Main / Philological / Turkology and the theory of language / Мамбетова Маншук Кудайбергеновна

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна

Position Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, Ст.пpеподаватель
Turkology and the theory of language
Scopus author ID: 57148360300
Is hidden
8(727) 377-33-39 вн:1329
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2001
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1999
Academic degree

1

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Ресми-іскери тілдегі клише тұлғалар Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-696-0 8 - стр.

2

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Тілдік қатынас Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-320-9 4 - стр.

3

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Құжаттық лингвистика Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-307-0 2 - стр.

4

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Тіл біліміне кіріспе " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0041-2 40 - стр.

5

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Мадиева Г.Б. Межкультурная коммуникация. Казахско-русский учебный словарь. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1808 5 - стр.

6

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Мәдениаралық қарым-қатынас қазақша-орысша терминдер оқу сөздігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1808-0 5 - стр.

7

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Мадиева Г.Б., Сейтметова Ж.Р., Мадиева Д.Б. Мәдени-аралық қарым-қатынас қазақша-орысша терминдер оқу сөздігі "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1808-0 5 - стр.

1

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Тілдік сананың этномәдени ерекшеліктері 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Қазіргі автокөлік бөлшек атауларының сөздік қордағы рөлі 2015 - г. 6 - стр. 0

3

Мамбетова Маншук КудайбергеновнаМадиева Г.Б. 2015 - г. 25 - стр. 0

4

Мамбетова Маншук КудайбергеновнаБектемирова С.Б. Киноморфизмдердің мақал-мәтелдердегі көрінісі 2015 - г. 4 - стр. 0

5

Мамбетова Маншук КудайбергеновнаИскакова Г.Н., Мадиева Г.Б., Бектемирова С.Б. Алматы қазақ тілі корпусы: болашағы мен нәтижесі 2015 - г. 5 - стр. 0

6

Мамбетова Маншук КудайбергеновнаБектемирова С.Б. ХV ғасыр қазақ ақын-жырауларының әдебиетті қалыптастыруы. 2016 - г. 6 - стр. 1

7

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ДӘУІРІНДЕГІ АҚЫН-ЖЫРАУЛАР АСЫЛ МҰРАСЫ 2016 - г. 8 - стр. 0

8

Мамбетова Маншук КудайбергеновнаИскакова Г.Н. Қазақ хандығы дәуіріндегі ақын-жыраулар асыл мұрасы 2016 - г. 10 - стр. 0

9

Мамбетова Маншук КудайбергеновнаМедетбекова П.Т. ТІЛДІК БІРЛІКТЕР ВАРИАНТТЫЛЫҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ 2017 - г. 8 - стр. 1

10

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Алматы қалалық сауда орталықтарындағы тілдік жағдаяттың көрінісі 2016 - г. 9 - стр. 0

11

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна ХVІІ ғасыр ақын-жырауларының әдеби мұрасы 2016 - г. 6 - стр. 0

12

Мамбетова Маншук КудайбергеновнаМедетбекова П.Т. ТІЛ ҮЙРЕНУДЕ КОМПЬЮТЕРЛІК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ҚОСАР ҮЛЕСІ 2017 - г. 4 - стр. 2

13

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна ТІЛДІК САНАДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ КОНЦЕПТІСІНІҢ КӨРІНІСІ 2018 - г. 7 - стр. 0

14

Мамбетова Маншук КудайбергеновнаМедетбекова П.Т. Жаратылыстану ғылымдарының тұжырымдамаларының филолог мамандарына оқытылуы 2015 - г. 6 - стр. 153

1

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Тілдік санадағы клишелік құрылымдар 2012 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Екінші тілді оқытудағы клишелердің рөлі 2012 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

3

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Дайын тіл орамдарының тілді оқытудағы орны 2012 - г. 1 - стр. КазНу им. аль-Фараби

4

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Тілдік санадағы дайын сөз орамдары 2012 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

5

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Екінші тілді оқытудағы компьютерлік бағдарламалардың рөлі 2011 - г. 1 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

6

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Қазақстандағы тілдік қақтығыстар мәселесі 2012 - г. 1 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

7

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Бейвербалды құралдардың тілдік санадағы көрінісі 2011 - г. 1 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

8

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Мәдениаралық қарым-қатынас және ресми-іскерлік тіл 2011 - г. 1 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

9

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Екінші тілді оқытудағы клишелердің рөлі 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

10

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Кейбір музыкалық аспап атауларының этимологиялық негіздері 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

11

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Мадиева Д.Б., Мадиева Г.Б. Жоғарғы оқу орнында лингвистикалық пәндерді оқытудағы "жаңа" және "ескі" технологиялары 2015 - г. 4 - стр. Алматы

12

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Автокөлік бөлшек атауларының қолданылу сипаты 2014 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

13

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Мадиева Г.Б., Искакова Г.Н., Бектемирова С.Б. Методы и приемы составления корпуса казахского языка 2015 - г. 9 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

14

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Мадиева Г.Б., Бектемирова С.Б. 2016 - г. 1 - стр. Мадрид

15

Мамбетова Маншук Кудайбергеновна Мадиева Г.Б., Бектемирова С.Б. Teaching Fundamental of Corpus Discipline «The Introduction to Linguistics» on Basis of Drawings and Tables. 2016 - г. 15 - стр. Торохон
Author Documents

3

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

Neologisms in online dictionaries as a reflection of social changes and formation of the social structure of society

Aldash, A., Aldasheva, K.S., Mambetova, M.K., Yeleuova, A.S., Kozhakhmetova, G.B., Sultaniyazova, I.S., Nabidullin, A.S.

2019

International Journal of Scientific and Technology Research
8, с. 1432-1435

0

Цитирований
Linguistic nature of the terminological system of the beauty industry

Kurmanayeva, A., Manshuk, M., Akilbayeva, G., Bayalieva, G., Abenova, L.

2019

Opcion
35, с. 332-345

0

Цитирований
2015

Turkbilig
29, с. 19-44

0

Цитирований