Main / Philological / Turkology and the theory of language / Утемгалиева Насихат Адайхановна

Утемгалиева Насихат Адайхановна

Position Ст.пpеподаватель
Turkology and the theory of language
Nasikatd@mail.ru
8(727) 377-33-34 вн:1270
File name Headline Description
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
Basic Foreign Language (level B2 Intermedate)
Basic Foreign Language (level B2 Intermedate)
Foreign Language Practice
Professionally-Oriented Foreign Language
American Literature
Basic Foreign Language (level A1,А2)
Individual Reading and the Text Analysis
Literature of the Country of Target Language
English and American Literature
Basic Foreign Language (level A1,А2)
Foreign Language for Professional Communication
Intercultural Communication Practice
Special Foreign Language - General Professional (level C1)
English and American Literature
Foreign Language for Professional Communication
Professionally-Oriented Foreign Language
Foreign Language Practice
Basic Foreign Language (level B2 Intermedate)
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
Basics of Professional Communication
Basics of Professional Communication
Individual Reading and the Text Analysis
Intercultural Communication Practice
Foreign Language for Professional Communication
Basic Foreign Language (level A1,А2)
Introductory Course of English Practical Phonetics
Basic Foreign Language (level B1)
Practical Grammar of the English Language
Basic Foreign Language (level B2)
English Literature
Foreign Language for Professional Communication
Basic Foreign Language (level B2 Intermedate)
Foreign Language Practice
Professionally-Oriented Foreign Language
Foreign Language for Professional Communication
American Literature
Literature of the Country of Target Language
Literature of the Country of Target Language
Literature of the Country of Target Language
English and American Literature
American Literature
Professionally-Oriented Foreign Language
Foreign Language for Professional Communication
Basic Foreign Language (level B2 Intermedate)
Foreign Language Practice
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
English Literature
English Literature
Basic Foreign Language (level B2)
Basic Foreign Language (level B2)
Practical Grammar of the English Language
Basic Foreign Language (level B1)
Basic Foreign Language (level B1)
Basic Foreign Language (level A1,А2)
Basic Foreign Language (level A1,А2)
Intercultural Communication Practice
Individual Reading and the Text Analysis
Individual Reading and the Text Analysis
Basics of Professional Communication
Basics of Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
Professionally-Oriented Foreign Language
Basic Foreign Language (level B2 Intermedate)
Foreign Language Practice
Foreign Language for Professional Communication
Basic Foreign Language (level B2 Intermedate)
Professionally-Oriented Foreign Language
American Literature
Foreign Language for Professional Communication
Intercultural Communication Practice
Literature of the Country of Target Language
English and American Literature
Special Foreign Language - General Professional (level C1)
Basics of Professional Communication
Basic Foreign Language (level B2)
Individual Reading and the Text Analysis
Basic Foreign Language (level A1,А2)
Basic Foreign Language (level B1)
Practical Grammar of the English Language
English Literature
Foreign Language for Professional Communication
English Literature
Practical Grammar of the English Language
Basic Foreign Language (level B1)
Basic Foreign Language (level A1,А2)
Individual Reading and the Text Analysis
Basic Foreign Language (level B2)
Basics of Professional Communication
Special Foreign Language - General Professional (level C1)
English and American Literature
Literature of the Country of Target Language
Intercultural Communication Practice
American Literature
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language Practice
Basic Foreign Language (level B2 Intermedate)
Professionally-Oriented Foreign Language
Intercultural Communication Practice
English and American Literature
Literature of the Country of Target Language
Basic Foreign Language (level A1,А2)
American Literature
Foreign Language for Professional Communication
Professionally-Oriented Foreign Language
Foreign Language Practice
Basic Foreign Language (level B2 Intermedate)
Foreign Language for Professional Communication
Foreign Language for Professional Communication
Basic Foreign Language (level A1,А2)
Basic Foreign Language (level B1)
Practical Grammar of the English Language
English Literature
Basic Foreign Language (level B2)
Individual Reading and the Text Analysis
Basics of Professional Communication
Basics of Professional Communication
Individual Reading and the Text Analysis
Basic Foreign Language (level B2)
English Literature
Practical Grammar of the English Language
Basic Foreign Language (level B1)
English Literature

