Main / Philological / Turkology and the theory of language / Бектемирова Сауле Бекмухамедовна

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна

Position Зам.зав.каф. по научно-инновационной работе и межд.связям, Ст.пpеподаватель
Turkology and the theory of language
Scopus author ID: 56951069700
Is hidden
8(727) 377-33-39 вн:1329

1

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна "Түркі филологиясына кіріспе" - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 420 б. Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601-247-812-9 420 - стр.

2

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Кузембекова Ж.Ж. Лингвистикалық зерттеулердегі компьютерлік технологиялар " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0917-0 7 - стр.

3

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Киноморфизмдердің танымдық семантикасы " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 9965-30-217-0 20 - стр.

4

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Түркі филологиясына кіріспе: Оқу-әдістемелік кешен " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-876-1 9 - стр.

5

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Авакова Р.А. Оқу құралы. Авакова Р.А., Бектемирова С.Б. Түркі филологиясына кіріспе. " Қазақ университеті " 2016 - г. 450 - стр.

6

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б., Кузембекова Ж.Ж. Оқу құралы. Мадиева Г.Б., Бектемирова С.Б., Кузембекова Ж.Ж. Компьютерлік лингвистика. – Алматы, 2016. – 240 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. 240 - стр.

7

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКО-КАЗАХСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ ОРЫСША-ҚАЗАҚША ТЕРМИНДЕР ОҚУ СӨЗДІГІ " Қазақ университеті " 2016 - г. 78 - стр.

8

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Сөздік. Бектемирова С.Б., Әуесхан Р. Түркітану: қысқаша энциклопедиялық лұғат. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN ****** 120 - стр.

9

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Киноморфизм концептісі " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2196-7 141 - стр.

10

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Авакова Р.А. ТІЛ БІЛІМІНЕ КІРІСПЕ: СЫЗБАЛАР МЕН КЕСТЕЛЕР Оқу-әдістемелік құрал " Қазақ университеті " 2017 - г. 15 - стр.

11

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б., Исмайлова Н.А. КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА: УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ " Қазақ университеті " 2017 - г. 3 - стр.

12

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2656-6 3 - стр.

13

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б. КОРПУСТЬҚ ЛИНГВИСТИКА: НЕГІ3ГІ ТЕРМИНДЕР МЕН TYСІНІКТЕРДІҢ ОҚ,У СӨ3ДІІ " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3269-7 2 - стр.

14

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б. Лингвистикалық бағыттағы салалық терминология сөздігі " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-1931-5 237 - стр.

15

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б. Корпустық лингвистика: негізгі терминдер мен түсініктердің оқу сөздігі " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3269-7 40 - стр.

16

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б. Тіл білімі: тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3273-3 163 - стр.

17

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Тіл біліміне кіріспе: сызбалар мен кестелер " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-3270-2 206 - стр.

18

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Авакова Р.А. Түркі филологиясына кіріспе " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3699-2 237 - стр.

1

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаАвакова Р.А. Отражение образа собаки в тюркских и славянских языках. 2011 - г. 8 - стр. 0

2

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Оралман қазақтардың жергілікті халық тіліне бейімделуі. / Хабаршы. Филология сериясы. – Алматы, 1 (135) 2012. – 222-225 бб. 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаАвакова Р.А. Ит семасының түркі және славян тілдеріндегі көрінісі 2009 - г. 7 - стр. 9

4

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаМамбетова М.К. Киноморфизмдердің мақал-мәтелдердегі көрінісі 2015 - г. 4 - стр. 0

5

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаИскакова Г.Н., Мамбетова М.К., Мадиева Г.Б. Алматы қазақ тілі корпусы: болашағы мен нәтижесі 2015 - г. 5 - стр. 0

6

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаИскакова Г.Н., Карагойшиева Д.А. Қазақ/орыс тілдеріндегі киноморфизмдердің фраземалық көрінісі 2015 - г. 4 - стр. 0

7

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаКарагойшиева Д.А., Искакова Г.Н. Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттің зерттелуі (Ргааt фонетикалық бағдарламасы бойынша) 2015 - г. 9 - стр. 0

8

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаИскакова Г.Н., Карагойшиева Д.А. Экспериментально-фонетическое исследование тонального акцента в спонтанной речи казахского языка 2014 - г. 6 - стр. 0

9

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаМамбетова М.К. ХV ғасыр қазақ ақын-жырауларының әдебиетті қалыптастыруы. 2016 - г. 6 - стр. 1

10

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаЖанабекова М.А., Карагойшиева Д.А. Қазақ тілінің сөйлеу синтезаторының жасалуы 2016 - г. 6 - стр. 0

11

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаКарагойшиева Д.А. Лексикографияның қайнар көзі - араб тіліндегі лұғаттар 2016 - г. 6 - стр. 0

12

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаКарагойшиева Д.А. Intonation of Kazakh and English languages 2016 - г. 11 - стр. 0

