Main / Information technology / Computer science / Гусманова Фарида Равиловна

Гусманова Фарида Равиловна

Position Доцент
Computer science
Scopus author ID: 57207999955
Is hidden

1

Гусманова Фарида Равиловна Урмашев Б.А., Сакыпбекова М.Ж., Алтыбай А.. Ақпараттық технологиялар негіздері Нұр принт 2015 - г. ISBN 978-601-04-0979-8 12 - стр.

2

Гусманова Фарида Равиловна Бектемесов М.А., Турганбаева А.Р. САНДЫҚ ӘДІСТЕР " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2281-0 257 - стр.

3

Гусманова Фарида Равиловна Урмашев Б.А., Тюлепбердинова Г.А., Сакыпбекова М.Ж., Алтыбай А.., Газиз Г.Г. AҚПAРAТТЫҚ- КОММУНИКAЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛAР " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2230-8 380 - стр.

4

Гусманова Фарида Равиловна Ойындар теориясы Астана 2021 - г. ISBN 978-601-08-0940-6 6 - стр.

5

Гусманова Фарида Равиловна Дарибаев Б.С. Сызықтық программалау Астана 2021 - г. ISBN 978-601-08-0939-0 8 - стр.

6

Гусманова Фарида Равиловна Турганбаева А.Р. Дискреттік математика элементтері Астана 2021 - г. ISBN 978-601-08-0938-3 8 - стр.

1

Гусманова Фарида Равиловна Уақиғалардың кәдуілгі ағынын модельдеу 2014 - г. 5 - стр. 0

2

Гусманова Фарида РавиловнаАлтыбай А.., Сакыпбекова М.Ж. Сызықтық Дроссельдік жетектің Т-басқарылуы 2015 - г. 6 - стр. 0

3

Гусманова Фарида РавиловнаСакыпбекова М.Ж. 2015 - г. 4 - стр. 0

4

Гусманова Фарида РавиловнаАлтыбай А.. 2015 - г. 5 - стр. 0

5

Гусманова Фарида Равиловна Робот-манипулятордың нысанды қармап алуын визуалды модельдеу 2014 - г. 5 - стр. 0

6

Гусманова Фарида Равиловна Ойындар теориясының көмегімен шешім қабылдау әдістемесі 2015 - г. 6 - стр. 0

7

Гусманова Фарида РавиловнаАлтыбай А.., Сакыпбекова М.Ж. ОЙЫНДАР ТЕОРИЯСЫНДАҒЫ ДОМИНАЦИЯЛАУ ПРИНЦИПІ 2015 - г. 4 - стр. 0

8

Гусманова Фарида Равиловна ЖОО-ның СТУДЕНТІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒДАРЛАНҒАН ОҚЫТУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Гусманова Фарида Равиловна ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ НЕГІЗІ РЕТІНДЕГІ МОДЕЛЬДЕУ 2015 - г. 6 - стр. 0

10

Гусманова Фарида РавиловнаТурганбаева А.Р. Білім берудегі АКТ қолданудан акт негізінде білім беру үрдісін ұйымдастыру 2015 - г. 8 - стр. 0

11

Гусманова Фарида РавиловнаТурганбаева А.Р. Білім берудегі басқарылатын шешім: маңыздылығы, жіктелуі және қабылдау технологиясы 2015 - г. 5 - стр. 0

12

Гусманова Фарида РавиловнаТурганбаева А.Р. Е-ПОРТФОЛИО ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ВАРИАБЕЛЬДІЛІГІ 2016 - г. 7 - стр. 0

13

Гусманова Фарида РавиловнаТемирбекова Ж.Е., Алтыбай А.., Черикбаева Л.Ш. ИНФОРМАТИКА КАФЕДРАСЫНЫҢ CISCO ЖЕЛІЛІК АКАДЕМИЯСЫ 2016 - г. 4 - стр. 0

