Main / Information technology / Computer science / Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна

Position Ст.пpеподаватель
Computer science
Scopus author ID: 56747919300

1

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Аралас туындылы сызықтық емес гиперболалық теңдеу үшін жартылай периодты шеттік есеп туралы 2006 - г. 8 - стр. 6

2

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Сызықтық емес гиперболалық теңдеу үшін жартылай периодты шеттік есепті шешуге арналған Эйлер сынықтар әдісінің модификациясы 2008 - г. 8 - стр. 8

3

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Сызықтық гиперболалық теңдеу үшін жартылай периодты шеттік есептің корректілі шешілімділігінің критерийі 2010 - г. 5 - стр. 10

4

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Үшінші ретті бір теңдеу үшін жартылай периодты шеттік есептің шешуге арналған Эйлер сынықтары әдісінің модификациясының жинақтылығы 2012 - г. 15 - стр. 12

5

Кабдрахова Сымбат СейсенбековнаЖапсарбаева Л.К. Сызықты гиперболалық теңдеу үшін жартылай периодты шеттік есептің шешімін табудың бір алгоритмі және оның жинақтылығы 2015 - г. 22 - стр. 9

6

Кабдрахова Сымбат СейсенбековнаТюлепбердинова Г.А., Темирбекова Ж.Е., Алтыбай А.. Акустик кері есебінің корректілігі 2016 - г. 9 - стр. 2

7

Кабдрахова Сымбат СейсенбековнаТемирбекова Ж.Е., Алтыбай А.., Тюлепбердинова Г.А. Акустика кері есебінің дискретті аналогы 2016 - г. 9 - стр. 2

8

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Акустика кері ессебінің корректілігі 2016 - г. 9 - стр. 2

9

Кабдрахова Сымбат СейсенбековнаТемешева С.М. Необходимые и достаточные условия существования "изолированного"решения краевой задачи для нелинейного гиперболического уравнения 2015 - г. 4 - стр. 2

10

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Сызықтық емес гиперболалық теңдеу үшін жартылай периодты шеттік шартты есептің 2015 - г. 2 - стр. 2

11

Кабдрахова Сымбат СейсенбековнаЧерикбаева Л.Ш., Адилжанова С.А., Тюлепбердинова Г.А., Темирбекова Ж.Е., Газиз Г.Г. Үлестірмелі жүйелерде кластерлі талдаулардың алгоритмі 2016 - г. 6 - стр. 3

12

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Сызықтық емес гиперболалық теңдеу үшін жартылай периодты шеттік шартты есептің 2015 - г. 3 - стр. 2

13

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Algorithm to finding of a solution bounded on stripe of linear hyperbolic equation with the mixed derivative 2016 - г. 3 - стр. 3

14

Кабдрахова Сымбат СейсенбековнаБаймулдина Н.С., Рахимжанова Л.Б. 2017 - г. 4 - стр. 3

15

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна О существовании решения полупериодической краевой задачи для нелинейного гиперболического уравнения 2017 - г. 17 - стр. 17

16

Кабдрахова Сымбат СейсенбековнаРахимжанова Л.Б. 2018 - г. 6 - стр. 55

17

Кабдрахова Сымбат СейсенбековнаРахимжанова Л.Б. 2018 - г. 6 - стр. 55

18

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна On Algorithm of Finding Solutions of Semiperiodical Boundary Value Problem for Systems of Nonlinear Hyperbolic Equations 2017 - г. 16 - стр. 19

19

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Modification ofthe Euler’s polygonal curves method as applied to a boundary€value problem for a hyperbolic equation . 2018 - г. 5 - стр. 3

20

Кабдрахова Сымбат СейсенбековнаДжумабаев Д.С., Темешева С.М. Сызықтық екі нүктелі шеттік есепті шешудің бір алгоритмі туралы 2021 - г. 7 - стр. 42

1

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна S.S. Kabdrakhova ON A CONVERGENCE OF THE MODIFICATION OF BROKEN EULER METHOD SOLVING OF THE NONLINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR HYPERBOLIC EQUATION S. S. Kabdrakhova (Almaty, Kazakhstan) 2011 - г. 1 - стр. Минск, Институт математики

2

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Сызықты гиперболалық теңдеу үшін жартылай периодты шеттік есептің корректілі шешілімділігі 2011 - г. 1 - стр. Баку

3

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Сызықты гиперболалық теңдеу үшін интегралдық шеттік шартты есептің шешімін табудың бір әдісі 2013 - г. 1 - стр. Севастополь

4

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С., Мусалимова А.Н. Об одном алгоритме нахождения решения краевой задачи для линейного гиперболического уравнения с интегральными краевыми условиями 2014 - г. 4 - стр. г. Алматы

5

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Сходимость модификации метода ломаных Эйлера решения линейной нелокальной краевой задачи для одного неклассического уравнения третьего порядка. Б. 86-88 2012 - г. 3 - стр. г. Актөбе

6

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С., Азат Г. Екінші ретті жəй дифференциялдыќ теңдеулер үшін сызықты көпнүктелік шеттік есептің шешімін табудың алгоритмі 2014 - г. 1 - стр.

7

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С., Битөре А.М. Үшінші ретті жəй дифференциалдық теңдеулер үшін сызықтық көпнүктелі шеттік есептің шешімін табудың алгоритмі 2014 - г. 1 - стр.

8

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Кабдрахова С.С. Аралас туындылы сызықтық гиперболалық теңдеуге қойылған шеттік есеп. 2012 - г. 2 - стр. г. Алматы

9

Кабдрахова Сымбат Сейсенбековна Темешева С.М. 2017 - г. 2 - стр. Қ. Жҧбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Author Documents

6

Citations

16 по 12
documents

h-index

3

2022

Open Mathematics
20, с. 1173-1183

0

Цитирований
On One Algorithm To Find a Solution to a Linear Two-Point Boundary Value Problem

Temesheva, S.M., Dzhumabaev, D.S., Kabdrakhova, S.S.

2021

Lobachevskii Journal of Mathematics
42, с. 606-612

6

Цитирований
2021

Lobachevskii Journal of Mathematics
42, с. 3675-3683

4

Цитирований
2020

Mediterranean Journal of Mathematics
17, с.

4

Цитирований
2017

Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
216, с. 142-157

1

Цитирований
2015

Applied Mathematical Sciences
9, с. 4585-4607

1

Цитирований