1

Утемгалиева Насихат АдайхановнаАкшолакова А.Ж. Тілдің варианттардың қалыптасуына септігін тигізетін факторлар 2015 - г. 5 - стр. 0

2

Утемгалиева Насихат АдайхановнаАкшолакова А.Ж., Рскелдиева Д.Б. Тілдік варианттардың қалыптасуына септігін тигізетін факторлар 2015 - г. 5 - стр. 0

3

Утемгалиева Насихат Адайхановна Тілдік варианттардың қалыптасуына септігін тигізетін факторлар 2015 - г. 4 - стр. 0

4

Утемгалиева Насихат АдайхановнаӘлиакбарова А.Т., Рскелдиева Д.Б. The role of nonverbal means of communication in teaching english 2016 - г. 4 - стр. 0

5

Утемгалиева Насихат Адайхановна Borrowed proper names as the result of cultural and linguistic interaction 2016 - г. 7 - стр. 1

6

Утемгалиева Насихат АдайхановнаКонырбекова Т.О., Акшолакова А.Ж. 2016 - г. 5 - стр. 0

7

Утемгалиева Насихат Адайхановна Lexical and semantic peculiarities of auto- and hetero-stereotypes in Kazakhiya newspaper 2017 - г. 5 - стр. 1

8

Утемгалиева Насихат Адайхановна 2017 - г. 8 - стр. 1

9

Утемгалиева Насихат Адайхановна 2016 - г. 7 - стр. 1

10

Утемгалиева Насихат АдайхановнаТаусогарова А.К. LEXICAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF AUTO- AND HETERO-STEREOTYPES IN KAZAKHIYA NEWSPAPER 2017 - г. 4 - стр. 0

11

Утемгалиева Насихат АдайхановнаБектемирова С.Б. Қазіргі білім беру жүйесіндегі академиялық терминдердің түсіндірмесі 2017 - г. 4 - стр. 2

12

Утемгалиева Насихат Адайхановна 2017 - г. 7 - стр. 1

13

Утемгалиева Насихат Адайхановна Қазіргі білім беру жүйесі академиялық терминдерінің түсіндірмесі 2017 - г. 4 - стр. 1

1

Утемгалиева Насихат Адайхановна Рскелдиева Д.Б. 2013 - г. 3 - стр. Алматы

2

Утемгалиева Насихат Адайхановна Рскелдиева Д.Б. "Ішкі ағзалардың соматикалық фразеологизмдерді жасаудағы ұйытқы болу жиілігі" 2013 - г. 4 - стр. Алматы

3

Утемгалиева Насихат Адайхановна Рскелдиева Д.Б. "Тілдегі универсалия және уникалия құбылыстары (фразеологиялық бірліктер негізінде)" 2014 - г. 4 - стр. Польша

4

Утемгалиева Насихат Адайхановна Рскелдиева Д.Б. МАХАББАТ ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ СОМАТИКАЛЫҚ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР 2014 - г. 2 - стр. Алматы

5

Утемгалиева Насихат Адайхановна 2014 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

6

Утемгалиева Насихат Адайхановна 2013 - г. 3 - стр. Przemysl

7

Утемгалиева Насихат Адайхановна 2014 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

8

Утемгалиева Насихат Адайхановна Ағылшын тілін меңгеруде тілдік қатынастағы грамматикалық интерференция құбылысы 2013 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

9

Утемгалиева Насихат Адайхановна Рскелдиева Д.Б. Ағылшын тілі пәні «елтану» тақырыптық тізбегі бойынша тапсырмалар 2014 - г. 1 - стр. Алматы
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0