14

Гусманова Фарида Равиловна МАРКЕТИНГ ЕСЕПТЕРІНДЕ ОЙЫНДАР ТЕОРИЯСЫНЫҢ КЛАССИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ 2016 - г. 6 - стр. 0

15

Гусманова Фарида Равиловна Ойындар теориясының концепциясының негізінде оңтайлы шешімдерді қабылдаудағы анықталмағандықтың қауіп-қатермен өзара байланысы 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Гусманова Фарида Равиловна ТАБИҒАТПЕН ОЙЫНДАРДЫҢ ТИІМДІ СТРАТЕГИЯЛАРЫН ТАҢДАУ 2016 - г. 5 - стр. 0

17

Гусманова Фарида РавиловнаТурганбаева А.Р. Е-портфолионы қамтитын ақпараттық ресурстарға қойылатын талаптар 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Гусманова Фарида РавиловнаТюлепбердинова Г.А., Алтыбай А.., Газиз Г.Г., Найманбай А.А., Адилжанова С.А. DATA MINING-ТІҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2017 - г. 8 - стр. 0

19

Гусманова Фарида РавиловнаТурганбаева А.Р. Е-портфолио қабықшасын құру:қолданбалы аспект. 2016 - г. 6 - стр. 2

20

Гусманова Фарида Равиловна Экономикалық проблемаларды биматрицалық ойындардың көмегімен талдау 2016 - г. 4 - стр. 2

21

Гусманова Фарида РавиловнаТурганбаева А.Р. Акт саласындағы мұғалімдердің біліктілігін арттыру оқушылардың кәсіптік бағдар жұмысының құралы ретінде 2017 - г. 3 - стр. 3

22

Гусманова Фарида РавиловнаГазиз Г.Г., Адилжанова С.А., Тюлепбердинова Г.А. 2017 - г. 6 - стр. 59

23

Гусманова Фарида РавиловнаТурганбаева А.Р. Agent based modeling of smart grids in smart cities 2019 - г. 11 - стр. 0

24

Гусманова Фарида РавиловнаТюлепбердинова Г.А., Газиз Г.Г., Адилжанова С.А. 2019 - г. 3 - стр. 0

25

Гусманова Фарида РавиловнаТюлепбердинова Г.А., Газиз Г.Г., Адилжанова С.А. 2018 - г. 5 - стр. 0

26

Гусманова Фарида Равиловна ISO/IEC стандарттар контекстінде программалық жасақтаманың бейімделуін тестілеуді ұйымдастыру үрдісі 2019 - г. 7 - стр. 0

27

Гусманова Фарида Равиловна Имитациялық модельдеудің құралдарына шолу 2019 - г. 7 - стр. 0

28

Гусманова Фарида РавиловнаОмаров Б.С. Applying Face Recognition in Video Surveillance Security Systems 2019 - г. 10 - стр. 1

29

Гусманова Фарида РавиловнаМамырбаев О.Ж. End-to-End Speech Recognition in Agglutinative Languages 2020 - г. 13 - стр. 2

30

Гусманова Фарида Равиловна Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерін оқытудың өзекті аспектілері 2019 - г. 8 - стр. 0

31

Гусманова Фарида Равиловна Блоктық шифрлаудың дамуына шолу 2020 - г. 8 - стр. 0

32

Гусманова Фарида Равиловна Проблемы устойчивости линейных нестационарных систем на конечном отрезке времени 2020 - г. 6 - стр. 0

33

Гусманова Фарида Равиловна Эвристикалық және метаэврестикалық алгоритмдерге шолу 2020 - г. 5 - стр. 0

34

Гусманова Фарида Равиловна Метаэврестикалық алгоритм арқылы көлік құралдарын бағыттау 2020 - г. 5 - стр. 0

35

Гусманова Фарида РавиловнаМансурова М.Е., Тюлепбердинова Г.А. ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ЖIКТEМEСIН ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ӘДІСТЕРІМЕН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 2021 - г. 9 - стр. 75

1

Гусманова Фарида Равиловна 2014 - г. 4 - стр. г.Алматы, КазНПУ имени Абая

2

Гусманова Фарида Равиловна Сакыпбекова М.Ж. МАТРИЦАЛЫҚ ОЙЫНДЫ ДОМИНАЦИЯЛАУ ПРИНЦИПІ 2015 - г. 5 - стр. Ақтөбе, Қ.

