Main / Philological / Turkology and the theory of language / Борибаева Гулнара Абдикасимовна

Борибаева Гулнара Абдикасимовна

Position И.о. доцента
Кафедра общего языкознания и европейских языков
Scopus author ID: 57211857606
boribayeva.gulnara@gmail.com
8(727) 377-33-39 вн:1329

1

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Медетбекова П.Т. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Фараби оқулары» аясында «Ономастика – Қоғам – Уақыт» атты жас ғалымдардың Vреспубликалық ғылыми-танымдық конференция материалдарының ЖИНАҒЫ " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-0388-8 6 - стр.

1

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Қазақстандағы бүгінгі топонимиканың зерттелу жайы 2015 - г. 6 - стр. 1

2

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Тарихи топонимдер түп-төркіні: этимология мәселелері 2015 - г. 6 - стр. 1

3

Борибаева Гулнара АбдикасимовнаМадиева Г.Б. ТОПОНИМДІК АҢЫЗДАР: ХАЛЫҚТЫҚ ЭТИМОЛОГИЯ МӘСЕЛЕСІ 2015 - г. 6 - стр. 0

4

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Қарапайым метатілдік сана: эксперименттік талдау 2016 - г. 6 - стр. 164

5

Борибаева Гулнара АбдикасимовнаМадиева Г.Б. 2018 - г. 5 - стр. 170

6

Борибаева Гулнара АбдикасимовнаМадиева Г.Б. ТОПОНИМДЕРДІҢ СЕМАНТИКАЛАНУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 2018 - г. 5 - стр. 63

7

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Pecularities of toponymic reflexes of Kazakhstan. 2018 - г. 12 - стр. 1

8

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Научная, народная и кабинетная этимология астионимов (на материале названий городов Республики Казахстан) 2019 - г. 22 - стр. 16

1

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Топонимикалық атаулардың Қазақстанда зерттелуі жайында 2015 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Жер-су атауларының зерттелуі жайында 2015 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

3

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Қазақстандағы ірі топонимикалық атаулар тарихы 2015 - г. 1 - стр. Сүлеймен Демирел Университеті

4

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Мадиева Г.Б. Тарихи топонимдер түп-төркіні: этимология мәселелері 2015 - г. 4 - стр. Тараз, ТИГУ

5

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Топонимдік аңыздардағы әйел бейнесі 2015 - г. 4 - стр. г. Алматы Казахскии национальный университет им. Аль-Фараби.

6

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Тарихи атаулар сыры 2015 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

7

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Мадиева Г.Б. 2015 - г. 5 - стр. Волгоград - Алматы

8

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Топонимдік аңыздардағы оронимдердің құрылу жүйесі 2016 - г. 2 - стр. КАЗНУ им. аль-Фараби

9

Борибаева Гулнара Абдикасимовна Мадиева Г.Б. 2018 - г. 3 - стр. Москва
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

2019

Voprosy Onomastiki
16, с. 140-161

1

Цитирований
Peculiarities of toponymic reflexes of Kazakhstan

Boribayeva, G.A., Madiyeva, G.B., Medetbekova, P.T., Mambetov, K.S., Ingamova, J.G.

2018

XLinguae
11, с. 342-353

0

Цитирований