13

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна XVII ғасыр ақын-жырауларының әдеби мұрасы 2016 - г. 6 - стр. 1

14

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна СОЗДАНИЕ РЕЧЕВОГО СИНТЕЗАТОРА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 2016 - г. 6 - стр. 1

15

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ КАЗАХСКИХ АКЫНОВ И ЖЫРАУ ХV ВЕКА 2016 - г. 6 - стр. 1

16

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Источники лексикографии - словари на арабском языке 2016 - г. 5 - стр. 1

17

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Intonation of English and Kazakh Languages 2016 - г. 11 - стр. 10

18

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна ОБРАЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ КИНОМОРФИЗМОВ В ТЮРКСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРАХ 2017 - г. 5 - стр. 1

19

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаМусаева Г.А., Таусогарова А.К. ETHNONYMIC HEADLINES AS AN ELEMENT OF MEDIA DISCOURSE 2018 - г. 12 - стр. 5

20

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаТаусогарова А.К. Газеттердегі этникалық стереотиптерге негізделген жариялаудың мазмұны бойынша талдау («Егемен Қазақстан», «Казахстанская газета» материалдары бойынша). 2017 - г. 8 - стр. 1

21

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мен/бен/пен жалғаулық шылауларының варианттылығы – жалғамалы тілдің белгісі 2018 - г. 7 - стр. 1

22

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаТаусогарова А.К. Анимациялық-мифтік кейіпкерлердің тілдік санадағы көрінісі. 2017 - г. 6 - стр. 2

23

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаУтемгалиева Н.А. Қазіргі білім беру жүйесіндегі академиялық терминдердің түсіндірмесі 2017 - г. 4 - стр. 2

24

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Teaching «the introduction to linguistics» (on the basis of tables and drawings). 2017 - г. 9 - стр. 11

25

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаМедетбекова П.Т. Мен/бен/пен жалғаулық шылауларының варианттылығы – жалғамалы тілдің белгісі 2018 - г. 10 - стр. 1

26

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаМадиева Г.Б., Медетбекова П.Т. ҰЛТТЫҚ КОРПУСТАРДЫҢ ЖАСАЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2018 - г. 10 - стр. 1

27

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаМолдасанова А.А., Мадиева Г.Б. Ұлттық корпустардың жасалу мәселелері. 2018 - г. 10 - стр. 1

28

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаТаусогарова А.К. The Linguogeographic Basis the Turkic Languages in World Space. 2019 - г. 9 - стр. 1

29

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаТаусогарова А.К., Мусаева Г.А. Ethnonimic headlines as an element of media discourse 2018 - г. 13 - стр. 0

30

Бектемирова Сауле БекмухамедовнаТаусогарова А.К., Искакова Г.Н. ЭТНОНИМДІ ТАҚЫРЫПАТТАРДЫ ЗЕРТТЕУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН 2020 - г. 9 - стр. 0

1

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Авакова Р.А. Түркі және славян тілдеріндегі кинологиялық атаулар 2011 - г. 6 - стр. Алматы, 2011

2

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Түркі және славян тілдеріндегі кинологиялық атаулар (жалғасы) / «Әлем кеңістігіндегі түркітану ғылымы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық семинар. 26 қазан, 2011ж. -34-41 бет. 2011 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы

3

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Карагойшиева Д.А. Түрлі этнос өкілдері мәдениаралық құндылықтарының тілдік ерекшеліктері/ КИМЭП. – Алматы, 2012. 19-20 сәуір. 2012 - г. 4 - стр. КИМЭП, Алматы

4

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мәдениаралық құндылықтардың тілдік ерекшеліктері (қазақ, орыс, ағылшын тілдері негізінде) / «Қазақ тіл білімі: жаңа ғылыми арадигмалар мен оқытудың технологиялары» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. – Алматы, 2012 19-20 сәуір. 82-86 бб. 2012 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы

5

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Сопоставительный анализ киноморфизмов в тюркских и славянских языках / «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» V международная научную конференцию молодых ученых. ҚР тұңғыш президенті – Елбасының қоры. 24-25 қараша, Алматы, 2011. – 158-162 бб. 2011 - г. 5 - стр. Фонд Первого Президента, Алматы

6

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Кузембекова Ж.Ж. Ақпараттық технология - заман талабы 2014 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

7

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Peculiarities of language consciousness in cultural values (in materials of associative dictionaries) 2013 - г. 5 - стр. Алматы

8

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Түрлі этнос өкілдері мэдениаралық 110 кұндылыктарының тілдік ерекшеліктері 2012 - г. 4 - стр. КИМЭП

9

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Aқпараттық технология - заман талабы 2014 - г. 5 - стр. әл-Фараби ҚазҰУ

10

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Түркі филологиясы негіздері еңбегінің ғылыми құндалығы 2014 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