3

Гусманова Фарида Равиловна Педагогикалық зерттеулердегі математикалық модельдер 2015 - г. 3 - стр. Ақтөбе қаласы

4

Гусманова Фарида Равиловна Физика-математика мамандықтары бойынша білім беру бағдарламасын жүзеге асырудағы мазмұнының және оқу үрдісін үйымдастырудың модульдік тәсілі 2015 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

5

Гусманова Фарида Равиловна Болашақ информатика мұғалімдерінің ғылыми-зерттеу қызметі саласында кәсіби құзырлылықты қалыптастыру 2015 - г. 5 - стр. Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»

6

Гусманова Фарида Равиловна Турганбаева А.Р. Білім берудегі басқарылатын шешім: маңыздылығы, ақпарат жүйесі, электрондық ресурс 2015 - г. 5 - стр. Актобе

7

Гусманова Фарида Равиловна Е-ПОРТФОЛИОМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ 2016 - г. 2 - стр. Алматы

8

Гусманова Фарида Равиловна АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ БАРЫСЫНДА ЖҮЙЕЛІ-ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТӘСІЛ 2016 - г. 2 - стр. Алматы

9

Гусманова Фарида Равиловна Газиз Г.Г., Тюлепбердинова Г.А., Адилжанова С.А. Особенности дисциплины ИКТ при подготовке полиязычных кадров 2017 - г. 4 - стр. Алматы

10

Гусманова Фарида Равиловна Турганбаева А.Р. АКТ саласындағы мұғалімдердің біліктілігін арттыру оқушылардың кәсіптік бағдар жұмысының құралы ретінде 2017 - г. 4 - стр. Прага

11

Гусманова Фарида Равиловна Омаров Б.С., Омаров Б.С. Electronic Stethoscope for Heartbeat Abnormality Detection 2020 - г. 9 - стр. Париж
Author Documents

5

Citations

26 по 26
documents

h-index

4

Indoor air quality control using backpropagated neural networks

Uskenbayeva, R., Altayeva, A., Gusmanova, F., Abdulkarimova, G., Berkimbaeva, S., Dalbekova, K., Suiman, A., Zhanseitova, A., Amreyeva, A.

2022

Computers, Materials and Continua
70, с. 3837-3853

0

Цитирований
Electronic Stethoscope for Heartbeat Abnormality Detection

Omarov, B., Batyrbekov, A., Dalbekova, K., Abdulkarimova, G., Berkimbaeva, S., Kenzhegulova, S., Gusmanova, F., Yergeshova, A., Omarov, B.

2021

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
-1, с. 248-258

4

Цитирований
End-to-End Speech Recognition in Agglutinative Languages

Mamyrbayev, O., Alimhan, K., Zhumazhanov, B., Turdalykyzy, T., Gusmanova, F.

2020

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
-1, с. 391-401

6

Цитирований
Agent based modeling of smart grids in smart cities

Omarov, B., Altayeva, A., Altayeva, A., Turganbayeva, A., Abdulkarimova, G., Gusmanova, F., Sarbasova, A., Omarov, B., Dauletbek, Y., Omarov, N.

2019

Communications in Computer and Information Science
947, с. 3-13

11

Цитирований
Applying Face Recognition in Video Surveillance Security Systems

Omarov, B., Omarov, B., Shekerbekova, S., Gusmanova, F., Oshanova, N., Sarbasova, A., Yessengaliyeva, Z., Bedelbayev, A., Maikhanova, A., Omarov, N., Sultan, D.

2019

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
-1, с. 271-280

5

Цитирований