. 6 - стр. С.Ж.Асфандияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті. Алматы қаласы.

8

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Шәкәрім және қазақ прозасы//Абайдың ақындық мектебі. Халақаралық ғылыми-теориялық конф.материалдары. 2012 - г. 7 - стр.

9

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы М.Х.Дулатидің "Тарих-и Рашидийі және қазақ әдебиеті мәселелері// Халықаралық ғылыми-практикалық конф.материалдары. 2014.303-305 бб. 2012 - г. 5 - стр. г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

10

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ елінің қасиетті мұрасы// М.Дулати - тарихи нанымы және қазіргі кезең.УШ Дулати оқулары. Халықаралық ғылыми-практ. конф.-Тараз, 2014. 25-26 сәуір. 2012 - г. 3 - стр. г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

11

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Өздік жұмыстарды ұйымдастырудың жаңа тәсілдері// әл-Фараби атын. ҚазҰУ Хабаршысы.Филолог.сер. 2014.,№2 2012 - г. 8 - стр. алматы

12

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ халқына тән дәстүр мен талғамдарды жырлайтын шығарманы - қазақ халқының мұрасы деген дұрыс// Аңыз адам,2014.№5 2012 - г. 2 - стр.

13

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ әдебиетіндегі ғұмырнамалық роман тұңғышы// Әл-Фараби атын. ҚАЗҰУ Хабаршысы.Филолог.сер., 2014, №3 2012 - г. 9 - стр. алматы

14

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Қазақ елінің қасиетті мұрасы 2014 - г. 5 - стр.

15

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Мұхаммед Хайдар Дулатидің "Тарих-и Рашидиі және қазақ әдебиеті мәселелері 2014 - г. 8 - стр. Сулеймен Демирел атындағы университет. Алматы-Кескелен

16

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ғұмырнамалық роман тарихына жаңа көзқарас (2014. 16.05) 27-31 бб 2014 - г. 5 - стр. Каз НУ им. Аль-Фараби

17

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ақиқат алдындағы адалдық//Б.Кенжебаев және ҚӘ тарихын зерт. ғылыми-әдіснамалық мәселе. Х/А ғылыми практ. конф. материалд. Алматы, ҚазҰУ, 2014 2014 - г. 5 - стр. Алматы, Қаз ҰУ

18

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Келер таңның Шолпаны 2015 - г. 6 - стр. Казахский нац. универ. им. Абая

19

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы А.Еспенбетов және Сұлтанмахмұттың көркемдік әлемі 2015 - г. 5 - стр. г. Сесей. Шәкәрім атындағы мемлект. университет

20

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Махамбет өмірі мен шығармашылығы туралы Ә.Кекілбаев баянындағы дискурстар 2015 - г. 5 - стр. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік универсиеті

21

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы М.Дулатидің өмірбаяндық романы 2015 - г. 4 - стр. Қазақ мем.қыздар педагог. универс.

22

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы өздік жұмыстарды ұйымдастырудағы инновациялық іденістер 2015 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы қазақ универ

23

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Мұхамед Хайдар Дулатидің өмірбаяндық романы 2015 - г. 5 - стр. Қазақ мемл.қыздар педагогикалық универ

24

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Махамбет өмірі мен өлеңі туралы Ә.Кекілбаевтың "Шандоз" баяны 2015 - г. 4 - стр. М.Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемл. универ

25

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "Қазақта Кенекемдей ер болмайды.." 2015 - г. 5 - стр. Каз НУ им. фль-Фараби

26

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ұлы ұстаздың кемеңгер шәкірті 2015 - г. 4 - стр. г. Бишкек Қырғызстан ҰҒА, Манастану инст

27

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Cтуденттердің ғылыми жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері 2015 - г. 4 - стр. Қ.Жұбанов ат мемл. универ. Ақтөбе қаласы

28

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Бағдаттың қазақ өлеңі туралы ұлттық танымы Респуб.ғылыми-тәжірибелік конф. материал. 2016. 18-мамыр. Қорқыт ат.Кызылорда мемл.университеті. 2016. 5-10 бб 2016 - г. 6 - стр. Қызылорда қ., Қорқыт Ата ат. ҚМУ

29

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы "М.Дулати және түрік әлемі"-ІХ Дулати оққулары 2016 - г. 5 - стр. Тараз қаласы, М.Дулати ат. ТМУ

30

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы М.Дулатидің "Тарихи Рашиди" шығармасындағы тарихи тұлғалар 2016 2016 - г. 5 - стр. Тараз қ., Дулати ат. ТМУ

31

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы :Жыраулық поэзия және Қалнияз (2016) 2016 - г. 5 - стр. Ақтау қаласы, Ш.Есенов атын. КМТИУ

32

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жүректегі қос өрім немесе ақиқат өмір армандары 2016 - г. 7 - стр. Орал қ., М.Өтемісов ат. БҚ мемлекет.универ.

33

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ата-Дария Еділ-Жайық ұлдарының арманы (2016 қазан) 2016 - г. 9 - стр. Орал қ. М.Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемл. универ.

34

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Мұқтар Әуезов және әлем әдебиеті 2016 - г. 24 - стр. әл-Фараби ат. Қаз Ұлт. университеті

35

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы М.Әуезов және 1916 жыл 2016 - г. 24 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

36

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Дөңгелек үстел талқылауларына қатысу. Сондағы сөздер 2016 - г. 6 - стр. Бишкек.

37

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Ақын жыраулар позтикасын оқытудың жаңа тәсілдері 2011 - г. 9 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

38

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Жыраулар поэтикасы және Қалнияз жырау ақындығы 2016 - г. 8 - стр. Ақтау қаласы, Ш.Есенов атындағы КМТИУ

39

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы сатира көркемдігі және әзі мен қалжың салмағы 2018 - г. 8 - стр. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

40

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы Заман заңғары, сөз зергері" Әбіш Кекілбайұлының80 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференция 2019 - г. 11 - стр. Х.Досмұхамедов ат. Атырау мем, университеті

41

Бисенғали Зинол-Ғабден Қабиұлы М.Әуезов және әлем әдебиеті 2019 - г. 12 - стр. Әл-фараби ат.Ұлттық университет
Author Documents

1

Citations

7 по 7
documents

h-index

1

National code: Metaphysics and unity of historical consciousness

Dalelbekkyzy, A., Bisengali, Z.G., Toleubayeva, A., Zhanat, A., Baitanasova, K.M.

2019

Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie
35, с. 105-118

7

Цитирований