11

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Лингвистикапық пэндер қатарындағы леқсикоррафияның^орны 2014 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

12

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна ОРТА ҒАСЫРДАҒЫ СӨЗДІКТЕР - 79 ЛЕКСИКОГРАФИЯЛЫҚ ЕҢБЕКТЕРДІҢ АЛҒАШҚЫ ӘЛІИПЕСІ 2014 - г. 6 - стр. Тараз қаласы

13

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мәдениаралық құндылықтардың тілдік ерекшеліктері (қазақ, орыс, ағылшын тілдері негізінде) 2011 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

14

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б., Мамбетова М.К., Искакова Г.Н. Методы и приемы составления корпуса казахского языка 2015 - г. 9 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

15

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б., Мамбетова М.К. 2016 - г. 1 - стр. Мадрид

16

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мамбетова М.К., Мадиева Г.Б. Teaching Fundamental of Corpus Discipline «The Introduction to Linguistics» on Basis of Drawings and Tables. 2016 - г. 15 - стр. Торохон

17

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Technique Of Creation Interactive Visualization Of 3d Maps Within The University Campus 2015 - г. 11 - стр. София

18

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Образ собаки в тюркской и славянской культурах. Русский язык и литература в пространстве мировой культуры 2015 - г. 6 - стр. Гранада

19

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Карагойшиева Д.А. Тіл қуаты – Мәдени модульдердің жаһандық үдерістердегі көрінісі. 2016 - г. 5 - стр. Алматы

20

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Исмайлова Н.А., Досанова А.М. Ағылшын және қазақ тілі мақал-мәтелдерін оқытудағы тәлімдік ой үндестіктерінің ұқсастығы 2017 - г. 5 - стр. Алматы

21

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Мадиева Г.Б. Алматы қазақ тілі корпусы: тіл үйренудегі ақпараттық құрал, 2017 2017 - г. 5 - стр. Республиканский институт повышения квалификации Өрлеу

22

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Таусогарова А.К., Мусаева Г.А. ETNONYMIC HEADLINES AS AN ELEMENT OF MEDIA DISCOURSE 2018 - г. 12 - стр. HOFBURG Congress Centre, Vienna, Austria

23

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Development of methods for determining the area flooded by dem for hydrological modeling (for example, the aksai river basin). 2018 - г. 8 - стр. София

24

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна «Түркі филологиясы негіздері" еңбегінің ғылыми құндылығы 2017 - г. 5 - стр. Стамбул

25

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Таусогарова А.К., Искакова Г.Н. Ethnonymic Headlines as an Element of Media Discourse 2018 - г. 12 - стр. Вена

26

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна М. Қашқари лұғатындағы ономастикалық кеңістік 2018 - г. 7 - стр. Алматы

27

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Атрибуция міндеттері шешімінде тілдік тұлға сәйкестілігінің лингвистикалық талдауы 2018 - г. 4 - стр. Алматы

28

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Латын әліпбиі: әлемдік технологиялық-коммуникативтік тоғысу 2018 - г. 1 - стр. Алматы

29

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Лексикографияның қайнар көзі: араб тіліндегі лұғаттар. 2018 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

30

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Етістіктердің семантикалық вариативтену ерекшеліктері. 2019 - г. 2 - стр.

31

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Болон үдерісінің академиялық терминологияға әсері. 2019 - г. 2 - стр.

32

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Академические термины как разряд специальной лексики. 2019 - г. 2 - стр.

33

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна American and British variants as the two major varieties of English. 2019 - г. 2 - стр.

34

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Қазақ/ағылшын анимацияларының экстралингвистикалық көрінісі. 2019 - г. 2 - стр.

35

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна A. Amanjolov'un “türk filolojisi temeli” monografisinin bilimsel değerlendirmesi 2018 - г. 12 - стр.

36

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна «Kaskarli Mahmut – Turk Dunyasinda ilk Onamast» 2018 - г. 6 - стр.

37

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна «Turk cografi atlari ve onlarin Kazakistan’daki arastirmalari. 2018 - г. 8 - стр.

38

Бектемирова Сауле Бекмухамедовна Таусогарова А.К., Искакова Г.Н. Ethnonymic headlines as an element of media discourse. 2018 - г. 12 - стр. АВСТРИЯ
Author Documents

4

Citations

2 по 2
documents

h-index

1

Teaching "the introduction to linguistics"(on the basis of tables and drawings)

Bektemirova, S., Danayeva, N., Belassarova, Z., Baltabayeva, Z., Yerkhozhina, S., Sarbalina, A.

2017

Man in India
97, с. 339-347

0

Цитирований
2017

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
17, с. 465-472

0

Цитирований
Intonation of English and Kazakh languages

Danel, K., Bektemirova, S., Gulnaz, I.

2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 4660-4671

1

Цитирований
2015

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
1, с. 845-850

1

Цитирований